Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Šéf ústavu pro malé zločince: Polepší se jich polovina

Jaroslav Žejdl
velikost textu:
vydáno 13.7.2006 10:00
Brutálních vražd spáchaných mezi dětmi či mladistvými přibývá. Na dotazy čtenářů iDNES.cz odpovídal ředitel výchovného ústavu v Boleticích Jaroslav Žejdl, u kterého dětští vrazi a násilníci většinou končí.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 13. července 2006 do 10:20

OTÁZKA: Dobrý den, myslíte si, že ti "malí lumpové" mají nějakou šanci na převýchovu? Pk
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Jsem dokonce o tom přesvědčen, jinak by celá naše práce asi neměla smysl. Samozřejmě, že se jedná o činnost problematickou, jejich dlouhodobá detence může způsobit i problémy, které jsme neočekávali - zejména s ohledem na právě uváděný nízký věk. Systematickou výchovu rodičů nelze zcela nahradit. 13.7.2006 10:07
OTÁZKA: co vam v praci udela radost? jaroslav
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Největší radost mě dělají informace o tom, že chlapec, který se dopustil závažné trestné činnosti, se dobře zařadil do společnosti, v trestné činnosti samozřejmě nepokračuje, založil rodinu a žije tzv.normálním způsobem života. Naše informace jsou asi takové, že necelých cca 50 % dětí neskončí ve výkonu trestu a to je právě třeba to, co mě dělá také radost. 13.7.2006 10:08
OTÁZKA: Jak se díváte na zákon, který zakazuje zveřejňovat totožnost nezletilých zločinců? Martin
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Tento zákon považuji minimálně za problematický. Alespoň zainteresované osoby by tuto informaci měly znát. Uvedu příklad: Jestliže je někomu uložena ochranná výchova pro závažný trestný čin, neznám důvod, proč by to neměla i široká veřejnost vědět. 13.7.2006 10:10
OTÁZKA: Myslíte si, že mají "maldí kriminálníci" opravdu šanci na převýchovu? Už existuhjí statistiky, která by ukázaly, kolik z nich se stane "slušnými" občany a kolik z nich bude trávit život za mřížemi? Děkuji. Janeček Milan Janeček
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Statistiky ve smyslu Vašeho dotazu neexistují, alespoň pro nás jsou nedostupné. 13.7.2006 10:11
OTÁZKA: Dobrý den, mému muži je, stejně jako většině lidí v jeho věku, 52 let. Zajímalo by mě, jak se projevují tyto problémové děti v ústav. Zda jsou s nimi problémy či nikolivěk. Děkuji. S pozdravem Milada Nachmanová-Rachmaninov. Milada Nachmanová-Rachmaninov
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Nemám konkrétní poznatky, že by věk rodičů hrál statisticky významnou roli při vzniku delikvence nebo že by byl příčinou vzniku delikvence. Věk 52 let nepovažuji obecně za rizikový. 13.7.2006 10:14
OTÁZKA: Dobrý den. Jak vypadá běžný den ve vašem ústavu? Chodí ty děti třeba do školy? Karel
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Běžný den v ústavu je z větší části obdobný jako v jakékoliv rodině. V průběhu školního roku se všichni naši klienti vzdělávají a to buď plní povinnou školní docházku anebo jsou zařazeni do některého ze čtyř učebních oborů. Odpolední činnost a činnost o sobotách a nedělích probíhá ve výchovných skupinách, ve kterých je umístěno max.8 klientů. Skupiny jsou převážně vrstevnické. Velikou pozornost věnujeme přípravě na vyučování a odstraňování nedostatků ve vědomostech, velká většina klientů k nám přichází i s mnohasethodinovými absencemi ve výuce na neústavních školách.Zvláštní pozornost věnujeme jejich psychickému stavu a individuální péči. Na výchově se též značnou měrou podílejí i tzv.průřezoví pracovníci, tj. etopedi, psychologové a sociální pracovníci. Každé dítě má zpracován komplexní individuální plán rozvoje osobnosti. 13.7.2006 10:18
OTÁZKA: Dobrý den, jaký je podle Vás nejhorší faktor pro to, aby se dítě stalo zločincem (rozchod rodičů, moc volná nebo moc přísná výchova, vliv špatné party, špatná materiální situace byť v jinak kvalitní rodině, dědičné předpoklady ze pra, pra generací, nevím, co by to ještě mohlo být...)? Pavel Kučera
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Za velmi významný faktor považuji tzv. dědičné faktory. Na vznik delikvence má velmi významný vliv i mentální úroveň dětí a tzv. nepodnětné rodinné prostředí. Za nepodnětné považuji zejména takové působení rodičů, kdy se dětem téměř vůbec nevěnují, trpí materiální nouzí a dále výskyt agresivity u rodičů. Velmi významný vliv má i působení školy, kdy zejména problémovým dětem s nižší mentální úrovní není věnována na původních školách speciální péče. Pozn.: Na školách jsou spíše velmi dobře hodnocené děti s nejlepšími školními výsledky a nebere se vždy ohled na specifika jejich osobnosti. 13.7.2006 10:23
OTÁZKA: Dobrý a ničím nerušený čtvrteční den. Jsem postarší důcodce z Jimranic na Chotěbořsku. Pěstuji sport, zejména peting a hru v šach. Manželka se živí jako účetní v továrně na hřivnidla. Zajímalo nás, jak často se chovanci pokoušejí o útěk nebo o útok. Jan Byšava a Karla Vyhnětalová
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Útoků na pedagogické pracovníky alespoň v podmínkách našeho ústavu se dopouštějí klienti jen zcela ojediněle, útok dítěte lze dokonce i předpokládat a i z tohoto důvodu jsou významně zastoupeny specifické profese (etoped, psycholog, sociální pracovník). Útěky nejsou již tak ojedinělé, v našem ústavu se průměrná útěkovost pohybuje mezi 5 - 8 % z celkové kapacity ústavu, která je cca 120 dětí. Podrobnější diskuse by se musela vést nad příčinami útěků, které jsou někdy motivované jednak pokračováním v trestné činnosti, ale třeba i návštěvou rodičů, kteří v mnohých případech ho ani nechtějí přijmout. 13.7.2006 10:27
OTÁZKA: Jaky je vekovy prurez vasich chovancu? Dekuji. Ghort
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Věkové rozložení je asi následující: Většina klientů je umísťovaných ve věku kolem 14,5 - 16 let, výjimku tvoří klienti 12 - 13 let a 17 - 18 let. 13.7.2006 10:28
OTÁZKA: Jaký je režim ve vašem ústavu, mohou svěřenci chodit např. na procházky mimo ústav nebo musejí být neustále jen v ústavu a v jeho oploceném okolí? Jaký je věkový rozptyl svěřenců? Děkuji za odpověď a přeji mnoho duševní síly ve Vaší práci. Karel Žák
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Naši klienti v souladu se zákonem mohou být propuštěni mimo ústav pouze na volnou vycházku, obvykle 1 - 2x týdně po 2 - 5 hodinách. Pokud se týká tzv.dovolenek, o těch zásadně rozhodují sociální pracovnice a kurátoři příslušných městských úřadů a magistrátů v rámci české republiky. Jestliže kurátor dá souhlas s touto dovolenkou, tak má ústav jen minimální možnosti toto rozhodnutí příslušného úřadu zvrátit. 13.7.2006 10:31
OTÁZKA: Pracují u vás vychovatelky ženy a jak je zajištěna jejich bezpečnost? Jak dlouho u vás průměrně tyto ženy vydrží? anonym
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Ženský prvek v pedagogickém sboru osobně považuji za nenahraditelný, výchova a vzdělávání bez jejich účasti by neprobíhala komplexně. Mezi pedagogickými pracovníky je asi 65 % mužů, kteří pracují ve funkcích učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga, zbývající pracovníci jsou ženy. Ženy v podmínkách našeho ústavu vydrží pracovat v průměru obdobně jako muži. Jejich fluktuace není o nic vyšší než u mužů, v průměru se ročně obmění cca 5 - 8 % pedagogů. S bezpečností žen nemáme významné problémy. Jedná se převážně o týmovou práci a u jedinců, u kterých bychom mohli předpokládat zvýšenou agresivitu nebo možnost útoku, se podílí na výchově ještě další pedagogický pracovník - muž. 13.7.2006 10:36
OTÁZKA: Jsem student politologie a mezinárodních vztahů na soukromé vyšší odborné škole správní v Jilicích na Uherskobrodsku. Vyhledávám společnost starších mužů a přespávám u nich. Jaká je kapacita vašeho zařízení a jak často se mění osazenctvo? Milan Kahuda Štětovec
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Na první část otázky nelze odpovědět, kapacitu našeho zařízení jsem již uváděl a pracovníci našeho zařízení se neobměnují nijak zásadním způsobem. 13.7.2006 10:38
OTÁZKA: Kolik v současné době máte chovanců? Jsou Vaše prostory dostačující? PM
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Ministerstvo školství předpokládá, že náš ústav se může v nejbližší době rozšířit nejméně o dvě výchovné skupiny (cca 16 klientů). Naše prostorové a materiální vybavení musí ze zákona odpovídat určitému počtu klientů, kapacitu nelze překročit pokud tyto podmínky nejsou splněny. 13.7.2006 10:40
OTÁZKA: dobrý den, zajímá mě-máte děti? myslíte, že je pravda,že pokud nežije dítě v rizikovém prostředí, záleží jen na výchově rodičů? magda
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: Mám děti. Rodiče mají nepochybně vliv na to, zda je dítě umístěné do ústavu, ale jsou zde i další faktory velmi významné - viz předchozí odpovědi. 13.7.2006 10:42
OTÁZKA: Dobrý den, když vaši chovanci něco provedou ve městě nas vycházce, přijmete za to osobní odpovědnost? Mohu si pak na Vás přijít zchladit žáhu? Hejkal obecný
Jaroslav Žejdl ODPOVĚĎ: V případě, že naši klienti něco provedou v našem městě, což se stává velice zřídka, vždy za to přijímáme svoji odpovědnost, která je naprosto přesně vymezena zákonem. V otázce odpovědnosti ještě uvádím, že klienti starší 15 let jsou již v omezeném rozsahu plně trestně odpovědni. 13.7.2006 10:43

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz