Kdo je Roman Janoušek, přítel Pavla Béma

  7:13aktualizováno  14:51
Pražský primátor a kandidát na předsedu ODS Pavel Bém patří k nejoblíbenějším politikům. Má image sportovce a odborníka v protidrogové oblasti. Má ale také tajemného kamaráda. Jmenuje se Roman Janoušek a podle Bémových slov patří mezi pět jeho nejbližších přátel. Tento muž je podnikatel a firmy, v nichž působil, získávaly prostředky z veřejných peněz.

Pavel Bém: Nemám rád lidi, kteří pokrytecky do těch druhých kopou, tváří se jako svatí a přitom jejich pohnutky jsou velmi nízké. | foto: Nguyen Phuong ThaoMF DNES

Jenže zjistit o jeho podnikání něco bližšího je téměř nemožné. Janoušek s médii dlouhodobě nemluví a jeho obchodní partneři jsou na slovo taktéž skoupí. O Romanu Janouškovi se proto po Praze povídají přímo legendy. Že je šedou eminencí magistrátu a že je to on, kdo Pavla Béma řídí. Podle časopisu Týden navíc Janoušek patří mezi nejvlivnější tuzemské lobbisty. MF DNES se proto pokusila zjistit, co je na těchto legendách skutečného a zda by Bémovu pověst mohlo přátelství s Janouškem ohrozit. Začněme popořadě.

Medea v Blaníku

Lékař Bém se s právníkem Janouškem podle svých slov seznámil "při sportu na začátku 90. let“. Vzpomene si, co tehdy Janoušek dělal? "Byl spolumajitelem řady firem, ale mám-li být upřímný, o jeho podnikání jsem se nikdy nezajímal,“ odpověděl Bém.
 
Podle obchodního rejstříku byl Janoušek začátkem 90. let společníkem ve dvou firmách a na počátku jeho podnikatelské kariéry stáli dva muži, jejichž jména lze najít v seznamech StB. Prvním byl Josef Regner, na začátku 90. let hlavní postava společnosti Strojexport, které dnes patří na Václavském náměstí palác Blaník. Tím druhým byl právník a podnikatel Karel Stejskal.

Stejskal s Regnerem se stali v roce 1993 jednateli společnosti Medea Kultur, v níž měl Strojexport podíl. Pod hlavičkou této firmy začali v kině Blaník, které je součástí paláce, pořádat protidrogové besedy pro školy. Ty byly částečně financovány ze státních peněz. S organizací jim pomáhal Roman Janoušek, další spolumajitel Medea Kultur a známý Stejskala.

PODNIKATELÉ SE SHODUJÍ

Janoušek prý umí díky svému přátelství s Bémem "popostrčit věci na magistrátu správným směrem“.

Na besedy o drogách Janoušek zval i tehdejšího šéfa Meziresortní protidrogové komise z Úřadu vlády a uznávaného odborníka Pavla Béma. Jeho komise tehdy vypracovávala posudky k jednotlivým projektům na protidrogové akce. Na jejich základě pak ministerstva rozhodovala, které projekty podpoří udělením grantů. A Medea Kultur byla úspěšná, finance tehdy dostávala zejména od ministerstva školství. Bém zdůrazňuje, že nemohl ze své pozice šéfa komise ovlivnit, komu ministerstvo udělilo grant.

Nicméně. Na státní protidrogovou politiku bylo podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu v letech 1993 až 1996 uvolněno ze státního rozpočtu okolo 500 milionů korun. A už v roce 1996 se v médiích objevily zprávy, že peníze na protidrogové projekty putují hlavně do Blaníku. Zmíněná zpráva NKÚ navíc kritizovala neprůhledné rozdělování peněz v protidrogové oblasti.

Medea Kultur byla zřejmě protežovanou společností. Když na ministerstvu školství vládl Eduard Zeman z ČSSD, Bém úřadoval jako starosta na Praze 6 v koalici s ČSSD. Úředníci, kteří si nepřáli být jmenováni a redakce jejich totožnost zná, tvrdí, že v této době dostali pokyn z vedení ministerstva, aby opět "přiklepli“ grant Medee Kultur na besedy o drogách. Pokyn prý nesplnili, protože akce Medey vyhodnotili jako drahé a neúčelné. Ale zanedlouho jim byla protidrogová oblast z kompetencí odebrána.

Peníze od magistrátu a VZP

V roce 2002 se Bém stává primátorem a společnosti blízké Romanu Janouškovi začínají s magistrátem blíže spolupracovat.

Medea Kultur dostala od magistrátu v letech 2004 až 2006 celkem sedm milionů korun na projekty nazvané například Násilí na školách či Problematika sexuálního a reprodukčního zdraví. Jaké měly tyto projekty výsledky? Na webových stránkách Medey Kultur to nelze najít.

Janoušek s médii dlouhodobě nekomunikuje a jeho kolega Stejskal se o činnosti firmy odmítá bavit.

Janoušek rovněž pracuje jako Bémův mediální poradce. V roce 2006 mu pomáhal s volební kampaní. Prahu tehdy zaplavily billboardy s Bémovou tváří a množstvím slibů.

"Má přirozený selský rozum. Vidí věci z jiné perspektivy než já. To je cenné,“ říká o Janouškovi Bém. A kolik tato kampaň stála? "Detaily jsme zveřejnili v médiích,“ (ne)odpověděl primátor. Právě média, konkrétně Hospodářské noviny, však Béma kritizovala, že cena 28 milionů korun, kterou ODS uvedla, neodpovídala rozsahu kampaně.
Jaké jsou Janouškovy další aktivity spojené s magistrátem?

spolupráce s vzp

Bez zajímavosti není spolupráce Janouška a jeho kolegy Stejskala s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Ta byla také jedním ze sponzorů besed o drogách v Blaníku.

V roce 2004 vyhrála výběrové řízení na výrobu Listů hlavního města Prahy společnost Tardus. Její polovinu vlastní společnost Chrisi Praga, v jejímž představenstvu Janoušek v té době působil. Druhá polovina patří společnosti Grand Princ. Tu přes jinou firmu ovládá podnikatel Michal Voráček, který podobně jako Janoušek nechce hovořit s médii.

Policie podle informací MF DNES prověřovala výhodnost smlouvy magistrátu se společností Tardus. Ale nikoho neobvinila.

Další společností, s níž bývá Janoušek spojován, je stavební firma Navatyp, která získává od magistrátu řadu zakázek. V médiích už se několikrát objevily informace, že Janoušek získal část akcií této firmy. On sám se k tomu nikdy nevyjádřil. Člen představenstva Navatypu Pavel Pražák uvedl, že Janoušek není jejich akcionářem.

Bez zajímavosti není spolupráce Janouška a jeho kolegy Stejskala s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Ta byla také jedním ze sponzorů besed o drogách v Blaníku. Medea Kultur má od roku 2002 s touto pojišťovnou smlouvu o reklamě a propagaci za 12 milionů korun ročně.

S VZP před šesti lety uzavřela ne zcela výhodnou smlouvu společnost Ora Print na vydávání časopisu Pohoda pojištěnce. I v této firmě figurovali na začátku roku 2002 Janoušek se Stejskalem. Pojišťovna platila za tři čísla časopisu 111 milionů korun ročně. Kontroloři ministerstva zdravotnictví však v roce 2005 spočetli, že by se dal pořídit za polovinu.

Nyní pojišťovna dává Ora Printu na časopis 87 milionů korun ročně. Ten se dnes jmenuje Svět pojištěnce a podle tiskové mluvčí VZP Anny Veverkové se zvažuje, zda by si jej pojišťovna nemohla vydávat sama.

V jednom z čísel Světa pojištěnce lze mimo jiné najít stránku, na níž Medea Kultur představuje partnery České golfové federace, kterou marketingově zastupuje. Těmi jsou například společnosti Sekyra Group, Eltodo, J & T. Shodou okolností jde o firmy, které podnikají zejména v hlavním městě.

Právě golf je oblastí, které se dnes Janoušek věnuje nejvíce. Alespoň podle svého kolegy a jednatele Medea Kultur Stejskala. Ten MF DNES pouze sdělil, že "Roman je úspěšný kluk, co se vypracoval, je tady na částečný úvazek a má na starosti golf“. Janoušek podle obchodního rejstříku z většiny firem odešel, v některých, jako třeba v Ora Printu, figuruje jeho manželka.

Druhý magistrát?

Janouškovi s Bémem se v Praze už několik let přezdívá "dvojčata z Blaníku“. Podle již zmíněné budovy na Václavském náměstí, kde má kancelář Janoušek i firmy Medea Kultur a Ora Print.

dvojčata z Blaníku

Janouškovi s Bémem se v Praze už několik let přezdívá "dvojčata z Blaníku“. Podle již zmíněné budovy na Václavském náměstí, kde má kancelář Janoušek i firmy Medea Kultur a Ora Print.

Že Bém do Blaníku za Janouškem často dochází, MF DNES potvrdil zástupce Strojexportu Luděk Vinš. Pověsti označující budovu Blaníku za druhý magistrát nemá rád, neboť dnes už Strojexport nemá s Janouškem a Medeou Kultur žádné majetkové propojení. "Procházel jsem vrátnicí, když se primátor Bém dožadoval vstupu do kanceláří Medea Kultur, ale nechtěl se zapsat. Řekl jsem, že to není možné, a on se sebral a odešel. Nemohou se tu ale chovat jako doma,“ popisuje Vinš pár měsíců starou příhodu.

MF DNES hovořila s několika pražskými podnikateli a všichni se za podmínky nezveřejnění jména shodují, že Janoušek umí díky svému přátelství s Bémem "popostrčit věci na magistrátu správným směrem“. "Když chcete stavět, je výhodné jít za Janouškem, aby územní rozhodnutí, stavební řízení a schvalování místo několika let trvala pár měsíců,“ říká člověk z jedné velké pražské firmy.

Všichni znají Janouška

Janoušek by mohl být pro Béma problematickým přítelem i proto, že se o jeho podnikání již několikrát zajímala policie. Faktem ale je, že prošetřování finančních transakcí a různých smluv s firmami napojenými na magistrát či stát nikdy nevyústilo v Janouškovo trestní stíhání.

Primátor Bém všechny spekulace o vlivu svého přítele Janouška na chod na magistrátu označuje za mýty a pohádky, které šíří političtí konkurenti a novináři.

janoušek prahu neřídí

Bémovi přátelé odmítají, že by se primátor nechal řídit někým jiným, než je on sám. "Pana Janouška jsem Prahu řídit nikdy nezažil,“ uvádí Bémův náměstek Pavel Klega (ODS).

Shodně hovoří také Martin Dvořák, šéf pražského Dopravního podniku, který se s Janouškem rovněž přátelí a často spolu hrají golf. Vylučuje, že by Janoušek ovlivňoval Béma a přes něj pak obchody na magistrátu. "Znám život na magistrátě. O všech finančních věcech jednám osobně s primátorem,“ říká Dvořák.

Podnikatel Sebastian Pawlowski, jehož firma magistrátu pronajímá Škodův palác, si podle svých slov není jistý, odkud se pověsti o Janouškově vlivu berou. "Asi proto, že Pavel Bém řekl, že jsou přátelé. Znám pana Janouška jako velmi dobrého golfistu, který má pověst tvrdého byznysmena,“ uvedl Pawlowski.

Bémovi přátelé odmítají, že by se primátor nechal řídit někým jiným, než je on sám. "Pana Janouška jsem Prahu řídit nikdy nezažil,“ uvádí Bémův náměstek Pavel Klega (ODS).

Podle Bémova spolužáka z gymnázia Karla Muzikáře  existuje virtuální a reálný Pavel Bém. "Ten reálný je nekompromisní skaut, zanícený horolezec, který se nebál dát na gymplu na nástěnku fotky Masaryka a Beneše,“ říká Muzikář, který s Bémem nedávno slavil společné narozeniny.

Tento advokát a člen ODS, jenž dlouhodobě spolupracuje se státem na privatizačních projektech, je přesvědčen, že některým lidem v ODS začal vadit Bémův úspěch. "Virtuální Bém je kariéristický slaboch, který skáče, jak prezident Klaus píská. To není pravda. Vzpomeňte, jak Klausovi rozmlouval jeho veto zákona o registrovaném partnerství,“ uvádí Muzikář, který si přeje, aby se Bém stal šéfem ODS.

Béma se překvapivě zastává i opozice. Člen KSČM František Hoffman se stal předsedou kontrolní komise magistrátu za Bémovy vlády a spolupráci s primátorem si pochvaluje. "Srovnám-li pana Béma s předchůdci, ční výš. Skvěle vystupuje, v rozpočtech je velký šetřil a kontrola za jeho éry nabrala na vážnosti. Vliv pana Janouška je zbytečně démonizován,“ říká Hoffman, který se podle svých slov s Janouškem také přátelí. Označuje jej za muže, který má štěstí, protože se u něj "sbíhají zajímavé informace“.

Roman Janoušek

 
MF DNES zaslala mailem primátorovi a kandidátovi na předsedu ODS Pavlu Bémovi otázky týkající se jeho přítele Romana Janouška, politických kroků a obchodů, které uzavřel jako starosta a primátor.

Kdy jste se seznámil s Romanem Janouškem?
S panem Janouškem jsem se seznámil na začátku devadesátých let. Při sportu. Od té doby jsme přátelé.

Bylo to v době, kdy jste vystupoval v Paláci Blaník na protidrogových přednáškách, které pořádala společnost Medea Kultur, v níž pan Janoušek pracoval?
Pochopitelně i z této oblasti se s ním znám.

Co dělal pan Janoušek v době, kdy jste se poznali?
Byl spolumajitelem řady firem, ale mám-li být upřímný, tak o jeho podnikání jsem se nikdy nezajímal.

Co vás sblížilo?
Máme podobný smysl pro humor, oba rádi sportujeme, máme společné známé. Jsme přátelé.

Kdo je Janoušek

Roman Janoušek (1968) začal po roce 1989 působit ve společnosti Medea Kultur, která pořádala pro studenty protidrogové besedy v Paláci Blaník. Postupně figuroval ve firmách, které přes jiné firmy uzavíraly obchody s magistrátem, VZP či Českými drahami. O svém podnikání se odmítá bavit, byť firmy s ním spojené získávaly peníze od ministerstev, města či Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pavel Bém Janouška označuje za blízkého přítele.

Proč pan Janoušek nekomunikuje s médii? Je sice soukromý podnikatel, ale působil ve firmách, které získávaly peníze od státu či města...
Proč takovou otázku kladete mně? Připomínáte mi jednu soudružku učitelku ze základní školy (rok 1973), která mi napsala poznámku do žákovské knížky za to, že můj spolužák nepřišel na obvodní kolo soutěže "Poznej a chraň".

Mohl jste ze své pozice šéfa meziresortní komise ovlivnit příslušné resorty či jim doporučit, aby dotace na protidrogové akce, které se konaly v Paláci Blaník, získala společnost Medea Kultur?
To zcela nepochybně nikoliv. Navíc, Meziresortní protidrogová komise tyto pořady nepodporovala dotacemi (jsme v letech 1994-1996).

V čem jsou podle vás protidrogové přednášky v Blaníku pro školy přínosné?
Byly to prvopočátky protidrogové prevence v České republice. Platila teze "lepší dělat něco než nic". Teprve postupem času se nám podařilo vytvořit základy pro dlouhodobou výchovu na školách zaměřenou na podporu zdravého životního stylu.

Proč lidé, kteří podnikají v Praze, říkají, že podnikání v Praze do značné míry ovlivňuje pan Janoušek?
Stále zbytečná, hloupá a nepravdivá otázka. Vy věříte mýtům a pohádkám.

Víte, kdo stál na počátku těchto "pověstí"?
Jak jinak, než vy novináři. A také politická konkurence. Tak už to chodí…

Vztahy s Klausem

Říká se, že s Václavem Klausem jste v době vašeho působení v meziresortní komisi neměli zcela dobré vztahy, což se následně změnilo. Jak se to stalo?
Václav Klaus měl přirozeně jako předseda ODS a předseda vlády jiné starosti a priority. O drogy se moc nezajímal. Já jsem navíc byl pro něho příliš velkým liberálem. Přesto jsme spolu o věcech diskutovali a výsledkem mimo jiné bylo schválení protidrogové koncepce vlády, která se stala základem pro dnešní systém prevence, péče i zákonné represe v protidrogové oblasti. Patříme zde mezi evropskou špičku. Máme sofistikovaný a komplexní systém léčebné péče, vzdělané odborníky. Základy jsme položili společně s doc. Kamilem Kalinou (dnešní vládní koordinátor) a Václavem Klausem, byť jsme se v některých názorech rozcházeli. Ale to je v intelektuálně vyspělé a svobodné společnosti naštěstí úplně zdravé.

Prezident Václav Klaus a pražský primátor Pavel Bém (vlevo) při oslavách 90. výročí vzniku Československa.

Proč jste do ODS vstoupil zrovna v době okolo "sarajevského atentátu"?
A proč ne? ODS byla v totální krizi. Znal jsem dobře "rebely" na druhé straně, Jana Rumla, Ivana Pilipa. Dobře jsem věděl, že se bojuje o budoucnost české pravice, a příliš jsem revolucionářům nevěřil. Bylo mně od začátku jasné, že jde více o mocenský spor než o ideje. Navíc, Václava Klause jsem stačil velmi dobře poznat. Poznal jsem sílu jeho osobnosti, jeho charizma, ale i vzdělání, rozhled, jeho analytické schopnosti. Věděl jsem, že stojí za to mu pomoci "sarajevský atentát" Zielenců, Pilipů a Rumlů přežít. Nemám rád lidi, kteří pokrytecky do těch druhých kopou, tváří se jako svatí a přitom jejich pohnutky jsou velmi nízké. Strávil jsem s Václavem Klausem a pár kolegy ty nejbolestivější občanskodemokratické časy. Už bych je nikdy nechtěl znovu zažít. Ani na kongresu ODS či po něm. Členství v ODS bylo až sekundární. Vlastně mě nepřemluvil Václav Klaus, nýbrž Honza Zahradil.

Vztahy na pražské radnici

V roce 1998 jste z meziresortní komise odešel a zdůvodňoval jste to i tím, že je to z politických důvodů vzhledem k tomu, že vyhrála ČSSD. O rok později jste na Praze 6 se sociálními demokraty začal spolupracovat a opakovalo se to i ve vašem prvním volebním období na magistrátu. Co změnilo váš názor na ČSSD?
Fascinující pro mě je skutečnost, že si nedáte ani tu práci či alespoň pokus o historickou rekonstrukci reality. Takže pro vaši lenost vám pomohu: Na úřadu vlády jsem působil i v době "zimní" úřednické vlády Josefa Tošovského. Po nástupu Miloše Zemana jsem se přirozeně jako pravičák rozhodl odejít. Miloš Zeman se choval mimořádně seriózně a uvážlivě, mimochodem i to je důvod, proč si ho také velmi vážím, byť představuje úplně jiný politický a občanský světonázor než já. Na podzim 1998 jsem se svými kolegy v ODS zvítězil v komunálních volbách na Praze 6. V praktické politice jsem byl nezkušený benjamínek. Po volbách jsme vytvořili koalici s Unií svobody. Fungovala více než rok, pak se začalo stále silněji projevovat stigma této politické strany vzešlé v principu ze zrady a nenávisti vůči ODS či alespoň její části. Nebyla jiná možnost než hledat nový koaliční model. Následkem toho vznikla trojkoalice ODS, ČSSD a Nezávislých v poměru 6:2:1 rozdělení míst v radě. Dlužno dodat, že ODS nikdy neuhnula ani o píď od svého programu a prosadila všechny své programové priority - na rozdíl od ústupků, ke kterým jsme nuceni při vytváření krajských koalic se socialisty nyní. Na velkou pražskou radnici jsem přišel v době, kdy naše metropole byla zničená největší přírodní katastrofou v jejích tisíciletých dějinách – pětisetletou povodní. Nefungovalo nic, škoda na majetku dosáhla 26 miliard a tehdejší zadlužení Prahy přesáhlo dalších 34 miliard. Byl to stav nejvyšší nouze a jednoznačné krize. V krizových scénářích hledáte především politický konsensus a stabilitu. To se také stalo. Velká koalice umožnila Prahu po povodni v rekordním čase obnovit, ochránit sofistikovanými protipovodňovými opatřeními proti dalším katastrofám a začít likvidovat historické zadlužení způsobené mými předchůdci. Dnes bych se politicky choval úplně stejně. Jak asi víte, dnes pražskou radnici řídí ODS a zástupci Strany zelených a Evropských demokratů.

janoušek v kampani

Pan Janoušek mi pomáhal jako mediální poradce. Pochopitelně i jako kamarád. Má přirozený selský rozum. Vidí věci z jiné perspektivy než já. To je cenné.

V médiích jste byl svého času kritizován za prodej Hotelu Praha společnosti Falkon Capital. Považovali jste vy a vaši kolegové na Praze 6 Falkon za transparentní a solidní firmu?
Podle českého práva se na prodej majetku vztahují jasná pravidla. V případě prodeje obecního majetku je to dvojnásob jednoduché. Kdo zaplatí více, vyhrál. A to se přesně stalo. Vítěz stoprocentně naplnil podmínky soutěže. Výběrová komise, jejíhož jednání jsem nebyl přítomen, vybrala a následně rada a zastupitelstvo schválily. Co více a co transparentněji se asi tak mohlo udělat? Hotel Praha byl ve strašném technickém stavu, pohrobek socialismu, představa, že by jej měla dále provozovat městská část jako "hoteliér", byla pro mne jako pravicového politika nepřijatelná. Dotázal jsem se bezpečnostních složek státu, zda-li je firma Falkon důvěryhodná, odpověď zněla ano. Tím to končí.

Kolik stála vaše první primátorská kampaň v roce 2002 a které firmy se na ní podílely?
Všechny detaily ohledně kampaně jsme zveřejnili ve sdělovacích prostředcích. Na kampani se nepodílely žádné firmy. Organizovala ji ODS.

Kolik stála vaše druhá primátorská kampaň v roce 2006 a které firmy se na ní podílely?
Odpověď je stejná.

Pomáhal vám s kampaněmi pan Janoušek?
Pan Janoušek mi pomáhal jako mediální poradce. Pochopitelně i jako kamarád. Má přirozený selský rozum. Vidí věci z jiné perspektivy než já. To je cenné.

Vztahy s policií

V roce 2006 jste Pražanům sliboval řadu věcí. Deset nových stanic metra, třicet kilometrů nových tramvajových tratí a další. Je reálné tyto sliby do konce volebního období splnit?
Ale jistě. V naprosté většině případů ano. V některých oblastech už máme splněno. Otevřeli jsme 3 nové stanice metra a dalších 9 je v projektové přípravě. Důležité je začít stavět a připravit finanční krytí. To je můj úkol.

Příbuzný

Když vidím ve filmu Vlastu Buriana, vždy se hodně zasměju. To, bohužel, nemohu říci o našem rozhovoru.

Považujete za výhodnou smlouvu, kterou jste po povodních uzavřel se společností Incheba o pronájmu Průmyslového paláce?
Vlastně nebyla ani jiná možnost. Povodně způsobily Praze 26miliardovou škodu. Incheba se v době, kdy na Výstavišti bylo půl metru bahna, zavázala k tomu, že se o obnovení původního stavu a další rozvoj postará. Dnes má v plnění svých závazků roční zpoždění, přesto investuje a já nepochybuji, že se společnost postará o nápravu. Pokud ne, vypovíme smlouvu.

Je stoprocentně jisté, že bude Incheba z pojistky, kterou by měla dostat za požár, rekonstruovat Průmyslový palác?
Neumím si představit, že by to bylo jinak.

Proč jste si bez vědomí vedení protikorupční policie a policejního prezidia pozval náměstka protikorupční policie Tomáše Martince a nabídl mu post šéfa pražské policie?
Tato otázka je brutální fabulací. Pana Martince jsem vzdělával jako protidrogového koordinátora v polovině devadesátých let. Považuji ho za velmi schopného a inteligentního policistu. Setkal jsem se ním jednou v letošním roce a ptal se na jeho pohled bezpečnostních problémů města. Jak je řešit. Nejsem dlouhodobě spokojen s bezpečnostní situací v Praze. To je celé. (pozn. red.: Náměstek Martinec MF DNES potvrdil, že mu Bém na schůzce nabízel funkci šéfa pražské policie. Považoval to podle svých slov za nestandardní jednání a šel to oznámit svým nadřízeným.)

Považujete prodej Škodova paláce společnosti pana Pawlowského a jeho následný pronájem magistrátu za nejvýhodnější řešení pro město? Pokud ano, proč?
Škodův palác neprodávalo hlavní město Praha, ale stát. Magistrát si Škodův palác následně ve výběrovém řízení pronajal. Umožnilo nám to sestěhovat z desítek míst veřejné služby do jednoho místa. Nabídli jsme "supermarket" veřejných služeb na jednom místě, s veškerým komfortem. To je jistě obrovská deviza hlavně pro obyvatele Prahy. Ekonomický přínos pro Prahu v konečném důsledku bude také plusový. Proč nás opět nechválíte a tuto nespornou kvalitu zpochybňujete? Byla jste se tam vůbec podívat?

Prý jsou ve vašem příbuzenstvu blízcí herce Vlasty Buriana. Je tomu tak?
Ano. Jako každý normální člověk mám příbuzné. Slušné příbuzné. Dokonce restituovali majetek, o který rodina přišla za komunistického režimu. Přeji jim to. Mojí vlastní rodině se žádný majetek nevrátil. Tak už to chodí. Nestěžuji si, jsem relativně skromný člověk. Mimochodem, když vidím ve filmu Vlastu Buriana, vždy se hodně zasměju. To, bohužel, nemohu říci o našem rozhovoru.

politolog Petr Just: Bém je v projevech velmi  nepřirozený

Jak si vysvětlujete, že se v průzkumech Pavel Bém stále umisťuje na předních místech co do oblíbenosti?
Bém není spojen s žádnou citlivou kauzou či skandálem. Není veřejně konfrontován v nějakém vleklém sporu. Jeho angažmá ohledně "chobotnice“ na Letné už je téměř zapomenuto, toto téma dnes stojí na okraji veřejného zájmu, už se o něm skoro nemluví. Pozitivní dopad na jeho image může mít i výlet do Himálaje a obecně pověst sportovce a horala. Nejde ale jen o jeho vlastní osobnost, je to i výsledkem srovnání s ostatními vrcholnými politiky.

Může to být tím, že se až donedávna příliš nevyjadřoval ke kontroverzním politickým tématům?
Ano. Bém je velmi opatrný politik, dokáže odhadnout, co – jaké vyjádření, jaký postoj – by mu mohlo uškodit. V pozici 1. místopředsedy ODS stál prozatím tak trochu v závětří, kde vyčkával na vhodnou příležitost. Ta – jak se zdá – přišla po senátních a krajských volbách. Teď už se začíná vyjadřovat daleko více k celostátním tématům, například k tomu, zda má být J. Paroubek v rámci dohody o předsednictví podpořen do funkce předsedy Poslanecké sněmovny, nebo vyjadřuje svůj názor na vstupování ODS do krajských koalic s ČSSD.

Jaký je Pavel Bém typ politika?
O jeho politických názorech se moc neví. Tím, že doposud nebyl v žádné exekutivní ani legislativní funkci na nejvyšší, celostátní úrovni, neměl ani příležitost je prezentovat. Co je však naopak více než evidentní, je úzké napojení na Václava Klause. Sám ostatně přiznal, že s ním své rozhodnutí kandidovat na předsedu ODS konzultoval. Ve svých projevech je ale velmi patetický, nepřirozený, až umělý. Je zajímavé, že zrovna on kritizoval M. Topolánka za to, že jeho projev ohlašující kandidaturu na předsedu byl patetický.

Dá se odhadnout, co by mohlo být jeho největší politickou slabinou?
Slabinou je absence zkušeností z celostátní politiky. Ač je pravda, že řízení hlavního města není od řízení státu příliš vzdálené a rozhodně má blíže k celostátní politice než starosta menšího města. Určitou nevýhodou se může zdát i to úzké napojení na Václava Klause. To v současné situaci není v ODS zárukou úspěchu, možná spíš naopak. Příkop mezi ODS a Klausem se v poslední době opět o něco prohloubil, kritika z řad členů ODS směřovaná k prezidentovi sílí. Další nevýhodou může být fakt, že je vnímán jako příliš pražský politik, doposud spojený jen s pražskou politikou. To může být jeho slabinou v momentě, kdy by (jako případný předseda ODS) vedl stranu do celostátních sněmovních voleb.

Většina Angličanů věří, že se EU rozpadne, řekl politolog v Rozstřelu

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Po střelbě ve Štrasburku jsou tři mrtví, útočník je stále na útěku

Policie hlídkuje v centru Štrasburku, kde útočník zabil několik lidí...

Tři lidi zastřelil v úterý večer v centru Štrasburku útočník, který je nyní stále na útěku a možná i mimo Francii....

Nemocnici obsadila policie. Taxikář oznámil, že tam vezl vrahy čerpadlářky

Heliport ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Zásahová jednotka, policisté v civilu i běžné hlídky ve čtvrtek dopoledne prohledávali Fakultní nemocnici v Hradci...

Demonstrace žlutých vest v Paříži i Bruselu. Policie zatkla stovky lidí

Demonstranti ve žlutých vestách se navzdory zákazu sešli na hlavní pařížské...

Ve Francii vypukly v sobotu další násilné protesty. Policie v centru Paříže nedaleko bulváru Champs-Élysées proti...

Za nadávky v TV Barrandov podala ČT trestní oznámení. Soukup se směje

Jaromír Soukup ve svém pořadu na TV Barrandov

Česká televize se právně ohradila proti obsahu vysílání TV Barrandov, podává trestní oznámení. Veřejnoprávnímu médiu se...

Ďuričko žaluje nevděčnou dceru. Dal jí domy za miliony, ona ho zavrhla

Bohumír Ďuričko v Justičním areálu Na Míčánkách

Bývalý pražský hoteliér Bohumír Ďuričko, který dostal 12,5 roku za vraždu Václava Kočky mladšího a z věznice byl...

Další z rubriky

ZÁPISNÍK: Troubové a hněv. ČSSD, ani Zeman nechápou míru vzteku v zemi

Sjezd ČSSD v Brně - (zleva) brněnský primátor Roman Onderka, jihomoravský hejtman a kandidát na předsedu ČSSD Michal Hašek a Zdeněk Škromach (18. března 2011)

Soutěž o nejpitomější výmluvu v sociální demokracii. Podlehl Zeman přesvědčení o neomylnosti? Babiš jde nahoru. To jsou...

ZÁPISNÍK: České sebebičování. Přijali jsme Mnichov a vůbec

Edvard Beneš před svou vilou

Obama přestal kouřit kvůli své ženě a lidem chybí nadhled. Říkáme, že jsme nejhorší a že se Beneš v roce 1938 choval...

ZÁPISNÍK: Cože? Už zase krachuje západní civilizace?

Nemůžete říci, že jste nebyli varováni, říká film Rolanda Emmericha 2012.

Ministr byl na šrot, Zdeněk Škromach fotil "výborné koláčky", Okamuru s Bártou spojila kniha a Tokio volá "Banzai"! To...

Najdete na iDNES.cz