Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Šéf Strany zelených Martin Bursík on-line

Martin Bursík
velikost textu:
vydáno 20.11.2007 14:45
Vicepremiér Bursík čelí tlakům uvnitř vlastní strany, která se nemůže shodnout na svém kandidátovi do čela ministerstva školství. Jeho vedení se tedy dočasně ujal sám. Na to, jak zvládá řídit dvě ministerstva a šéfovat hádající se straně se jej ptejte v on-line rozhovoru.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 20. listopadu 2007 do 14:52

OTÁZKA: Připravuje MŽP změnu zákona o místních poplatcích resp. zákona o odpadech, který by se týkal uhrady za likvidaci komunálního odpadu? V současné době obce nejčastěji vydávají vyhlášku o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou stanoví paušální poplatek na poplatníka. Poplatník po uhrazení příspěvku není dostatečně motivován k třídění odpadu. Poplatek ve stejné výši uhradí poplatník, který topí ekologicky (plynem) i ten, který topí uhlím a produkuje více odpadu. Děkuji za odpověď. Petr
Martin Bursík ODPOVĚĎ: Dobrý den, ano. Připravujeme novelu zákona o odpadechˇ. Navrhujeme zvýšení poplatků za ukládání odpadu na skládky, kde se rozlišuje již nyní ostatní odpad a nebezpečný odpad. Nově navhujeme poplatky za spalování odpadu ve spalovnách a za jeho energetické využití, tzn. případ, kdy je spalovna vybavena turbínou a vyrábí elektřinu. Cílem je maximálně motivovat ke třídění. Do r. 2010 chceme zavést ve všech obcích v ČR třídění pěti typů druhotných surovin: papíru, plastu, skla, kartónových nápojových obalů (TetraPack) a bioodpadu. Zvýšíme platbu, kterou mohou obce stanovit jako roční poplatek za provozování systému sběru, třídění a likvidace odpadu. Pokud jde o platbu za odpad, běží u nás paralelně dva systémy. ve většině obcí se platí pouze za zbytkový odpad - podle jeho vyprodukovaného množství. To motivuje ke třídění. V jiných obcích jsou stále "platby na hlavu", které nemotivují. Ale toto rozhodnutí asi necháme nadále na rozhodnutí samospráv s tím, že doporučíme první systém. 20.11.2007 14:58
OTÁZKA: Pane předsedo, Vaše strana podpořila reformu, která nepochybně poškozuje střední vrstvu. Jako Vaši voličku mě to velice mrzí. Zasadíte se z pozice ministerstva školství o NÁPRAVU PLATŮ PEDAGOGŮ ?! V zemích EU je obvykle průměrný učitelský plat 2x (někde dokonce až 3,5 x) vyšší než je průměrný plat občana v zemi. U nás je zhruba na celkovém průměru ve společnosti, dokonce je výrazně nižší než průměrný plat vysokoškoláka ve veřejné sféře a na polovině ( ! ) průměrného platu vysokoškoláka v zemi ! Jana
Martin Bursík ODPOVĚĎ: Mám ministerstvo školství na krátkou dobu. Pracuji zde 14 dní a věnuji se plně krizovému řízení. Prioritou bylo "Posouzení stavu příprav operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a navzžení dalšího postupu". Mám připravený návrh, který budu prezentovat ve čtvrtek partnerům ministerstva, harmonogram a popis dalších kroků jsem předběžně projednal s partnery z DG Regio v Bruselu. Ale paralelně sleduji přípravu na jednání o rozpočtu. Platy učitelů stoupnou o 1,5% s tím, že ministerstvo školství odhaduje vyšší růst způsobený tím, že dojde k významnému snížení počtu žáků kvůli slabým populačním ročníkům přecházejícím v následujících třech letech ze základních na střední školy. Objeví-li se v projednávání rozpočtu jakýkoli zdroj, který by bylo lze použít na zvýšení platu kantorů, budu to politicky prosazovat a to i za předpokladu, že v té době již nebudu ministrem školství. 20.11.2007 15:03
OTÁZKA: Vážený pane doktore, všímáte si, prosím, že v Praze a okolí se každým měsícem viditelně zhoršuje hustota dopravy. Myslím, že by bylo dobré zavést určitou formu daně z automobilu (odstupńovanou například podle spotřeby nebo hmotnosti vozidla) a tuto daň investovat do katastrofálně podfinancované veřejné dopravy. Souhlasíte se mnou? Volič SZ
Martin Bursík ODPOVĚĎ: Praha potřebuje podle mého názoru systém mýtného analogický systému zavedenému v Londýně. Ten současně rozlišuje sazby mýtného podle typu automobilu resp. jeho emisí. Habridní vozy, které kombinují spalovací motor s elektromotorem mají kupříkladu vjezd do centra Londýma zdarma. V současnosti Ministerstvo financí připravuje novelu vyhlášky o silniční dani. zde prosazujeme odstupňování výše daně pro podnikatele podle toho, jakou emisní normu EURO vůz splňuje. Standardem by mělo být EURO 4. Auta s emisemi horšími by měla navýšení silniční daně o cca 20%. Auta s EURO 5 by byla osvobozena od platby. Ale to se týká jen podnikatelů. Dlouhodobě prosazujeme daň z motorového vozidla, která bude odvozena od měrných emisí CO2 na kilometr a u dieselu od faktu, zda je auto vybaveno filtrem pevných částic (tzv. malus). Jednáme s financemi také o zvýhodnění čistých automobilů formou zkrácení odpočtu daně např na 3 roky nebo automatického odpisu DPH bez ohledu na to, zda se jedná o kombi (náíkladní) nebo ne. Díky za dobrou otázku. 20.11.2007 15:09
OTÁZKA: čím budou topit chudí lidé na vesnici???? vlasta sokolov
Martin Bursík ODPOVĚĎ: Hlavně dřívím. To je již nyní na cca 2/3 ceny uhlí. Od 1. ledna 2008 se sníží sazba DPH u dříví, dřevěné štěpky a drevěných pelet na 9% a naopak bude zavedena spotřební da%n na uhlí, která zvýší průměrnou cenu uhlí o 10,7%. Dokončujeme vyjednávání o posledním tématu Oparačního programu životní prostředí s Evropskou komisí. Jde o možnost investovat evropské peníze do technologií výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie = solární kolektory, tepelná čerpadla, kotle na zplynování dříví, kotle na rostliné či dřevěné pelety či kombinace se zplynováním a podobně. Pomůžeme lidem s výměnou technologie spalování tak, aby biomasa hrála významně větší roli než nyní. To bude nejen ekologické, ale pro lidi současně levnější než topení uhlím. 20.11.2007 15:14
OTÁZKA: Dobrý den. Řídit 2 ministerstva a stranu - to je opravdu, ale opravu velice odvážné. Doufám, že přitom efektivně využíváte podněty, které občané ukládají v internetové NÁRODNÍ DATABÁZI - podnety.cz . Vidím, že pro kompetence ministra životního prostředí a školství je jich tam požehnaně. (38 +61). A ještě něco. Vyřiďte, prosím, Mgr. Daně Kuchtové, že podětů, které se týkají problematiky životního prostředí v Č.Krumlově je ve zmíněné databázi 171 a pouze 10 z nich lze považovat za realizované. Je v tomto krásném městě zastupitelkou za Zelené a málokdy reaguje na maily. A.Bednář
Martin Bursík ODPOVĚĎ: Dobrý den. Řídit dvě ministerstva znamená nastavení budíku na 5 ráno a konec práce nejdříve kolem půlnoci. Na ministerstvu školství jde spíše o krizové řízení, kde se primárně zaměřuji na operační programy, jejichž prostřednictvím půjdou do školství, vědy a výzkumu peníze z Evropské unie. Zde je mi více než ku prospěchu zkušenost z ministerstva životního prostředí, kde jsem řídil práce na přípravě a osobně se zůčastňoval vyjednávání včetně toho závěrečného. Dostávám denně cca 100 mailů na adresu zeleni a další na ministerskou adresu na MŽP. Postupně na všechny dotazy odpovídám - standardní práce při cestách, ve vlaku či o volných chvílích o weekendech. Databázi podněty.cz neznám a po pravdě řečeno jich mám hodně, ale podívám se do ní, co mne tam čekám. Kdokoli najde moji adresu na webových stránkách www.zeleni.cz 20.11.2007 15:27
OTÁZKA: Pane ministře!Na TK vlády 14.11. jste chválil ČR v přípravenosti EVL Natura 2000. Zdůraznil jste, jak vše probíhá v dialogu a shodě s obcemi a ostatními zúčastněnými. Minimálně v jednom případě tzv.EVL Dománovický les je tomu přesně opačně, žádný dialog se prokazatelně nekoná. Jaké jsou zdroje pro tato Vaše prohlášení ? Informuje Vás Váš ministerský aparát pravdivě? Máte nějakou zpětnou kontrolu? Všichni víme, že jde nejen o přírodu, ale i o boj o evropské fondy pro tzv.ochranářský management. Helena Benešová Helena Benešová
Martin Bursík ODPOVĚĎ: Nechám konkrétní případ Dománovického lesa prověřit. Na vládě jsme schvalvali rozšížení systému Natura v Jihomoravském kraji, v tzv. Panonské oblasti. Tam bylo skutečně vše projednáno se samosprávami, nebyl jediný rozpor s územními orgány obcí a dostali jsme i souhlas krajské samosprávy. Napište mi prosím na martin.bursik@zeleni.cz, abych vám mohl odpovědět na Vás podnět. 20.11.2007 15:30
OTÁZKA: Podpoříte nakonec přece jen ve vlastním zájmu pana profesora Klause na prezidentský stolec, že ? Vždyť na základě čerstvého usnesení ODS v opačném případě končíte jako vládní strana. Dan
Martin Bursík ODPOVĚĎ: To nebude tak horké. Jedná se o usnesení pražské organizace ODS. Primátor Bém zjevně vnímá prezidentskou volbu hodně vypjatě a cítí potřebu dávat koaličnímu partnerovi Straně zelených tento typ vzkazu. Já na to odpovídám tak, že Strana zelených ve věci podpory kandidáta na prezidenta žádný koaliční závazek nemá. Ve vlastním zájmu, ale hlavně v zájmu České republiky, vedeme vyjednávání s politickými partnery o jejich podpoře Jana Švejnara, kterého považujeme za kandidáta, který je daleko lépe připraven na reprezentaci naši země nejen doma, ale i v zahraničí, kde se dnešnímu prezidentovi vskutku nedaří a dělá naši zemi ostudu. Viz jeho nejnovější urážky na adresu německé kancléřky Merkelové či bývalého víceprezidenta Spojených států Al Gora. 20.11.2007 15:37
OTÁZKA: Zvažujete výhledově transformovat Stranu zelených na ekologickou platformu ODS ? Naše klíčová pravicová strana by totiž (v rozumné míře !) určitý k enviromentálním technologiím vstřícný rozměr potřebovala. Věřím, že věcně Vaše rozpory s čestným předsedou ódéesky jsou zveličované a jde vám oběma o totéž. Vždyť s úřadujícím předsedou jste takřka zajedno, což je pro českou pravici jen dobře. Dan
Martin Bursík ODPOVĚĎ: Tak to tedy doopravdy neuvažuji. Strana zelených realizuje vlastní politiku, která má jiné priority než politika ODS. Pilířem naši politiky je ochrana životního prostředí a ochrana lidských práv. Absolutní prioritou je pak ochrana klimatu. Vždy se přirozeně radujeme z toho, když najdeme s ODS společnou řeč i v těchto tématech a společně prosazujeme modernizaci, inovace a efektivitu naši ekonomiky. Tato témata nás bezpochyby spojují s voliči ODS, pro které jsou moderní technologie velmi často také cestou, jak řešit zdánlivý střet mezi ekonomickým rozvojem a ochranou živoního prostředí. Omlouvám se, nepotěším vás, ale s Václavem Klausem máme diametrálně odlišný pohled na svět i diametrálně odlišný hodnotový systém. Rozpor v pohladu na naléhavost globálních klimatických změn je toho jedním z příkladů. 20.11.2007 15:42
OTÁZKA: Dobrý den, 1. dotaz: myslíte, že zdražování el. energie od ČEZu je při jejich rekordním zisku opodstatněné a stálo to za rozpoutání inflace? Mohl tomu stát jako akcionář zabránit nebo nebyl zájem z toho důvodu, že politici jsou zároveň většinou akcionáři ČEZu? 2. Dotaz: povede dálnice na ČB přes Posázaví? Děkuji Jirka
Martin Bursík ODPOVĚĎ: Zdražování ceny tzv. silové elektřiny ČEZem věcně opodstatněné není. Náklady na výrobu nestoupají zdaleka tempem meziročního růstu cen. ČEZ využívá skutečnosti, že cena silové elektřiny není regulována a řídí se primárně vývojem cen na spotovém trhu v Německu. Vláda nedokáže ovlivnit cenovou politiku ČEZu, ale měla by mít ambici (zastupující většinového akcionáře - stát) ovlivnit, do čeho bude ČEZ enormní zisky investovat. Jsem toho názoru, že by měl ČEZ dát dát přednost investicím do modernizace české energetiky před investováním do rozličných akvizic a nákupu podílů elektráren či distribučních společností v Rumunsku, Bulharsku, Polsku, Slovensku či Maďarsku. Z toho český spotřebitel nemá prakticky nic. Prosazuji, aby ČEZ investoval do nejmodernějších elektráren s nejvyšší účinností v náhradě za dožívající hnědouhelné elektrárny v SZ Čechách. To pomůže slepšit stav ovzduší v poškozených regionech, prodlouží životnost zásob uhlí a sníží české emise exidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu. Pokud jde o plánovanou dálnici D3 Pha-České Budějovice, jsem zásadně proti výstavbě úseku protínajícího Posázaví. Ve vládě se podařilo prosadit variantní hodnocení vedení této dálnice právě na území Středočeského kraje. V současnosti sestavujeme s Ministerstvem dopravy komisi, ve které bude polovina expertů nominovaných Ministerstvem životního prostředí, která posoudí variantní řešení. 20.11.2007 15:50
OTÁZKA: Dobrý den, prý jste prosadil ve vládě nějaké silniční obchvaty, ale nmoc se o tom nepsalo. Můžete to přiblížit? Ryksa
Martin Bursík ODPOVĚĎ: Při vyjednávání o Harmonogramu výstavby dopravních staveb pro rok 2008 jsem navrhl ministru Řebíčkovi 90 konkrétních obchvatů měst a obcí, které jim mohou v relativně krátké době odlehčit. Šlo o seznam, který byl odargumentovaný intenzitami dopravy a informací o připravenosti staveb. Princip přednosti obchvatů obcí a měst máme jako koalice v programovém prohlášení vlády, přesto mne vělmi potěšilo, že ministr dopravy Řebíček k tomuto námětu přistoupil pozitině a přijal jeho zapracovýání do usnesení vlády. Nechám pověsit na web www.zeleni.cz seznam obchvatů, které vláda schválila. 20.11.2007 15:56
OTÁZKA: Pane místopředsedo vlády v 90. létech ČEZ alespoň odsířil uhelné elektrárny, ale dnes pro ekologii nedělá nic, akorát dává hodně inzerce o zelené energii do novin, ale žádné obnovitelné zdroje nebuduje. Proč může v současné době budovat nové uhelné elektrárny s technologií ze 70. let minulého století a přitom neví co s penězma? děkuji AK
Martin Bursík ODPOVĚĎ: Mám stejný názor jako Vy. ČEZ investuje do tzv. retrofitů v elektrárnách Počerady a Tušimice přičemž technologie, kterými nahrazuje stávající jsou na úrovni cca 80. let minulého století. Nízká účinnost = vysoké měrné emise znečišťujících látek a plýtvání uhlím. ČEZ bude muset přehodnotit program obnovy hnedouhelných elektráren a nabídnout nejnovější čisté uhelné technologie, které jsou na trhu. navíc zraje doba na výstavbu plynové elektrárny. Do úspor neinvestuje ČEZ kromě reklamní kampaně téměř nic. Naposledy jsem dostal kupón na úspornou žárovku spolu s účtem za elektřinu asi před 15ti lety. Je načase, aby ČEZ začal rekordní zisky investovat do instalací nejmodernějších technologií elektráren v ČR. Peníze na to má. Stajně tak je načase přijít s programem podpory úspor včetně přímých investic v podobě nabídky výhod pro zákazníky ČEZu v ČR. Děkuji vám všem za otázky. omlouvám se těm, kterým jsem nestačil odpovědět. Vše dobré čtenářům iDnes, martin bursík 20.11.2007 16:06

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.