Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Přepis pořadu NAOSTRO s Petrem Štěpánkem

  0:32aktualizováno  0:32
Milan ŠÍMA, moderátor: Dobrý večer, sledujete pořad Naostro. Tentokrát s místopredsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petrem Štepánkem, tedy členem orgánu, který je podle rozhodnutí stockholmského arbitrážního soudu spoluzodpovědný za to, že Česká republika neochránila dostatečně investice spolecnosti CME do provozovatele televize Nova, a tedy i zodpovědný za to, že čeští daňoví poplatníci budou muset s nejvetší pravděpodobností zaplatit této spolecnosti miliardy korun. Dobrý večer.

Petr ŠTĚPÁNEK, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (ODS):
Dobrý večer.
Pane Šímo, než se do sebe pustíme, tak vám chci poděkovat za to, že jste mě pozval, protože, jestli mě paměť nemýlí, tak je to poprvé v téměř desetileté historii, co představitel rady, ač jsme rada pro vysílání, má možnost na takhle pomerně velkém prostoru mluvit přímo k divákům. Je to docela zajímavá informace.

Milan ŠÍMA: Takových možností jste měl řadu, když jste se ucházel o senátorský post, tak se soukromé televize předháněly ...

Petr ŠTĚPÁNEK: To je o něčem jiném, to je o něčem jiném.

Milan ŠÍMA: ... s pozvánkami do různých pořadů.

Petr ŠTĚPÁNEK: To je o něčem jiném, bavíme se teďka o televizní problematice, senátní volby byly o senátních volbách. Dobře, teď se do sebe pusťme.

Milan ŠÍMA: Podle vás, jak chránila rada české občany? A teď se nebudu bavit o tom, jak chránila zahraniční investice, ale jak chránila české občany podle vás a vy sám třeba osobně teď podle rozhodnutí stockholmské arbitráže?

Petr ŠTĚPÁNEK: Oni se všichni teďka tváří, že byla jenom jedna arbitráž. A já musím říci, že nebyla jenom jedna arbitráž, byla také londýnská arbitráž ...

Milan ŠÍMA: Ano, to jsou známá fakta.

Petr ŠTĚPÁNEK: Nejsou to známá fakta, protože sleduji, že se novináři v poslední době začali tvářit, že londýnská arbitráž vůbec neproběhla, také někteří politici se tak tváří. A já musím zkonstatovat, že londýnská a stockholmská arbitráž byly o témže tématu ...

Milan ŠÍMA: Já si myslím ale, že daňovým poplatníkům to muže být jedno, protože stockholmská arbitráž rozhodla o tom, že Česká republika má zaplatit škody, které vznikly společnosti CME.

Petr ŠTĚPÁNEK: Nechejte mě domluvit. A zatímco londýnská arbitráž naprosto jednoznačně konstatovala, že Česká republika ani Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a teď budu citovat: "Arbitrážní soud je toho názoru, že žádná z činností a nečinností mediální rady nepředstavuje porušení povinnosti nestranného a spravedlivého nakládání, za další arbitrážní soud zastává názor, že žádná z činností nebo nečinností mediální rady nezpůsobila přímou ani nepřímou škodu investicím pana Laudera. Nemužeme ...

Milan ŠÍMA: To je skvělé, protože já vám zase můžu citovat také z londýnské arbitráže, odstavec, který říká toto: "Arbitrážní soud došel k závěru, že rozhodnutí mediální rady přejít od přímé úcasti německé společnosti CEDC," protože to byla ta původní společnost, která žádala společně s CET 21 o licenci, "kontrolované americkým občanem, panem Lauderem ke smluvnímu vztahu k pomoci vytvoření třetí společnosti, představuje svévolné a diskriminační opatření." Takže víte, ono se i v tomto rozhodnutí dá najít kritika postupu mediální rady. Ale říkám ješte jednou, pojdme se bavit o tom, že Česká republika bude pravděpodobne platit miliardy korun a z tohoto ...

Petr ŠTĚPÁNEK: To říkáte vy a myslím si, že je to trošku demagogie. Takže pojdme k tem arbitrážím.

Milan ŠÍMA: Ne, ne, ne. Pane Štepánku, nechejte mě moderovat tento pořad.

Petr ŠTĚPÁNEK: Zatímco ...

Milan ŠÍMA: Nechejte mě moderovat tento pořad.

Petr ŠTĚPÁNEK: A vy mě nechejte odpovídat.

Milan ŠÍMA: Ne, já zatím jsem vám nedal otázku. Pojďme k tomu, co, jaká zodpovědnost je rady, že bude pravděpodobně platit Česká republika miliardy korun, to mi odpovězte, podle vás?

Petr ŠTĚPÁNEK: Moje odpověď, nulová.

Milan ŠÍMA: Nulová. Vy se tedy cítíte naprosto ...

Petr ŠTĚPÁNEK: Srovnejme ty dvě arbitráže, zatímco londýnská arbitráž nemá ani jednu vadu na kráse, pro představu diváku, arbitráž probíhá tak, že každá ze stran sporu jmenuje jednoho zástupce do toho arbitrážního tribunálu a potom se dohodne na tom třetím. Londýnská arbitráž dopadla tři nula a Česká republika jasně tam zvítezila ...

Milan ŠÍMA: Abychom to ješte odlišili, londýnská arbitráž byla arbitráží mezi panem Lauderem a Českou republikou, kdežto stockholmská arbitráž byla mezi společností CME, tedy úplně jiná věc. A znovu opakuji, z této arbitráže vyplývá, že Česká republika pochybila, že pochybila mediální rada a že z toho vyplývá, že Česká republika bude s nejvetší pravdepodobností platit penále, bude platit náklady, které ...

Petr ŠTĚPÁNEK: To říkáte už potřetí. Nechejte mě na to zareagovat, prosím.

Milan ŠÍMA: To vyplývá z rozhodnutí rady a vy na to nereagujete, vy pořád se odvoláváte na další rozhodnutí.

