Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Ptejte se Moniky Pajerové a Martina Římana

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 11. června 2003 do 12:50

OTÁZKA: Proč (nejen) naši představitelé tvrdí, že možnost jednostranného vystoupení z Unie je dána již Vídeňskou úmluvou o smluvním právu? Tato úmluva v čl. 56 říká, že "Smlouvu, která neobsahuje ustanovení o svém zániku a která nepředvídá, že může být vypovězena nebo že od ní může být odstoupeno, není možno vypovědět... ". V článku 312 Smlouvy o založení Evropských společenství je uvedeno: "Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou". Vídeňská úmluva obsahuje dvě výjimky: smlouvu je možné vypovědět, je-li "a) potvrzeno, že bylo úmyslem stran připustit možnost výpovědi nebo odstoupení; nebo b) právo smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit lze vyvodit z povahy smlouvy". Ad první výjimka: sami zastánci unie při dotazu na možnost vystoupení říkají: "S tím se nepočítalo, proto smlouva podobné věci neřeší." Ad druhá výjimka: viz například hlasy v Konventu, které mluví o smlouvách o EU jako o zvláštních mezinárodních smlouvách a o tom, že prý navrhovaná klausule o vystoupení je v rozporu s povahou smluv. Součástí základních smluv je navíc i přesné určení váhy hlasů jednotlivých států, včetně států kandidátských, v klíčové Radě EU. Stejně tak je určen i počet hlasů kvalifikované většiny. Případné vystoupení jednoho z členských států by tedy znamenalo nutnost změn v hlasování. Tyto změny by však musely být schváleny všemi členskými státy. Je tedy skutečně pravda, že z Unie lze vystoupit i bez zvláštní klausule, jen na základě Vídeňské úmluvy? Luk9
ODPOVĚĎ: MŘ: De facto vystoupit není možné. Je to vzhledem k provázanosti (kterou zčásti zmiňujete) tak složité, že by se to rovnalo asi tak možnosti vystoupit z Rakousko - Uherské monarchie.
MP: V dlouhé historii sjednocené Evropy se zatím žádná země o vystoupení nepokoušela - prostě proto, že i pro Řecko, Portugalsko nebo Irsko byl vstup výhodný - nicméně vystoupit odněkud není žádný problém. Unie je demokratické společenství, pokud nějaký národ projeví prostřednictvím svých volených zástupců touhu společenství evropských zemí vystoupit, nikdo mu nebude bránit. A propos, nejste Jan Kavan? 11.6.2003 12:22
OTÁZKA: O různých věcech rozhoduje jednohlasně Rada EU (tedy shromáždění resortních ministrů členských zemí). Když ministr z jedné politické strany spolu s ostatními kolegy v Radě odsouhlasí konkrétní směry a kroky unijní politiky, je každý členský stát takovým rozhodnutím vázán (článek 11 Smlouvy o EU: "Členské státy podporují zahraniční a bezpečnostní politiku Unie aktivně a bezvýhradně v duchu loajality a vzájemné solidarity... Zdrží se jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy Unie nebo může snižovat účinnost jejího působení..."). Co když však takové kroky nebudou vyhovovat občanům - voličům dané země, ve volbách zvolí jinou stranu s jinými názory na zahr. a bezp. politiku, ale tato strana bude muset dodržovat to, co odsouhlasil ministerský předchůdce v Radě EU - protože tím bude členský stát i po volbách vázán? Luk9
ODPOVĚĎ: MŘ: V mezinárodních otázkách je zapotřebí udržovat kontinuitu, bez ohledu na to, kdo zrovna vyhrál volby. V tom takový problém nevidím. Za větší nebezpečí považuji snahu vyměnit jednohlasné přijímání rozhodnutí (tedy právo veta), za většinové (viz návrh ústavy). To je pro státy našeho typu velmi nevýhodné.
MP: Jak řečeno, celý proces evropského sjednocování probíhal a probíhá pod demokratickou kontrolou občanů členských zemí a pokud by se v jedné ze zemí odehrál nějaký významný obrat k proti-evropské politice, odrazilo by se to i na úrovni evropské. Většinové rozhodování má svou logiku při takovém počtu zemí po rozšíření... 11.6.2003 12:29
OTÁZKA: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak bude vypadat technická stránka referenda. Kde se bude hlasovat (obecní úřad?).Jak budou hlasovat lidé z malých vesniček, kteří se případně nedostanou do okresních měst? Petra Hlavatá
ODPOVĚĎ: MŘ: nejsem na to expert, ale zcela obecně lze říct, že model hlasování je úplně stejný jako u normálních voleb - tedy volební místnosti, jak je známe.
MP: Považuji za chybu, že v rámci info kampaně vlády se nenašly peníze na rozeslání jednoduché informace do schránek jako to dělali Francouzi před Maastrichtem nebo Irové před Nice. Nicméně, hlasuje se opravdu ve Vaší obvyklé hlasovací místnosti - škole n. obecním úřadě. 11.6.2003 12:30
OTÁZKA: Dobrý den, jsem pracovník české firmy vlastněné německou firmou. Co můžu čekat po vstupu do EU? Podle mě jsou zatím naší hlavní výhodou menší platové náklady, trochu dorovnávané náklady na provoz - cestování, komunikace. Dá se očekávat že německé firmy raději zruší své pobočky v české republice, pokud tlak na zvyšování mezd a růst nákladů zde bude příliš vysoký a zvýší raději přímo počet pracovníků v německu v mateřské firmě? Pavel
ODPOVĚĎ: MŘ: To záleží na vývoji německé a české ekonomiky. Pokud v Německu budou přetrvávat dnešní potíže, nedojde k snížení nákladů, bude stále velmi rigidní trh práce, atd. budou mít tendenci německé firmy se přesunovat k nám. Ovšem jen do chvíle, než (vlastní hloupostí) přiblížeme tyto podmínky těm německým.
MP: Především - většina zahraničních podniků je u nás proto, že jsme kandidátskou zemí a očekává se, že vstoupíme do Unie. Podniky budou od nás prchat, pokud nevstopíme. Dále - Unie se hodně věnuje tomu, aby podmínky pro podnikání byly přibližně stejné, spravedlivé ve všech členských zemích. 11.6.2003 12:31
OTÁZKA: Považujete názor "EU neni raj na zemi." za legitimni politicky postoj? Pokud ano, proc si myslite, ze je za nej prezident republiky kritizovan, pokud ne, jaky politicky postoj neadorujici EU povazujete za legitimni? Dekuji. Dan Dvořáček
ODPOVĚĎ: MŘ: Podle mého je toto úsloví jen jakousi vynucenou reakcí na častou adoraci EU v médiích. Legitimní postoj je podle mne např. to,že EU je prostorem pro spolupráci, ale také prosazování svých zájmů členských států.
MP: Ráj na zemi není nikde. Evropská unie je prostorem, kde se ctí právo, spravedlnost a solidarita. Nic víc a nic míň. Prezidentovi zazlívám, že jako hlava státu není schopen říci jasné ano nebo ne. Jeho výroky ano, ale, ale, ale...mi připadají pokrytecké. Dávám přednost postoji Ano, do Evropy chceme patřit, protože... 11.6.2003 12:34
OTÁZKA: když euro bude na devizovém trhu posilovat díky síle ekonomik typu například Německa, a exportní výkon ČR bude přitom slabý, jak chce vláda řešit z toho vzniklou sníženou konkurenceschonost našich podniků díky uměle vysokým kurzům domácí měny (tedy eura)? Luk9
ODPOVĚĎ: MŘ: Ano, měna je jedním z významných nástrojů hospodářské politiky státu. Existují i další - např. pružné ceny a mzdy, ale právě ty v EU příliš nefungují. Co dokáže taková situace udělat i s tak silnou ekonomikou, jakou je německá, ukazuje právě teď krize, která tam probíhá. Je proto pro nás výhodné, že EURO nepřebíráme ihned. Pajerová: Na euro přejdeme teprve tehdy, až to pro nás bude vhodné a schůdné, nikdo nás k tomu nenutí - viz Dánsko nebo Velká Británie. Ekonomové Tůma, Kysilka, Zahradník a další se shodují v tom, že vstup bude pokračování trendu k hospodářské prosperitě.Krize nám nehrozí, ta v Německu není tak závažná, jak to nělkteří prezentují a zase - Evropa je o solidaritě a vzájemném pomáhání si. 11.6.2003 12:38
OTÁZKA: Rada EU má zákonodárné pravomoci, ačkoli je shromážděním ministrů (tedy zástupců složky výkonné). Legislativní normy EU přitom mají přednost před vnitrostátními zákony. Proč je EU i tak vydávána za demokratickou, když její systém popírá základní princip demokracie - oddělení moci zákonodárné a výkonné (a soudní)? L@Ky
ODPOVĚĎ: MP: V současné době je unie něčím mezi společenstvím národních států, federací a konfederací. Je pravda, že konečná podoba společenství je předmětem celoevropské diskuse a my do toho budeme moci mluvit po vstupu. Vše probíhá pod bedlivou kontrolou veřejnosti, médií i politických stran. Záleží jenom na nás, jaké zástupce vyšleme na vyjednávání s ostatními. b>MŘ: To je známý problém tzv. demoklratického deficitu EU. Prakticky lze vyřešit poze tak, že uvedené pravomoci zídská Evropský parlament. Ale to by znamenalo, že EU se de facto změní v jeden stát, což zase málokdo chce. Je to v podstatě neřešitelný problém a současná praxe je pravděpodobně jakousi střední cestou. 11.6.2003 12:43
OTÁZKA: V jistém článku od p.Ševčíka jsem se dočetl, že EU je v rozkladu a že se brzy rozpadne. Už ted dle vyjádření „šéfa“ Liberálního institutu se EU rozpadá a ekonomika EU je v recesy. Já se domnívám, že je to díky chystaným reformám a pokud by snad měl pan Ševčík pravdu, tak proč nevstoupit? Když se EU rozpadne, nic neztrácíme nebo snad ano? P.Fores
ODPOVĚĎ: b>MŘ: I já se domnívám, že EU je dnes na rozcestí. Pokud půjde cestou další politické integrace směrem k federaci, odstředivé síly nabydou vrchu a nastane scénář podle pana Ševčíka. Nicméně se tak stane za cenu krize s vysokými náklady pro každou zemi a proto nelze souhlasit s vaším závěrem, protože by bylo zbytečné tyto náklady nést. b>MP: Já se nedomnívám, že by unie byla v rozkladu, lépe řečeno, když se podíváte na úroveň života lidí ve Francii, v Německu nebo v Irsku, kéž bychom byli v takovém rozkladu! 11.6.2003 12:47
OTÁZKA: Dobrý den,jmenujte mi prosím jednu pravicovou vládu ve smyslu- menší daně,menší státní aparát, vyšší zodpovědnost občanů-v zemích EU.Děkuji. Michal Z.
ODPOVĚĎ: b>MP: Levo-pravé dělení politické scény, jak ho známe u nás, v Evropě naštěstí tak úplně neplatí.Většina zemí má vlády středové, které prosazují efektivní státní úřednictvo, rozumné daně a spravedlivé rozdělování společného bohatství například Fianna Fail v Irsku, koalice SPD - Zelení v Německu a Unie prezidentské většiny ve Francii. b>MŘ: Ekonomická politika členských zemí EU se velmi liší. Na jedné straně můžeme jmenovat Irsko se svými nízkými daněmi (aby to nebylo tak jednoduché, tak strana Fianna Fail nejprve Irsko dovedla na pokraj katastrofy, aby ho z ní v posledních 15 letech vyvedla). V současné době lze za takovou vládu považovat např. Aznarovu vládu ve Španělsku. 11.6.2003 12:53
OTÁZKA: Jaké máme vůbec alternativy vstupu?Není naivní si myslet že když nevstoupíme nyní,dostaneme potom lepší podmínky přistoupení,opravdu nás EU tak nutně potřebuje? Petr
ODPOVĚĎ: : O podmínkách je to jen částečně, i když fakkt, že byl v rámci této vlny rozšíření opuštěn princip solidarity, je zarážející. Jde spíše o to, do jaké EU vlastně vstupujeme, viz. předchozí odpovědi. Zde by bylo opravdu lépe počkat, až v této věci bude jasno. MP: Promiňte mi moji útočnost, ale to je typický postoj českého maloměšťáctví - počkáme si, jak to dopadne a bez práce budou koláče. Alternativy jsou vždy, jak v lidském životě, tak v životě národů. Takové Bělorusko si také nějak vybralo a nikdo na ně nečeká... 11.6.2003 12:57
OTÁZKA: Pane Římane, uvědomujete si, že zastáváte stejný postoj jako komunisté, a že všechny země, které do EU vstoupily, si polepšily... Proč nemáte rád ČR? Mario
ODPOVĚĎ: : Právě že mám rád ČR... Není pravdou, že všechny země si vstupem do EU polepšily. Stačí se podívat na výsledky takového Řecka. MP: To je opravdu dobrý příklad. Záleží na každé zemi, jak evropských příležitostí využije. Řecku se to vskutku daří ze všech nejméně. 11.6.2003 12:59
OTÁZKA: Proč jezdí garant projektu Ano pro Evropu Karásek opilý noční Prahou? Tomáš Marný
ODPOVĚĎ: MP: Svatopluk Karásek je statečný, slušný člověk, který si odseděl své za komunismu, byl mluvčí Charty 77 a nucenně musel opustit svou zem. Byla to chyba, nečekat na odvozovou službu a chopit se volantu, nicméně on ji přiznal a to u našich politiků často nevidíme. 11.6.2003 13:01
OTÁZKA: Dobrý den, zaráží mě jeden paradox: ODS podporuje vstup ČR do EU, ale pání poslanci Říman a Langr budou hlasovat proti (jak tvrdí media). Naopak, KSČ je v zásadě proti (v této chvíli), ale pan poslanec Dolejš bude hlasovat pro. Pochopitelně, že každý může hlasovat, jak chce. Mě spíš zaráží záměrná medializace ze strany všech tří pánů, která bezpochyby mate voliče. Díky za Vaši rekaci. Karel Lakomý
ODPOVĚĎ: : Mně by spíše připúadalo jako paradox, kdyby všech 20 tisíc členů ODS mělo stejný názor. Já osobně nevedu žádnou přesvědčovací kampaň, plně respektuji většinový názor ODS, ale když se mě někdo zeptá, tak považuji za správné odpovědět a ne se vytáčet. 11.6.2003 13:03
OTÁZKA: Proč je v ulici Dukelských hrdinů v Praze 7 na křižovatce u magistrátu polepena skříň s řídící elektronikou světelné křižovatky plakáty Ano pro Evropu? Víte, že polepování těchto skříní není povoleno? Tomáš Marný
ODPOVĚĎ: MP: Je-li tomu tak, mrzí mě to. Naše plakáty rozdáváme na setkáních s veřejností a na koncertech, je možné, že nějaký euronadšenec je pak lepí, kam dohlédne. Až kampaň skončí, dáme vše do pořádku. 11.6.2003 13:06
OTÁZKA: Zdravím. Je pravdou, že ve vrcholné struktuře, která tvoří směrnice EU, jsou neznámí úředníci, kteří ani nebyli zvoleni?(myslím ti, kteří předkládají ke schválení)Druhá otázka:slyšel jsem, že zástupci kandidátských zemí podepsali smlouvu, ve které se zříkají případných námitek ke změně různých EU institucí a smluv? holly
ODPOVĚĎ: : Je to asi tak, jako když naše zákony připravují neznámí úředníci na našich ministerstvech. V tom problém není, problém je už ve výše diskutované schvalovací proceduře. MP: Úředníci Evropské komise jsou vybíráni podle přísných kritérií a každá členská země má určitý počet míst, která se zaplňují. V přístupové smlouvě se žádných námitek nezříkáme, naopak svým přistoupením k unii získáváme možnost vývoj institucí ovlivňovat. 11.6.2003 13:09

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz