Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Ministryně školství Kateřina Valachová

Ministryně školství Kateřina Valachová
velikost textu:
vydáno 3.9.2015 14:58
Necelý čtvrt rok ve funkci má za sebou ministryně školství Kateřina Valachová. Jaké má další plány a co si myslí o českém školství. Ptejte se jí ve čtvrtek od 15:00.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 3. září 2015 do 15:15

OTÁZKA: Dobrý den, nedokážu pochopit, v čem pomůže sociálně slabým rodinám další rok školní docházky (záměrně neuvádím vzdělávání)? Karel Hrdlička
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz, já si dovolím naopak mluvit o předškolním vzdělávání, které se týká všech dětí. Mým cílem je, aby poslední rok před zahájením školní docházky všechny děti v MŠ měly co nejkvalitnější přípravu na úspěšný začátek v první třídě. Zkušenosti z ostatních zemí ukazují, že je to správná cesta a že kvalitní předškolní vzdělání je zárukou úspěchu a kvality v následujících letech docházky. 3.9.2015 15:07
OTÁZKA: Proč se v době, kdy jsou státní základní školy přeplněné, házejí klacky pod nohy vzniku soukromých škol, které by státním mohly odlehčit? Například Contipro v Letohradě. Školník
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz, pro mne jako pro ministryni je důležité podporovat kvalitní školy. A to je to, podle čeho školy hodnotím. O případu Contripro v Letohradě nevím nic konkrétního, ale věc prověřím. 3.9.2015 15:11
OTÁZKA: 1326103021 anonym

Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA: Hezký den, mnohé školy mají nedostatek asistentů pedagogů. Změní se to? Milan Jansta
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz, ihned po nástupu do funkce ministryně jsem se snažila zareagovat na oprávněné volání škol, rodičů i dětí po větším počtu asistentů pedagogů. Podařilo se nám už od tohoto školního roku zaručit pokračování financování asistentů pedagoga, kteří nastoupí od 1. září i po 1.lednu, a sjednotit tak financování školního a rozpočtového roku. Kromě toho jsme učinili kroky k tomu, aby bylo možné snáze získat asistenta pedagoga i během školního roku. Současně jsme posílili počet asistentů pedagoga pro zdravotně postižené děti u soukromých a církevních škol a také počty asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním (dohromady 180 míst). V březnu 2016 budou vypsány výzvy jednoduchou formou tzv. šablon pro čerpání evropských prostředků z OP VVV na asistenty pedagoga. V rámci svých výjezdů do krajů od září do prosince tohoto roku budu od učitelů a zřizovatelů škol sbírat další praktické poznatky, jak situaci co nejvíce zlepšit. 3.9.2015 15:25
OTÁZKA: Proč se nevěnuje větší péče nadaným dětem? To můžeme tak plýtvat talenty? Současné školství se s velkou slávou konečně začalo věnovat handicapovaným dětem a podpoře dětí, které jsou pozadu. Podpora dětí, které jsou naopak napřed, je minimální, spíš je snaha zarovnat je k tomu průměru, aby nevyčnívaly. A když už je někde třída pro nadané, tak pro nadané se sociálními dovednostmi (tj. takové, které jsou ochotné sedět v lavici a trpělivě poslouchat s celou třídou), jenže ti opravdu nadaní (zejména kluci) bývají často sociálně nezdatní, takže se dostáváme k tomu, že pro takto nadané děti není třída pro nadané vhodná. A asistent podobně jako u handicapovaných není řešením (nemluvě o tom, že to zpravidla neprojde schválením). Nebylo by naopak lepší u takových dětí jejich talent rozvíjet (snazší přístup k IVP, možnost kombinovat výuku z různých ročníků) a zaměřit se navíc cíleně i na rozvoj sociálních dovedností? Existuje vůbec nějaký plán,který by se na nadané děti zaměřil aspoň do budoucna? Walter Diviš
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz, na nadaní děti určitě nezapomínám, jich se týká společné vzdělávání tak, jak je má uvést do praxe školní rok 2016/107 od 1.9. Podpůrná opatření, která připravujeme, budou pamatovat i na ně a máte pravdu, asistenti pedagoga vždy nespasí. Na nadané děti pamatuje novela školského zákona, kromě toho zvláštním ustavením. V tuto chvíli dokončujeme práce na prováděcí vyhlášce včetně přehledu podpůrných opatření, která se budou týkat i těchto dětí. Již dnes MŠMT realizuje řadu programů na podporu nadaných dětí. 3.9.2015 15:25
OTÁZKA: Dobrý den, paní ministryně, proč by podle vás měli žáci v budoucnu povinně maturovat z matematiky? Není rok 2022, na který maturitu plánujete, moc brzy? Jana H.
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz, podle aktuálně připravované novely školského zákona plánujeme její start od školního roku 2020/2021. Školní rok jsme určili v návaznost na zavedení centrálně zadávaných přijímacích zkoušek na SŠ a gymnázia poprvé v roce 2016/2017. Pokládáme toto spojení za spravedlivější pro reálnou přípravu budoucích maturantů na tuto změnu. Na tento školní rok budeme poctivě pracovat na upřesnění obsahu předmětů, včetně matematiky, v rámcovém vzdělávacím programu. 3.9.2015 15:28
OTÁZKA: Paní ministryně, chtěl bych se Vás zeptat, zda a jak se bude české školství zabývat problematikou uprchlíků. Pokud bychom přijali onu kvótu, která nám byla "nadiktována" EU, znamenalo by to jistě několik desítek, možná stovek dětí. Bude pro ně ministerstvo školství připravovat nějaké speciální výukové režimy anebo si myslíte, že postačí dosavadní stav, který je zaměřen na děti cizinců? Děkuji za odpověď a přeji hodně štěstí ve funkci! Petr Ornest
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz, české školství už nyní reaguje na speciální potřeby dětí cizinců. Stejně tak každoročně MŠMT vypisuje dotační programy s cílem zvýšení informovanosti dětí o jiných kulturách a náboženství. Migrační vlna, které v této chvíli Evropa čelí, je však něco mimořádného. Proto jsem zadala zpracování jednoho většího dotačního programu (spojení stávajících programů v oblasti občanské výchovy, etické výchovy a boje s xenofobií), který MŠMT vyhlásí na podzim a umožní školám podle jejich konkrétní situace zareagovat na nutnost větší informovanosti dětí a možný větší počet dětí cizinců v našich školách. Zvláštní pozornost věnujeme přípravě výuky českého jazyka. 3.9.2015 15:40
OTÁZKA: Nebylo by pro větší podporu pohybu a sportu vhodné zpřístupnit v odpoledních hodinách školní hřiště veřejnosti, případně i zaměstnat nějakého hlídače a půjčovat míče a další vybavení? Je smutné, když děti nemají venku pomalu kam jít a za plotem školy jsou prázdná hřiště... Neplánujete obměnit náplň osnov tělesné výchovy? Dát víc prostoru třeba inline bruslení a podobným sportům? Pro život je asi důležitější, aby se děti rády hýbaly, než aby zvládly ausgerechnet hvězdu a výmyk... Sportovní matka
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz, Určitě máte pravdu, že zpřístupnění hřišť u škol je nejjednodušší řešení. V nových dotačních programech pro rok 2016 budeme podporovat více školní sport i větší spolupráci mezi TJ a oddíly se školami. Od září tohoto roku cca 170 škol umožní větší sportování ve školních družinách otevřené všem dětem. Výsledky tohoto projektu by měly být podkladem pro změnu obsahu tělesné výchovy. Přeji si, aby děti sportování bavilo a aby se ho mohly zúčastnit všechny děti bez ohledu na majetkové poměry. 3.9.2015 15:47
OTÁZKA: Dobrý den. Zaslechla jsem někde v rádiu, že plánujete do škol zavést nějakou osvětu pro školáky ohledně imigrantů. Co je na tom pravdy? Mohu jako rodič odmítnou účast svého dítěte na případné "přednášce" o imigrantech a nebo prostě o tématu, který se mi nebude líbit, aby mému dítěti někdo vtloukal do hlavy? Alena Tesařová
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz, nemusíte se bát, že bychom plánovali dětem "vtloukat" do hlavy "politiku o migrantech". V našich školách již dnes v rámci občanské nebo etické výchovy mluvíme o společnosti, o jejich problémech, o jiných národech. Ráda bych, aby děti měly dostatek informací o tom, co se nyní v Evropě děje, mohly o tom diskutovat se svými učiteli a také se svými rodiči doma - úplně přirozeně. 3.9.2015 15:50
OTÁZKA: Vážená paní ministryně, naši nejstarší dceru učíme doma, stejně to plánujeme i s jejími mladšími sestrami. Povinný rok předškolní docházky nám tak jenom komplikuje život. Chápu, že chcete, aby byly děti na školu připravené, ale plošné zavádění nějakých příkazů podle mého nemá smysl. Mnoho rodičů dbá na přípravu svých dětí, stejně jako na jejich socializaci. Pokud navíc mluvíte o pozitivních zkušenostech z ostatních zemí, neměla byste zapomínat, že ty také zároveň nabízejí mnohem širší možnosti vzdělávání (např. uzákoněné domácí vzdělávání i na druhém stupni). Zajímalo by mě proto, jakou možnost budeme jako rodiče mít, pokud nebudeme mít zájem o posílání dětí do školky. Přezkoušení v pedagogicko-psychologické poradně? Tina
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobré odpoledne, děkuji za Váš dotaz. Počítáme s tím, že rodiče, kteří z různých důvodů nechtějí posílat děti do školky, budou mít možnost využívat individuální plán s pravidelným přezkoušením. Ráda bych, aby mateřské školy byly prostředím, kam děti rády chodí a do kterého se těší. Pozitivní zkušenosti z jiných zemí a dopady předškolního vzdělávání na socializaci dětí jsou skutečně nezanedbatelné. 3.9.2015 15:54
OTÁZKA: Dobrý den, většina vašich předchůdců ve funkci ministra školství příliš dlouho nevydržela. Čím myslíte, že to bylo? Jak dlouho plánujete vydržet vy? :) Děkuji za odpověď Alexandr Nevyhoštěný
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz :), nechci se držet funkce za každou cenu, ale upřímně bych byla ráda, pokud by mně vyměřený čas umožnil splnit sliby, které tato vláda dala svým voličům. Doufám, že to nevypadá na nekonečné funkční období a že změny financování regionálního školství, spravedlivé hodnocení práce učitelů a podpora jejich kariéry předložím úspěšně do konce tohoto roku. Jisté je - a to vycházím ze zkušenosti svých předchůdců - že sám ministr to nezvládne. Věřím, že přesvědčím učitele, rodiče, ale i děti o změnách k lepšímu a že mě podpoří. 3.9.2015 15:55
OTÁZKA: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak vy osobně vnímáte způsob vyučování memorováním - ať už na základní škole, tak na škole vysoké? Velkou část učiva je nutné se naučit zpaměti, byť se jedná o v praxi nepotřebný materiál. Chápu, že je to otázka způsobu vyučování každého jednotlivého kantora, ale z mého pohledu je mnohem účelnější, a ve výsledku i zábavnější, naučit studenty informace vyhledávat, než se je učit nazpaměť... Děkuji a přeji hezký den! Petr Dušek
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za Vaši otázku. Souhlasím s tím, že přehnané memorování do moderního vzdělávacího systému nepatří. Chci, aby školy učily kriticky myslet a vyhodnocovat informace ve stále složitějším světě. Jsem ale přesvědčena, že potřebné penzum znalostí k dobrému vzdělávání patří - a některé věci je často nejjednodušší naučit se nazpaměť. 3.9.2015 15:56
OTÁZKA: Vážená paní ministryně, uvažujete o zrovnoprávnění dotací na žáka v tzv. veřejných a soukromých základních školách? A pokud ne, z jakého důvodu je dotace pro soukromé školy nižší, nadto se liší kraj od kraje? Tomáš Langášek
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz, změna ve financování regionálního školství, kterou připravuji, počítá s tím, že způsob financování škol bude jednotný. Podrobnosti zveřejním během podzimu a budu diskutovat s veřejností. 3.9.2015 15:57
OTÁZKA: Zdravím, jakým způsobem chcete "trestat" ty rodiče nebo zák. zástupce, kteří jednoduše dítě do 3.roč. MŠ nedají a tím poruší případný zákon? Děkuji za odpověď. bohumil molek
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobrý den, děkuji za dotaz, rodiče rozhodně trestat nechci. Povinný předškolní rok vzdělávání není úplně to stejné jako základní školní docházka. Počítáme s možností individuálního vzdělávání, širší možnosti běžných omluv. Osobně přihlížím již také k tomu, že drtivá většina rodičů již dnes poslední rok předškolního vzdělávání pro své děti využívá. 3.9.2015 16:01
OTÁZKA: Hezké odpoledne, dle ČŠI ve škol. roce 2011/2012 jsou znalosti anglického jazyka žáků 8. a 9. tříd a jejich skutečná jazyková vybavenost nižší než požadavek státu daný RVP pro ZŠ, což je úroveň A2. Vy víte, kolik % českých žáků se v patnácti letech domluví s kamarádem anglicky a má úroveň A2? Pro srovnání, podle šetření Eurydice, Kea Data on Teaching Languages at School in Europe v roce 2012 je minimální počet hodin povinné výuky angličtiny v základních školách v České republice 616 a požadovaná úroveň A2. V Portugalsku je to 540 hodin a požadovaná úroveň B1, které dosáhlo v roce 2011 30% žáků, ve Švédsku je to 480 hodin a požadovaná úroveň B1, které dosáhlo v roce 2011 82% žáků. Co budete navrhovat, aby došlo do tří let ke zvýšení kvality a efektivity cizojazyčného vzdělávání a alespoň 80% patnáctiletých žáků dosáhlo úrovně A2 v angličtině? Jitka Kunčarová
Ministryně školství Kateřina Valachová Kateřina Valachová: Dobré odpoledne, děkuji za dotaz. Souhlasím s tím, že v oblasti jazykového vzdělávání a jazykových dovedností máme rezervy. Již nyní podporujeme z evropských prostředků jazykové vzdělávání učitelů a dětí a budeme v podpoře pokračovat i v následujících letech. Chci také vytvářet podmínky pro důstojné pracovní podmínky - bez kvalitních učitelů není kvalitní výuka jazyků možná. 3.9.2015 16:05

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.