Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Spor o Ústav pro studium totalitních režimů pokračuje: zde jedna výměna otevřených dopisů

  9:40aktualizováno  13:53
Otevřený dopis historika Viléma Prečana odstupujícímu řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Pavlu Žáčkovi, který Kavárna on-line publikovalatento týden v úterý, má své pokračování. Ozval se místopředseda Rady ÚSTR Patrik Benda a Prečan mu vzápětí odpověděl. Zde oba materiály přetiskujeme.

Slavnostní odhalení nového názvu ulice Siwiecova na Žižkově. (13.2.2009) - Zleva nejstarší syn Vít Siwiec, ředitel Ústavu pro výzkum totalitních režimů Pavel Žáček, místopředseda Senátu Jiří Liška a starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková. Ulice je pojmenována po Ryszardu Siwiecovi, který se 8. září 1968 ve Varšavě upálil na protest proti invazi armád zemí Varšavské smlouvy do Československa. | foto: ČTK

Otevřený dopis Vilému Prečanovi

Vážený pan
prof. Vilém Prečan
člen Vědecké rady
Ústav pro studium totalitních režimů
Siwiecova 2
130 00 Praha 3

V Praze 25. března 2010
Vážený pane profesore,

vím, že jste patřil k důležitým zastáncům vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů, o to více mě mrzí, že jste se nyní s takovou razancí ve svém otevřeném dopise řediteli ÚSTR z 22. 3. t. r. pustil do jeho kritiky, včetně některých radních. V obhajobě svého náhledu, co a jak je v práci této instituce chybné a jak by měla dále fungovat, přitom pracujete i s nepřesnými a zavádějícími informacemi. Zároveň to, co nejvíce vyčítáte svým oponentům, činíte do určité míry sám: nepředkládáte jednu vizi proti druhé, ale tu svou považujete za jedinou možnou. Potíž je možná v tom, že nejste nezaujatým pozorovatelem, ale aktivním účastníkem sporu o další směřování ÚSTR.

Píšete, že Rada Vás jako člena Vědecké rady ÚSTR schválila bez výhrad k Vaší osobě. Jistě víte, že to není zcela přesné: jako jediný kandidát do VR jste byl schválen pouze 4 ze 6 hlasů s tím, že do zápisu z jednání bylo připojeno vyjádření dvou členů Rady: "Členové Rady Ústavu N. Kavalírová a Č. Čejka si vyhradili právo hlasovat ve všech případech, kdy navrhované osoby byly organizovány v komunistické straně, proti. Toto právo bylo využito v případě prof. Viléma Prečana…"

Ačkoliv jsem jejich postoji vnitřně rozuměl, dost emotivně jsem se Vás tehdy zastal.

To Vám však nebrání se dále dost nevybíravým způsobem pustit do mé osoby. Jako účelovou a vlastně nesmyslnou argumentaci o VUMLu označíte slova, která jsem nikdy neřekl (nemluvil jsem totiž o "nejvyšším stupni marxisticko-leninského vzdělávání", ale o "nejvyšším dosažitelném stranickém vzdělávání" – přerušen svou spolubesednicí jsem pak nedokončil "na okresní úrovni", kterážto definice je převzata z wikipedie).

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček (vlevo) a zástupce ředitele Archivu bezpečnostních složek Martin Pulec ukazují jednu z archiválií

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček (vlevo) a zástupce ředitele Archivu bezpečnostních složek Martin Pulec ukazují jednu z archiválií

Můj "zřejmý podíl na rozpoutání kampaně proti doc. Pernesovi" ničím nedokládáte, patrně jej tedy vyvozujete z toho, že jsem na rozdíl od některých svých kolegů odpovídal na dotazy novinářů ohledně studia doc. Pernese na VUMLu s většími rozpaky a částečně i kritikou, zvláště pak toho, jakým způsobem dotyčný celou věc omlouval. Pokud přijmu Váš způsob uvažování, pak musím za hlavního strůjce kampaně proti doc. Pernesovi jednoznačně určit doc. Pernese samého, neboť on tuto informaci do médií vynesl a poměrně nešťastně pak danou skutečnost obhajoval. Dle Vás to ovšem dokazuje pověsti o tom, že jsem "šedou eminencí" Rady a hlavním zdrojem sektářských postojů části Rady. Jak můžu být jako místopředseda Rady ÚSTR, tedy v hierarchii Ústavu de iure druhá nejvýše postavená osoba, "šedou eminencí", tedy "mužem v pozadí", mi dost dobře nejde na rozum, v čem přesně jsou mé postoje sektářské, jste v dopise neupřesnil.

Konečně se nezdráháte jako o faktu psát o hloupém drbu, který by každý soudný člověk takto vyhodnotil: že se totiž ve společnosti svých přátel a obdivovatelů chlubím tím, koho ze senátorů a koho v ústavu vodím na provázku či mám pod kontrolou. Je to samozřejmě nesmysl a pomluva, ale účel – očernit osobu, kterou ani osobně neznáte – je splněn. Pane profesore, tuto informaci jste měl v duchu Vámi dále propagovaného postupu vyhodnotit jako "zcela nespolehlivou".

