Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Doma? Tam se nerad zadlužuji, řekl Sobotka

  1:00aktualizováno  1:00
ČSSD umí před volbami pořádně nafouknout rozpočtový měšec svými sliby. Také ministr financí Bohuslav Sobotka musí pod Paroubkovou taktovkou přiložit ruku k dílu, ať chce nebo nechce. Vyměnil už dřívější finanční zdrženlivost za naději na kariéru v Paroubkově týmu?

Rozhovory Michaely Jílkové

Pane ministře, prohlásil jste: "Rozhodně se nechystáme voliče podvést." Dal byste tedy za vaše předvolební sliby ruku do ohně?
Já se snažil o to, aby ten volební program byl maximálně realistický a vycházel z možností české ekonomiky. Takže já bych za ten volební program ruku do ohně dal.

Když tedy budete slibovat jen to, co jste schopni skutečně splnit, trváte si na svém výroku ze začátku března, že plošné přídavky na děti je slib realistický?
My jsme připravili takový návrh, který v zásadě respektuje to, že dětské přídavky budou dostávat i střední příjmové vrstvy, ale současně jsme omezili tyto přídavky na pětinásobek životního minima.

Takže asi měsíc od tohoto vašeho výroku říkáte, že plošné přídavky nebudou. Tak proč jste to tedy prosím říkal?
No, protože my jsme ten volební program ještě upravili na základě připomínek a řešili jsme vazbu na jiné dávky. Budeme poskytovat také příspěvek na počítač, příspěvek na pořízení školních pomůcek, a ten bychom neradi poskytovali všem rodinám.

No a proč opouštíte slib o plošných přídavcích, když je tak dlouho slibujete?
Protože je racionálnější poskytovat tyto dětské přídavky přece jenom do určitého limitu.

To vám oponenti celých osm let říkali, že je to zbytečné a neracionální. Co vás tak náhle osvítilo po těch osmi letech teď v půlce března?
Já si nejsem vědom, že by nám oponenti něco takového říkali.

Říkali, ale abychom se dobrali té podstaty. Vy jste řekl, že je to slib realistický. Takže prosím, již to není slib realistický, již máte jiný slib?
Ne. Z ekonomického hlediska je to realistický slib.

Tak z politického, jste politik.
Z politického hlediska je to realistický slib.

Ale který už neslibujete.
Dá se vymyslet racionálnější systém, který nám umožňuje na to navázat i jiné dávky.

Shodneme se tedy alespoň v tom, že jste změnil názor.
Já jsem v tomhle nezměnil názor. Jenom jsme upravili volební program tak, aby se ta část, která se týká dětských přídavků, lépe vázala na jiné části, jako jsou jiné dávky pro rodiny s dětmi.

Léky zdarma už nejen seniorům?

Trváte na tom, že vaše sliby jsou podložené? Protože vy říkáte, že volič uvěří těm slibům, které jsou podložené.
Dneska jsme v lepší situaci, než jsme byli před čtyřmi lety, a můžeme si dovolit volební program, který je ambiciózní vůči rodinám s dětmi a který je ambiciózní vůči příjmům domácností seniorů.

Když se vám tedy tak daří, nebylo by čestnější, kdybyste splnili ty sliby, které jste doposud nesplnili? Třeba léky zdarma seniorům nad 70 let. Proto vás mnozí také volili.
V tuto chvíli máme řešení, které by tomu mohlo napomoci. My bychom rádi nejenom pro seniory, ale pro lidi, kteří mají nízké, velmi nízké příjmy, zavedli možnost, že pokud překročí spoluúčast ročně určitou částku, tak jim pojišťovna ten zbytek spoluúčasti vrátí.

A jakou částku? Jistě to máte promyšlené.
Ta částka se bude pohybovat v takovém limitu, aby pro tyto lidi měla smysl. A aby nám to v rámci systému zdravotní péče umožňovalo udržovat rovnováhu v systému financování systému zdravotní péče. V tuto chvíli nebudu uvádět žádné konkrétní částky.

Proč je neřeknete? Víte, to je takové, použila bych výraz mazané.
My v našem volebním programu nemáme konkrétní částku, máme tam popsaný tento mechanismus. V situaci, kdy povedeme příští vládu, jsme připraveni tento mechanismus do legislativy prosadit.

Mluvíte o tom, že volební program máte velmi promyšlený a podložený. Tak jistě i tu částku máte zdokumentovanou, vypočítanou.
Tu částku uvádět nebudeme, protože ona je skutečně velmi, velmi specifická a individuální.

Není to tedy tak, že to nemáte vypočítané?
Pro nás je důležité, abychom pro ty lidi s velmi nízkými příjmy takovýto systém prosadili. Tady není důležitý věk. Tady je spíš důležitá sociální situace

Dobře. Ale tu částku nemůžete říct, proč?
Já částku teď uvádět nebudu.

Že ji nevíte?
Jsou určitá pásma, ve kterých vedeme v tuto chvíli úvahy, ale jsou to zatím jenom pouze pásma.

Člověk ten slib vůbec nemusí brát vážně a může si myslet, že ho nemáte promyšlený.
Tento princip máme zmíněn v našem volebním programu, a pokud jde o konkrétní dopady a konkrétní specifikaci, tak ta bude předmětem příslušného návrhu zákona.

Dále jste slibovali 50 tisíc do kolébky. Proč to tedy neuskutečníte? Třeba příští rok, když se vám tak daří...
Pokud zvítězí sociální demokracie, tak výrazně podpoříme rodiny s dětmi, a jednou z forem bude zvýšení porodného. Navrhujeme, aby se ta dávka vyplatila během tří let, z poloviny v hotovosti a z poloviny v poukázkách, ze kterých by bylo možné hradit vzdělání matky a vzdělávání dětí.

Teď říkáte během tří let, a místopředseda vlády pro ekonomiku Havel říkal šest let. Zdá se, že to jaksi nemáte ujasněné, podložené ve vaší straně.
Sobotka: Ne, ne, ne. Od začátku říkáme během tří let a také je to tak uvedeno v tom volebním programu, který jsme prezentovali.

Já vám ho zacituji...
Něco jiného je, že to porodné bude poskytnuto během tří let, a něco jiného je platnost šekové knížky, kterou vydáme. Ta bude platit minimálně do doby, než to dítě půjde do první třídy. Těmi šeky bude možné platit například za pobyt dítěte ve školce, stravování ve školce nebo jeslích. A ta matka si za ně bude moci zaplatit jazykové vzdělání, zvýšení své kvalifikace, získání třeba bakalářského titulu na soukromé vysoké škole nebo podobně. Je to motivace k návratu na trh práce, ale současně podpora toho, aby rodiče dávali děti do předškolních zařízení.

A to bude – pokud vyhrajete volby – zavedeno odkdy?
Rádi bychom ten systém zavedli v roce 2007.

Firmám daně snižovat nebudeme

Jak si vysvětlujete, že třeba ekonom Kohout, který byl váš poradce – tak mu jistě věříte a máte ho za dobrého ekonoma – řekl, že normální člověk vůbec nemůže věřit, že by vaše sliby byly myšleny vážně, že to by ekonomický růst musel být dvojciferný.
Tohle je skutečně unáhlený výrok. Já jsem s panem Kohoutem spolupracoval před třemi lety, kdy jsme připravovali reformu veřejných rozpočtů. V posledních letech už mým externím poradcem není.

Viceguvernér České národní banky Singer dokonce řekl: "Občané by se neměli obávat nesplnění slibů. Skutečným děsem je jejich realizace!"
Já jsem viděl výzkum mínění mezi těmito ekonomy a většina z nich si přeje vítězství ODS. Tito lidé mají velmi vysoké příjmy a určitě by uvítali zavedení rovné daně. Už tolik nemyslí na ten zbytek obyvatel, který musí vystačit s příjmem, který je nižší než průměrná mzda.

Takže to jsou špatní ekonomové?
Jestliže mi nějaký ekonom doporučuje, abych snížil daně, a doporučí mi, abych spoléhal na to, že zvýšení schodku doženu hospodářským růstem, tak to podle mne není racionální a seriózní ekonomické doporučení.

Ale ve svém volebním programu máte snižování daní. Například "snížíme daň z příjmu právnických osob postupně až na 20 procent".
Ano, ale v tom programu máme druhou větu, která říká, že současně chceme rozšířit daňový základ.

Aha. Takže to je zjednodušení, ale ne celkové snížení. Ten podnikatel odvede stejně.
Podnikatel odvede zhruba stejně, kolik odvede dnes.

Pane ministře, není to tedy "habaďura" na voliče? Vy tady máte: "snížíme daň z příjmů", ale ten podnikatel vlastně zaplatí stejně.
No, zaplatí stejně, ale bude se pohybovat v daleko jednodušším daňovém prostředí, nebude tolik potřebovat podporu daňových poradců.

Aby si volič ten program správně přečetl: takže právnické osoby zaplatí zhruba stejně?
Nebudou mít nižší daně, než jsou dnes.

Nemám dobrý vnitřní pocit z deficitů

Pane ministře, když toho vaše vláda dělá tolik dobrého pro mladé rodiny, proč jste si ještě nevzal hypotéku? Bydlíte už v druhém pronajatém bytě. Vždyť je to finančně nevýhodné.
Prostě se nerad zadlužuji, a až si budu pořizovat vlastní bydlení, tak bych se rád zadlužil co nejméně.

Doma vám to vadí, a jaké máte pocity v ministerské funkci?
No tak nemám radost z toho, že rozpočty jsou deficitní. Nemám z toho dobrý vnitřní pocit. A proto jsem se snažil ty čtyři roky vystupovat proti vyšším výdajům. Někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo.

Jste s těmi sliby vy vnitřně ztotožněn? Vy osobně? Neposloucháte jen většinu v ČSSD, která vám vytýkala, když byl předsedou Stanislav Gross, že se odkláníte od levicové politiky?
Já jsem vnitřně ztotožněn s tím, že v příštích letech by rodiny s dětmi a rodiny seniorů měly získat větší podíl na hospodářské prosperitě. Jestli jde o ty jednotlivé nástroje, tak samozřejmě můžu mít nějaké vnitřní výhrady nebo bych to třeba udělal jinak.

Ale hlásal jste něco jiného. Vytýkali vám odklon od levicových voličů a teď sám říkáte, že je dobré udržet si ty levicové voliče, které přitáhl premiér Paroubek.
To říkáte vy o udržení levicových voličů.

Ale vy jste to řekl! Mohu zacitovat.
Spíš jde o to, aby na hospodářském růstu profitovaly také rodiny s dětmi a rodiny seniorů.

Jestli jste přece jenom neustoupil ze svých názorů jako disciplinovaný sociální demokrat.
Já jsem disciplinovaný sociální demokrat. Vždycky jsem se o to snažil, abych byl disciplinovaný sociální demokrat. A politika je věcí kompromisu.

A není to i proto, že kdybyste dál trval na těch názorech, které jste měl, tak byste nemusel být již po volbách ministrem financí?
Zatím nemám důvody si myslet, že pan premiér se mnou nepočítá. Ale dokážu si představit jinou variantu, že pan premiér se z nějakého důvodu rozhodne, že tam já nebudu.

Ale shodneme se na tom, že kdybyste přece jenom trošku neměl takové sociální názory jako třeba premiér Paroubek, tak byste tím ministrem už nemusel být?
Já jsem zvyklý panu premiérovi své názory říkat. On si je vyslechne, zváží je. Přihlédne, nebo nepřihlédne.

Ale pan premiér má rád, když lidé kolem něho mají totožné názory.
Já bych třeba mohl být šťastnější, kdyby k nim častěji přihlédl, než tomu je, ale někdy tomu tak není. On je premiér a on v tuto chvíli rozhoduje a já to respektuji. To by ta vláda vypadala pěkně divně, kdyby ministři nebyli vůči premiérovi dostatečně loajální.

Prohlédněte si video na iDNES.tv.

Autor:


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Neznámý útočník střílel z vozu na projíždějící auto, žena nepřežila

V jihlavské Slavíčkově ulici se střílelo na projíždějící automobil. Útok...

Na okraji Jihlavy se v pátek odpoledne střílelo. Po ženě v autě z protijedoucího vozu několikrát vystřelil zatím...

Podezřelým ze střelby z auta je exmanžel oběti, u silnice se našlo tělo

Kriminalisté v sobotu ve Štokách na Havlíčkobrodsku prohledávali dům bývalého...

Páteční střelbu z auta na okraji Jihlavy, při níž zemřela starší žena v jiném autě, mohl mít na svědomí bývalý manžel...Na Manhattanu explodovala trubková nálož, útočil Bangladéšan

Newyorská policie zasahuje na Manhattanu, kde je hlášena exploze (11. prosince...

Newyorská policie zasahuje na Manhattanu, kde vybuchla nálož. Lékaři ošetřili čtyři zraněné. Výbuch zranil i muže,...

Nenecháme si vnucovat, kdo u nás bude pracovat nebo žít, řekl Babiš v Bruselu

Premiér Andrej Babiš vystoupil v Bruselu na tiskové konferenci na okraj summitu...

Premiér Andrej Babiš odmítá, aby se Česko pokoušelo přijetím několika uprchlíků přesvědčit Evropskou komisi ke stažení...

VIDEO: Čínský lezec po mrakodrapech zemřel, spadl z 62patrové budovy

Známý čínský lezec Wu Jung-ning

Číňan Wu Jung-ning, který se proslavil lezením po výškových budovách bez jakéhokoli jištění, zemřel po pádu...Další z rubriky

VIDEA TÝDNE: Pád z mrakodrapu, střelba v Jihlavě a těžká práce revizorů

Číňan Wu Jung-ning, který se proslavil lezením po výškových budovách bez...

Nejsledovanějším videem na serveru iDNES.cz tohoto týdne je tragický pád známého čínského lezce Wu Jung-ninga z 62....

Na financích končí náměstek pro hazard. Zvážím právní kroky, říká

Ondřej Závodský

Noví ministři už začali obměňovat své spolupracovníky. Například na resortu průmyslu a obchodu skončí čtyři náměstci. Z...

KSČM chce stále šéfovat komisi pro kontrolu GIBS. Trvá na Ondráčkovi

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček na sjezdu komunistů v pražském Top Hotelu...

Komunisté trvají na tom, aby poslanec Zdeněk Ondráček vedl komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů....

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!Najdete na iDNES.cz