Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Hostem iDNES.cz bude ministr školství Ondřej Liška

Ondřej Liška
velikost textu:
vydáno 7.2.2008 10:00
Jednatřicetiletý Ondřej Liška je dva měsíce ministrem školství za zelené. Do funkce nastoupil v období, kdy se resort potýkal s mnohými problémy. Na dotazy týkající se českého školství bude ministr odpovídat v on-line rozhovoru iDNES.cz ve čtvrtek od 10 hodin.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 7. února 2008 do 10:12

OTÁZKA: Vážený pane ministře, HN včera zveřejnily zprávu, že podle Analyticko-koncepčního odboru MŠMT činí minimální životní a studijní náklady pro studenta denního studia 5600 korun, tedy ročně 60 tisíc. „Výpočtové roční stipendium“ pro studenta interního doktorandského studia je 86190 korun, reálné měsíční stipendium studenta prvního ročníku této formy studia je kolem 5000 korun, ovšem z této částky je třeba odečíst asi 1100 korun na zdravotní pojištění. Výsledná suma tak činí 3900 korun na měsíc. Myslíte si, že jde o dostatečnou částku umožňující soustředěnou práci na nejvyšší formě studia? Rád bych podotkl, že pokud je toto studium míněno vážně (tedy jako příprava na akademickou činnost), neumožňuje „vedlejší“ úvazek. Děkuji za odpověď. Rudolf Havelka, stud. religionistiky na FF MU Rudolf Havelka
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Souhlasím s Vámi. Nemyslím si, ľe jde o částku, která by vytvářela dobré podmínky pro studium. Proto připravujeme systém výhodných studentských půjček, o něľ by podle naąeho průzkumu mělo zájem aľ 40% studentů. Stejně tak jednáme s ministerstvem práce a sociálních věcí o tom, jak umoľnit studentům práci při studiu, aniľ by se jim a jejich rodičům do určitého limitu sniľoval nárok na sociální dávky a daňové zvýhodnění. S mým nástupem se práce na odstraňováí sociálně ekonomických bariér akcelerovala, chtěl bych aby tento systém mohl začít fungovat jiľ od roku 2010. JInak zdravím brněnskou religionistiku, jejímľ jsem také absolventem... 7.2.2008 10:13
OTÁZKA: Dobrý den Pane ministře, chtěl bych vědět, zda funkce ministra školství změnila vaše plány a osobní angažovanost ve věci trestání naprosto nevinných lidí, kteří nikomu neubližují – jen se léčí konopím. Před nástupem do funkce jste chtěl navrhnout změnu trestního zákoníku, který půjde v blízké době do parlamentu. V březnu je summit OSN o drogách ve Vídni. Budete se v této věci i nadále angažovat? Vaše pozice ministra školství s tím má dle mého hodně společného: děti by měly být vedeny k demokratickým hodnotám a úctě k druhému člověku a výuka by se měla opírat o odborné poznání, nikoli předsudky a ideologii. Jinak nám opět vyrostou nevzdělaní poslanci, kteří navzdory vědeckým zjištěním trestají naprosto nevinné lidi. Děkuji a přeji hezký den, Dušan Dvořák Dušan Dvořák
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Návrh trestního zákoníku, který nyní putuje do Sněmovny, skutečně znamená pozitivní posun v dekriminalizaci a ja to kvituji s uspokojením. Je to pro mě nadále téma, které sleduji a snaľím se v něm o změnu. Nutno dodat, ľe naąe ąkolství trápí mnohem zásadnějąí problémy a jim dávám ve své nynějąí funkci také prioritu. Nicméně chci zdůraznit, ľe snaha zelených o dekriminalizaci (nikoliv legalizaci!) je vedena předevąím zájmem dětí, z nichľ uľ dnes se třetina ve ąkolním věku s mariuanou setká. Na základě názoru odborníků na tuto problematiku jsem přesvědčen, ľe namísto abychom z těchto dětí dělali kriminálníky, je třeba jim nabídnout jinou a mnohem bohatąí ľivotní perspektivu. Tím nástrojem je prevence, lepąí spolupráce ąkol s rodiči, systematické vedení ke zdravému ľivotnímu stylu a nemateriálním hodotám. 7.2.2008 10:21
OTÁZKA: Dobrý den pane ministře, můžete nám sdělit, jak byl posílen rozpočet pro školství na platy? Zatím máme výplaty stejné a k žádnému navýšení nedošlo. Děkuji Michal Benda
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: V závěru roku byl rozpočet ąkolství navýąen o částku téměř jedné milardy korun určenou na platy. Nic tedy nebrání tomu, aby krajské úřady ve svých krajských normativech zajistily obdobné růstové trendy jejich mzdových sloľek, tzn. ľe minimální růstový trend mzdové sloľky krajských normativů se zvýąí na 2,8%. Pro jednotlivé krajské a obecní ąkoly a ąkolská zařízení, u kterých buď ve ąkolním roce 2007/8 nedoąlo k výraznějąímu úbytku v počtech dětí, ľáků či studentů, ale i pro ąkoly a ąkolská zařízení u kterých sice k úbytku „výkonů“ doąlo, ale tento úbytek byl odpovídajícím způsobem promítnut do organizace vzdělávání či poskytování ąkolských sluľeb (tzn. byl doprovázen odpovídajícím sníľením počtu zaměstnanců), by tedy měl být mzdový nárůst v roce 2008 o minimálně 2,8% v podstatě samozřejmostí. U takovýchto ąkol M©MT rozhodně neshledává ľádný důvod, proč by měl ředitel pouze z titulu „očekávání věcí příątích“ na počátku roku přistupovat např. k nějakým negativním změnám v přiznaném osobním ohodnocení zaměstnanců. Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji pak očekáváme celkový nárůst o 4%. Pokud se tedy na Vaąí výplatní pásce nárůst minimálně o 2,8% neprojevil, leľí to na vedení Vaąí ąkoly - dostatečné nástroje k tomu má k dispozici. 7.2.2008 10:29
OTÁZKA: Také nám ředitel sdělil, že letos očekává až o 100 000 Kč méně na pomůcky (snížení ONIVů). Já učím matematiku děti na ZŠ z osm let starých rozpadajících se učebnic. Přitom z těchto peněz nepokryjeme ani náklady na prvňáky. Michal Benda
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Výpadek financí na pomůcky v tomto roce je samozřejmě nepříjemný. Bude vąak v několikánobné míře kompenzován moľností čerpání evropských fodů právě na tyto účely. Usilovně pracujeme na tom, aby se tak stalo co nejdříve a co nejkomfortněji pro příjemce těchto prostředků. 7.2.2008 10:31
OTÁZKA: kdy bude zacinat skola az v 9 hodin? dik budik
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Obávám se, ľe se toho nedoľiji ani já, ani Vy. Ale vstupte do politiky a vemte si to jako svoje hlavní téma. Sám/sama uvidíte, jestli uspějete. :-) 7.2.2008 10:33
OTÁZKA: Dobrý den, pane ministře. Proč všichni vysokoškoláci nastupují s platem nad 20 tisíc ( většinou více) a učitelé ne? Krekulová
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Protoľe současné podmínky ve ąkolství nedovolují ohodnotit mladé učitele a učitelky podle jejich kvalifikace a schopností, nýbrľ podle odučených let. Nelze se pak divit, ľe do ąkol nejdou, případně v nich nezůstávají. Průměrný věk učitelů stoupá. Je to téma, kterým se intenzivně zabýváme a připravujeme soubor opatření, která by měla tento trend zvrátit. Řeąení neleľí jen ve zvýąení jejich platů, ale ve změně podmínek, za kterých učitelé vůbec pracují a mají moľnost se rozvíjet - osobně i profesně. 7.2.2008 10:36
OTÁZKA: vážený pane ministře, opravdu jste zastánce nových výukových metod, kdy žáci spíše polehávají po koberečcích než se učí? výsledky už se pomalinku dostavují, zkuste navštívit nějakou průmernou střední školu 1. ročník a sám uvidíte jaké vědomosti mají absolventi takových to základek. squashista
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Ne vąe,c o se tváří jako moderní, liberální a alternativní je také ve skutečnosti správné a efektivní. Je potřeba rozliąovat. Dneąní děti budou konfrotnovány na trhu práce a ve spoečnosti se značně jinými potřebami a úkoly a na ně je potřeba je připravit. Rozhodně jsem zastáncem kurikulární reformy, která dětm poskytne nejen znalosti, ale i schopnosti a dovednosti potřebné v moderní globalizované společnosti. To, ľe klesá úroveň znalostí je ale neľádoucí, pokud není kompenzován právě schopnostmi a dovednostmi. Cílem by mělo být obojí. Tímto trendem se zabýváme, včetně setrvale neuspokojivé úrovně čtenářské gramotnosti. 7.2.2008 10:41
OTÁZKA: kdy vyrazite tu katerinu jaquess myslim ne vy osobne ,ale vy jako zeleni a jinak jsem nas---ranej jak svina na celou vladu a na just budu volit komouse a myslim si ze nebudu sam jste jen vsivak vedle druheho a pokud neodpovite tak si to aspon prectete petr
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Přeji vąe dobré i do daląích let. 7.2.2008 10:43
OTÁZKA: Jaka je vase koncepce vzdelavani v CR? Planujete nejake zmeny v systemu vzdelavani na ZS a SS? Petr
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Děkuji za dotaz, ale bohuľel mi formát chatu neumoľňuje Vám v takové ąířce odpovědět. Dovolím si Vás tedy odkázat na několik interview v denících (HN, LN, Právo) v minulých týdnech a na stránky M©MT, kde je umístěna i PP prezentace mé koncepce, kterou jsem zveřejnil jeątě před Vánoci těsně po svém nástupu na ministretsvo. Díky za pochopení. 7.2.2008 10:45
OTÁZKA: Dobrý den, pane ministře, opravdu si myslíte, že zvýšení nástupního platu pro začínající učitele bude natolik motivující, že přiláká mladé absolventy VŠ do školství, pokud neuvidí perspektivu dalšího výrazného platového postupu, který je v ostatních sférách (u všech absolventů VŠ) zcela běžný? Eva
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Samozřejmě, souhlasím s Vámi. Ovąem trvám na tom, ľe do systému ohodnocení msuí být ve větąí míře zahrnuto hledisko kvality. A to dokáľou nejlépe vyhodnotit ředitelé/lky ąkol. A kariéra učitele by měla v neposlední řadě obsahovat i perspektivu odborného růstu a s tím spojenou společenskou prestiľ. To je úkol na desetiletí. 7.2.2008 10:47
OTÁZKA: Máte jistý vzor školství ve Skandinávii? Rovné šance všem, školy podle místa bydleiště, důraz na individualitu. Tam by se nemohlo stát, že séf Čezu dá 100 miliónů pouze na školu syna Klause. A ještě vás chci poprosit abyste neustupovali ODS a trvali na veřejné volbě. Stop korupci a novou šanci pro tuhle zem! Jana
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Děkuji za Vaąi podporu naąeho postoje. Ukázalo se na základě posledního vývoje, ľe veřejná volba zabrání "nakupování" hlasů a spekulacím o údajné korupci s tím spojené. Od toho se zcela distancujeme. Věříme, ľe prof. ©vejnar má ąanci být zvolen a děláme vąe pro to, aby příątí volba hlavy státu uľ byla přímá. Jinak ve Skandinávských systémech ąkolství vidíme velkou inspiraci pro svou práci, jsem rád ľe jste to zmínil/a. 7.2.2008 10:52
OTÁZKA: diky ta huse Katerine jste ztraily muj hlas a celkove simpatie otazka:co si myslite o cele te kauze s katka versus cermak jirka
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Myslím si o tom to, ľe ve slově "sympatie" se píąe tvrdé Y. 7.2.2008 10:54
OTÁZKA: Financování vědy v ČR. Plánujete nějak změnit oponentury vědeckých projektů, které na univerzitách financuje MŠMT? Jste si vědom toho, že v Čechách je hlavní problém ten, že se všichni se všemi znají a nikdo si netroufne schodit špatný projekt, protože je velmi pravděpodobné, že recenzovaný se stane recenzentem a vše mu zase pěkně vráti v opačné roli, i když to nebude objektivní. Takže všechny projekty se tváří jako světové, ale realita je bohužel jiná. Stejně tak hodnocení výzkumných záměrů, kdy rozhodovaly setiny procent celkového skóre, bylo dost šílené. outlier
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Česká věda a vůbec vysoké ąkolství má velké rezervy co do otevřenosti. Existují sice příklady ąpičkové práce, ale v průměru máme co dohánět. Proto připravujeme reformu financování vědy, jejíľ návrh by měl přijít jiľ tento rok. Stejně tak to, jak se v ČR získávají odborné tituly, hodnotí vědecká práce, nakolik je tento proces otevřený... tam na nás čeká velký kus práce. V průběhu tohoto roku představím veřejnosti návrhy změn v této oblasti. Zatím probíhá fáze přípravy a konzultace, která se v příątích měsících roząíří na univerzity, studenty a daląí partnery. Povaľuji tuto oblast za svou zcela zásadní prioritu a pokud mi bude umoľněno v této funkci setrvat do konce volebního období, chci v ní dosáhnout podstatných změn. 7.2.2008 11:00
OTÁZKA: Dobrý den pane ministře, chtěl bych Vám říci, že i přes Váš "mladý" věk si myslím, že jste správná osoba na správném místě a velice Vám fandím. Mám jen jednu malou otázku. Jak je možné, že se na Ministerstvu školství kouří na chodbách a co stím budete dělat. Děkuji Jaromír Přerovský Jaromír Přerovský
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Děkuji Vám za podporu. Nevím o tom, ľe se na chodbách MSMT kouří, děkuji za upozornění! 7.2.2008 11:01
OTÁZKA: Máte vzteklinu ? Velká hlava
Ondřej Liška ODPOVĚĎ: Nemám, ale raději si dávejte pozor. 7.2.2008 11:01

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.