Pavel Žáček, Janusz Kurtyka a Ladislav Bukovszky (zleva) v Ústavu pro studium totalitních režimů (8. září 2008)

Pavel Žáček, Janusz Kurtyka a Ladislav Bukovszky (zleva) v Ústavu pro studium totalitních režimů (8. září 2008)

Takto bych mohl pokračovat dále, odstavec po odstavci. Ano, také se bojím ztráty veškerého kreditu ÚSTR u slušných lidí, ale úplně z jiných důvodů než Vy. Být loajální vlastní představě poslání Ústavu není až tak složité, pokud ji ale nadřadíte loajalitě osobě, v jejímž poradním orgánu jste, pak se obávám, že úplně nerozumíte pojmu loajalita, natožpak poradní orgán.

Chtěl-li jste se mnou opravdu komunikovat, nebyl ten nejmenší problém mou e-mailovou adresu sehnat – od kohokoliv z těch, jejichž informace o mé osobě jste bral jakou nezpochybnitelný fakt. Pokud Vás opravdu ani nenapadlo, že v kauze ředitele ÚSTR jde především o peníze, proč o tom vůbec mluvíte a nezdráháte se bokem trochu brnknout na strunu závisti?

ÚSTR za vedení Pavla Žáčka nejde od skandálu ke skandálu, to nepochybně tušíte, že je trochu účelové a nadnesené tvrzení (ostatně ona vzývaná polská obdoba se "skandálu" také nevyhnula). A tak dále a tak podobně.

Historik Jiří Pernes

Historik Jiří Pernes

Jaké směřování ÚSTR ale fakticky navrhujete? Nejvíce Vám vadí nedostatek spolupráce s příbuznými výzkumnými institucemi v ČR, konkrétně – jak upřesňujete v kritickém komentáři zaslaném v lednu Vědecké radě – s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Historickým ústavem AV ČR. Poukazujete na to, že výzkumné a realizační týmy projektů ÚSTR by měly být vedeny k tomu, aby navázaly spolupráci se staršími historiky, byť jsou v důchodu, ale jejichž znalosti, zkušenosti a intelektuální kapacita mohou být pro řešení těchto projektů k užitku. Oldřicha Tůmu a další pak upozorňujete, že Ústav jim peníze neubírá, že o co by se ukrátil jeho rozpočet, z toho by nedostali jejich instituce ani haléř. Ve vazbě těchto dvou sdělení je asi klíč k tomu, o co vlastně tolik usilujete.

Celý spor je tedy patrně hlavně o tom, jak dalece je Ústav jen dalším historickým pracovištěm, nadto placeným z jiných zdrojů než ta stávající, nebo zda jsou jeho úkoly a poslání trochu jiné, resp. širší. O tom se samozřejmě dá věcně debatovat, ani jedna strana by však neměla své oponenty označovat za sektáře a fundamentalisty.

Abych ale nebyl úplně nespravedlivý, ve Vašem otevřeném dopise se objeví i světlejší okamžiky: to když Ústav a jeho dosavadní práci chválíte. Vyjdu-li z Vašich slov, oceňujete spolupráci na mezinárodním poli, vyzdvihujete digitalizaci písemností bezpečnostních složek stejně jako soustředění písemností komunistické rozvědky do Archivu bezpečnostních složek. Připočteme-li k tomu jednání Vědecké rady z minulého roku, kdy vyjádřila uspokojení nad rozsahem i kvalitou publikační produkce ÚSTR, není to za dva roky nijak špatná bilance.

Buďte ujištěn, že se snažím o kooperaci s těmi, kdo to myslí s vyrovnáváním se s minulostí dobře, zvláště pak pokud své představy sdělují upřímně. Nejsem si nicméně jist, zda k tomuto chvályhodnému úsilí přispěl Váš otevřený dopis.

S pozdravem

Patrik Benda
místopředseda Rady ÚSTR

                                           x x x

Odpověď Viléma Prečana Patriku Bendovi

Vážený pan
Patrik Benda
místopředseda Rady ÚSTR
cestou elektronické pošty ÚSTR

Vážený pane Bendo,

dostal jsem Váš otevřený dopis z 25. března t. r. Děkuji za upřesňující informaci o tom, že při mém schvalování za člena VR dva členové Rady ÚSTR hlasovali proti a proč. Neměl jsem se to odkud dovědět. Ředitel Žáček o tom vědeckou radu na ustavující schůzi - pokud se pamatuji - neinformoval a v Závěru z jednání rady 7. července 2008 týkajícím se složení VR, zveřejněném na internetové stránce ÚSR, není tato okolnost uvedena. – O Vaši adresu jsem požádal mluvčího ústavu, neopověděl mi; nemám ji ani nyní. – Budeme-li spolu někdy mluvit mezi čtyřma očima, vysvětlím Vám, proč jsem byl poněkud kryptický a použil eufemismu "šedá eminence".

Pavel Žáček na Fakultě žurnalistiky UK; Praha, říjen 1989

Pavel Žáček na Fakultě žurnalistiky UK; Praha, říjen 1989

Asi Vás zklamu, ale až na výše uvedené nemám na svém otevřeném dopisu řediteli Pavlu Žáčkovi co měnit. Naopak se cítím ve svých argumentech potvrzen. Tím spíš, když sleduji další aktivity "neustrčených" a když se dovídám podrobnosti o tom, jaké ovzduší nátlaku a strachu vytvářejí mezi zaměstnanci ÚSTR. Chápu také, proč ředitel Žáček na druhý den po hlasování, z něhož vyšel vítězně Jiří Pernes, zrušil svůj dřívější příkaz, že pracovníci ústavu nesmějí o své vůli komunikovat s médii.

Spoléhám na to, že každý má možnost porovnat argumenty v mém dopise včetně otázek v něm položených, s tím, o jste napsal Vy, a na co jste zůstal odpovědi dlužen, třebaže byste je měl z titulu své funkce a blízkého vztahu k řediteli Žáčkovi znát.

Kdybych chtěl bych zlomyslný, pohrál bych si se vzácně nelogickým a nikoli smysluplným tvrzením Vašeho dopisu "nepředkládáte jednu vizi proti druhé, ale tu svou považujete za jedinou možnou". Nestojí to za to.

V jediném máte stoprocentní pravdu – nebyl jsem a nejsem ve věci Ústavu pro studium totalitních režimů nezaujatým pozorovatelem. Nebyl jsem jím v minulosti, kdy šlo o jeho vznik, a nemám právo být pouhým pozorovatelem dnes, ať už jako člen jeho vědecké rady, ať jako občan, který cítí povinnost starat se o záležitosti obce. Možná to vůbec nechápete. Nehledě na to, že jde krom všeho ostatního také o mé jméno, které jsem dal všanc, když jsme se – jakkoli bona fide – o ústav zasazoval a když jsem se stal členem jeho vědecké rady.

S pozdravem

Vilém Prečan

PS.
Tento dopis považuji rovněž za otevřený

Brněnská výstava Tváře moci - Pavel Žáček

Brněnská výstava Tváře moci - Pavel ŽáčekZPRÁVY: Radek Vondráček z ANO je novým šéfem SněmovnyHlavní zprávy

Nejčtenější

Právníci přechytračili soud. Vyhýbali se mu až do promlčení činu

Obžalovaní Karel Hnilica a Lenka Hnilicová na snímku z prosince 2012

Manželský pár advokátů Hnilicových názorně demonstroval, jak je v Česku možné se vyhnout trestu od soudu. Byť jde o...

U požáru motorestu na dálnici D10 zasahovali hasiči i v noci

Motorest Čtyři kameny u dálnice D10 nedaleko Hlavence u Prahy na snímku z 19....

Středočeští hasiči v noci na neděli pokračovali v hašení požáru motorestu Čtyři kameny na mladoboleslavské dálnici...ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN půjdou společně. Vést Sněmovnu Fiala nechce

ODS. TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN se dohodly na společném postupu při formování...

Čtyři strany ve Sněmovně - ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN - se domluvily na společném postupu při formování Sněmovny a...

Muž přesvědčil policistu k demonstrativnímu oběšení, pak ho nechal zemřít

Sebevražda (ilustrační foto)

Policista z olomoucké krajské policie, který zemřel na začátku roku 2015, nespáchal dobrovolnou sebevraždu, ale byl...

Vzdejme se slova Vánoce, vyzval kněz křesťany. Už podle něj nemá smysl

SANTABĚH. Několik stovek běžců v kostýmech Santa Clause bylo možné pozorovat v...

Severoirský katolický kněz Desmond O’Donnell míní, že by nejen katolíci, ale vůbec všichni křesťané měli opustit výrazy...Další z rubriky

ZÁPISNÍK: Cože? Už zase krachuje západní civilizace?

Nemůžete říci, že jste nebyli varováni, říká film Rolanda Emmericha 2012.

Ministr byl na šrot, Zdeněk Škromach fotil "výborné koláčky", Okamuru s Bártou spojila kniha a Tokio volá "Banzai"! To...

Sbohem! Editor Kavárny on-line Josef Chuchma se loučí

Sbohem, Kavárno... (Za ilustrační snímek byl zde použit záběr, na němž se 4.

K třicátému červnu 2013 byla uzavřena dosavadní existence Kavárny on-line, která vznikla z mé iniciativy, coby editora...

ZÁPISNÍK: Potáhneme na Sýrii! Čeští komunisté milují Severní Koreu

Syrští povstalci v bojích o město Chanasír nedaleko Aleppa (27. srpna 2013)

Moderátor usnul, mezi českými novináři se objevily výzvy k válčení a komunistický hejtman mluvil s velvyslancem KLDR o...Najdete na iDNES.cz