Petr ŠTĚPÁNEK: Takže zatímco londýnská arbitráž nemá ani jednu vadu na kráse, ta stockholmská prece jenom několik vad má. A já nechci zpochybňovat ten samotný výsledek. Nicméně tato arbitráž nedopadla jednoznačným jednotným výrokem těch arbitrů, ale český arbitr vydal takzvané voltum separatum, ve kterém se distancoval od výroku těch dalších dvou rozhodců, napadl, napadl jejich rozhodnutí, a dokonce, a to vůbec nebývá zvykem v takovýchto mezinárodních arbitrážích, odstoupil, a to je už na pováženou. A já vám tady jenom řeknu výtky, které pan doktor Handl, který odstoupil ...

Milan ŠÍMA: Vy se tedy necítíte vůbec vinen tím, že vůbec k něčemu takovému došlo, jako člen se necítíte vinen?

Petr ŠTĚPÁNEK: Já se k tomu dostanu.

Milan ŠÍMA: Necítíte ani vinu, že by mediální rada udělala nějaké pochybení, které by mohlo vést k takovému sporu a které ...

Petr ŠTĚPÁNEK: Už jsem odpověďel.

Milan ŠÍMA: ... vedlo k tomu, necítíte?

Petr ŠTĚPÁNEK: Necítím v žádném prípadě a myslím si, že jsem sto to dokázat a je to vlastne poprvé, co také rada má možnost k tomu takhle veřejně něco povídat. Takže já řeknu, jaké výtky, nikoliv já, ale člen tohoto rozhodcího tribunálu, jaké výtky vznesl k rozhodnutí stockholmské arbitráže. Tento arbitrážní tribunál de facto nepřipustil obhajobu České republiky, nepřipustil důkazy, která tam prinášela. Naopak, tvrzení CME bral jako fakt a neporušoval důkazy. Zásadní věc, v které, mám pocit, je nějaký problém, že vůbec tuto investici neudělala firma CME, a tudíž tento arbitráž se vůbec neměl tímto meritem veci zaobírat, investorem tehdy byla společnost CEDC, což je německá firma, a tudíž tato arbitráž nemohla být souzena ...

Milan ŠÍMA: Vznikly společnosti CME a ta se soudila.

Petr ŠTĚPÁNEK: Pozor, pozor, společnost ...

Milan ŠÍMA: Ale, pane Štepánku, já si myslím, že ani jeden z nás není právník, tam třeba rozhodovali právníci. To rozhodnutí arbitrážního soudu je uznávané všude ve světě. Žádná země, ani Rusko nebo Čína se nesoudila s výrokem, tedy nedala protest proti výroku arbitrážního soudu. Právníci říkají, že máme minimální šance na to, abychom to rozhodnutí zvrátili. A vy teďka tady říkáte jako jediný argument, že mediální rada se chovala správně, říkáte, že ten arbitrážní soud rozhodl špatne.

Petr ŠTĚPÁNEK: Ale zcela urcitě se dostaneme k meritu věci, v čem má spočívat to pochybení rady. A já ješte tedy jednu veě si dovolím ...

Milan ŠÍMA: Já jenom ješte budu citovat ješte předtím, vy jste jako jeden z důvodů naznačil, že by členové toho arbitrážního soudu, to znamená ti dva soudci, že by mohli být podplaceni, to jste řekl jako člen rady, vy jste to sice řekl tak, že se v kuloárech, mediálních kuloárech mluví o tom, že by mohlo dojít k podplacení soudců. Já jsem o tom v mediálních kuloárech jako nikdy neslyšel neco podobného. To znamená to je ...

Petr ŠTĚPÁNEK: To netvrdím já, toto skutečně se v těch mediálních kuloárech říká.

Milan ŠÍMA: Ale to jsou přesně věci, za které jsou novináři kritizováni. Protože se říká: "Oni někde povídají, já jsem někde zaslechl." Řekněte konkrétně, od koho jste to slyšel?

Petr ŠTĚPÁNEK: No, mediální kuloáry mají jméno? Nemají, pane Šímo. Bežne se povídá, ale prosím vás, nestavíme na tomto ...

Milan ŠÍMA: Já právě říkám, vy a ostatní členové různých rad kritizujete novináře za to, nechejte mě domluvit, že používají zdroje, které nejmenují, že používají informace, které se někde doslechnou. Mě by zajímalo, když přijdete s něčím takovým, že jste se doslechl od někoho, že členové toho soudu byli podplaceni, od koho to bylo?

Petr ŠTĚPÁNEK: Mediální kuloáry nemají jméno, no comment. Pane Šímo, ješte si dovolím odcitovat jedno stanovisko k tomu nálezu arbitrážního soudu ve Stockholmu a toto stanovisko vypracoval Ústav státu a práva Akademie ved České republiky na objednávku poslanců. Cituji: "Některé závěry uvedené v odůvodnění rozhodcího nálezu na první pohled patrné jednostranné posuzování důkazů ve prospěch CME je naprosto lživá, smyšlená a ničím nepodložená tvrzení, lze považovat za takovou vadu řízení, pro jakou by každý soudný odvolací tribunál musel takové rozhodnutí zrušit." Proto, prosím, nepředbíhejme ...

Milan ŠÍMA: Já zas budu citovat to, co řekl předseda vlády.

Petr ŠTĚPÁNEK: Proto, prosím, nepředbíhejme věcem ...

Milan ŠÍMA: Miloš Zeman tvrdí, že přijmout právní odpovědnost za toto rozhodnutí nese predevším Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Petr ŠTĚPÁNEK: Dobře, tak pojdme k těm konkrétním věcem, které jsou nám kladeny za vinu.

Milan ŠÍMA: Dobře, já vám mužu citovat, arbitrážní soud došel k názoru, že rada, cituji: "Aktivně podporovala zničení investic společnosti CME vložených do společnosti CNST." Konec citace.

Petr ŠTĚPÁNEK: Já jsem tady také četl citaci, jiný arbitrážní tribunál došel k úplnému opaku, neco je tady v nepořádku. Takže, prosím, znovu opakuji, netvařme se, že byla jedna arbitráž.

