Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Ptejte se ředitele pražské městské policie Radima Chyby

velikost textu:
vydáno 22.3.2001 13:30

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 22. března 2001 do 14:10

OTÁZKA: Proč ničíte lidem životy kvůli marihuaně, to nemají strážníci na práci nic jiného, než typovat, který že mladý člověk by ji mohl kouřit a pak mu dělat potíže? legalize
ODPOVĚĎ: My v žádném případě neničíme nikomu životy, spíše naopak se snažíme lidem pomáhat, ať už radou, případně technickou pomocí, popř. zákrokem, úkonem nebo jiným opatřením. Nevím z čeho črpáte, ale mi nebojujeme žádným způsobem proti lidem,kteřé požívájí psychotropní látky, ale tuto věc přenecháváme Policii České republiky a dalším institucím jako je např. Dropin a jiné nestátní organizace. Měští strážníci konkrétně napomáhají ochraňovat veřejnost v tom smyslu, že sbírají použité stříkačky a jehly od narkomanů na veřejném prostranství. V tomto spatřujeme naši úlohu prevence společně s přednáškovou činností. 22.3.2001 13:40
OTÁZKA: Dobrý den, rád bych se zeptal, jak jsou mezi policisty a strážníky vlastně rozděleny kompetence. Kde končí a kde začínají povinnosti policistů a kde strážníků. Nneí mi to příliš jasné. Děkuji. Jindřich Konrád
ODPOVĚĎ: Jak Policie České republiky, tak i strážníci Městské policie mají stanovena svá oprávnění ve zvláštních zákonech. Tatooprávnění jim zákonodárce přidělil tak, aby mohli vykonávat v plné míře svou odlišnou působnost. V případě PČR jde o ochranu bezpečnosti občanů a další funkce. Strážníci Městské policie naproti tomu zabezpečují ochranu místních záležitostí veřejného pořádku a k ochraně bezpečnosti občanů pouze pomáhají PČR. Z tohoto důvodu je i obsah pravomocí MP oproti PČR poněkud zúžený. S oprávněními strážníků obecních a městských policií se může každý seznámit, pokud si přečte zákon č. 553/1991 Sb. 22.3.2001 13:45
OTÁZKA: Kolik je průměrný plat policisty městské policie? Karel
ODPOVĚĎ: Pohybuje se kolem 15.000 Kč hrubého. 22.3.2001 13:45
OTÁZKA: Policisté mě obecně připadají jako hovada - kde je berete, jak je školíte a jaké mají vůbec IQ? René
ODPOVĚĎ: Strážníci představují průměrný vzorek naší současné populace ve věku mezi 20 - 30 lety. Jsou mezi nimi jak lidé nadprůměrně inteligentní, tak lidé s průměrnou inteligencí. Toto není samozřejmě jediné kritérium pro výběr strážníků,a le zejména se v psychologických testech zaměřujeme na potenciální agresivitu. Strážníci musí splňovat požadavky dané zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, duševně, tělesně způsobilí a morálně bezúhonní. Nábor uchazečů provádíme prostřednictvím tisku, televize, náborových letáků, úřadů práce a internetu. Máme vlastní školící zařízení, kde se po nástupu k městské policii 3 měsíce školí v tzv. nástupním kurzu. Poté skládají zkoušku o odborné způsobilosti před komisí MV ČR. Dále absolvují řízenou praxi v centru města pod vedením zkušených velitelů po dobu 2 měsíců. V neposlední řadě provádíme průběžné doškolování z nových zákonů v tzv. průběžných kurzech a jednou za 3 roky opakuje strážník zkoušku před komisí MV ČR. 22.3.2001 13:53
OTÁZKA: Dobrý den, kolik je v Praze strážníků? Mají nějak rozdělené své okrsky? Komu se zodpovídají? Anonym
ODPOVĚĎ: V pražských ulicích slouží cca 1000 strážníků. Výkon služby máme rozdělený do 15 obvodních ředitelství a 2 celoměstských útvarů (útvar psovodů a útvar metro). Dále máme od 1.1.2000 rozdělenu Prahu zatím na 230 okrsků, kde v současné době je obsazeno 170 okrsků. Každý strážník okrskář má místní odpovědnost za svěřený okrsek a ze své činnosti je odpovědný příslušnému obvodnímu řediteli a starostovi. 22.3.2001 13:57
OTÁZKA: Jak vypadá nábor policistů? Musí absolvovat nějáké zkoušky? Jaké mají k dispozici zbraně, co musí ovládat a co naopak zabrání tomu, že není přijat? Marie Hájková
ODPOVĚĎ: Na první 2 vaše otázky jsem odpověděl v jednom z předchozích dotazů. K výkonu služby jsou strážníci vybaveni českými pistolemi vzor ČZ-75 ráže 9 mm. Každý strážník musí vlastit zbrojní průkaz. V rámci výcviku jsou seznámeni s právními disciplínami nezbytnými pro výkon služby strážníka, dále prochází výcvikem ve fyzické přípravě, kde se učí používat všechny donucovací prostředky, které jim umožňuje používat zákon o obecní policii. Také procházejí základním výcvikem v sebeobraně. Uchazeč nění přijat, když nesplňuje požadavky dané zákonem (viz předchozí odpověď). 22.3.2001 14:02
OTÁZKA: Jak se Ti šlape, sokolíku????? Honza
ODPOVĚĎ: Děkuji za optání. Dobře. 22.3.2001 14:03
OTÁZKA: Kolik je mezi strážníky žen? Dita Vanická?
ODPOVĚĎ: Je to proměnlivé číslo. V současné době činí asi 10%. 22.3.2001 14:03
OTÁZKA: Pane řediteli, chtěl bych se Vás zeptat, zda považujete stavy strážníků Městské policie za dostačující. Pokud nikoliv, co je důvodem takto neutěšeného stavu. Je to nedostatek finančních prostředků či spíše nezájem o tuto práci. Pokud je chybou nedostatek financí, řekněte mi, která státní instituce Vám v této oblasti nevychází vstříc. Děkuji za odpověď. Štěpán Kern
ODPOVĚĎ: V současné době nepovažuji stavy strážníků za dostatečné. Zastupitelstvo hl. m. Prahy ve schválené koncepci rozhodlo o cílových stavech 1300 strážníků. Na základě vývoje bezpečnostní situace a stavu veřejného pořádku nepovažuji toto číslo za konečné. Z tohoto důvodu budeme navrhovat novelizaci schválené koncepce MP, kde se mimo jiné budou navrhovat i zvýšené počty strážníků. Důvodem nízkého počtu strážníků, se domnívám, že není na prvním místě finanční situace, ale zejména je to tedy nezájem o tuto náročnou práci, hlubší motivace a projevující stav trhu práce v hl. m. Praze. V r. 2000 se ucházelo o práci městského strážníka cca 12000 uchazečů. Z tohoto počtu splňovalo zákonná kritéria pouze 2200 uchazečů. Těchto 2200 uchazečů se podrobilo zdravotnímu vyšetření, prověrce fyzické zdatnosti a psychologickým testům s tímto výsledkem: u fyzických testů neprošlo 31% uchazečů, u psychologických testů neprošlo 72% uchazečů. 22.3.2001 14:10
OTÁZKA: Dobrý den, využíváte teď písařky, nebo si píšete sám? Přišel jste sám, nebo s doprovodem? Ptám se, protože policajti jsou často pěkný srabi (bohužel). Michal
ODPOVĚĎ: V redakci využívám písařky, ale jinak pracuji samostatně na svém PC. V zal jsem si s sebou doprovod - 2 kolegy pro případ potřeby konzultace při odborných dotazech. A nepovažuji to za projev nějaké slabosti. 22.3.2001 14:12
OTÁZKA: Jste stále přesvědčen, že počínání strážníků při vyklízení squatu Ladronka bylo bez excesů? squatet
ODPOVĚĎ: Nikdy jsem netvrdil, že každý strážník si počínal v naprostém souladu se zákonem o obecní policii. Použití donucovacích prostředků prověřila inspekce MP. Na základě jejích závěrů jsem přijal pracovněprávní opatření, a to ve 3 případech. V žádném případě se nejednalo o trestné činy. Případem se zabývaly též orgány činné v trestním řízení, které neshledaly na straně strážníků taková pochybení, která by bylo možno posuzovat jako trestný čin. 22.3.2001 14:17
OTÁZKA: Vaši podřízení z Prahy 6 mi neustále posílají doporučené dopisy, v nichž mě opakovaně vyzývají, abych se dostavil k projednání jednoho loňského špatného zaparkování. Vše jsem se jim snažil vysvětlit telefonicky i písemně - marně. Dokonce mi hrozí předvedením republikovou policií. Já jsem kvůli tomu, abych naložil do auta dítě, chvíli stál na místě vyhrazeném značkou invalidovi, auto s vyznačenou SPZ tam však nuž ěkolik let nestálo a proto tam vesele parkuje kdekdo. Nemyslíte si, že by mohli mít vzhledem k tomu, jakým způsobem se po Praze parkuje, spíše jiné starosti? Vejr
ODPOVĚĎ: Doporučuji vám obrátit se s touto stížností na pracovníky stížností MP v Korunní ulici 98 v Praze 10, tel. 67002316. Co se týče parkování na místech vyhrazených pro invalidy, strážníci považují toto za jedno z nejzávažnějších porušení dopravních předpisů, ve kterém se projevuje např. jejich bezohlednost k handicapovaným spoluobčanům. Jenom pro ilustraci uvádím, že v loňském roce jsem řešili takováto porušení v cca 4000 případech. 22.3.2001 14:21
OTÁZKA: Dobrý den,mohl byste zmínit Vaše hlavní(profesní) priority a cíle pro nejbližší období? Petr
ODPOVĚĎ: Naší prioritou v současném období je důsledné zavedení do praxe strážníků okrskářů a naplnit tak poslání, aby každý znal svého strážníka. Dále chceme zlepšit stav parkovací kázně v centru města a zajistit tak lepší průjezdnost uvedenou lokalitou. V neposlední řadě chceme osvětovou činností přispět k celkovému snižování pouliční kriminality a ke zlepšení veřejného pořádku v Praze. 22.3.2001 14:26
OTÁZKA: Jak vycházíte s policisty? Je to taky takové drama, jako ve francouzských filmech, kde se republikové nesnesou s městskými? Anonym
ODPOVĚĎ: Vztah a součinnost s PČR je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. V žádném případě se u nás nejedná o konkurenci, případně rivalitu. Naopak máme rozdělené teritorium pro výkon hlídkové služby, zejména v centru Prahy tak, aby se hlídky navzájem doplňovaly a "nedubloval" se výkon jejich služby. 22.3.2001 14:29
OTÁZKA: K čemu je dobrá městská policie? Máme republikovou, která má víc pravomocí než vy... Mike
ODPOVĚĎ: PČR má jako svůj hlavní úkol boj s trestnou činností. Při současném stavu trestné činnosti zvládá tento úkol jen s vypětím sil, které jí pak nezbývají pro oblast veřejného pořádku a postihu běžných přestupků. PČR pak již vůbec nezasahuje do oblasti kontroly dodržování obecních vyhlášek. V tomto směru jí chybí potřebné kompetence. Obecní policie naproti tomu zajišťují oblast veřejného pořádku, dohledu na vyhlášky obcí a pouze subsidiárně zasahují proti trestným činům. Toto rozdělení kompetencí se za 10 let existecí obecních policií plně osvědčilo. Pro ilustraci uvádím, že v ČR působí cca 350 obecních a městských policií, což představuje počet cca 7000 strážníků. 22.3.2001 14:34

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.