Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Radnice nemají ucelenou představu o deregulaci nájemného

  9:15aktualizováno  9:15
P r a h a - Většina pražských radnic potvrdila, že v souvislosti s deregulací nájemného zřejmě dojde k jeho zdražení. Představitelé radnice - jako největšího majitele nemovitostí ve městě - i zástupci realitních kanceláří soudí, že nájemné v metropoli v příštím roce vzroste právě o deset procent. Jedním dechem však zástupci úřadů dodávají, že je ještě příliš brzy přesně říci, o kolik, a co bude cenu ovlivňovat. Přesto některé obvody již vizi budoucího pronajímání bytů mají.

Odkazy na weby městských částí

Nájemné podraží - otázka je o kolik

PRAHA 1
První městská část rozhodně nepohrdne možností zvýšit obyvatelům čtvrti nájemné o desetinu. "Osobně nepovažuji rozhodnutí vlády za deregulaci nájemného, spíše za jeho další utužení. Rozhodně nepomůže odstranit deformace na trhu s byty. Pokud bude pro příští rok možné zvyšovat nájemné maximálně o deset procent, myslím, že tuto hranici využijeme ještě celoplošně," řekl starosta Jan Bürgermeister. Stále je podle něho totiž výše nájmů pod hranicí nákladů. "Vše ale záleží na jednání příslušných komisí a rady naší městské části," dodal starosta.

První obvod počítá s tím, že nové nájemné smlouvy bude uzavírat na dobu určitou, aby předešel dlouhým soudním jednáním, která předcházejí vystěhovávání neplatičů.

PRAHA 2
Místostarostka druhého obvodu Jana Černochová se domnívá, že návrh vlády otázku deregulace v žádném případě neřeší. "Bude-li ale sněmovnou přijat, obce jej samozřejmě musí respektovat. Po- dle mého názoru, by se mělo nájemné o desetinu zvýšit," uvedla. Černochová předpokládá, že časem by se měla ve výši nájmů projevit i skutečnost, kde lidé bydlí. "I když je náš obvod spíše dobrou adresou, i u nás jsou lokality, například magistrála, které nejsou pro klidné a příjemné bydlení vhodné. U takto umístěných bytů by se tato skutečnost měla na výši nájmu jistě projevit," soudí Černochová.

Cenovou mapu pronájmů bytů by měla určovat obec ve spolupráci s ostatními vlastníky. Podle místostarostky je problém v tom, že neexistuje zákon, podle kterého by měli tito vlastníci sdělovat obci, za jaké smluvní ceny byty ve svých domech pronajímají. "Takže tvorba cen při stávající legislativě bude pro obce téměř nemožná."

Při uzavírání nových nájemních smluv bude druhá městská část podporovat smlouvy na dobu určitou. Důvodem je stejně jako u prvního obvodu eliminace neplatičů. Stabilní a platící nájemci prý nemusí mít obavu, že by jim obec smlouvu neprodloužila.

Současné regulované nájemné nedosahuje výše takzvaného nákladového nájemného, tj. takové výše nájemného, která pokrývá prosté reprodukční náklady. Zanedbanost na údržbě bytového fondu (ve vlastnictví obce) z minulých let je vyčíslena v řádu kolem jedné miliardy korun. Z toho důvodu městská část Praha 2, jako majitel asi 480 bytových domů v případě schválení vládní předlohy zákona tak jak je navržena, využije s největší pravděpodobností možnost zvýšit ročně nájemné o předpokládaných 10 %. Černochová zdůraznila, že celý objem vybraného nájemného je reinvestován na opravy a modernizaci bytového fondu, tedy neslouží na krytí jiných rozpočtových výdajů.

PRAHA 3
Také třetí městská část považuje vládní návrh za špatný, protože představa, že jde o upuštění od regulovaných cen nájemného, je pouze iluzorní. Podporuje zavedení tržního nájemného doprovázeného systémem adresných dotací na bydlení těm, kteří to skutečně potřebují. Tržní nájemné by si podle žižkovské radnice mohli dovolit i nájemníci, kteří v současnosti profitují z regulovaných cen, ač mají dobré ekonomické zázemí. "Je velkou mystifikací tvrdit, že regulace nájemného chrání lidi s nižšími příjmy," tvrdí starosta Milan Český.

Třetí městská část pronajímá již několik let byty první kategorie výhradně formou výběrového řízení. Nabídnuté částky činí troj- až pětinásobek současné výše regulovaného nájemného. "Z výše těchto částek je možné dovodit cenu nájemného v místě obvyklou. A také i to, že i zvýšení nájemného o deset procent ročně bude stále hluboko pod úrovní regulovaných nájmů i na tzv. "horší" adrese," sdělil žižkovský starosta . Třetí městská část proto v tuto chvíli nehodlá uplatnit polohovou rentu." K tomuto kroku přistoupíme až ve chvíli, kdy se nájemné, za které obec byty pronajímá, více přiblíží úrovni tržního nájemného," dodal Český. Ani pak však nezavede nájemné diferencované podle umístění bytu v domě, protože preference nájemníků jsou velmi individuální a rozdílné. Někdo preferuje výhled na živou třídu, jiný klidnější byt s okny do dvora.

PRAHA 4
Nuselská radnice na otázky týkající se bytové politiky ani po urgování neodpověděla. Redakce otázky zaslala úředníkům v pondělí.

PRAHA 5
Praha 5 dosud konkrétní představu, jak se změní výše nájmu po Novém roce, nemá. "Jsme zdrženliví z následujících důvodů. Domníváme se, že k uplatnění rozdílné ceny za dobrou či špatnou adresu může dojít, až bude dosaženo takové výše nájmů, která alespoň umožní domy udržovat v nezhoršujícím se stavu. V opačném případě by to byl jen neproduktivní systém slev," uvedl radní Prahy 5 Ondřej Gál, který má bytovou politiku na starosti. O tom, že se za výhled do parku bude platit více, radnice nepochybuje. "Diferenciované nájemné by do budoucna mělo být i u různě situovaných bytů v jednom domě, ale to už předbíháme dobu," podotkl Gál.

Největší podíl na tvorbě cenové mapy nájemného musí podle Gála mít trh. Cenová mapa by neměla být striktním regulativem, ale především přehlednou statistikou a výchozím bodem pro dohadování nového nájemného. Kdo a kdy tuto mapu určí, je prozatím v rovině dohadů, vysvětlují zástupci smíchovské radnice a pokračují: "Při tvorbě cenové mapy vycházíme ze současného regulovaného nájemného a z výše nájemného v bytech pronajatých za smluvní nájemné."

Ondřej Gál v souvislosti s deregulací nevylučuje možnost změn nájemních smluv na smlouvy na dobu určitou. "Může se tak stát v jednotlivých případech, kde se na změně dohodnou obě smluvní strany," prohlásil Gál.

PRAHA 6
Šestá městská část se nemíní vyjadřovat k vládním návrhům, které se týkají deregulace nájemného. Považuje to za předčasné, pokud nebudou schváleny Poslaneckou sněmovnou, takže nelze říci, zda využije od příštího roku případné zvýšení nájmů o desetinu. Obvod dosud nerozlišuje v rámci svého území "dobré" či "špatné" adresy. "Tato kategorizace je závislá na vytvoření cenové mapy, kterou ovšem musí iniciovat a zpracovat hlavní město," sdělil mluvčí úřadu Martin Šalek. Podotkl , že radní se již zabývali tzv. polohovou rentou, která by umožnila diferencovat nájemné v centru Dejvic a Bubenče a v perifériích obvodu. Dejvická radnice již nyní pronajímá byty na dobu určitou, která u preferovaných profesí činí jeden rok, u bytů pro sociálně slabší obyvatele maximálně pět let.

PRAHA 7
Praha 7 podle zástupce starosty Luboše Vayhela nájemné pravděpodobně zvýší, mělo by se však jednat o mírné zvýšení či o zvýšení v rámci inflace. V úvahu připadá i rozšíření současných tří kategorií bytů v cenové mapě. Sedmý obvod ovšem nemá zpracovánu cenovou mapu soukromých domů. Vayhel slibuje, že stávající smlouvy se určitě měnit nebudou.

Nově sjednávané smlouvy jsou již nyní uzavírány na dobu určitou dvou let s následným prodloužením. Nejde však o klasickou smlouvu na dobu určitou - v případě dodržování smlouvy a zákona se smlouva prodlužuje automaticky a jednoznačně. Byty, které má Praha 7 k dispozici a které může nabízet k pronájmu, jsou takové, jež se uvolní například vzhledem k stěhování či úmrtí stávajícího nájemníka.

V nejbližší době může být nabízeno asi deset bytů. Za regulované nájemné hodlá Praha 7 pronajímat byty pouze ze sociálně zdravotních důvodů. Za neregulované hodlá sedmý obvod v dohledné době pronajmout cca 10 bytů. Vždy vypíše výběrové řízení, převážně omezené pouze pro obyvatele Prahy 7.

PRAHA 8
Místostarosta osmé městské části Jan Lukavský odpověděl maximálně stručně. Podle něj bude Praha 8 uplatňovat desetiprocentní zvýšení nájmů, ovšem poloha bytu nebude hrát roli. Cenovou mapu lokalit pro určení nájemného však má osmá městská část připravenu.

PRAHA 9
Devátá městská část se chce otázkami nájemného zabývat teprve poté, co vládní návrh schválí i parlament. Místostarosta Jaroslav Tomšů však předpokládá, že Praha 9 bude požadovat alespoň 10% zvýšení nájmů, ovšem při pouhém desetiprocentním zvýšení činže se "dobrá" či "špatná" adresa do výšky nájmu nepromítne. "Cenovou mapu budeme zpracovávat až tehdy, pokud zastupitelstvo schválí vyšší než desetiprocentní zvýšení nájmů. Cenovou mapu lokalit ovšem už máme připravenou," sdělil Tomšů.

PRAHA 10
Ke zvýšení nájmů přistoupí i desátá městská část. Tisková mluvčí Eva Hlavsová však nedokázala říci, jestli bude částka vyšší o deset procent či ne. "Jestli to bude o deset procent, nevím, spíše ne," konstatovala.

Na další otázky mluvčí odpověděla pouze slovy ano či ne. Takže se obyvatelé této části zatím mohou dozvědět pouze to, že se dobrá a špatná adresa do výše nájemného promítnou, ale v rámci jedné adresy diferencované nájemné nebude. Radnice má připravenu i cenovou mapu lokalit, kterou určí rada nebo zastupitelstvo MČ Prahy 10. Radnice nepočítá s tím, že by s deregulací bylo spojeno i převedení nájemních smluv na dobu určitou.

PRAHA 11
Rovněž Praha 11 dosud nemá představu, jak se výše nájemného v příštím roce změní. Rozhodne až konečná podoba schváleného zákona. "Nepředpokládáme, že bychom diferencovali nájemné například podle podlaží. Myslíme si, že na Jižním Městě není špatná adresa," prohlásil místostarosta Prahy 11 Marek Šnaid. Cenovou mapu by podle něj měla určit obecní rada na konci roku. Převod smluv radnice nechystá. "Nemůžeme podle zákona nájemní smlouvy převádět. Nové však uzavíráme na dobu určitou, na dva roky. Když se nájemce osvědčí, prodlužujeme smlouvu na dobu neurčitou," dodal místostarosta.

PRAHA 12
Dvanáctá městská část zatím není schopna v současnosti dát na otázky týkající se deregulace nájemného relevantní odpověď, protože rada o této věci dosud nejednala. "Co se týče dobrých nebo špatných adres na území naší městské části, neexistuje zde příliš velký rozdíl," sdělila Helena Chudomelová, zástupkyně starosty. Dodala, že o výši nájmů rozhoduje dle zákona rada. Od roku 1996 radnice podle jejích slov uzavírá nové nájemní smlouvy výhradně na dobu určitou, to jest jeden rok s tím, že se nájemní smlouva prodlužuje vždy o další rok, pokud nájemce řádně hradí nájemné.

PRAHA 13
Třináctý obvod předpokládá, že velká část nájemníků jakékoliv i sebemenší zvýšení odmítne, takže nakonec dojde na následné procedury, které stanoví nový zákon. "Z kusých informací o hlavních záměrech návrhu zákona nejsme zatím schopni odvodit žádnou konkrétní strategii obce ve věci budoucího nájemného," poznamenal mluvčí Petr Krajánek.

Dodal však, že pro radnici jako majitele domů s nájemními byty je v současné době naprosto nezbytné současné nájemné zvýšit. V obecních bytech, které spravuje MČ Praha 13 stačí současné vybírané nájemné tak na běžnou údržbu a provoz, a to ještě proto, že jde o relativně nové panelové domy nejvýše do 25 let stáří. "I tak už na nich lze pozorovat stále narůstající tzv. 'vnitřní dluh' způsobený tím, že do domů nebylo možné investovat a modernizovat je," řekl Krajánek.

Radnice také zřejmě do zvýšené ceny zahrne i dobrou či špatnou adresu. V ceně se projeví hlavně faktory jako docházková vzdálenost k metru, dopravní situace v místě, kvalita životního prostředí či možnost parkování. Hodně bude také záležet na stáří domu a jeho technickém stavu. Cenovou mapu lokalit radnice Prahy 13 zatím nepřipravila. "V Praze 13 je drtivá většina nájemních domů panelových a na sídlištích, takže neočekáváme nějaké výrazné rozdíly v cenách mezi lokalitami, větší roli budou hrát spíše jiné výše zmíněné faktory jako doprava, stav domu, stav konkrétního bytu," doplnil mluvčí.

Radnice uzavírá nájemní smlouvy pouze na dobu určitou, jako prevenci proti neplatičům.

PRAHA 14
S navýšením ceny nájmu by měli počítat i obyvatelé čtrnáctého obvodu. "Zda zvýšení bude až desetiprocentní, dnes nemohu říci, protože tuto otázku budeme diskutovat v zastupitelstvu naší městské části v druhé polovině letošního roku," řekl starosta Miroslav Froněk.

Podle jeho slov musí problém dobré či špatné adresy řešit každý majitel, ale až tehdy, kdy bude nájemné na úrovni rentability. "O tom, kdy je nájemné rentabilní, spolurozhoduje i počet bytů, které jsou ve vlastnictví městské části. Tento počet se mění každým rokem podle toho, kolik bytů městská část zprivatizuje, a navyšuje se o počet bytů, které městské části svěří do správy Zastupitelstvo hl. m. Prahy," doplnil Froněk. Starosta zatím nedokázal odpovědět, jestli bude v rámci jedné adresy rozdílné nájemné. Cenovou mapu lokalit zatím radnice Prahy 14 nemá.

PRAHA 15
Jakékoliv zvýšení nájemného, inflační valorizace i zvýšení, popřípadě deregulace, podléhá usnesení rady městské části Prahy 15. "V tuto chvíli nelze odhadovat jaké toto usnesení bude, protože jistě bude několik variant k diskusi," podotkla Kateřina Rathausová, která má bytovou problematiku na starosti. Domnívá se, že dobrá a špatná adresa není objektivní pojem, protože pro každého má jiný význam v jeho žebříčku hodnot. Rozdílná výše nájmu na jedné adrese bude podle ní zřejmě zohledňována.

Ani patnáctý obvod zatím nemá připravenu cenovou mapu lokalit. Podobně neurčitě se radnice vyjádřila i k možnému převedení smluv na dobu určitou. "Na toto nelze přesně odpovědět, protože jednostranné převedení stávajících platných smluv ze strany pronajímatele na jiný typ smluv je velmi složitý právní problém, pro který není příslušná legislativa," dodala Rathausová.

Autor:


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Učitelka se na Instagram vyfotila při orálním sexu, dostala výpověď

(Ilustrační snímek)

Česká školní inspekce řeší stížnost na třídní učitelku jedné z pardubických základních škol. Na svůj profil na sociální...

Štítila se mě i lékárnice, říká žena, jíž roste kůže sedmkrát rychleji

Marie Žampachová má poškozené čtyři pětiny těla. Obličej je tou nejméně...

Trpí, když bere za kliku, nese nákup i při samotné chůzi. Kvůli vzácné formě ichtyózy se Marii Žampachové tvoří kůže...Šílení milenci v Londýně utýrali au-pair, při pálení ostatků grilovali

Sophie Lionnetová na archivním snímku

V Londýně se blíží rozuzlení ostře sledovaného případu francouzské dívky Sophie Lionnetové. Tu minulé léto mučil a...

Člen ODS nazval vévodkyni cikánkou. Omluví se, nebo končí, reaguje Fiala

Ředitel středočeské ZOO Chleby René Franěk označil vévodkyni ze Sussexu Meghan...

Člen ODS a ředitel Zoo Chleby René Franěk označil vévodkyni ze Sussexu Meghan Markle, s níž se o víkendu oženil britský...

Policie dopadla muže podezřelého z pořezání tenistky Kvitové

Petra Kvitová

Policie zadržela muže, kterého podezřívá z předloňského útoku na tenistku Petru Kvitovou v jejím bytě v Prostějově....

Další z rubriky

Zubař blízký Martinu Romanovi vlastnil miliardový podíl v Unipetrolu

Šéf ČEZ Martin Roman

René Foltán je úspěšný zubař, proděkan lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Podle zjištění MF DNES ovšem zároveň až do...

Vzniká první polokomunistická vláda po roce 1989, kritizuje Fiala

Vzniká první polokomunistická vláda po roce 1989 kritizoval na programové...

Stále více lidí nás vnímá jako hlavní politickou alternativu, prohlásil šéf ODS Petr Fiala v moderní dřevěné sportovní...

Příští týden bude až tropických 30 stupňů. V polovině června se ochladí

Nejteplejší den roku trávili lidé také na u brněnské přehrady. (1. srpna 2017)

Výrazně nadprůměrné teploty se přehoupnou do dalšího týdne, kdy může být přes den i tropických 30 stupňů. Na začátku...

Jak vysvětlit synovi, kdo je jeho biologický otec?
Jak vysvětlit synovi, kdo je jeho biologický otec?

Svého biologického otce vídá syn jednou měsíčně, ale myslí si, že to je jen kamarád, který si s ním hraje a dává mu dárky k narozeninám. Jak co nejlépe vysvětlit synovi situaci?

Najdete na iDNES.cz