Milan ŠÍMA: Ono je docela lehké z těch stránek londýnské arbitráže si vybrat jeden odstavec a teď ho citovat. Já jsem vám před chvílí citoval také odstavec z této arbitráže, kde se říkalo, že mediální rada pochybila.

Petr ŠTĚPÁNEK: Dobře. Mediální rada měla pochybit tím, že povolila uspořádání organizační v televizi Nova a povolila existenci licencovaného subjektu, což byl CET 21, a vedle toho servisní organizace, což byla CNTS. Pane Šímo, toto se odehrálo v roce 1993. Nikdo ze stávajících členů dnešní rady tehdy členem rady nebyl. Jestli tedy rada neco zavinila, byli to úplne jiní lidé, nežli ted sedí v radě.

Milan ŠÍMA: Takže už přiznáváte, že by rada něco mohla zavinit. Já jsem neříkal ...

Petr ŠTĚPÁNEK: Ne, nic, tak to jste řekl vy. To jste řekl vy.

Milan ŠÍMA: To jste řekl tedka vy.

Petr ŠTĚPÁNEK: Jestli rada, nechejte mě ješte pokračovat, když jsme se dostali k meritu věci. V tom roce 1993 nikdo, nikdo neměl představu o tom, jak mají fungovat komerční média v této zemi. A pozor, s tím nápadem rozdělit držitele licence a tu servisní organizaci tehdy neprišel nikdo z té tehdejší rady pro vysílání, ale prišla s tím právě ona Nova, CET 21 a CNTS. Dokonce ta naše rada, nebo když já jsem posléze se stal členem rady, tak bylo to toto nové složení rady, které vybízelo k tomu, aby ta televize de jure, ta prázdná skořápka, CET 21, která měla tehdy jednu sekretářku, ale byla to podle našich zákonu televize, a ta televize de facto, to znamená ČNTS, tam byl ten majetek, tam byl nákup pořadu, tam byli zaměstnanci, navrhovala, aby se sloučili do jedné firmy, aby ta televize de jure a de facto byla tedy jeden celek. Pan Lauder a spol o to neměli zájem, jim náramne vyhovovalo to, že byli v servisní organizaci mimo dosah rady. A jestli někdo ten náš dohled nad servisní organizací posléze rozpojil, opět nebyla to naše rada, ale stalo se tak zákonem 301/95, který de facto retroaktivne zrušil licencní podmínky, presně ty licenční podmínky, kterými regulační orgán dosáhl do vlastnických poměrů té servisní organizace. Autory tohoto zákona byla paní doktorka Marvanová, pan Pribán, nyní oba Unie svobody.

Milan ŠÍMA: Dobře, dejme teď slovo Janu Vávrovi, který nám muže říct, co si o tom myslí druhá strana, tedy zástupci ČNTS.

Jan VÁVRA, generální ředitel ČNTS:
Dobrý večer. Já bych chtěl především vyvrátit další lživá tvrzení pana Štepánka. Oba arbitrážní tribunály jak londýnský, tak stockholmský konstatovaly, že Česká republika porušila smlouvy o ochraně investic. Naštestí, a tady říkám naštestí jako daňový poplatník České republiky, pouze stockholmská arbitráž určila povinnost České republiky nahradit škodu ve výši takzvané spravedlivé tržní hodnoty té investice, která se bude pohybovat v desítkách miliard korun, nikoliv v miliardách, ale v desítkách miliard. A, pane Šímo, zcela jiste máte před sebou jednoho z lidí, kteří jsou nejvíce zodpovědní za to, jak Česká republika v těch obou dvou arbitrážích dopadla. Pokud si přečteme oba dva ty arbitrážní nálezy, tak mužeme vidět, že oba popisují velice konkrétně radu kroku, které vedly k tomu, že Česká republika byla uznána vinnou a na valné většine z nich se pan Štepánek jako místopredseda rady a který vystupuje jako faktický předseda rady, proto tady asi také sedí, na kterých se on aktivně podílel, které dokonce někdy inicioval ve spolupráci s Vladimírem Železným. Takže myslím si, že Českou republiku velice poškozuje tento postoj, kterého jsme teďka svědky. A to, že pan Štepánek se chová tak, jako se chová kupříkladu obviněný Železný ve svém trestním stíhání, že věci překrucuje, zamlžuje, někdy dokonce lže. Čili je to taková ta taktika kluku, kteří rozbijí okno a řídí se tím zatloukat, zatloukat a když to praskne, tak zatloukat, zatloukat.

Milan ŠÍMA: Co říkáte na ten argument, že vlastně sama rada navrhovala, aby se ty dvě společnosti CET 21 a CNTS sloučily nebo případně, co říkáte na to, že důvodem byl špatný zákon, který schválila Poslanecká snemovna?

Jan VÁVRA: Ale to vůbec není pravda. Stačí se podívat do těch arbitrážních nálezu, toto je jeden z části, proč Česká republika byla uznána vinnou, jsou tam i jiné z roku 1997, z roku 1999, kdy rada velice aktivně, pan Štepánek v tom byl mimorádně aktivní ve spolupráci s Vladimírem Železným, připravovala poškození a zničení těch investic. Čili prostě těch případu je rada a nemá cenu, myslím, tědka zabíhat do detailu, ten verdikt je konečný, to bych rád zdůraznil a právoplatný, oba dva ty delikty a ty to jasně podpisují. Nemá cenu tědka argumentovat tím, co píše pan Baláž, je možná škoda, že pan Baláž ve Stockholmu nebo v Londýne nepřesvedčil ty arbitry. Ale prostě to už se stalo a ty výroky tak, jak jsou, tak platí.

Milan ŠÍMA: Pane Štepánku.

