Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Ptejte se JUDr. Darii Benešové, odbornice na volby

velikost textu:
vydáno 27.10.2000 12:00

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 27. října 2000 do 12:30

OTÁZKA: Dobrý den. Je možné, aby volby někdo zmanipuloval? minus
ODPOVĚĎ: Pro volby do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu, které proběhnou v letošním roce, bude poprvé uplatněn nový systém zpracování výsledků voleb. Okrskové volební komise, které zůstávají jako jediný volební orgán, složený ze zástupců politických stran, hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina byla na daném území zaregistrována, dohlíží ve volební místnosti na celé hlasování a po uzavření této místnosti po ukončení hlasování zjišťují jeho výsledky v daném volebním okrsku. Každý člen okrskové volební komise má právo nahlížet do hlasovacích lístků a komise jako taková posuzuje s končenou platností platnost hlasu každého voliče. Své výsledky promítne do zápisu o průběhu a výlsedcích hlasování a ten je předáván na příslušném pověřeném obecním úřadě, kde je zřízeno pracoviště Českého statistického úřadu. Speciálně vyškolení pracovníci ČSÚ přebírají výsledky hlasování pro zpracování ve výpočetní technice. K tomu, aby byla dána kontrola celého tohoto procesu, obdrží člen okrskové volební komise, který výsledky předával, ověření toho, že výsledky byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně. Zároveň si tak může zkontrolovat shodu údajů vložených do výpočetní techniky a jím předaných ze zápisu. Všem členům okrskové volební komise předá výsledky hlasování a těm politickým subjektům, které nemají zastoupení v okrskové volební komisi a na daném území kandidují, zašle předseda volební komise tyto výsledky písemně na adresu zmocněnce. Zároveň všechny politické strany, hnutí a koalice, které kandidují se mohou připojit na výpočetní techniku ČSÚ u okresního úřadu v sídle kraje nebo volebního obvodu pro volby do Senátu, a získávat tak údaje průběžně jak budou zpracovávány. Po ukončení voleb a zjišťování výsledků budou výsledky voleb za kraj nebo volební obvod zaslány písemně všem politickým stranám, hnutím a koalicím a nezávislým kandidátům a zároveň jim budou výsledky předány v elektronické podobě. Kontrola zjišťování výsledků voleb je tedy v tomto systému podstatně otevřenější než v minulosti a výsledky nemohou být v systému jejich zpracování zmanipulovány. 27.10.2000 12:13
OTÁZKA: Kdo má výsostné právo odpečetit volební urnu? Jste znepokojena tím, jak jsou u nás lidé neochotní chodit k volbám? kokr
ODPOVĚĎ: Volební schránka i přenosná volební schránka (pokud byla na základě žádosti voliče použita) může být odpečetěna jedině až po uzavření volební místnosti po ukončení hlasování. Zpravidla otevírá volební schránku předseda okrskové volební komise; ve výjimečných případech tak může učinit jím pověřený člen komise. Pokud jde o účast voličů, je třeba konstatovat, že u nás není zákonem stanovena povinnost hlasování, jako je tomu v jiných státech (např. Belgie). Na platnost voleb proto nemůže mít nízká účast vliv a je věcí voliče, aby zvážil uplatnění svého práva rozhodovat o svých zástupcích ať již v krajských zastupitelstvech a Senátu v letošním roce. 27.10.2000 12:19
OTÁZKA: Jaké doklady budou třeba? Slyšela jsem, že došlo oproti minulym volbam k nějaké změně... dotaz
ODPOVĚĎ: Každý volič při příchodu do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR (bez ohledu na to, zda je komisi v daném místě znám). Tyto skutečnosti může prokázat pouze platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. V případě, že nebude volič zapsán ve výpise ze stálého seznamu voličů, který má okrsková volební komise k dispozici, může být do tohoto seznamu dopsán a okrsková volební komise mu umožní hlasování za podmínky, že prokáže právo hlasovat v daném volebním okrsku tj. že je v daném území přihlášen k trvalému pobytu. V takovém případě mu nebude cestovní pas ČR stačit (není v něm uvedeno bydliště). 27.10.2000 12:23
OTÁZKA: Na internetových stránkaách ČSÚ je k volbám 2000 napsáno, že informace budou zpřístupněny až po distribuci hlasovacích lístků. Nevíte proč? Souvisí to nějak s ochranou osobních dat? otázka
ODPOVĚĎ: Zpřístupnění údajů o kandidátech souvisí skutečně s ochranou osobních dat, neboť právní předpis, který se ochranou těchto údajů zabývá, řadí údaj o tom, které politické strany nebo hnutí je osoba členem mezi citlivé údaje. Je tedy třeba, aby kandidáti nebo kandidující subjekty prezentovali jejich kandidaturu. 27.10.2000 12:26
OTÁZKA: Viděla jste film ENE BENE? Pokud ano, chodí to ve volebních komisích podobně jako na tom malém městě? Marie
ODPOVĚĎ: Neviděla, je mi líto. 27.10.2000 12:26
OTÁZKA: Jsou vlastně volby platné, když k nim přijde třeba jen 20 procent lidí? Senátora nebo zastupitele třeba zvolí jen pět procent z celkového počtu voličů... De iure to asi platné je, ale podle selkého rozumu? Jerry
ODPOVĚĎ: Položená otázka souvisí s tím, o čem jsme hovořili u dotazu, týkajícího se účasti ve volbách. Zároveň není v právních předpisech dáno žádné procento povinné účasti. 27.10.2000 12:28
OTÁZKA: jak se člověk stane odborníkem přes volby? pěnička
ODPOVĚĎ: Za odborníka na volby jsem byla označená redakcí iDNES, jinak se volbami zabývám od roku 1994. Účastnila jsem se na tvorbě zákonů na tomto úseku, která probíhá v široké diskusi připomínkujících míst, kde jsou zástupci obecních úřadů, měst, okresních úřadů a odborníků z teoretických pracovišť a právnických fakult. 27.10.2000 12:30
OTÁZKA: Zrušila byste Senát? Zima
ODPOVĚĎ: Ne. Domnívám se, že má své opodstatnění. 27.10.2000 12:31
OTÁZKA: Co furt volby! Dyk to nikoho nezajímá! Nemáte důležitější věci na práci? Co děláte dnes večer? Romeo
ODPOVĚĎ: Konečně budu odpočívat, když mám na starosti jenom ty volby, a ty se rychle blíží. 27.10.2000 12:32
OTÁZKA: Jste státní úřednice a nad vámi se mění ministři. Pociťujete nějaký změny? Fany
ODPOVĚĎ: Ani ne.Pokud úředník vykonává svoji funkci v souladu s právními předpisy, nemá a neměla by mít výměna ministrů na tuto skutečnost vliv. 27.10.2000 12:33
OTÁZKA: Kdy bude Brno hlavním městem? Radim Brňák
ODPOVĚĎ: Domnívám se, že otázku nepřísluší odpovídat mně. 27.10.2000 12:33
OTÁZKA: Nevíte, jestli jsou u nás volby? Jsem z Náchoda. Koho mám volit? Nomád
ODPOVĚĎ: V každém případě můžete volit do zastupitelstev krajů, které probíhají na území celé ČR s výjimkou území hl. m. Prahy, kde je zastupitelstvo voleno podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Zároveň se v části okresu Náchod, který je volebním obvodem č. 47, volí do Senátu. Podorbnější informaci získáte na Okresním úřadě v Náchodě, nicméně ani já ani úředníci Vám zřejmě neporadí, koho máte volit. 27.10.2000 12:38
OTÁZKA: Máte ráda legraci? Státní úředníci bývají dost studení (a zatím to podle odpovědí vpadá i na vás). Jaromír Sladký
ODPOVĚĎ: Něco na tom asi bude, manžel říkal: "Snaž se být vtipná". Jinak mám samozřejmě ráda legraci. 27.10.2000 12:39
OTÁZKA: nemate pocit ze jsme prilis mala zeme na to abychom meli dostatek kvalitnich politiku? katerina
ODPOVĚĎ: To bohužel není otázka pro mě. 27.10.2000 12:40

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz