Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

On-line rozhovor s bývalou zástupkyní ombudsmana Annou Šabatovou, která kandiduje do Senátu

Anna Šabatová
velikost textu:
vydáno 7.8.2008 11:00
Jako jediná Východoevropanka dostala Cenu OSN pro lidská práva. Medailí za zásluhy ji vyznamenal také prezident republiky. Přesto se bývalá zástupkyně ochránce práv Anna Šabatová zapsala do povědomí široké veřejnosti úplně jinak: to když se před rokem zamotala do spletité kuřimské kauzy týraní dětí. Teď kandiduje na Vyškovsku do Senátu za Stranu zelených.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 7. srpna 2008 do 11:30

OTÁZKA: V těchto dnech jsou to 3 roky od zásahu policie proti Czechteku. Jak s odstupem hodnotíte tuto kauzu? Neposloužil postup i zpráva ombudsmana spíše k legalizaci sporného policejního postupu, který vedl k desítkam většinou bezdůvodně zmlácených lidí? Jiří Škoda
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: S odstupem ji hodnotím obdobně jako před lety. Zpráva ombudsmana byla kritická k postupu policie asi v sedmi bodech. Mj. pamatuji-li si dobře, označil zásah za nepřiměřený. Ombudsman se zabýval celkovým postupem policie, což je jeho úkol. Orgány činné v trestním řízení a kontrolní orgány policie se měly zabývat individuální odpovědností jednotlivých polistů. I já považuji za frustrující, že nebyla vyvozena individuální odpovědnost z některých případů zjevného překročení pravomoci veřejného činitele, které jsme měli možnost v "přímém přenosu". 7.8.2008 11:09
OTÁZKA: Doporučovali jste spolu s panem ombudsmanem Motejlem svěření chlapců z Kuřimské kauzy do rodiny v době, kdy byla jejich teta Kateřina ještě na svobodě? David Vávra
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: V době, kdy začala tzv. kuřimská kauza jsem už tři měsíce nebyla ve funkci zástupkyně veřejného ochránce práv, ani v žádné jiné. Pokud je mi známo, ombudsman ve věci šetřil o několik měsíců později, takže se k tomu vyslovit ani nemohl. Přesný obsah zprávy neznám, ale rámcově se vyslovil v tom smyslu, že byla porušena práva otce dětí na kontakt s dětmi. A v tom s ním souhlasím. 7.8.2008 11:15
OTÁZKA: Uvědomujete si, že jste nesplnila v případě tzv. „Aničky“ ohlašovací povinnost – a že pokud byste již tehdy případ ohlásila, věc by byla podrobněji prošetřována a pravděpodobně by bylo zabráněno dalšímu týrání dětí v rodině Kláry Mauerové? Anonym
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Tuto interpretaci zásadně odmítám. Žádnou oznamovací povinnost ochránce nemá, ani mít nemůže. Pokud bych věc tzv. oznámila, porušila bych hrubým způsobem velmi přísnou povinnost mlčenlivosti, jíž mě může zbavit pouze předseda poslanecké snemovny. Pro potřeby objasnění věci jsem později o toto zbavení mlčenlivosti požádala a předseda PS mě pro potřeby vyšetřování mlčenlivosti zprostil. 7.8.2008 11:22
OTÁZKA: V roce 2001 jste byla Poslaneckou sněmovnou zvolena zástupkyní veřejného ochránce práv. Jak na své působení u ombudsmana vzpomínáte? Tomáš Novák
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Vzpomínám na ně, jako na plodné období svého života, kdy mi výkon funkce umožnil pomáhat jednotlivým lidem a podílet se na kultivvaci veřejné správy. Za to, že jsem měla tuto možnost, děkuji osudu, Václavu Havlovi, že navrhl a Poslanecké sněmovně, že mě zvolila :-) S vděčností také vzpomínám na spolupráci s Otakarem Motejlem a mnoha kolegy, od nichž jsem se měla možnost mnohé naučit. 7.8.2008 11:26
OTÁZKA: Tak jak je to s vaším angažmá v kauze Škrolová? :))))) Co na to říká Patočka? čtvrtek

Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA: Nedávno nesl jeden český filmový festival provokativní podtitul „nikdy nebylo líp“. Myslíte si to taky? Petr V.
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Podtitul je opravdu provokativní:-) Jistě je pravdou, že společnost je svobodná v zásadě demokratická, stát je suverénní, a to jsou hodnoty, jež nelze pominout, na straně druhé je tolik oblastí ve veřejném životě, kde je třeba kultivovat prostředí, a tolik událostí, jež oprávněně vzbuzují nespokojenost....a vyzývají k větší občanské angažovanosti. 7.8.2008 11:34
OTÁZKA: K čemu dnes slouží Český helsinský výbor, jehož jste předsedkyní? Jana Vranová
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Český helsinský výbor, dříve Československý helsinský výbor je organizací, ketrá byla založena již v roce 1988, tedy před Listopadem 1989. Jako jediná lidskoprávní organizace se dokázala transformovat na ochranu lidských práv v demokratické společnosti. V dnešní době, ale podléhá to určitému vývoji mj. také tomu na co se podaří "vygrantovat peníze" na odborné pracovníky, se zabývá ochranou práv dětí, seniorů, cizinců, vězněných žen a mladistvých. Ale měl i programy na podporu otců na rodičovské dovolené, programy pro zranitelné skupiny na trhu práce - např. pro starší ženy. Moje funkce předsedkyně je funkcí čestnou, spolu s kolegy z předsednictva se znažíme hledat vizi pro organizaci v měnících se podmínkách. někdy to není lehké. Podpora NEZISKOVÉHO SEKTORU OBECNĚ je ze strany státu nedostatečná. 7.8.2008 11:43
OTÁZKA: Dobrý den, ve svém životě jste se setkala s mnoha zajímavými lidmi. Kdo Vás nejvíce ovlivnil? Děkuji za odpověd. Michal Tesař
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Ano, setkala jsem se s mnoha zajímavými osobnostmi, ale nejsem typ příliš podléhající autoritám. Velmi silně si ale uvědomuji, že nás v jistém smyslu ovlivňuje všechny komunikacní akty, do níž vstupujeme:-). Nejvíce mě v mém myšlení a postojích ovlivnil můj otec, a to zejména kultivací metody, jak o složitých věcech moderního světa, někdy dosti zmateného a nepřehledného, přemýšlet. Nakonec ale člověk musí vyvinout vlastní intelektuální úsilí, a rozhodnutí učinit sám. A být pokud možno věrný sam sobě v měnících se podmínkách. Když jsem v jedné z předchozích otázek řekla, že jsem se mnohé naučila od svých kolegů u ombudsmana (mnozí byli o tři desítky let mladší)nebyla jen zdvořilostní věta... 7.8.2008 11:52
OTÁZKA: V kauze Kuřim jste vědomě napomáhala rodině Mauerových. Stejně jako pan Patočka, váš zelený spolustranník. Patočkova žena, která údajně spáchala sebevraždu, byla spolužačka Kateřiny Mauerové. A Vy tvrdíte, že jste jen naletěla a o ničem nevěděla. A teď byste ráda ještě senátorskou imunitu. Můžete mi říct jediný důvod, proč by vás lidé měli volit ? Mirka
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Nečekám, že by mě lidé, kteří tímto způsobem vnímají události, volili. Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem (Božena Němcová). Máme možnost volby, volte podle svého srdce. 7.8.2008 11:56
OTÁZKA: Dobry den. Češi nevěří politickým stranám – v nedávném výzkumu je důvěra stranám jen asi 11%. Čemu tak malou důvěru přičítáte? díky za odpověď. Petr K.
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Důvěra v politické strany je vskutku nízká, souvisí to s nedůvěrou k tradičním institucím vůbec. je to celosvětový trend, postihuje i církve a odbory. Myslím, že bychom mu měli čelit odpovědným vstupováním do veřejného prostoru a právě nenechávat všechno jen na politickcých stranách. Krize důvěry v politické strany je odrazem společenské krize. Tuto krizi vnímám i jako výzvu k nové diskusi o tom, jakou společnost chceme. Celá veřejná debata je ještě příliš poznamenána tím, jakou společnost nechceme. Debata je také poznamenána velmi schematickým viděním minulosti a bulvarizací médií. To je prostředí, v němž ani politické strany nemohou podávat oslňující výkony. Řada událostí poslední doby (např. způsob "ukončení" kauzy Čunek) bohužel skeptickému vidění politickcých stran jen nahrávají. 7.8.2008 12:11
OTÁZKA: Máte pověst nebojácné a zásadové ženy. Nebojíte se, že se v politice ušpiníte? Barbora
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Nemám. Nedělím prostředí na čistá a špinavá. Konec konců, jak vidno, k "úrazu" může člověk přijít i tak, že se snaží podle nejlepšího svědomí a vědomí pomoci nalezenému dítěti upravit statusové otázky... Záleží na integritě osobnosti, intelektuálni poctivosti a odvaze být věrný sám sobě. Hledání pravdy je dialogický proces... 7.8.2008 12:18
OTÁZKA: Jako zástupkyně ombudsmana jste se věnovala především ohroženým dětem. Co si myslíte o slavkovském případu manželů Rosnerových? Alena
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Nevím, co je předmětem obvinění a jaká jsou skutková zjištění, takže o trestní věci nemohu říci nic. Ale bez jakéhokoliv vztahu k trestní věci, považuji za chybu veřejných orgánů (především soudu), který svěřil do pěstounské péče jedněch pěstoun tolik dětí. To je především chyba systémová. A zdá se, že pěstouni neměli odbornou podporu, aby mohli být dobrými pěstouny. Např. ve Francii se svěřují do pěstounské rodiny maximálně tři děti a pěstouni mají supervizi, podporu, jak to chcete nazvat. Je to totiž velmi náročný úkol. Celý náš systém péče o ohrožené děti potřebuje reformu.... 7.8.2008 12:27
OTÁZKA: Dobrý den, příští rok uběhne 20 let od pádu železné opony. Patří už Česká republika podle vašeho názoru do Evropy? Zuzana Rychnovská
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Ano, patří. Vždycky tam patřila zemepisně :-). A institucionálně od r. 2004, ale to neznamená, že máme být spokojeni s tím, jak aktuálně fungují veřejné instituce a vůbec s morálním stavem politiky. Chce to, jak banální, více občanské i politické angažovanosti :-) 7.8.2008 12:34
OTÁZKA: Právě před deseti lety jste obdržela cenu OSN za lidská práva, co pro Vás toto ocenění znamená? Tomášková
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Znamená pro mě především to, že nenásilnému odporu proti totalitním režimům ve východní Evropě se dostalo celosvětového ocenění na úrovni OSN. 7.8.2008 12:37
OTÁZKA: Učíte na vysoké škole. Jací se Vám jeví dnešní studenti? Klára Pavlová
Anna Šabatová ODPOVĚĎ: Zkušenosti z prvního semestru jsou veskrze dobré. Studentky a studenti byli otevření, zajímali se a diskutovali. byla to radost. 7.8.2008 12:39

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz