Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Koncerty

aktualizováno 
11.1. Jan Divoký - klavírní recitál.
11.1. Jan Divoký - klavírní recitál. Na programu jsou Bachova, Beethovenova, Chopinova, Lisztova, Ravelova a Slavického klavírní díla. 19.00

18.1. Martinů collegium. Na p rogramu jsou skladby Morise Ravela a Antonína Dvořáka. Účinkují M. Sedlák - cello, V. Strnad - klavír, L. Hůlová - housle. 19.00

23.1. Jan Ostrý - flétna, L. Šabaka - klavír. Na programu jsou skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Fryderyka Chopina, Sergeje Prokofjeva a dalších. 19.00

31.1. Jaroslav Svěcený. Hous lový recitál nazvaný Slavné housle tří staletí. 19.00

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ, koncertní a výstavní síň, Čajkovského 12:

6.1. Novoroční koncert. Zazní Mozartovy, Kramářovy, Dvořákovy, Smetanovy, Sukovy a Jeremiášovy skladby. Účinkuje Dechový soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. 15.00

10.1. Václav Snítil - houslový r ecitál. Na programu jsou skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Morise Ravela, Johannese Brahmse a Antonína Dvořáka. Klavírní spolupráce Helena Veisová. 19.30

17.1. Jana Szusiková - klavírní recitál. Zazní klavírní skladby Fryderyka Chopina, Sergeje Rachmaninova a Johannese Brahmse. 19.30

18.1. Lee Andrew Davison. N a programu jsou spirituály a gospely v autentickém podání amerického zpěváka. Spoluúčinkují: V. Fiala - kontrabas, J. Šindler - kytara a R. Linhart - kytara. 19.30

24.1. Trio Eufonico. Na progr amu je premiéra skladby Jiřího Temla za účasti autora. Dále zazní Máchova, Janáčkova, Vrkočova a Sršňové díla. Trio Eufonico vystoupí ve složení: Kateřina Chudobová - flétna, Růžena Sršňová - housle a Simona Kalendová - klavír. 19.30

25.1. Pěvecký sbor Musica P oetica Praha. Jedná se o pořad s podtitulem Boží matka v nejstarších hudebních památkách. Sbor řídí a úvodní slovo přednese Dr. Evžen Kindler. Sólově vystoupí Jarmila Ebenhöchová. 19.30

27.1. Jan Ostrý - flétna a Ludě k Šabaka - klavír. Na programu jsou Hummelova, Chopinova, Bachova, Prokofjevova a Mozartova klavírní díla. 15.00

31.1. Gabriela Eibenov á - pěvecký recitál. Na programu jsou Ravelova, Schumannova, Headova, Poulencova, Satieho a Waltonova díla. Klavírní spolupráce Lada Valešová. 19.30

ČESKÁ FILHARMONIE, Alšovo nábřeží 12: Dvořákova síň

4. - 5. 1. Česká filharmonie. Na programu je Dvořákova symfonická báseň Zlatý kolovrat op.109, Kramářův Koncert F dur pro hoboj a orchestr, op.52 a Brahmsova Symfonie č.1 c moll, op. 68. Českou filharmonii řídí Sir Charles Mackerras. Sólově vystoupí Ivan Séquard - hoboj. 19.30

8.1. Talichův komorní orchest r. Na programu je Janáčkova Suita pro smyčcový orchestr, Sukova Serenáda Es dur pro smyčcový orchestr, Mozartovy Maličkosti K 299 a Schubertova Symfonie č. 5 B dur. Diriguje Sir Charles Mackerras. 19.30

11. - 12.1. Česká filharm onie. Na programu je Ruzickova Noční hudba pro orchestr, Mahlerův Chlapcův kouzelný roh - výběr a Brahmsova Symfonie č. 4 e moll op. 98. Diriguje Peter Ruzicka. Sólově vystoupí Dagmar Pecková - mezzosoprán. 19.30

17.1. České trio. Na program u je Klavírní trio a moll op. 50 Petra Iljiče Čajkovského a Dumky op. 90 Antonína Dvořáka. 19.30

25. - 26.1. Česká filharmoni e. Na programu jsou Písně na Rückerta Gustava Mahlera a Romeo a Julie op. 64 Sergeje Prokofjeva. Českou filharmonii řídí Vladimír Ashkenazy. Sólově vystoupí Matthias Goerne - baryton. 19.30

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC, SÁL MARTINŮ, Malostranské náměstí 13:

20.1. Violové kvarteto České filharmonie - Duo di basso. Na programu je Pachelbelovo Canon, Telemannův Kvartet C dur, Barriereho Sonáta pro dva, Bendova Sonáta F dur, Beethovenovo Trio C dur op. 87, Davidova Sonáta pro violoncello a kontrabas, Dvořákova Gavotta, Lukášovo Duo di basso a Vivaldiho Sinfonie G dur. 10.30

SUKOVA SÍŇ, Alšovo nábř. 12:

9.1. Vladislav Borovka - hoboj, Štěpán Kos - klavír, Petr Benda - housle, Tomáš Františ - fagot, František Šťastný - cembalo a Pavel Klečka - kontrabas. Na programu je Bozzova Sonáta pro hoboj a klavír, Pelikánův Koncert pro hoboj a klavír a Zelenkova Sonáta č. 3 B dur pro housle, hoboj, fagot a continuo ZWV 181 č. 3. 19.30

23.1. Klavírní trio. Na programu je Sukova Elegie pod dojmem Zeyerova Vyšehradu, Brahmsovo Klavírní trio č. 3 c moll op. 101 a Chaussonovo Klavírní trio e moll op. 3. Sólově vystoupí Vlastimil Kobrle - housle, Ctibor Příhoda - violoncello a Jan Petr - klavír. 19.30

24.1. Bohumil Kotmel, Miroslav Vilímec - housle a Jaromír Klepáč, Vladislav Vilímec - klavír. Na programu je Telemannova Kánonická sonáta pro dvoje housle č.1 G dur, Leclairova Sonáta č. 5 e moll pro dvoje housle, Ernstova Elegie pro housle a klavír op. 10, Sarasateho Zapateado, Paganiniho Variace Rej čarodějnic pro housle a klavír op.8 a další. 19.30

31.1. Laureát Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2000. Na programu je Beethovenova Sonáta pro violoncello a klavír op. 5 č. 2, Schumannovy Fantastické kusy op. 73, Debussyho Sonáta pro violoncello a klavír, Franckova Sonáta (1886) a Martinů Variace na téma G.Rossiniho. Sólově vystoupí Sébastien van Kuijk (Francie) - violoncello a Jonathan Benichou - klavír. 17.30

RUDOLFINUM, Dvořákova síň, náměstí Jana Palacha:

1.1. Pražská komorní filharmonie - Symfonie pro 3. tisíciletí. Na programu je Frehnerův Elixirs, Lukášovo Trionfo del tempo, Beethovenova Symfonie č. 9 d moll op. 125 a vítězné skladby z mezinárodní skladatelské soutěže. Účinkuje Filharmonický sbor Brno vedený sbormistrem Petrem Fialou. Sólově vystoupí Zdena Kloubová - soprán, Eva Urbanová - soprán, Magdalena Kožená - alt, Valentin Prolat - tenor a Gustav Beláček - bas. Diriguje Jiří Bělohlávek. 20.00

15.1. Pražská komorní filharmonie - 3. koncert abonentního cyklu. Na programu jsou Bartholdyho Hebridy op. 26, Beethovenův Koncert pro housle a orchestr D dur op. 61 a Mozartova Symfonie Es dur K 543. Diriguje Charles Olivieri-Munroe. Sólově vystoupí Hana Kotková - housle. 19.30

20.1. Pražská komorní filharmonie. Směr New York. Třetí koncert cyklu pro rodiče a děti Uteč, pane skladateli! Na programu jsou Dvořákovy a de Sarasateho skladby. Pražskou komorní filharmonii řídí Jaroslav Krček. 10.30

FOERSTEROVA SÍŇ, Pštrossova 17:

6.1. Komorní ženský sbor Charmone. Na programu jsou Rossiho, Myslivečkovy, Debussyho, Máchovy a Dvořákovy skladby. Dirigují J. Kasal a J. Petrdlík. Sólově vystoupí L. Šabaka - klavír. 16.00

13.1. A. Mlinariková, M. Boušek - housle, Z. Kašpar - saxofon, F. Šterbák, E.Píchová - klavír. Na programu jsou skladby z Bachova, Bizetova, Sukova, Kreislerova a Millhaudova díla. 16.00

20.1. J. Klinderová - klavír. Na programu jsou díla Johanna Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Ference Liszta, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. 16.00

28.1. Kytarové duo La Romantica. Na programu jsou Duarteho, Rodrigovy, Villa-Lobosovy, Segovieho, Piazzollovy a Bellinatiho kytarové skladby. Sólově vystoupí Vl.Fojtík a A.Visič. 16.00

PRAŽSKÝ SALON, Kostel svatého Vavřince, Hellichova 18 :

20.1. Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů. Na programu jsou Faurého a Brahmsovy skladby. Sólově vystoupí Bohumil Kotmel - housle, Karel Špelina - viola, Miroslav Petráš - violoncello a Emil Leichner - klavír. 19.30

27.1. Jaroslav Svěcený - housle a Petr Malásek - klavír. Na programu jsou skladby L. Bernsteina, G. Gershwina, A. Lloyda Webera a J. Lennona/P. McCartneyho. 19.30

KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC, sál Emy Destinnové, Malostranské náměstí 23/37:

14.1. Operní gala. Na programu jsou Donizettiho, Verdiho, Pucciniho, Ponchielliho a Bizetovy skladby. Sólově vystoupí A. L. Bogza - soprán, I. Jan - tenor a S. Janova - klavír. 20.00

21.1. Operní gala. Na programu jsou Dvořákova, Verdiho, Mascagniho a Bizetova operní díla. Sólově vystoupí J.Tetourová - mezzosoprán, P.Prokopiev - tenor a J.Pokorný - klavír. 20.00

30.1. Operní gala. Na programu je Figarova svatba a Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Dále zazní Dvořákova a Verdiho operní díla. Sólově vystoupí M.Brychtová - soprán, A. Beň - baryton a J.Šaroun - klavír. 20.00

BETLÉMSKÁ KAPLE, Betlémské náměstí:

1.1. Novoroční koncert New Millenium. Na programu jsou Vivaldiho, Mozartovy a Boccheriniho skladby. Účinkuje Prague Chamber Strings. Sólově vystoupí Zuzana Kocinová - housle. 17.00

13.1. Prague Chamber Strings. Na programu je Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho. Sólově vystoupí Zuzana Kocinová - housle. 17.00

PRAŽSKÝ HRAD, Oktogon, vstup z II.nádvoří:

17.1. Hle, přišel vládce - od Tří králů do Hromnic. Účinkují Iva Bittová a Schola Gregoriana Pragensis. Koncert se koná v rámci cyklu X. století gregoriánského chorálu. 19.30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY

Smetanova síň Obecního domu, náměstí Republiky 5 :

1.1. Novoroční koncert. Na programu je Dvořákovo Te Deum op. 103 a Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa op. 95. Symfonický orchestr hlavního města Prahy řídí Leoš Svárovský. Dále účinkuje Pražský komorní sbor. Sólově vystoupí Helena Kaupová - soprán a Peter Mikuláš - bas. 19.30

17.1. Státní filharmonie Brno. Na programu je Korngoldovo Sursum Corda, Janáčkův Taras Bulba a Bernsteinova Symfonie č. 2 "Věk úzkosti". Státní filharmonii Brno diriguje Caspar Richter. 19.30

Dvořákova síň Rudolfina, náměstí Jana Palacha:

20.1. Petr Jiříkovský. Na programu je Mozartova Sonáta C dur K 330, Brahmsova Variace na Schumannovo téma op.9, Smetanovy Vzpomínky na Čechy ve formě polek op.13 a Musorgského Obrázky z výstavy. 19.30

Klášter sv. Anežky České:

25.1. Smyčcové kvarteto Berlínských filharmoniků. Na programu je Mozartův Smyčcový kvartet Es dur K 428, Webernův Smyčcový kvartet op. 5 a Brahmsův Smyčcový kvartet B dur op. 67. 19.30

Kostel svatého Šimona a Judy, Dušní ulice:

18.1. Wihanovo kvarteto. Na programu jsou skladby Beatles v aranžmá Petra Maláska. Dále zazní díla Nicola Paganiniho. 19.30

30.1.: L'Orfeo Barockorchester Linz. Na programu je Wagenseilova Symfonie g moll WV 418, Mozartova Arie pro tenor Va dal furor portata K 21, Symfonie Es dur K 16, Arie Belmonta z opery Únos ze serailu, Arie pro tenor Si mostra la sorte K 209, Divertimento F dur K 138 a Arie pro tenor Misero O sogno/Aura che intorno K 431. Barockorchester Linz řídí umělecká vedoucí Michi Gaigg. Sólově vystoupí Christoph Prégardién. 19.30


Hlavní zprávy

NejčtenějšíDalší z rubriky

Migranty u Dunkerku ničí zima a zmar, Afghánec přišel na cestě o nohy

Žadatelé o azyl v oblasti okolo Calais a Dunkerku žijí v lesích v...

Na severozápadě Francie se začínají hromadit uprchlíci a migranti, kteří se stále zoufalejšími pokusy pokoušejí dostat...

Katalánský expremiér opustil azyl v Belgii, stále mu hrozí zatčení

Katalánský expremiér Carles Puigdemont (vlevo) přiletěl do Dánska. (22. ledna...

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont poprvé po téměř třech měsících opustil Belgii, kam uprchl před hrozbou...

Sníh v Zermattu uvěznil tisíce turistů, spojení zajišťují vrtulníky

Vrtulník představuje jediný způsob, jak se dostat do Zermattu (21. ledna 2018)

Husté sněžení a lavinové nebezpečí odřízly několik alpských středisek. Tisíce turistů uvázly ve švýcarském Zermattu....

"Nikdo vás nevytočí jako vlastní dítě," potvrzuje psycholožka
"Nikdo vás nevytočí jako vlastní dítě," potvrzuje psycholožka

Jak na dětskou výchovu, řeší psycholožka v rozhovoru pro eMimino.cz

Najdete na iDNES.cz