Petr ŠTĚPÁNEK: Pan Vávra zřejmě žije v úplně jiné zemi, pan Vávra zřejmě četl úplně jiné dokumenty. De facto nic z toho, co říká, není pravda. Samozřejmě i londýnská arbitráž říká, že to rozhodnutí na počátku bylo špatné, to, že existovalo to rozdvojení mezi licencovaný subjekt a servisní organizaci. Ale zcela podle skutečnosti shledává, že pan Lauder měel pozdeji desítky príležitostí tuto vec změnit, a tudíž, že Česká republika nezpůsobila žádnou škodu. Naopak ten stockholmský výrok v rozporu se skutečností říká, že tím vznikla nejaká škoda. Pojďme se zastavit u té cifry, kterou i vy citujete, a já bych přece jenom od novinářu, a tedy i od vás očekával určitý kritický odstup od toho, jestliže pan Vávra a spol říkají, že Česká republika má uhradit 20 miliard, to je dost peněz, kde se tech 20 miliard vzalo? S mojí zkušeností a co o té věci vím ...

Milan ŠÍMA: Hlavně, kde se vezme, pane Štepánku, tech 20 miliard. Jestli ten soud tak rozhodne.

Petr ŠTĚPÁNEK: Ne, ne, tak daleko nejsme. Nevím, jestli vy byste si to přál, já si to nepřeji a jsem téměř jist ...

Milan ŠÍMA: To si nepřeje nikdo tady v této zemi. A to se znovu dostáváme k tomu, jestli, když, co se stane, když to budeme muset zaplatit. Co se stane? Pavel Dostál treba navrhuje, že by do budoucna měli být členi rady zodpovědní i financne za svá rozhodnutí. Vy, treba co udeláte vy, když se to stane? Odstoupíte z funkce, zaplatíte aspon nejakou cástku, kterou máte k dispozici do státního rozpoctu?

Petr ŠTĚPÁNEK: Vy neustále předbíháte, co by, kdyby. Já si myslím, že od pana ministra Dostála to bylo poněkud nekorektní. Nekoná se jenom tato arbitráž, běží třeba i arbitráž kvůli IPB. A kdyby pan ministr Dostál řekl, že i členové vlády ponesou, pakliže Česká republika bude muset za tuto arbitráž něco zaplatit ze svých vlastních peneženek, odpovědnost, je to bezvadné. Ale je to, to je právnická abeceda, že stát odpovídá za rozhodnutí svých orgánu ...

Milan ŠÍMA: Ano, samozřejme.

Petr ŠTĚPÁNEK: A je to od pana ministra Dostála nefér, je to nefér. Pojďme se vrátit k té investici.

Milan ŠÍMA: Vláda přece jenom je zodpovědná k Poslanecké sněmovně, ale vy jste orgán, který víceméně, jestli...

Petr ŠTĚPÁNEK: My jsme také orgán státní správy, pane Šímo.

Milan ŠÍMA: Ano, ale to jsou politici, to jsou politici, kteří jako když udělají špatné rozhodnutí, tak asi budou mít problémy získávat voliče. Ovšem vy jako radní takový problém nemáte. Vy jste zvolen na šest let do rady. Poslanecká sněmovna musí odvolat celou radu...

Petr ŠTĚPÁNEK: Já jsem odpovědný Poslanecké sněmovne a...

Milan ŠÍMA: ... na to, aby prostě tedy mohla i Petra Štěpánka například odvolat.

Petr ŠTĚPÁNEK: Ano, a Poslanecká sněmovna, pokavaď shledá, že jsme pochybili, může nás nějakým způsobem odvolat. Pojďme se vrátit k té výši investice.

Milan ŠÍMA: Ano, ale zodpovědnost nemáte.

Petr ŠTĚPÁNEK: Pojďme se vrátit k té investici, o které hovořil pan Vávra. Dvacet miliard dolarů. Jestli mě paměť neklame, tak ta investovaná částka byla de facto o řád nižší. Část peněz pánové přinesli v igelitové tašce...

Milan ŠÍMA: Ale tam to je jednoduché, tam ten výpočet té částky je velice jednoduchý. Je to částka, za kterou bylo možné prodat akcie společnosti CME předtím, než pan Železný udělal rozkol a poté...

Petr ŠTĚPÁNEK: Dobře, nechejte mě dokončit.

Milan ŠÍMA: Jako ta částka se vypočítá velice jednoduše, ale cena těch akcií klesla po tomto rozhodnutí.

Petr ŠTĚPÁNEK: Já myslím, že tak jednoduše se nevypočítá. Část peněz přinesli v jakési igelitové tašce nebo v nějakém kufru v hotovosti. Část peněz si tehdejší investor CEDC...

Milan ŠÍMA: Já si myslím, že opravdu tyto věci asi budou muset řešit, budou muset, bohužel, řešit arbitři ve Stockholmu. Pojďme se bavit o zodpovědnosti, o zodpovědnosti mediální rady za to...

Petr ŠTĚPÁNEK: Nechejte mě odpovědět, pane Šímo, buďte tak hodný.

Milan ŠÍMA: Já vám říkám, já budu vybírat témata. Já nepovažuji za duležité, jakým způsobem...

Petr ŠTĚPÁNEK: Ale já odpovídám na něco, z čeho mě pan Vávra obvinil, tak mě nechejte odpovědět.

Milan ŠÍMA: On vás neobvinil z toho, jak se bude určovat cena.

Petr ŠTĚPÁNEK: Hovořil o dvaceti miliardách korun a já chci zpochybnit tuto částku. Vy ve svých upoutávkách to také říkáte, Česká televize, tak mi dovolte, abych se k tomu vyjádřil.

Milan ŠÍMA: Tam není uvedena přesná částka v té upoutávce.

Petr ŠTĚPÁNEK: Mnohamiliardová.

Milan ŠÍMA: Ano, ano.

Petr ŠTĚPÁNEK: Nechejte mě odpovědět k tomu, o co jde.

Milan ŠÍMA: Já jenom znovu říkám, pojďme se bavit o zodpovědnosti...

Petr ŠTĚPÁNEK: To není fér, co teď vy děláte, pane Šímo.

Milan ŠÍMA: ... o tom, jestli daňoví poplatníci budou muset zaplatit za vaše chyby tyto peníze.

