Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Právník Milan Hulík: Válka o minulost u nás ještě neskončila!

  11:30aktualizováno  11:30
Diskuse kolem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) nekončí. Se svým názorem - kritickým k nastupujícímu řediteli ústavu Jiřímu Pernesovi - se připojil známý právník, advokát Milan Hulík. Zde je jeho příspěvek.

Obhájci Stanislav Devátý, Milan Hulík a bývalý důstojník BIS Vladimír Hučín, zproštěný obžaloby, Přerov 24. listopadu 2005 | foto: Luděk Peřina, MAFRA

Nevím, co se všechno změní po volbách, zvítězí-li levice. Ale jedno vím jistě, něco se stane s tak těžce vybojovaným ÚSTR. Není vyloučeno, že z něj bude takový obyčejný "Historický ústav", třeba "Ústav pro studium moderní historie" nebo se v něm bude bádat o středověku, novověku a nedej Bože, aby se z něj nestalo takové strašidlo, jaké strašilo v jedné budově na Kampě, na které jsem jednou v hluboké totalitě objevil ceduli: "Ústav pro studium díla Zdeňka Nejedlého". Byl tam ještě v době, kdy docent Jiří Pernes studoval VUML.

Místopřísežně prohlašuji, že proti panu docentovi nic nemám, podle odborných referencí má být velmi dobrý historik a proto jeho volba za ředitele ÚSTR byla správná, či lépe, by byla – kdyby, kdyby to bylo v jiné době. Jsem totiž přesvědčen, že docent Pernes je ředitel do doby míru, nikoli do války. Jaké války, prosím ? Války o minulost - ta neskončila a hned tak neskončí – po volbách se rozhoří o to více.

Stanislav Devátý a Milan Hulík. Hlavní líčení s bývalým důstojníkem Bezpečnostní informační služby (BIS) Vladimírem Hučínem před přerovským okresním soudem; 13. února 2002

Stanislav Devátý a Milan Hulík. Hlavní líčení s bývalým důstojníkem Bezpečnostní informační služby (BIS) Vladimírem Hučínem před přerovským okresním soudem; 13. února 2002

Jak známo, s minulostí jsme se vyrovnali tak, že jsme se nevyrovnali. Možná o kousek. A jedním z těch kousků je právě vznik ÚSTR v jeho dnešní podobě. Vzpomeňme na ty předchozí pokusy, už ani nevím jak se všechny ty úřady a ústavy jmenovaly – byly vždy vytvořeny podle přísloví, aby se vlk nažral, a koza zůstala celá.

Stále a stále ještě nebude stačit jen v ÚSTR bádat. O ÚSTR se bude muset dále bojovat. Nevím, jak bude bojovat ten, kdo studoval VUML. Ne, že by VUML vytvářel pacifisty, ale kdo jej studoval, tak si hodně posunul hranici neloyality s komunistickým režimem. VUML se studoval buď jako předstupeň nějaké kariéry , anebo ze strachu. VUML, tak jako SČSP, zvaný "Rudý kámoš", nebo-li Svaz československo-sovětského přátelství. To byly zástupné organizace za KSČ. Čest tomu, kdo do KSČ nevstoupil, mohl se podívat do očí ostatním nestraníkům. To byl hlavní důvod i pro mě. Jak bych se mohl podívat do očí těm, co do strany nevstoupili?

Sláva ale těm, kdo si dali laťku ještě výše – nevstoupit i do těch zástupných organizací! K tomu bylo třeba mít ještě větší odvahu, než nevstoupit do KSČ. Nevstoupit do KSČ – k tomu stačilo prohlásit, že ještě nejsem připraven – ke vstupu mi chybí prostudování několika posledních děl V. I. Lenina. Ale jak čelit tlaku na VUML nebo SČSP ? Jedině odvahou. ROH vynechávám, ta byla tak rozplizlá a neviditelná organizace, že se o ní vědělo jen při rozdávání vánočních kolekcí pro děti. Ale i zde jen strašpytlové platili známku solidarity. Pro později narozené – to byl příspěvek na světovou komunistickou revoluci v rozvojových a nevyvinutých zemích jako například v "Bambula-Bimbi" nebo "Spojených státech křováckých" a dalších podobných zemích, abychom uvedli ty vymyšlené místo skutečných – země, které bylo třeba osvobodit "z koloniálního jha a imperialistického područí". Proto studium VUML každého, kdo chce být ředitelem ÚSTR, diskvalifikuje.

