Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

PŘEHLEDNĚ: Osobnosti, které dostaly vyznamenání od prezidenta

  21:04aktualizováno  21:04
Nejvyšší státní vyznamenání dostalo letos na Pražském hradě dvaadvacet osobností. Jsou mezi nimi jako již tradičně veteráni z východní fronty, bojovníci s totalitními režimy, vědci, umělci, sportovci nebo zachránce lidského života. Přinášíme vám kompletní přehled oceněných.

Řád Bílého lva | foto: Koláž - iDNES.cz

Prezident propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny:

brigádnímu generálovi Ing. Alexandru Beerovi
za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Alexandr Beer

Alexandr Beer

Generál Alexandr Beer v roce 1942 vstoupil do formující se československé jednotky v Buzuluku. Účastnil se bitvy u Sokolova, bojů o Kyjev, Bílou Cerekev, Karpatsko-dukelské operace a jako zástupce velitele tankového praporu se podílel na osvobození Ostravy a Prahy. V bojích byl několikrát zraněn a za své hrdinství obdržel řadu vysokých vojenských vyznamenání. Aktivně působí v Československé obci legionářské, jejímž byl dlouholetým místopředsedou. Letos se dožil 95 let, stále aktivně působí na veřejnosti a především pak mezi mládeží. Svým veřejným vystupováním přispívá k udržování a šíření odkazu národního odboje.

majoru Vasilu Korolovi
za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Major Vasil Korol uprchl po nacistické okupaci Československa do Sovětského svazu. Tam byl zatčen a prošel útrapami sibiřských pracovních táborů. V roce 1943 byl propuštěn a vstoupil do řad československé armády. Jako dělostřelec se účastnil bojů u Kyjeva, Bíle Cerkve a řady dalších bitev. Během karpatsko-dukelské operace přišel v boji o pravou ruku. Za své hrdinství byl vyznamenán mnoha vojenskými vyznamenáními. Po válce byl v roce 1949 z armády propuštěn. Přestože letos oslavil devadesáté narozeniny, je stále aktivním členem Československé obce legionářské.

Prezident propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka:

Leopoldu Färberovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Leopold Färber

Leopold Färber

Leopold Färber pochází ze smíšené židovsko-křesťanské rodiny. Za války velká část jeho blízkých  zahynula v koncentračních táborech, on sám jako chlapec dělal spojku domácím odbojářům a zachránil řadu lidí. Po válce se nesmířil s novou totalitou a založil ilegální odbojovou skupinu. Za letákovou akci byl v roce 1948 odsouzen na 16 let žaláře. Po podmínečném propuštění v roce 1958 pracoval jako dělník a aktivně působil v disentu. Věnoval se především dokumentaci odbojového hnutí proti nacismu a komunismu a shromáždil unikátní sbírku svědectví, písemných a zvukových dokumentů, které jsou neocenitelným pramenem pro studium našich nedávných dějin. Je stále činný v Konfederaci politických vězňů.

Mons. Karlu Jaroslavu Fořtovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Karel Fořt

Karel Fořt

Mons. Karel Fořt byl za války za  svou aktivitu ve skautském hnutí  vězněn nacisty a prodělal totální nasazení. Po válce po studiu teologie působil jako kněz na Šumavě, odkud se mu v roce 1950 podařilo před hrozícím zatčením uprchnout na Západ. Působil nejprve jako misionář v Alžírsku a poté od roku 1956 v české misii v Mnichově. Stal se vedoucím duchovní služby pro Čechy v  SRN.  Po roce 1968 všestranně pomáhal nové vlně emigrantů jak po stránce duchovní, tak existenční. Až do roku 1997 vedl náboženskou redakci Radia Svobodná Evropa.

pplk. Jaromíru Jarmarovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Pplk. Jaromír Jarmara sloužil v době převzetí moci komunisty v roce 1948 jako pohraničník. Jako věřící člověk komunismus odmítal a byl napojen na vojenskou odbojovou skupinu Praha – Žatec, která připravovala ozbrojené akce proti režimu. V roce 1948 byl zatčen a u soudu mu původně navržený trest smrti byl změněn na doživotí. Deset let strávil na Borech, v Leopoldově a ve Valdicích. Pronásledována byla na svobodě také  jeho manželka.  I po propuštění byl režimem všemožně perzekvován. Přes svůj vysoký věk je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.

JUDr. Josefu Plockovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Josef Plocek

Josef Plocek

JUDr. Josef Plocek zakusil pronásledování oběma totalitami, které v uplynulém století ovládly naši zemi. Během německé okupace byl jako student  vyloučen z gymnázia a po válce jej komunistický režim za spolupráci na odeslání dopisu o stavu tehdejšího církevního a náboženského života u nás do Vatikánu zatkl a odsoudil jako „vatikánského špióna“ k 13 letům žaláře. Prošel věznicemi a uranovými doly na Slavkovsku, Jáchymovsku a Příbramsku. I po amnestii v roce 1960 byl nucen žít pod trvalým dohledem STB a byl všemožně pronásledován. Je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.

RNDr. Hubertu Procházkovi, CSc.
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

RNDr. Hubert Procházka byl jako student gymnázia členem ilegální skautské protikomunistické odbojové skupiny, která vydávala a distribuovala ilegální tiskoviny. Pomáhal udržovat písemnou komunikaci mezi vězněnými duchovními a obsluhoval radiové spojení pro americké agenty. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen k 11letému trestu vězení za velezradu a špionáž. Věznění a práce v uranových dolech  se podepsaly na jeho zdraví. Je místopředsedou Konfederace politických vězňů. Zasloužil se o přiznání zdravotního rizika pro bývalé politické vězně oběti uranových dolů. Od roku 2006 zastupuje KPV ČR v Mezinárodní asociaci bývalých politických vězňů a obětí komunismu.

Drahomíře Strouhalové
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Drahomíra Strouhalová se jako dvacetiletá zapojila  do protikomunistického odboje. V roce 1950 byla zatčena a za ukrývání osob prchajících na Západ a spolupráci s odbojovou skupinou napojenou na britskou tajnou službu byla odsouzena na 15 let vězení. Zlomit ji nedokázalo ani osm let, které v žalářích do svého propuštění strávila. V roce 1968 se stala členkou K-231 a po roce 1989 aktivní členkou Konfederace politických vězňů. Její veřejná aktivita přispívá k zachování a šíření odkazu protikomunistického odboje v naší společnosti.

Prezident udělil Medaili za hrdinství:

MUDr. Rudolfovi Zvolánkovi
za záchranu lidského života

Dne 9. 3. 2011 MUDr. Rudolf Zvolánek svou odvahou, duchapřítomností a profesionalitou zachránil život těžce zraněného muže, který byl vtažen úzkým otvorem do mísícího zařízení na plasty. Poté co selhaly pokusy záchranářů zraněného vyprostit, neváhal jej operovat a amputovat mu zraněnou končetinu přímo uvnitř stroje, kam za ním pronikl. Díky tomu bylo možné zraněného uvolnit a následně převézt do nemocnice. Pacient byl zachráněn a po dlouhém léčení může nyní žít normálním životem.

Prof. MUDr. Ladislavu Bařinkovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Profesor Ladislav Bařinka je přední český plastický a rekonstrukční chirurg. Je autorem řady nových chirurgických metod, operačních postupů a patentů. Vedle Brna, kde dlouhá léta vedl Kliniku plastické chirurgie ve FN U sv. Anny, působil i v USA, Velké Británii, Rakousku a Sýrii. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla a zasloužilým pedagogem, který vychoval tři generace plastických chirurgů. Letos se dožil 85 let.

Prof. Ing. Gabriele Basařové, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Gabriela Basařová

Gabriela Basařová

Prof. Gabriela Basařová je významnou vědeckou a pedagogickou osobností v oblasti potravinářské chemie a pivovarnictví. Dlouhá léta byla ředitelkou Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze a v letech 1982 – 1997 vedla Ústav kvasné chemie a bioinženýrství na VŠCHT v Praze, kde vychovala řadu vynikajících odborníků, kteří působí v mnoha zemích světa. Za své rozsáhlé dílo v oboru pivovarnictví, sladařství a kvasné chemie a působení v řadě odborných společností si získala ve svém oboru vysoké uznání.

Prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš

Prof. Jiří Drahoš je významná osobnost české vědy v oboru chemie a organizátor vědeckého života. Jeho úspěšná vědecká dráha je spojena s Ústavem teoretických základů chemické techniky ČSAV, který až do roku 2003 jako ředitel vedl. Jeho vědecké dílo si získalo mezinárodní ohlas, je držitelem řady vědeckých ocenění a spoluautorem několika našich i zahraničních patentů. Je členem mnoha odborných společností a vědeckých institucí u nás i ve světě. Od roku 2008 je předsedou Akademie věd České republiky, o jejíž transformaci a rozvoj se významně zasloužil.
 
Otovi Filipovi
za zásluhy o stát v oblasti umění

Ota Filip

Ota Filip

Ota Filip je významný český exilový spisovatel, autor rozsáhlého románového a publicistického díla psaného česky i německy, které obohatilo českou i německou literaturu. Po maturitě vystřídal mnohá zaměstnání. V roce 1970 byl odsouzen za podvracení republiky a po propuštění z vězení se v roce 1974 vystěhoval do SRN. Působí jako publicista a komentátor v předních německých denících, je držitelem mnoha prestižních ocenění a stal se členem Bavorské akademie věd a umění.

Prof. Ing. Václavu Havlíčkovi, CSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Václav Havlíček

Václav Havlíček

Prof. Václav Havlíček je profesorem teoretické elektrotechniky a významným představitelem technických věd v naší zemi. Úspěchů dosáhl jako výzkumný pracovník v oboru elektrotechniky i jako pedagog. Jeho profesní dráha je spojena s Českým vysokým učením technickým, jehož je od roku 2006 rektorem. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, řady patentů a originálních technických řešení a držitelem mnoha odborných ocenění. Do loňského roku působil jako místopředseda České konference rektorů vysokých škol.

Prof. Marku Kopelentovi
za zásluhy o stát v oblasti umění

Prof. Marek Kopelent je významný český hudební skladatel, klavírista, publicista a organizátor hudebního života. Od 60. let vzbudila jeho tvorba v oblasti vážné hudby pozornost a ohlas u nás i zahraničí. V období normalizace byl z politických důvodů perzekvován a umlčován. Od roku 1991 působí jako profesor skladby na pražské AMU, byl členem mnoha porot v mezinárodních skladatelských soutěžích, organizátorem mezinárodních skladatelských kursů a držitelem prestižních uměleckých ocenění. Letos se dožil 80 let.

MUDr. Vladimíru Kozovi in memoriam
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

„Pro lidi je lehčí trávit neděle v supermarketu a věřit, že se Hegerové

Vladimír Koza

MUDr. Vladimír Koza byl světově uznávaný český hematolog a odborník na transplantaci kostní dřeně. Od roku 1979 působil ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde na počátku devadesátých let zahájil program transplantací a založil Český národní registr dárců kostní dřeně, který eviduje více než 40 000 dobrovolných dárců. Byl členem řady českých i zahraničních odborných společností a organizátorem mezinárodní vědecké spolupráce. Jeho odborná, organizační a osvětová práce pomohla vytvořit medicínské pracoviště světové úrovně a program, díky nimž se podařilo zachránit mnoho životů a dát naději tisícům dalších. Zemřel letos 17. června ve věku nedožitých 58 let.

Prof. MUDr. Jiřímu Rabochovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Prof. Jiří Raboch je vynikající český psychiatr, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze. Od roku 1996 je předsedou České psychiatrické společnosti a čestným členem Světové psychiatrické společnosti. Je autorem více než 500 vědeckých prací ve svém oboru, zasloužilým pedagogem a držitelem řady odborných ocenění. Významně se angažuje v mezinárodní vědecké spolupráci.

Prof. RNDr. Lumíru Sommerovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Prof. Lumír Sommer je vědeckou osobností v oboru anorganické analytické chemie. Věnuje se optickým analytickým metodám, spektrofotometrii a atomové spektrometrii. Je profesorem na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně. V letech 1989-91 byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Působil na zahraničních univerzitách a za své rozsáhlé vědecké dílo obdržel řadu prestižních odborných ocenění.

Kpt. Ing. Barboře Špotákové
za zásluhy o stát v oblasti sportu

UŽ I S MEDAILÍ. Den po svém vítězství dostala Barbora Špotáková svou

Barbora Špotáková

Kpt. Ing. Barbora Špotáková je vynikající česká sportovkyně a osobnost naší lehké atletiky. Ve své disciplíně – hodu oštěpem - získala dvakrát zlatou olympijskou medaili – na LOH v letech 2008 a 2012. V roce 2007 se stala mistryní světa, na následujících dvou světových šampionátech získala stříbrnou medaili. Od roku 2008 je držitelkou světového rekordu v hodu oštěpem. V témže roce byla vyhlášena nejlepší sportovkyní ČR a 6x se stala naším nejlepším atletem roku. Svými sportovními výkony a přístupem k reprezentaci je velkým vzorem pro mládež a sportovce.

Prof. Ing. Miroslavu Šťastnému, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy

Miroslav Šťastný

Miroslav Šťastný

Prof. Miroslav Šťastný je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti parních turbín a turbostrojů. Ve svém oboru působí jako profesor na ČVUT a Západočeské univerzitě v Plzni. Významnou měrou se podílel na vývoji parních turbín různých typů včetně turbín pro jaderné elektrárny. Je držitelem 12 českých a dvou evropských patentů. Za vyřešení problému vysokofrekvenčních vibrací parních potrubí a regulačních ventilů parní turbíny sekundárního oběhu JE Temelín získal ocenění Česká hlava. Je členem mnoha mezinárodních odborných společností. Letos se dožil 80 let.

PaeDr. Ivo Viktorovi
za zásluhy o stát v oblasti sportu

Ivo Viktor.

Ivo Viktor.

PeaDr. Ivo Viktor je jednou z nezapomenutelných osobností československého fotbalu. Legendární brankář odehrál v reprezentačním dresu v letech 1966-77 63 mezistátních zápasů, z toho 17 jako kapitán mužstva. Byl brankářem týmu mistrů Evropy z roku 1976 a byl zvolen nejlepším brankářem tohoto mistrovství. V témže roce byl v anketě o nejlepšího fotbalistu Evropy třetí. Jeho jméno je spojeno s Duklou Praha, s níž opakovaně získal ligový titul i Československý pohár. Pětkrát byl zvolen fotbalistou roku. Letos se dožil 70 let.

Prof. PhDr. Petru Wittlichovi, CSc.
za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury

Petr Wittlich

Petr Wittlich

Prof. Petr Wittlich je významný český historik umění, profesor Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Je autorem řady odborných publikací, které si získaly velký ohlas u odborné veřejnosti i širokého publika čtenářů. Předmětem jeho zájmu je moderní umění, především česká secese, české sochařství a díla některých velkých osobností českého a světového výtvarného umění. Své odborné práce využívá i k popularizaci výtvarného umění a kultury a vyslovuje se k ochraně památek a kulturního dědictví. Letos se dožil 80 let.Hlavní zprávy

NejčtenějšíDalší z rubriky

Manželé dali milion na výstavu o republice. Děti to jednou pochopí, říkají

Pavel Müller byl pilotem záchranné služby Jihomoravského kraje.

Neobvykle vysokou částkou přispěla rodina Müllerova z Mikulovska na chystanou výstavu ke stému výročí republiky pod...

V hořícím hotelu jsme byli za tři minuty, řekl hasič v Rozstřelu

Mluvčí a vyšetřovatel pražských hasičů Martin Kavka (vlevo) a Jiří Španer z...

Situace v hořícím hotelu Eurostars David byla dramatická, uvedli v Rozstřelu mluvčí a vyšetřovatel pražských hasičů...

Škoda po tragickém požáru, odříznutá alpská střediska a soutěž dřevorubců

Hasiči jim pomáhali uniknout pomocí výsuvných žebříků. (20. ledna 2018)

Sledujte Zprávy iDNES.tv. Dozvíte se, jakou škodu způsobil víkendový požár hotelu v centru Prahy, kolik peněz žádá po...

Najdete na iDNES.cz