Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Rozhovor o budoucnosti klubu Roxy

velikost textu:
vydáno 21.11.2001 13:00

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 21. listopadu 2001 do 13:45

OTÁZKA: O problematice Roxy bylo publikováno několik článků v denním tisku. Zdají se Vám tyto články objektivní, konkrétně například články MF Dnes z 5. a 7. 11.2001? Martina H.
ODPOVĚĎ: P: Já jsem pro tyto články poskytla příslušnému reportérovi poměrně dlouhý rozhovor, ve kterém jsem uvedla fakta ohledně klubu Roxy. Pro mě bylo smutným překvapením, že se v článku z tohoto rozhovoru objevila pouze jediná věta. Z mého pohledu byly tyto články tendenční. M: Já jsem stejně jako paní místostarostka poskytl poměrně dlouhý rozhovor, ve kterém byla také diskutována fakta týkající se komunikace s MČ Praha 1 a se spoluobčany. Chápu však, že vzhledem k malému prostoru, který MFD pro článek poskytla, nebylo možno vše uvést. Chtěl bych snad opravit jenom jednu interpretační chybu - v žádném případě nehodláme ignorovat MČ Prahy 1 a snažíme se naopak o průběžnou komunikaci. 21.11.2001 13:17
OTÁZKA: V denním tisku bylo uvedeno, že naše hygienické předpisy jsou nejpřísnější v Evropě. Proč tedy úředníci tak byrokraticky a nesmyslně trvají na jejich dodržování? Roman
ODPOVĚĎ: P: Já se domnívám, že nejsme tady od toho, abychom hodnotili přísnost naich právních norem. Tyto zákony a předpisy jsou platné, a proto je musíme dodržovat. Již několikrát zaznělo, že musíme dodržovat dopravní předpisy a stejně tak budeme muset dodržovat i hygienické. M: Jelikož v profesionální životě se zabývám projektováním mohu potvrdit, že hygienické normy jsou nejen nejpřísnější, ale zároveň v některých bodech nesplnitelné. Malý příklad - Linhartova nadace projektovala rekonstrukci dětské hematologie v Motole, kde kvůli stejné zvukové normě nemohly být na jednotkách intezivní péče osazeny klimatizační jednotky, jelikož se nenašel výrobce, který by garantoval předepsanou hodnotu pro toto zařízení 25 decibel. Je paradoxní, že dodržení stejné hodnoty je uplatňováno na experimentální prostor Roxy. Specielně v centru Prahy, kde hlukové pozadí způsobené dopravou a životem města neklesne nikdy pod 28 decibel. P: Domnívám se, že dochází k matení veřejnosti a ke snaze zdůvodnit porušování zákona Linhartovou nadací. Problémy hluku jsou složité a nikdo z nás, kteří zde sedíme nejsme odborníky, pouze se máme řídit tím, co nám ukládá zákon a vyhláška, která z listopadu r.2000. M: Linhartova nadace společně se žádostí se změnou užívání v květnu 2000 doložila MČ Prahy 1 požadovaná akustická měření, která prokázala, že zmíněnou hygienickou normu hudebními produkcemi neporušuje. P: Ze stanoviska z 13.10.2000 Městská hygienická stanice konstatovala, že dochází k překročení přípustných limitů hluku a že nevidí důvod rušit podmínku kolaudačního rozhodnutí z r. 1999 k zákazu hudebních produkcí po 22 hodině. 21.11.2001 13:28
OTÁZKA: otázka: Pane Mayere, co je myšlenka Linhartovy nadace ? Marie Gabrielová
ODPOVĚĎ: M: Posláním Linhartovy nadace je otevřená komunikace mezi uměleckou komunitou a širokou veřejností. Povznesení všeobecného kulturního vědomí, hledání kulturní kontinuity v současném umění s důrazem na podporu všeho nového, právě se rodícího. Pro naplnění svého poslání zřídila nadace 3 prostory v centru Prahy. Experimentální prostor Roxy, galerii Univerzal NOD a komunikační centrum Školská. V těchto prostorách realizuje nadace 400 -450 kulturních představení během roku, které navštíví cca 150.000 návštěvníků. 21.11.2001 13:31
OTÁZKA: Pane Mayere, 1)Souhlasil byste s rozhodnutím, aby klub Roxy byl přemístěn do těsné blízkosti Vašeho bydliště, do objektu kapacitně stejně velkého, tj.cca pro 400 lidí, se stejnou návštěvností 2.500 lidí na jednu hudební produkci? 2) Pokud byste nebyl zainteresován, jako člen Linhartovy nadace, na provozu klubu, i tehdy byste souhlasil s porušováním Listiny základních práv a svobod a dalších právních předpisů? Marková
ODPOVĚĎ: M: 1) Vzhledem k tomu, že jsem posledních 12 let svého života zasvětil budování infrastruktury pro kulturní rozvoj Prahy, určitě bych se nebránil tomu, aby podobné zařízení vzniklo v bezprostřední blízkosti mého bydliště. 2) S porušováním Listiny základních práv a svobod nesouhlasím v žádném smyslu. Zároveň si nejsem vědom, že bychom ji porušovali. 21.11.2001 13:33
OTÁZKA: otázka: Kdy už konečně vstoupí v platnost vyhláška připravovaná úřadem MČ Prahy 1, která by plošně řešila zavírací dobu všech podniků ve 2200 s případným udělováním vyjímek ? Marta Kučírková
ODPOVĚĎ: Příhodová (P): Vyhlášku nemůže připravovat MČ Praha 1, a to z toho důvodu, že ze zákona je Praha jako celek obec, a proto vyhlášku musí připravit Magistrát hl.m. Prahy. Praha 1 opakovaně iniciovala vznik takovéto vyhlášky. 21.11.2001 13:35
OTÁZKA: Porušuje Roxy svou činností zákon nebo ne, v případě že ano jaký? Johana M.
ODPOVĚĎ: P: Klub Roxy porušuje kolaudační rozhodnutí z r. 1999 a zákon o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jestli porušuje klub Roxy ještě další zákony, nevím. M: Linhartova nadace provedla od kolauda prostoru v červnu 99 několik velkých akustických úprav a na základě měření po těchto akustických úpravách zažádala o zmíněnou změnu užívání, ke které od 9.5.2000 nedostala od MČ Prahy 1 žádné vyjádření. P: Já se domnívám, že došlo k přerušení správního řízení a Linhartova nadace měla doložit podklady stavebnímu odboru. Pokud by tak učinila, stavební odbor by konal dále. M: Paní místostarostka se domnívá správně. K přerušení správního řízení došlo po jejím prvním podání 12.1.2000. Poté jsme realizovali požadované akustické úpravy včetně nových měření, které jsme MČ doložili se zmíněnou žádostí o změnu užívání 9.5.2000 a na tuto žádost jsme žádné vyjádření neobdrželi. P: Toto je správní řízení, které sem vůbec nepatří a jenom chci upozornit, že hluková studie musí být odsouhlasena orgány hygieny. 21.11.2001 13:36
OTÁZKA: Když se nájemníci cítí poškozeni tak proč nepodají proti Roxy žalobu? Asi to tak horké nebude co? Olda
ODPOVĚĎ: P: Každý občan má právo podat žalobu. Já myslím, že nájemníci do této chvíle jednají velmi korektně, byť situace s Roxy trvá již delší dobu a pokud se svobodně rozhodnou žalobu podat, nemůže jim v tom nikdo bránit. Navíc mají možnost se obrátit se svým podnětem na ombudsmana ČR. 21.11.2001 13:37
OTÁZKA: Za ROXY v Haštalské ulici probíhají dokončovací práce na nové pobočce ODS, jejíž jste členkou. Má snad větší pohyb lidí kolem sídel politických stran nějaký vliv na bezpečnost těchto sídel a nesouvisí s tím tedy nějak tlak na uzavření ROXY ? Ladislav Larva
ODPOVĚĎ: P: PLán na uzavření Roxy neexistuje a dokončovací práce na pobočce ODS s tímto problémem vůbec nesouvisí. Protože problém Roxy žije již několik let. 21.11.2001 13:37
OTÁZKA: Paní Příhodová, doporučila byste mladým lidem návštěvy ROXY a galerie NoD v Dlouhé ulici ? Josef Medřický
ODPOVĚĎ: P: Já se domnívám, že každý má svobodnou volbu a může si vybrat, jak bude trávit svůj volný čas. 21.11.2001 13:40
OTÁZKA: Pane Mayere, co by pro Linhartovu nadaci znamenalo ukončení všech hudebních produkcí v ROXY ve 2200 ? Zdeněk Mrázek
ODPOVĚĎ: M: Programová i ekonomická náplň v prostorech Roxy, NoD a Školská je stanovena tak, aby zaručovala soběstačnost, nezávislost a svobodu mladé kultury. Zákaz hudebních produkcí by znamenal pravděpodobně konec naší soběstačnosti i smyslu našeho konání. Tedy všeho, co jsme 10 let budovali. 21.11.2001 13:41
OTÁZKA: Vyskytují se v klubu ROXY při tanečních party drogy? Karel P.
ODPOVĚĎ: M: Myslím, že se nám podařilo se vypořádat s výskytem tvrdých drog vhodnou dramaturgií a protidrogovým programem. Výskyt měkkých drog jako je alkohol, marihuana je mezi mládeží natolik rozšířen, že se zajisté vyskytuje i v Roxy. 21.11.2001 13:44
OTÁZKA: Paní Příhodová, navštívila jste někdy některé z programů pořádaných Linhartovou nadací ? Jan Prostějovský
ODPOVĚĎ: P: Já se přiznám, že nikoli. Je to jednak z časových důvodů a dalším důvodem je skutečnost, že jsem byla spíš odchována rockovou hudbou. 21.11.2001 13:45
OTÁZKA: Pane Mayere, v případě, že by Linhartova nadace obdržela 10 mil. dotaci, uvažujete o zrušení taneční scény v ROXY ? Zbyněk Koukal
ODPOVĚĎ: M: Hudba je neodmyslitelnou součástí kultury a tudíž zrušení taneční scény v Roxy by bylo zcela proti našemu přesvědčení i proti kultuře samotné. 10 mil. dotace by ovšem velice pomohla k vylepšení a většímu světovému záběru dramaturgie nejen hudební, ale i divadelní, filmové, výstavní atd. 21.11.2001 13:47
OTÁZKA: To je pro všechny důležitější blbejch pár nájemníků než zájem mladý generace a dalších příznívců moderní hudby? GiGi
ODPOVĚĎ: P: Já si mylsím, že takto otázka nestojí. Problém je, že klub Roxy porušuje zákony a okolo toho je vedena diskuse. Mně zde chybí lidský rozměr celého problému. Nevím, jestli se někdo umí vcítit do role nájemníků, kteří bydlí v okolí Roxy a několik let nemohou dva, tři nebo čtyři dny v týdnu spát. M: Pro nás je stejně důležitý zájem mladé generace i klid nájemníků a snažíme se pro zajištění obého udělat maximum. 21.11.2001 13:50
OTÁZKA: Pane Mayere, kdo Linhartově nadaci vlastně ROXY pronajal ? Drahomíra Kostková
ODPOVĚĎ: M: Paradoxně MČ Prahy 1 a poté Židovská obec a Praze 1 jsme předložili dramaturgický záměr, na základě kterého nám prostor přidělila v r. 1992. První závažnější problémy s okolními nájemníky nastaly až v r. 1998, tedy po 6 letech provozování. P: Nevím, jestli dramaturgický plán, který byl předložen v r.1992 je stejný i v r. 1998 , kdy potíže nastaly. Nicméně v r. 1998 MČ již tento objekt nevlastnila. 21.11.2001 13:55

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz