Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Osobnosti, které prezident ocenil k 80. výročí vzniku Československa nejvyššími státními vyznamenáními

aktualizováno 
-

ŘÁD BÍLÉHO LVA

Antonín Mikuláš Číl: Brigádní generál. Jako středoškolský profesor organizoval v Oděse sokolské hnutí, bojoval v čs. legiích. Při komunistických čistkách byl degradován. Zemřel v roce 1983.
Bedřich Homola: Armádní generál. Bojoval v čs. legiích, vyznamenal se v bojích u Bachmače. Za okupace patřil k předním představitelům odbojové organizace Obrana národa. V roce 1943 popraven.
Josef Bartík: Generálmajor. V roce 1917 vážně zraněn v prostoru Piava v rámci průzkumné akce čs. legií. V roce 1948 odsouzen k pěti letům žaláře a ztrátě generálské hodnosti. Zemřel v roce 1968.
Josef Hyhlík: Generálmajor. Za 2. světové války působil v odbojové organizaci Zpravodajská brigáda. V roce 1948 odsouzen ke čtyřem letům vězení. Do konce života v roce 1997 byl činný v Českém svazu bojovníků za svobodu.
František Slunéčko: Divizní generál. Bojoval v čs. legiích. Na jaře 1945 v čele vojenského odboje, kde vydal rozkaz, aby se zapojil do pražského povstání. Perzekvován až do své smrti v roce 1963.
Jaroslav Krátký: Major. Po vypuknutí války se v Anglii podílel na formování čs. jednotky. Při přípravách SNP byl zajat a převezen do Berlína, kde jeho stopa mizí.
Chanan Rozen: Po založení státu Izrael stál společně s Maxem Brodem u zrodu Ligy přátelství s Československem. V roce 1968 protestoval proti sovětské okupaci. Usiloval o obnovení diplomatických styků s Izraelem.
Joachim Meisner: Kardinál. V roce 1980 byl pověřen správou diecéze Berlín, čehož využíval k převážení důležitých materiálů o situaci v nesvobodných zemích přes železnou oponu. Organizoval finanční pomoc i studium a tajná svěcení českých kněží v NDR.