Petr ŠTĚPÁNEK: Můžu odpovědět na tu výši?

Milan ŠÍMA: Ne, já se vás na to neptám, odpovězte mi opět na tu zodpovědnost.

Petr ŠTĚPÁNEK: Dobře, diváci, nemohu odpovědět na věc, kterou jsem chtěl...

Milan ŠÍMA: Já jsem se vás na to neptal.

Petr ŠTĚPÁNEK: Ne, pan Vávra to tady vznesl. Dobře, nemohu odpovědět.

Milan ŠÍMA: Nemůžete odpovědět, výborně.

Petr ŠTĚPÁNEK: Takže, ještě k té výši znovu, jo. Další věc, která zase, jestliže existuje výrok londýnských arbitrů o tom, že panu Lauderovi nebyla způsobena žádná škoda, tudíž nemůže se on nyní tvářit, že ve Stockholmu to vyhrál a že dostane zaplaceno. Nároky pana Laudera jako fyzické osoby, a on je většinovým vlastníkem CME, jsou tou londýnskou arbitráží vypořádány. Tudíž, pokavaď by se vůbec něco mělo vztahovat, pokavaď by v tom pokračování arbitrážního řízení došel tento arbitrážní tribunál k závěru, že skutečně vznikla nějaká škoda, tak by bylo určitě věcí dalšího řízení, protože londýnská arbitráž už z toho vyloučila pana Laudera a on je většinovým vlastníkem CME.

Milan ŠÍMA: Dobře, víte, že tam se jednalo o různé zákony, že tam se jednalo o vztah s americkým občanem v jedné arbitráži. V té druhé arbitráži se jednalo podle mezinárodní smlouvy České republiky vůči Nizozemí. Já bych se teď ale rád zeptal bývalé ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové, co si myslí o zodpovědnosti radních, o zodpovědnosti Petra Štěpánka za tuto situaci?

Vlasta PARKANOVÁ, bývalá ministryně spravedlnosti, členka mediální komise PS PČR /KDU-ČSL/
Hezký dobrý večer.

Petr ŠTĚPÁNEK: Dobrý večer.

Vlasta PARKANOVÁ: České republice reálne hrozí, že bude muset platit náhradu ve výši několika desítek miliard korun. To je samozřejmě velmi nepříjemná věc a já se nemohu než podivit nad vystupováním vašeho hosta, pane Šímo. Polemizovat s rozhodnutím arbitrážního orgánu, ke kterému jsme dobrovolně šli, je věc, kterou si Česká republika nevystavuje dobrou vizitku. Samozřejme, že to rozhodnutí ještě není konečné, ale nutno je třeba daňovým poplatníkům říci, že naděje na to, že by Česká republika nebyla odpovědná a nemusela ty miliardy platit, je téměř mizivá. To, proč k tomu došlo, je zcela jednoznačně na vině rada. Rada měla široký prostor pro uplatňování svých aktů. Není pravdou, že to byl špatný zákon. Pravdou je, že to byla špatná, opakovaně špatná, chybná rozhodnutí rady, která vedla až k tomuto konci. Myslím si, že ten základní omyl, který vedl až k těmto neslavným důsledkům, je, že rada si vykládala svoji práci tak, že jejím základním a, podle vyjádření některých členů rady, asi jediným nástrojem byl mediální zákon. Rada si vůbec neuvědomovala, že jako orgán státní správy při výkonu provozování rozhlasového a televizního vysílání je též odpovědna za to, aby zahraniční investoři své investice zde měli chráněny. Není to tedy jenom mediální zákon, jak se mylně někteří členové rady domnívají, jsou to i príslušné dohody o ochraně investic. Ukázalo se v předchozích týdnech, že členové rady toto nechtějí vzít na vědomí a zdá se mi, že to je ta hlavní a základní príčina, proč jsme tam, kde jsme.

Milan ŠÍMA: Můžete reagovat na to.

Petr ŠTĚPÁNEK: Můžu reagovat, dobře, děkuji. Paní Parkanová je dáma s právnickým vzděláním, je to bývalá ministryně spravedlnosti. A ona tady vyslovuje rozsudek, aniž by proběhlo nějaké dokazování.

Milan ŠÍMA: Teďka nevím, co myslíte.

Petr ŠTĚPÁNEK: To je nefér.

Milan ŠÍMA: Jaký rozsudek?

Petr ŠTĚPÁNEK: Jak může někdo říct, jestliže Čtyřkoalice navrhovala naše odvolání, aniž kdokoliv se té rady zeptal, jaký je její názor na ta obvinění, aby kdokoliv z nás měl možnost na půdě Poslanecké sněmovny se vyjádřit k těmto obviněním, je vyvrátit a zrovna navrhovat odvolání, tak to je svým způsobem ortel. Každému rozsudku má předcházet dokazování. Není pravda, co říká paní doktorka Marvanová, rada za to nenese odpovědnost. Rada je přesně vázána zákonem ...

Milan ŠÍMA: Myslíte paní doktorku Parkanovou, ne Marvanovou?

Petr ŠTĚPÁNEK: Pardon, omlouvám se. Rada je přesně vázána zákonem, co může a co nemůže dělat. Je to nepříjemná věc, ty arbitráže. Nicméne žijeme v kapitalistickém systému a k nějakým takovým podnikatelským střetům někdy dochází. To není ...

Milan ŠÍMA: Horší je, když daňový poplatník, znovu opakuji, bude s největší pravděpodobností muset zaplatit takovéto velké částky.

Petr ŠTĚPÁNEK: Pane Šímo, ale to už jste říkal několikrát.

Milan ŠÍMA: A vy to neustále opakujete, že za to nemáte zodpovědnost.

Petr ŠTĚPÁNEK: Tento spor není o tom, že přišli nějací zlí Američané a na druhé straně byli hodní Češi, nebo že byli zlí Češi a hodní Američané. To je tvrdý podnikatelský střet. Ale tento podnikatelský střet musejí vyřešit obchodní soudy. Rada má možnosti do toho vstupovat pouze, co jí dovoluje zákon a ten zákon se jmenuje o rozhlasovém a televizním vysílání. To není žádná výmluva, to je konstatování. A když jsme u toho, jaké rada měla, ci neměla kompetence, já znovu podtrhnu, v roce 1995 nás právě poslanci těch základních kompetencí, kterými by možná bylo možné do toho vstoupit, zbavili. Takže je to nefér od paní doktorky, že teď dává vinu radě.

Milan ŠÍMA: Já budu citovat, podle paragrafu pět zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání má rada možnost změnit podmínky licence v případě, že je to nezbytné k dodržení mezinárodních závazku, jimiž je Česká republika vázána.

Petr ŠTĚPÁNEK: To citujete který zákon?

Milan ŠÍMA: To cituji zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Petr ŠTĚPÁNEK: Ale londýnská arbitráž zcela jasně řekla, že rada se ničeho nedopustila.

Milan ŠÍMA: Stockholmská řekla, že dopustila, i londýnská řekla, že dopustila. Já bych ted poprosil režii o příspěvek, který jsme natočili před malou chvílí. Víte, co toto znamená, víte, co toto je? Další televize je v problémech. Společnost TV 3 dnes v devět hodin večer přestala vysílat a je tam tedy tato věta, že na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je společnost TV 3 nucena ukončit vysílání. To znamená, co na to říkáte, to je další výsledek činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Petr ŠTĚPÁNEK: To není výsledek Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, to je výsledek podnikání některých pánu v této zemi. Já nemám vůbec nic proti zahraničním investorům v této zemi a nemá proti nim vůbec nic také rada. Rada říká pouze jednu věc: "I zahraniční investoři se musejí řídit našimi zákony." Nic víc, nic méně. Jestliže pánové se neřídili našimi zákony, tak tudíž na ně dopadá ...

Milan ŠÍMA: Co říkáte na to, že podle analýzy, kterou si nechala vypracovat vláda, České republice opět v tomto případe hrozí, že pokud se společnost TV 3 obrátí k arbitrážnímu soudu, tak opět by tento arbitrážní soud mohl rozhodnout o tom, že musíme zaplatit opět nějakou částku, která bude velice vysoká?

Petr ŠTĚPÁNEK: Existuje takové otřepané právnické rčení, že sejdou-li se dva právníci, tak budou na stole tři až čtyři právní názory.

Milan ŠÍMA: Opět to říkáte, vy jste to říkal ...

Petr ŠTĚPÁNEK: Jeden právní názor ...

Milan ŠÍMA: Vy jste i před tím rozhodnutím stockholmského arbitrážního soudu tvrdil, že něco takového není možné. Opět říkáte jako člen tady, že nemůže dojít ...

Petr ŠTĚPÁNEK: Já jsem se ke stockholmské arbitráži nikdy předtím nevyjadřoval, já jsem se vyjadřoval k londýnské arbitráži a tam to ...

Milan ŠÍMA: Takže jste tušil, že prohrajeme jako ve Stockholmu?

Petr ŠTĚPÁNEK: ... dopadlo přesne tak, jak jsem předvídal.

Milan ŠÍMA: A vy jste tušil, že ve Stockholmu prohrajeme, dopředu?

Petr ŠTĚPÁNEK: Tak já vám odpovím na vaši otázku. Existuje několik právních názorů na kauzu TV 3. Pan docent Mikule vypracoval na žádost TV 3 a za peníze TV 3 jakýsi právní názor na postup rady. S tímto názorem se posléze ztotožnila i legislativní rada vlády. Nicméně rada má jiný právní názor, má ve svém středu tři právníky, rada má své právní oddělení, rada tuto věc konzultovala s autory zákona, jestli to mysleli tak, jak to myslí rada, a dokonce rada má k dispozici stanovisko Ústavu státu a práva, který potvrzuje, že rada postupovala správně. Řekněme si, o co šlo.

Milan ŠÍMA: Doufám, že to nebylo, že jste takto nepostupovali i předtím, když se jednalo o televizi Nova, protože tam jsme prohráli. Doufám, že jste třeba neoslovovali stejné právníky.

Petr ŠTĚPÁNEK: Zatím jsme neprohráli, pane Šímo ...

Milan ŠÍMA: Prohráli jsme, ve stockholmské arbitráži jsme prohráli. Bohužel Česká republika prohrála.

Petr ŠTĚPÁNEK: Ta arbitráž není u konce. Jestliže ...

Milan ŠÍMA: Ta je ukončená.

Petr ŠTĚPÁNEK: Jestliže dvě arbitráže o jedné věci skončí rozdílným způsobem, je něco v nepořádku a je nefér odvolávat se stále jen a jen na tu jednu. Hodnoťme to v kontextu. Ale pojďme k té TV 3.

Milan ŠÍMA: Ta je rozhodující, podle této arbitráže daňoví poplatníci České republiky budou platit náklady, které vznikly společnosti CME.

Petr ŠTĚPÁNEK: Přečtu vám kousíček komentáře Jefima Fištejna, který napsal pro týdeník Profit, a pan Fištejn je komentátor Rádia Svobodná Evropa, té americké, nikoliv té české mutace, a tedy je de facto zaměstnancem americké vlády.

Milan ŠÍMA: A bavíme se teďka o TV 3?

Petr ŠTĚPÁNEK: O TV 3. "Po roztržce s držitelem licence americký investor promptně spočítal své ztráty na 600 milionu korun. Je to sice o jeden řád méně než ve sporu Železný - Lauder, ale zde je namístě otázka, za co? Lze tyto investice nějak hmotně vyjádřit? K dnešnímu dni nevlastní TV 3 budovu, ačkoliv se v Praze dá obstarat slušný barák za 50 milionu korun, nemá přenosové vozy, nějaké obzvlášť /nesrozumitelné/ zařízení, ..."

Milan ŠÍMA: Já vás opět přeruším, pane Štěpánku, nechejme pana Fištejna, asi diváky bude zajímat, budou zajímat vaše názory.

Petr ŠTĚPÁNEK: "... nevyrábí seriály a nenakupuje megafilmy." Já to dokončím, je to ...

Milan ŠÍMA: Dobře.

Petr ŠTĚPÁNEK: ... duležité, pane Šímo, buďte tak hodný.

Milan ŠÍMA: Já si myslím, že pojďme se věnovat vašim názorům.

Petr ŠTĚPÁNEK: "Za co tedy? Říká se sice, že management společnosti si nechával vlastní tvůrčí úsilí více než slušně ohodnotit, ale že by sobě vyplácené platy, odměny ..."

Milan ŠÍMA: Pane Štepánku, to přeháníte tady už, že budete tady citovat článek.

Petr ŠTĚPÁNEK: ... a prémie mohli započítat českému státu jako vložené investice a chtít po něm náhradu? V obou případech máme co dočinění s velmi pochybnou podnikatelskou etikou. Čímani od mediálního byznysu připadli na zajímavý způsob, ..."

Milan ŠÍMA: Tak už stop, pane Štěpánku, doopravdy už stop.

Petr ŠTĚPÁNEK: Poslední věta.

Milan ŠÍMA: Tady ten pořad moderuji já a bude se tady hrát podle mých pravidel, pane Štěpánku. Můžete s tím přestat, s tou citací?

Petr ŠTĚPÁNEK: "... jak si tak přilepšit na stará kolena. Objektem důmyslného tunelu není človek ani jednotlivý podnik, ale český stát, pojem značně abstraktní a, jak je vidět, i značně bezbranný."

Milan ŠÍMA: Vy jste novinář původem?

Petr ŠTĚPÁNEK: Tolik Jefim Fištejn. Ano.

Milan ŠÍMA: Vy jste novinár. Já se zeptám na jednu vec. Takže vaše rada neodsouhlasila prevod licence, o co žádal vlastník licence pan Kindernaye na spolecnost KTV?

Petr ŠTĚPÁNEK: Ano a mela k tomu radu dobrých duvodu.

Milan ŠÍMA: Ano. I když ze zákona vyplývá, že by to mela udelat, že by to mela být její povinnost, protože pan Kindernay je dále ...

Petr ŠTĚPÁNEK: Pane Šímo, nic takového ze zákona nevyplývá.

Milan ŠÍMA: ... stoprocentním majitelem, já vám mužu ten zákon citovat.

Petr ŠTĚPÁNEK: Nic takového ze zákona nevyplývá.

Milan ŠÍMA: Že pan Kindernay je také stoprocentním majitelem této spolecnosti. Mužete nám ríci duvody tedy? Protože to asi bude meritum veci, pokud se bude soudit TV 3 nebo, lépe receno, spolecnost KTV dala vlastne tuto vec k soudu. Pokud soud rozhodne, že toto rozhodnutí rady bylo protiprávní, tak je tady další možnost, Ceská republika zaplatí miliony dolaru. To znamená, mužete nám vysvetlit, proc to rada udelala?

Petr ŠTĚPÁNEK: Opet víte, že to budou miliony dolaru, ale pojdme k té veci. Nový zákon, který je platný od 4. cervence, umožnil prevod licence z fyzické osoby na právnickou osobu. Zároven stanoví v paragrafu 68, že je to možné jedine za predpokladu, že majitelem té firmy, na kterou se to prevádí, je ze sta procent ta fyzická osoba. A v cem se ty dva právní názory od sebe liší, je to, jestli tady muže vzniknout zase jakási množina provozovatelu, pro které platí jenom tento paragraf 68 a nevztahují se na ne ostatní ustanovení tohoto zákona, nebo jestli i pro takto vzniklého držitele licence platí všechna ostatní ustanovení zákona o vysílání. A rada je toho názoru, že platí. Pan docent Mikule byl názoru, že neplatí. Nyní je to u soudu, necht to soud vyšetrí, soud vynese svuj ortel ...

Milan ŠÍMA: Když tak to danoví poplatníci zaplatí. Já bych se ted chtel zeptat, jaký má názor na to, co tady slyším ...

Petr ŠTĚPÁNEK: Opet unfér /nesrozumitelné/.

Milan ŠÍMA: Proc? Co tady slyšíme od pana Štepánka. Jirí Hrabovský, prosím, máte slovo.

Jirí HRABOVSKÝ, mluvcí TV 3 a EMV: Vzhledem k tomu, že do konce poradu zbývají už jenom zhruba tri minuty, tak budu muset být strucný. Já se obávám, že to nejduležitejší, co asi tedko chci ríct, je, že spolecnosti TV 3 a EMV se obávají, že pan Petr Štepánek není v této záležitosti absolutne objektivní, nemuže být objektivní. Svedcí o tom jeho opakované neprátelské výroky. Pred chvilickou tady citoval pana Fištejna, aby to nemusel ríkat sám, on si to zrejme doopravdy myslí, že management TV 3 nejakým zpusobem rozházel tech 15 milionu dolaru, které sem European Media Ventures skutecne v prubehu uplynulých dvou let investovala a tak dál, a tak dál. My se obáváme, že toto není clovek, který by mohl rozhodovat objektivne, že je zaujatý a podjatý. Svedcí o tom i to, jak rada v posledních týdnech rozhodovala vždycky vlastne proti zájmum TV 3 a EMV. Já mám taky ...

Milan ŠÍMA: Máte na to nejaké konkrétní dukazy, na to, že by pan Štepánek mohl být nejakým zpusobem zaujatý proti vám?

Jirí HRABOVSKÝ: Pan Štepánek tady pred chvilickou citoval z clánku jednoho komentátora, já tady odcituji pana Štepánka samotného z Radiofóra pred nekolika dny. Na vlnách Ceského rozhlasu rekl, že: "Nekterí zahranicní investori se tady chovají jako v banánové republice. Oni si myslí, že tady žijeme na stromech a že tady nemusejí dodržovat naše zákony. I americtí investori tady musejí dodržovat naše zákony," a tak dál, a tak dál. Je mi hrozne líto, ale tak, jak rada v posledních dnech rozhodovala, to znamená od neprevedení licence na spolecnost KTV až po to, že 20. listopadu zahájila správní rízení s TV 3 a hned ho také okamžite ukoncila, tady jsem se docela pobavil, když pan Štepánek neustále ríká, co je fér a co není fér a kdo predbíhá soudy a kdo dává komu možnost se vyjádrit a tak dál. 20. listopadu bylo zahájeno a s datem 20. listopadu nám byl dorucen ted ve ctvrtek dopis, ve kterém stojí na jedné strane slovo rozhodnutí, na druhé strane slovo upozornení, no, nicméne, že to máme vypnout do sedmi dnu od dorucení. Takže toto je výsledek.

Petr ŠTĚPÁNEK: Stalo se to podle zákona. K té spolecnosti KTV. To je presne systém bílý kun. Po rade se chtelo, aby prevedla licenci na spolecnost KTV, kterou sice Martin Kindernay formálne stoprocentne vlastnil, ale v které neovládá vubec nic. To rada nemuže udelat.

Milan ŠÍMA: Vy jste to prevedli potom za chvíli na spolecnost Galaxie, RTV Galaxie, kde pan Kindernay není ani v jednom ...

Petr ŠTĚPÁNEK: Ano, protože tato žádost již byla v porádku.

Milan ŠÍMA: ... není ani v jednom rídícím orgánu. To znamená, je to akciová spolecnost, to znamená, mužou tam být akcie na jméno, kde vubec nebudete vedet, kdo tuto spolecnost vlastní ...

Petr ŠTĚPÁNEK: Ty akcie nejsou na jméno.

Milan ŠÍMA: ... pomer tam bude mít, vy víte, jakým zpusobem ta akciová spolecnost se muže premenit a tak dále.

Petr ŠTĚPÁNEK: Ty akcie nejsou na jméno a at pan Kindernay není v orgánech té spolecnosti, tak na rozdíl od té firmy KTV ...

Milan ŠÍMA: Není ani v jednom orgánu. To znamená, že tuto spolecnost nerídí.

Petr ŠTĚPÁNEK: ... má vliv na chod té spolecnosti.

Milan ŠÍMA: Jak to víte?

Petr ŠTĚPÁNEK: To je základní, ano, je to tak.

Milan ŠÍMA: Jaký na to máte dukaz?

Petr ŠTĚPÁNEK: Stanovy té spolecnosti v prípade té KTV dokládaly presne ten stav, který jsem ríkal.

Milan ŠÍMA: Já se vás ptám u té Galaxie, jaký máte dukaz na to, že pan Kindernay tuto spolecnost rídí?

Petr ŠTĚPÁNEK: Tuto spolecnost pan Kindernay skutecne rídí. Ted ho tady nemám po ruce.

Milan ŠÍMA: Nejaké dukazy máte na to?

Petr ŠTĚPÁNEK: Stanovy této spolecnosti nezakládají to podezrení, které rada mela, že de facto je to systém bílý kun.

Milan ŠÍMA: Tak, to bylo Naostro s místopredsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petrem Štepánkem.

Petr ŠTĚPÁNEK: Toho prostoru jste mi moc nedal, pane Štepánku.

Milan ŠÍMA: Díky za pozornost a príští týden na shledanou. Petatricet minut. Díky.

Autor:


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Dvanáctiletý chlapec se nebál říct pravdu. Zachránil tím kamarádovi život

Dvanáctiletý Jaroslav Šísl (vpravo) zachránil život o rok mladšího kamaráda...

Dvanáctiletý Jaroslav Šísl pomohl zachránit život svého o rok mladšího kamaráda Jiřího Kadlece, který si při pádu těžce...

Na Manhattanu explodovala trubková nálož, útočil Bangladéšan

Newyorská policie zasahuje na Manhattanu, kde je hlášena exploze (11. prosince...

Newyorská policie zasahuje na Manhattanu, kde vybuchla nálož. Lékaři ošetřili čtyři zraněné. Výbuch zranil i muže,...USA nad Koreu poslaly raptory. Evakuujte Američany, zní z Washingtonu

Jižní Korea a USA zahájily masivní společné letecké cvičení.  Na snímku stroj...

Jižní Korea a USA zahájily masivní společné letecké cvičení. Manévry odsoudila jako provokaci Severní Korea, která...

Severokorejské lodě duchů připlouvají k Japonsku, jsou symbolem bídy KLDR

Jeden ze člunů, které v uplynulých týdnech připluly k pobřeží Japonska.

Kritický nedostatek potravin a zahraniční měny přispívá k tomu, že je na pobřeží Japonska vyplavováno stále více silně...

VIDEO: Skladníci obklíčili ujíždějící zloděje vysokozdvižnými vozíky

Skladníci v akci. Zloděje obklíčili vozíky

Zaměstnanci ostravské prodejny stavebnin společnými silami zadrželi trojici zlodějů, která se pokusila vykrást...Další z rubriky

Kocumová s Baxou opouštějí Změnu, vadí jim Korytářovy názory

Lídr Změny Zuzana Kocumová.

Jan Korytář obhájil pozici lídra i do dalších komunálních voleb, liberecké hnutí Změna, kterou vede, tím ale přišlo o...

ANO prosazuje miliardu pro velké zemědělce. Piráti a ODS se ptají proč

Zemědělcům komplikuje sklizeň obilí vrtkavé počasí.

S kritikou se setkal návrh hnutí ANO na přesun miliardy v rozpočtu ministerstva zemědělství na podporu velkých...

První den nové vlády. Budoucí ministři ráno položili věnec k Masarykovu hrobu

Andrej Babiš v Lánech (13. prosince 2017)

Prezident Miloš Zeman odpoledne jmenuje novou vládu. A Andrej Babiš poté povede první zasedání nového kabinetu jako...

Co chlapovi pod stromeček?
Co chlapovi pod stromeček?

Přečtěte si hned 35 tipů na dárky k VánocůmNajdete na iDNES.cz