Stanislav Devátý a Milan Hulík. Hlavní líčení s bývalým důstojníkem Bezpečnostní informační služby (BIS) Vladimírem Hučínem před přerovským okresním soudem; 13. února 2002

Stanislav Devátý a Milan Hulík. Hlavní líčení s bývalým důstojníkem Bezpečnostní informační služby (BIS) Vladimírem Hučínem před přerovským okresním soudem; 13. února 2002

A navíc, když to ještě neuvede do předkládaných materiálů a vyjde to najevo jen tak, aby řeč nestála. Výroky typu "přece víte, jak to tehdy bylo", nebo "vždyť jsme v tom žili" mají svou platnost – ne však pro takové funkce jako je ředitel ÚSTR. Jistě, tehdy vedle socialistické zákonnosti existovaly vlastní zákonnosti, každý měl tu svou a trochu jinou. Po dvě tisíciletí však platí to, co řekl Seneca ml.: "Co nezakazuje zákon, zakazuje stud". A právě míra studu rozhoduje. Víc než míra strachu. Ti, kdo se bojí tmy, nemají v noci chodit ven. Ti, kdo se báli
totality, neměli dělat kariéry. V té stejně slušný člověk kariéru nedělá. Takže šlo jen o dvě míry, o míru slušnosti a míru studu. Jejich absolutní míry dosahovali političtí vězni, pronásledovaní a trpící, ti kdo nesklonili hlavy nikdy a lopata jim byla milejší než ředitelovat v nějakém ústavečku.

Právník Milan Hulík v mladších letech; nedatováno

Právník Milan Hulík v mladších letech; nedatováno

Je nehorázné tvrdit, že "komunistický režim nám nikdo nevnutil, že se sem nedostal na sovětských tancích, ale že si jej rodiče vybrali sami v letech 1945-48", jak napsal docent Pernes. K tomu je nutno dodat, kteří rodiče a komu vybrali. Můj táta jezdil v nocích před volbami v r. 1948 na motocyklu po venkově a vylepoval plakáty "KSČ – Konec Samostatnosti Československa". Také si potom svoje odseděl. A nebyl jen on. Statisíce dalších! Je-li toto názor nového ředitele ÚSTR, pak už je dopředu jasné, že půjde-li brzo o existenci ÚSTR nebo o změnu jeho poslání, pak novému panu řediteli půjde jen o ředitelské místo.

A myšlenky o depolitizaci "Ústavu" z hlavy člověka, který byl členem komise ĆSSD, jsou varovné. Tak varovné, že evokují slova Karla Čapka:
"Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou..."

Karel Čapek

Karel Čapek

Karel Čapek

Karel Čapek

To Karel Čapek napsal, aniž četl ukázky z marxistických textů pana docenta. Cituji: …"Díky jejich obětavosti a díky pevnému nekompromisnímu postoji zvítězila lidová moc i v našem městě. Komunistické straně se dostávalo podpory od stále širších vrstev lidu a postupně i ti, kdož zpočátku váhali a neměli jasno, pochopili historickou oprávněnost vítězství pracujícího lidu." (…) "Teprve vítězství čs .pracujícího lidu v Únoru 1948 a reorganizace našeho kulturního a vědeckého života dokázala oprostit činnost musea od agrárnické ideologie a zařadit je na místo, které si vzhledem k pronikavému rozvoji socialistického zemědělství u nás nepochybně zaslouží." A dále jen ve zkratce: "pevný postoj KSČ a její důsledný boj", "celospolečenská vedoucí síla KSČ", "ozbrojená síla dělnické třídy – Lidové milice" atd.
Skutečně skvělé předpoklady pro ředitelování ústavu, ve kterém se má studovat strana, která byla prohlášena za zločineckou.

Myslím, že volba docenta Jiřího Pernese byla špatná volba. Velmi brzy se o tom přesvědčí i ti, co ho zvolili.

Senátor Jaromír Štětina, šéf spolku pro podporu nezávislé justice Šalamoun John Bok a Milan Hulík coby jeden z obhájců z bývalého důstojníka Bezpečnostní informační služby a antikomunisty Vladimíra Hučína; krajský odvolací soud v Olomouci, 2. května 2007

Senátor Jaromír Štětina, šéf spolku pro podporu nezávislé justice Šalamoun John Bok a Milan Hulík coby jeden z obhájců z bývalého důstojníka Bezpečnostní informační služby a antikomunisty Vladimíra Hučína; krajský odvolací soud v Olomouci, 2. května 2007

Milan Hulík - základní informace

Narozen 22. března 1946 v Kolíně, v rodině drobného podnikatele a úřednice. Dětství a dospívání ovlivněno desetiletým vězněním otce v 50. a 60. letech. Po vyučení v oboru zedník přijat ke studiu na stavební průmyslovce v Praze – obor dopravní stavby, maturita v roce 1966. Po absolvování dvouleté vojenské služby od roku 1968 studium na právnické fakultě University Karlovy. Promoce v roce 1973.

V letech 1974 až 1976 zaměstnán jako podnikový právník ve Stavbách silnic a železnic n.p. Od roku 1976 koncipient Městského sdružení advokátů v Praze a po složení advokátních zkoušek přijat v roce 1979 za člena Městského sdružení advokátů. V témže roce po složení rigorózních zkoušek získal titul JUDr. Advokátní činnost vykonával v tehdejší advokátní poradně č. 9 v Bolzanově 1, Praha 1.

Ještě před složením advokátních zkoušek poskytována právní pomoc disidentům a po zapsání do seznamu advokátů obhajoby řady disidentů (proces s Plastic People of the Universe, obhajoby Jarmily Bělíkové, Petra Cibulky, Petra Pospíchala, Petra Uhla, Františka Stárka, Jana Prince, Pavla Büchlera, Karla Soukupa a dalších, včetně dalších signatářů Charty 77, Prohlášení Několika vět a demonstrantů z Václavského náměstí).

Po převratu v listopadu 1989 přerušena činnost v advokacii a výkon funkce ředitele odboru inspekce v nově založeném Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, později přejmenovaném na Bezpečnostní a informační službu (BIS). V téže době vykonávaná z titulu člena VONSu a předchozí angažovanosti jako obhájce v politických procesech i funkce předsedy prověrkové komise ve Sboru nápravné výchovy SNV (dnes Vězeňská služba).

Poté výkon funkce prvního náměstka generálního ředitele SNV. Dále vykonávána funkce poradce náměstkyně ministra vnitra Petrušky Šustrové. Konečně od roku 1993 do 1994 výkon funkce tiskového mluvčího generální prokuratury ČR a poradce generálního prokurátora ČR. Od roku 1995 opět výkon soukromé advokacie.

Zdroj: http://web.quick.cz/fites/archiv/fites/RCT/mhulik.htm

Autor:


Za slzy se nestydím, člověku to pomůže, přiznal Jančařík v RozstřeluHlavní zprávy

Nejčtenější

Po těžké nemoci zemřela ve věku 49 let wimbledonská vítězka Jana Novotná

Wimbledonská vítězka Jana Novotná (1998)

Český tenis přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností, v neděli zemřela wimbledonská šampionka Jana Novotná....

Právníci přechytračili soud. Vyhýbali se mu až do promlčení činu

Obžalovaní Karel Hnilica a Lenka Hnilicová na snímku z prosince 2012

Manželský pár advokátů Hnilicových názorně demonstroval, jak je v Česku možné se vyhnout trestu od soudu. Byť jde o...Ve věku 39 let zemřel veterán Mevald vyznamenaný za službu v Afghánistánu

Prezident Miloš Zeman a český voják Jaroslav Mevald při slavnostním udílení...

Ve věku 39 let zemřel v pátek náhle český veterán Jaroslav Mevald zraněný v roce 2014 v Afghánistánu. Za hrdinství,...

U požáru motorestu na dálnici D10 zasahovali hasiči i v noci

Motorest Čtyři kameny u dálnice D10 nedaleko Hlavence u Prahy na snímku z 19....

Středočeští hasiči v noci na neděli pokračovali v hašení požáru motorestu Čtyři kameny na mladoboleslavské dálnici...

Dopravní podnik testuje gumové bodáky, mají zastavit přebíhače kolejí

Na tramvajové zastávce v Braníku dopravní podnik testuje zábrany v kolejišti...

Pražský dopravní podnik zkouší na jedné z tramvajových zastávek v Braníku gumové zábrany ve tvaru malých bodáků. Mají...

Další z rubriky

ZÁPISNÍK: Několik slov chvály

Miroslav Kalousek po jednání s prezidentem Milošem Zemanem.

O jednom kolegovi novináři a o nadávání na média. O české otázce a třech divadelních představeních. A také gratulace...

ZÁPISNÍK: Troubové a hněv. ČSSD, ani Zeman nechápou míru vzteku v zemi

Sjezd ČSSD v Brně - (zleva) brněnský primátor Roman Onderka, jihomoravský hejtman a kandidát na předsedu ČSSD Michal Hašek a Zdeněk Škromach (18. března 2011)

Soutěž o nejpitomější výmluvu v sociální demokracii. Podlehl Zeman přesvědčení o neomylnosti? Babiš jde nahoru. To jsou...

ZÁPISNÍK: České sebebičování. Přijali jsme Mnichov a vůbec

Edvard Beneš před svou vilou

Obama přestal kouřit kvůli své ženě a lidem chybí nadhled. Říkáme, že jsme nejhorší a že se Beneš v roce 1938 choval...

Štědrý dárce spermatu má 100 dětí. Geny daruje přes Facebook
Štědrý dárce spermatu má 100 dětí. Geny daruje přes Facebook

S kontroverzním způsobem, jak pomoci především homosexuálním a neplodným párům, přišel 38letý Američan.Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.