ŘÁD TGM

Jaroslav Kvapil: Spisovatel, básník a dramatik. Působil jako režisér, dramaturg a šéf činohry Národního divadla. Za 1. světové války byl činný v domácím odboji. Během nacistické okupace se zapojil do odboje, v roce 1944 byl zatčen gestapem. Zemřel v roce 1950.
Václav Renč: Básník, překladatel. Patřil ke skupině katolicky orientovaných básníků a mezi významné překladatele. V květnu 1951 byl zatčen a odsouzen k 25 letům žaláře. Po jedenácti letech ve vězení zemřel.
Richard Belcredi:Novinář. V roce 1949 vyloučen z vysoké školy, pracoval jako novinář rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa. Spoluzaložil nakladatelství CCC Books, které vydávalo díla zakázaných autorů.
Stanislav Drobný: Právník. Odsouzen za velezradu ke třinácti letům vězení. Dnes působí jako předseda Konfederace politických vězňů.
Viktor M. Fic: Profesor. Věnuje se historii, zejména působení československých legií v Rusku v dobách 1. světové války. Spolupracoval s politickým exilem.
Emil Filla: Výtvarník. Člen Osmy a Skupiny výtvarných umělců. Za 1. světové války vedl amsterdamské ústředí pro zpravodajský styk s domácím odbojem. V roce 1939 jej zatklo gestapo. Vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Zemřel v roce 1953.
Antonín Huvara: Farář. V roce 1948 byl zatčen a  odsouzen k deseti letům. Pracoval v uranových dolech. Souhlas k výkonu duchovního obdržel až v roce 1982.
Vlasta Chramostová: Herečka. Členka činohry Národního divadla, signatářka Charty 77. Stála u zrodu fenoménu bytového divadla. V roce 1989 byla obžalována a za účast na pietním aktu za Jana Palacha podmíněně odsouzena.
Rudolf Karel: Hudební skladatel. Bojoval v čs. legiích. Za okupace se účastnil odboje. V březnu 1943 byl zatčen. Zemřel vysílením v terezínské Malé pevnosti.
Jaroslav Kašpar-Pátý: Generálmajor. V březnu 1939 se zapojil do odboje. Pomáhal budovat ústředí Obrany národa. Po válce odešel do USA. Zemřel v roce 1995.
Jan Milíč Lochman: Profesor. Působil na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. V roce 1968 odešel do exilu. Na univerzitě v Basileji byl zvolen rektorem.
Václav Malý: Světící biskup pražský. Zakládající člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Byl zatčen a půl roku vězněn. V roce 1981 se stal mluvčím Charty 77. V listopadu 1989 působil jako mluvčí OF a moderátor řady pražských demonstrací.
Jaroslav Opat: Docent. Zabývá se moderní čs. historií a dílem TGM. Signatář Charty 77.
Vilém Prečan: Historik. Po invazi 1968 zorganizoval vydání publikace o reakcích čs. obyvatelstva Sedm pražských dnů 21.-27. srpna 1968. Byl stíhán. Odešel do exilu, kde se zapojil do podpory domácího disentu.
Vladimír Sís: Novinář. Působil jako zpravodaj Národních listů v Sofii. Za okupace se účastnil odboje. Roku 1949 byl odsouzen k pětadvaceti letům. Zemřel ve vězení v roce 1958.
Jakub S. Trojan: Evangelický duchovní. V roce 1974 ztratil souhlas k výkonu duchovní činnosti. Podepsal Chartu 77. V letech 1990-1996 působil jako děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Emanuel Viktor Voska: Za 1. světové války v zahraničním odboji spolupracoval s T. G. Masarykem. Vězněn gestapem. V letech 1950-1960 byl opět držen ve vazbě. Propuštěn byl krátce před svou smrtí v roce 1960.
Marie Dubinová: Podílela se na zachraňování žen a dětí z koncentračních táborů. Sama byla uvězněna v Ravensbrücku. Podporovala Chartu 77. V roce 1987 založila na pomoc čs. uprchlíkům Nadaci Dubina.
Zdena Mašínová: Podporovala protinacistický odboj svého manžela i protikomunistický odboj svých synů. Byla vězněna. Jako těžce nemocná byla ve věznici utýrána.
Jaroslav Mezník: Historik, který byl v letech 1972-1974 vězněn. Signatář Charty 77. Publikoval v samizdatu.
Jaromír Šavrda: Po srpnu 1968 působil v protiokupačních Spojených ostravských denících. Založil edici Libri prohibiti a podepsal Chartu 77. Byl dvakrát vězněn. Zemřel v roce 1988.
Tomáš Špidlík: Odborník v oboru patristiky a východní spirituality. Působil na české koleji Nepomucenum v Římě. Jako profesorovi Papežského orientálního ústavu mu komunistický režim znemožnil návrat do vlasti.
Bedřich Utitz: Novinář. V roce 1939 odešel do exilu. Bojoval v čs. zahraniční armádě. Po invazi opustil vlast. Stál u zrodu nakladatelství Index.
Mikuláš Lobkowicz: Profesor. V roce 1948 odešel do exilu. Je uznávaným odborníkem na poli humanitních věd. Jako předseda Křesťanské akademie v Římě významně podporoval exilovou literaturu.
Nicolas Winton: Britský státní příslušník, který v roce 1939 zorganizoval odchod 664 převážně židovských dětí z Čech do bezpečí.

MEDAILE ZA HRDINSTVÍ

Irena Bernášková: Za 2. světové války se účastnila domácího odboje, spolupracovala při vydávání ilegálního časopisu V boj. Podílela se na převádění ohrožených osob za hranice. Byla zatčena a popravena.
Alexandr Gjurič: Lékař. Od roku 1939 působil v domácím odboji. V roce 1940 se přesunul do Bělehradu, kde byl zatčen. V roce 1944 byl popraven v Drážďanech.
Jiří Krbec: Lékař. Po únoru organizoval protikomunistickou činnost v okrese Klatovy. V roce 1949 byl zatčen, ve vězení strávil osm let.
Karel Kuttelwascher: Plukovník. Jeden z nejproslulejších čs. stíhačů za 2. světové války. Ve vzduchu prožil 405 hodin, sestřelil 18 nepřátelských letadel.
Marcel Ludikar: Generálmajor. V roce 1939 opustil vlast a přihlásil se do čs. zahraniční armády. Ve Velké Británii byl zařazen do bombardovací perutě. V roce 1948 emigroval.
Robert Pavlík: Generálmajor. Za okupace uprchl do Polska, kde byl zajat Rudou armádou a internován. Zúčastnil se bojů u Dunkerque. Strávil šest let ve vězení.
Eliška Pilařová: Novinářka. Letos se s nasazením života pokusila ve Vrchlabí zachránit Romku před utonutím.
Josef Pohl: Plukovník. V době 2. světové války bojoval jako příslušník 1. čs. sboru v SSSR. V roce 1948 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán v roce 1950.
Anežka Schlattauerová: Za okupace ukrývala pronásledované Židy. V roce 1949 byla spolu s manželem zatčena a zařazena do politického procesu se skupinou "major Pohl". Ve věznicích strávila jedenáct let.
František Skokan: Generálmajor. Počátkem roku 1940 ilegálně opustil protektorát a v Bělehradě vstoupil do čs. zahraniční armády. Po únoru 1948 byl odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán v roce 1950.
Ladislav Svoboda: Generálmajor. V letech 1918-1939 působil v čs. armádě. V roce 1944 byl zatčen gestapem a do konce války vězněn. Po únoru 1948 byl odsouzen k trestu smrti a v roce 1952 popraven.
Bohumil Vazač: Plukovník. V roce 1939 odešel do Francie. Podílel se na formování naší jednotky v Agde. V roce 1948 přinucen opustit vlast.
Antonín Vendl: Plukovník. Za 2. světové války se jako stíhací pilot účastnil bojů nad Anglií. Od roku 1944 bojoval v rámci 1. čs. samostatného stíhacího pluku v SSSR. V roce 1949 byl propuštěn z armády.
Jan Zelenka "Hajský": Starosta Sokolské župy krušnohorské. Po obsazení Sudet organizoval pomoc vystěhovalcům. Bez jeho podpůrné sítě by nemohl být proveden atentát na Heydricha. V roce 1942 se při zatýkací akci otrávil stejně jako jeho syn. Manželka zemřela v plynové komoře.

MEDAILE ZA ZÁSLUHY

Václav Benda: Filozof, matematik a politik. Současný senátor za ODS. Po podpisu Charty 77 pracoval jako topič. Patří mezi zakládající členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Byl vězněn.
Madelaine Cuendetová: Lékařka. Švýcarská občanka. Organizovala pomoc pro politické uprchlíky z Československa.
Zora Frkáňová: Profesorka. Slovenská občanka, vyvíjí významné aktivity na poli česko-slovenské vzájemnosti, spoluzaložila slovenský klub přátel T. G. Masaryka a Milana Rastislava Štefánika.
Bronislav Geryk: Lékař. Slovenský občan, vyvíjí významné aktivity na poli česko-slovenské vzájemnosti.
Dominik Hašek: Sportovec. Hokejový brankář, olympijský vítěz z Nagana.
Václav Holub: V roce 1939 emigroval a přihlásil se do čs. zahraniční armády. Jako člen vedení sociální demokracie razant-ně vystupoval proti koncepci úzké spolupráce s KSČ. Pak odešel do Velké Británie.
Alexandr Hurný: Podpraporčík. Velitel čety chemické techniky na Vojenské akademii ve Vyškově. Zúčastnil se války v Perském zálivu, byl v misi OSN UNPROFOR.
Věra Chytilová: Filmová režisérka a scenáristka. Za normalizace byla její práce omezována.
Ivan M. Jelínek: Básník a publicista. Ve 30. letech působil v Lidových novinách. Za 2. světové války se přihlásil do čs. zahraniční armády. Spoluzaložil českou redakci BBC, kde také pracoval.
Josef Jelínek: Působil ve skautském hnutí. V roce 1948 byl zatčen a uvězněn. V roce 1968 odešel do exilu.
Jan Kačer: Divadelní režisér. Působí v Národním divadle.
Vlastimila Kladivová: Za 2. světové války se účastnila domácího odboje. Byla zatčena a vězněna. V roce 1972 byla nucena opustit filozofickou fakultu.
Erazim Kohák: Filozof a teolog. Po roce 1948 odešel do Spojených států. Je autorem stovek článků a mnoha odborných publikací. Zabývá se dílem T. G. Masaryka, Emanuela Rádla a Jana Patočky.
Vlastimil Koutecký: Scénograf. Trvale dosahuje vynikajících uměleckých výsledků.
František Král: Plukovník. Za 2. světové války se aktivně zapojil do odboje. V roce 1948 patřil k rozhodným odpůrcům totalitního režimu. Byl uvězněn a po svém propuštění v roce 1960 byl nadále perzekvován.
Otomar Krejča: Herec a režisér, dlouholetý šéf činohry Národního  divadla.  Zakladatel  a umělecký vedoucí Divadla za branou. Od roku 1976 směl pracovat pouze v zahraničí.
Jaroslav Krejčí: Profesor ekonomie na univerzitě v Lancasteru. V letech 1954-1960 byl vězněn. Po srpnu 1968 v exilu. Podílel se na aktivitách Čs. společnosti pro vědu a umění.
Jiří Kuběna: Básník. Za normalizace se podílel na dramaturgii bytového divadla Šlépěj v okně. Stál u zrodu časopisu Proglas.
Věra Linhartová: Prozaička, básnířka, kritička výtvarného umění. Spolupracovala se surrealistickou skupinou. Po srpnu 1968 odešla do Francie.
Jan Lopatka: Literární kritik. Pracoval ve studijním oddělení Čs. rozhlasu v Praze. V letech 1968-1969 působil jako vedoucí redaktor v nakladatelství Horizont. Zemřel v roce 1993.
Zdeněk Mastník: Novinář a publicista. V roce 1947 odešel do Velké Británie, v letech 1969-1979 vedl pod pseudonymem Pavel Holan české vysílání BBC.
Martina Navrátilová: Tenistka. Několikanásobná vítězka Wimbledonu. Jedna z nejúspěšnějších sportovkyň.
Jindřich Nečas: Matematik. Svými vynikajícími vědeckými výsledky šíří dobré jméno České republiky v zahraničí.
Dana Němcová: Signatářka a mluvčí Charty 77. Odsouzena k podmíněnému trestu. Od roku 1996 pracuje jako předsedkyně Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Jana Novotná: Tenistka. Letošní vítězka Wimbledonu.
Ondrej Páleník: Major. Zástupce velitele 6. speciální brigády, zúčastnil se války v Perském zálivu.
Jiří Pelikán: Publicista. V srpnu 1968 řídil činnost Československé televize. V exilu vydával časopis Listy. Jako poslanec Evropského parlamentu vyvíjel aktivity na obranu lidských práv v Československu.
Karel Pichlík: Historik. Zabývá se vojenskými dějinami a historií odboje, po listopadu 1989 navázal v čele Historického ústavu armády na prvorepublikové tradice.
Jaroslav Procházka: Major. Zástupce velitele 9. roty chemické obrany. Zúčastnil se války v Perském  zálivu  a  mise  OSN UNPROFOR.
Angelo Maria Ripellino: Profesor české literatury na univerzitě v Římě. Proslul knihou Magická Praha.
Roger Scruton: Filozof. Spolupracoval s disentem. Od roku 1980 se podílí na práci Vzdělávací nadace Jana Husa.
Jaroslav Strnad: Básník, prozaik a dramatik. Působí ve Švýcarsku, spolupracoval s exilem. V letech 1955-1970 působil v redakci Rádia Svobodná Evropa.
Jiří Syllaba: Diabetolog. Uznávaný lékař, přední představitel svého oboru.
Josef Topol: Dramatik, básník. Dramaturg a režisér Divadla za branou. Signatář Charty 77.
Viktor Trnavský: Plukovník. Krátce po únoru 1948 byl z politických důvodů propuštěn z armády. Spolu s dalšími důstojníky vytvořil odbojovou skupinu. Byl zatčen a odsouzen. Po propuštění spolupracoval s disentem.
Petr Uhl: Novinář. Signatář Charty 77. Spoluzaložil Východoevropskou informační agenturu a Československý helsinský výbor. Za své politické postoje byl devět let ve vězení. Před nedávnem jej Zemanova vláda jmenovala zmocněncem pro lidská práva.
Václav Vašek: Publicista. Zabývá se dějinami církve. Účastnil se SNP a byl zatčen gestapem. V roce 1953 byl pro svou náboženskou činnost odsouzen.
Miroslav Verner: Vědec. Ředitel Českého egyptologického ústavu.
Rudolf Vierhaus: Historik. Jako předseda německé části česko-německé komise historiků významně přispívá k porozumění a dobrým vztahům mezi ČR a SRN.
Petr Vopěnka: Přední český expert v oboru matematické logiky, abstraktní matematiky a filozofie matematiky. Po listopadu 1989 zastával funkci ministra školství.
Rudolf Zahradník: Vědec. Věnuje se fyzikální chemii. V roce 1993 byl zvolen prvním předsedou Akademie věd ČR.
Emil Zátopek: Atlet. Jeden z nejlepších českých sportovců všech dob.

Autor:


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Právníci přechytračili soud. Vyhýbali se mu až do promlčení činu

Obžalovaní Karel Hnilica a Lenka Hnilicová na snímku z prosince 2012

Manželský pár advokátů Hnilicových názorně demonstroval, jak je v Česku možné se vyhnout trestu od soudu. Byť jde o...

Ve věku 39 let zemřel veterán Mevald vyznamenaný za službu v Afghánistánu

Prezident Miloš Zeman a český voják Jaroslav Mevald při slavnostním udílení...

Ve věku 39 let zemřel v pátek náhle český veterán Jaroslav Mevald zraněný v roce 2014 v Afghánistánu. Za hrdinství,...Babiš: Jsem zklamaný hlavně z Pirátů, předčasné volby jsou nesmysl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš během rozhovoru pro MF DNES. (8. listopadu 2017)

Až sestavíme vládu, půjdeme jednat s každým a začneme u ODS, říká šéf ANO Andrej Babiš. Osloví všechny strany, přestože...

Dopravní podnik testuje gumové bodáky, mají zastavit přebíhače kolejí

Na tramvajové zastávce v Braníku dopravní podnik testuje zábrany v kolejišti...

Pražský dopravní podnik zkouší na jedné z tramvajových zastávek v Braníku gumové zábrany ve tvaru malých bodáků. Mají...

Tvůrce Kanceláře Blaník opouští Seznam. Důvodem jsou neshody s vedením firmy

Z natáčení filmu Prezident Blaník

Lobbista Tonda Blaník bouchl do stolu. Tvůrce, který oceňovaný seriál vytváří, opouští internetovou televizi Stream...

Další z rubriky

Armádní speciál s týmem lékařů zachránil tříměsíční dívenku ze Slovenska

Novorozeně cestuje letounem CASA ve speciálním inkubátoru do Prahy

Unikátní záchranný let má za sebou armádní letoun CASA. Se speciálním týmem lékařů a zdravotnickým vybavením na palubě...

Janoušek by se nemusel vrátit za mříže, soud zvažuje upuštění od trestu

Roman Janoušek byl odsouzen k trestu čtyř a půl roku za to, že v březnu 2012...

Lobbista Roman Janoušek, odsouzený za to, že v opilosti srazil ženu autem a ujel, by se nemusel vrátit znovu za mříže....

Běžte jinam, slyší často Romové ve školách. Segregace je stále problém

Konference Společně ve škole (další kroky ve vzdělávání Romů v České...

Vaše dítě tady nechceme, naznačují často ředitelé škol romským rodičům. Bojí se, že pokud jejich děti přijmou, ostatní...Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.