Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Diskuse k článku

Jak viděli krizi roku 1929 a 1931 aneb pobavte se

Počasí není nic moc, ale s tou krizí se dá docela žít, ne? Už jsem v tom smyslu zahlédl i nějaké titulky. Skoro se tomu nedivím: už nám přiznali, že krize, která nehrozila, je tady, ale ať koukáme, jak koukáme, nikde žádné řady nezaměstnaných čekajících na gulášovku, nikdo pořád nebydlí v jeskyni a rozpadlými továrními halami neprorůstají břízy.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

rezjir

Dokonce i před 101 lety

Kríse v Americe.

Píše Richard Morawetz. (Naše doba, r.XI, 1907, č.3.20 prosince

Hospodářský život naší doby jest věru nadmíru zajímavý; téměř každodenně přináší nám něco nového. Buď zjevy vůbec, aneb aspoň jevící se v míře neznámé, jindy zas choroby, jichž prvky ovšem již v národohospodářské abecedě obsaženy jsou, leč v té komplikaci i nejstarší znalce do trapné situace přivádějí. Situace tím trapnější, čím kritičtější choroba jest, neboť ještě nenalezen lék k odstranění zla stávajícího; přes noc dostavují se choroby nové a zasahují údy posud zdravé.

Stojíme na konci veliké konjunktury. Ne snad čistě místní, ale světové a s povděkem kvitujeme, že i rakouský průmysl, posud jako popelka vždy do kouta odstrčený, tuto situaci cítil. Co stkvělých let prodělávalo jindy Německo a jiné státy průmyslové, zatím co se u .nás situace ve světle příznivém nejevila!

0/0
18.3.2009 7:47

rezjir

Re: Dokonce i před 101 lety

Kríse v Americe.

Píše Richard Morawetz. (Naše doba, r.XI, 1907, č.3.20 prosince

Prosperita začala v Americe a v Anglii, pokračovala krok za krokem od západu k východu, až konečně přes Německo i k nám svou cestu našla. Byli jsme posledními v dlouhé řadě, naučili jsme se však skromnosti a jsme rádi, že vůbec na nás došlo.

Náhlý rozmach hospodářský v celém světě byl v pravdě tak bá­ječný, že se prostě všude jeviti musil. Mnohý průmysl prožil právě doby, jakých vůbec sotva kdy bylo; výjimky jsou tu velice řídké. Ale též celý vzestup k vrcholu konjunktury dál se tempem téměř horečným, ba nevídaným; zkrátka unikum v dějinách národohospo­dářských.                                                     

Ani nejodvážnější optimista nemohl za takových okolností oče­kávat, že se podobné poměry udrží a je-li již zákon o vlnité cestě hospodářství ustálen, musil tenkrát při pouhém nahlédnutí do mrtvých cifer statistických vždy znova na sebe upozorňovat.

0/0
18.3.2009 7:53

rezjir

Re: Dokonce i před 101 lety

I bylo zcela samozřejmé, že po mohutném tom vzestupu zas jednou cesta dolů nastoupena býti musí; bylo jen otazkou, kdy a jakým tempem pochod zpět nastnne, Prorokovatiti něco v tomto (s.172) ohledu bylo nemožno. Právě změna celých poměrů, ohromné posuny ve výrobě i spotřebě nedaly se odhadnout. Jisto jen bylo, že průmyslu (hlavně některých odvětví) téměř denně přibývalo, že ceny mnohých surovin takřka každou hodinu nového a nového zvýšeni doznávaly. Tu ale přestávaly doby normální. Stará jest zkušenost obchodního světa, že stoupající konjunkturou optimistů stále přibývá, že tudíž následky kříse, neb reakce na trzích spekulačních, tím více obětí si vyžadují, čím delší prosperita předcházela. Mohli jsme to i u nás v Rakousku pozorovati.

0/0
18.3.2009 7:55

rezjir

Re: Dokonce i před 101 lety

Nic nevadil fakt na bíledni ležící, že ohromná spotřeba výrobků průmyslových, poslední válkou zaviněná, jen do­časnou poptávku nadnormální přivoditi mohla. Okamžitá nouze o zboží vedla k velikým nákupům spekulativním tak, že mnoho, pře­mnoho kupováno bylo, aniž by kupec též další odbyt zajištěný měl.

Za takových předpokladů nelze se nijak diviti, že minulá doba hospodářského rozpětí z mnoha stran jistými obavami provázena byla. Obava, že by po nevídaném vzestupu též katastrofální krise nastati mohla, měla zajisté své oprávnění, ač naděje, že uklidnění znenáhla nastane, rovněž stávala.

Jest zajímavé, že stejně jak první jarní vánek, lepší počasí hospodářské zvěstující, od západu k nám zavál, i předzvěsti blížící se bouře z Nového Světa k nám docházely. Amerika byla vždy zemí velkospekulace a neobmezeného podnikání a zachovala si též v tomto případě prioritu.

0/0
18.3.2009 7:56

rezjir

Re: Dokonce i před 101 lety

Podniků průmyslových přibývalo, stavěny dráhy, produkce byla na všech stranách dle možnosti ještě zvýšena. Zatím co takto na jedné straně nejfantastičtější plány stále množících se optimistů uskutečněny býti měly, vrhlo se na straně druhé vše na bursu, by zde spekulací hlavními surovinami a průmyslovými pa­píry rovněž veliké zisky zabezpečeny byly.

První velká reakce dostavila se na trzích New-Yorkských na jaře l, r. a veliká tehdejší panika byla výstražným znamením i nezvrat­ným důkazem panujícího nedostatku peněz. Tehdy bylo již jasno, že trh peněžní nastalé poptávce po zlatě vyhověti nemůže; hlavní pa­píry burs amerických byly za několik dnů silně znehodnoceny, neboť zástupy malého spekulujícího lidu házely vše na trh, by buď zachrá­nily, co se zachrániti dá, neb proto, že spekulovaly na dluh a při tísni peněžní žádného dalšího úvěru dosíci nemohly.

0/0
18.3.2009 7:57

rezjir

Re: Dokonce i před 101 lety

Veliké tyto otřesy nezůstaly bez vlivu i na Evropu (hlavně Něměcko) ; nastalo však konečně uklidněni. Nedostatek peněz nebyl ovšem i nijak zažehnán, vysoké sazby bankovní udržovaly se přes celé léto. (s.173)

Upozornil jsem již, že pozornost celého světa v té chvíli k Ame­rice obrácena byla, i nemohl tu zůstati nepovšimnut boj, jenž v té chvíli z motivů politických ve Spojených Státech začal.

Zákonodárná perioda schyluje se tam ku konci a již za několik týdnů začne ohromný ten boj — vždy po čtyřech letech se opaku­jící — kdy má býti rozhodnuto o dalším režimu. Kdo jen trochu poměry zná, ví, že Roosevelt ohromným táborem přívrženců dispo­nuje, ovšem že jsou to z valné části přívrženci čistě osobní, ne tak političtí.

0/0
18.3.2009 7:58

rezjir

Re: Dokonce i před 101 lety

Roosevelt nerozhodl se však posud ucházeti se opětně o místo presidentské, ačkoliv nijak vyloučeno není, že opětně kandidovati bude, kdyby kandidatura jiná z důvodů osobních stranu v nebezpečí přiváděla. Nechť tomu již jest jakkoliv, dosavadní president má přirozeně zájem udržeti svou stranu při vesle, a sám sobě i nadále popularitu.

Když pak viděl, že hnutí proti trustům stále širší půdy nabývá, musila v něm přec býti vzbuzena obava, že se ani při ohromných j volebních fondech, právě trustovými společnostmi financovaných, velká bitva roku 1908 vyhráti nedá.                                l

Dosti nerad přikročil k krokům proti někdejším jeho spojencům, ale jak již řečeno, nebylo jiného východiska.

Nebylo snad třeba zvláštních kroků, mimořádných zákonů neb pod.; stačilo prostě prováděti zákony stávající. Každé dítě vědělo, že trusty zákonů nedbají. A tak se stalo, že jednoho dne Standard Oil Company od­souzena byla. Pokuta obnášela sumičku as třiceti milionů dolarů. —

0/0
18.3.2009 8:00

rezjir

Re: Dokonce i před 101 lety

Odsouzení tohoto finančního vládce světa znamenalo počátek éry protitrustové. tudíž změnu chospodářských poměrů ve Spo­jených Státech. Situace, beztak již na ostří nože kolísající, stala se pak kritickou. Bursa jest tlakoměrem změny počasí na dlouhou dobu předem z vestu jícím; v kursech cenných papírů nalézají pří­znivé i nepříznivé okolnosti předem již výrazu. Bezohledný postup proti trustům znamená zmaření mnohých jejich výhod a zcela jiné vyhlídky do budoucnosti. Začíná nový poprask bursovni.

Znehodnoceni nezasáhlo vpouze trh akciový. Fanta­stické řáděni spekulace neobmezilo se jen na cenně papíry, nýbrž rozšířilo se i na trh zbožím. Hlavně kovy, a mezi nimi v prvé měď (s.174) byly favorisovány. Z motivů čspekulačních byly ohromné zásoby mědi v skladištích zadrženy, ceny stoupaly každotýdně. Stačil první velký úpadek, vytrhnuti jediného kamene z vysoké budovy, a vše se sřítilo v ssutiny. Celá řada úpadků přivodila v krátké, době klesnutí cen o polovinu.

0/0
18.3.2009 8:06

rezjir

Re: Dokonce i před 101 lety

Klika Rockfellerova dosáhla největšího úspěchu, když se jí podařilo vzbuditi nedůvěru  k ústavům peněžním a když banky nevydržely nárazy runu. Nervosita vkladatelů rostla každým dnem, runu přibývalo,stejně jako insolvencí ústavů,  o jichž jistotě nikdo posud nepochyboval.

Nemůžeme se divit, když vkladatelé uvažovati přestali, když každý své peníze doma uschovati chtěl, třeba přitom nějaké procento v úrocích oželeti musil, za vědomí, že si svůj vklad zajisít. Jistá míra pessimismu jest vždy průvodem sestupné konjunktury, stejně jako optimism v případě opačném. Zde nastala  zmizelou důvěrou v ústavy bankovní téměř přes noc nová kríse peněžní; hlavní cirkulační prostředek — zlato — zmizel v ohromném množství z oběhu, nastává velký boj mezi Starým a Novým Světem. »Boj o zlato« Cedulové banky evropské chvatně zvyšují úrokovou míru, by zabránily vývozu žlutého kovu. Rakousko-uherská banka zvyšuje,  Německá říšská banka na 7%, Anglická banka na 7 procent a další zvyšování není vyloučeno

0/0
18.3.2009 8:14

rezjir

Re: Dokonce i před 101 lety

Americká vláda vidí zoufalý ten odpor a sahá konečně k novému prostředku záchrannému, k vydání dlužních úpisů, krok, jenž pro tu chvíli neminul se úspěchem.

Zda však vrchol kalamity tím překročen, též nelze předvídati — myslím. že každé chvíle nových překvapení dočkati se můžeme.

Každopádně vystupuje důležitá otázka do popředí, jaké následky nevídané tyto zjevy u nás přivodí?

Podotknul jsem již, že se i naše cedulová banka proti vývozu zabezpečiti musila, že i u nás úroková míra na 6%stoupla.

Uvážíme-li, že prosperita průmyslu více méně klesá, že právě nové závody — částečně s dosti značným úvěrem pracující — teprve pracovati počínají, a tudíž jen paběrky velké konjunktury najdou, přivádějí drahé peníze situaci hodně nepříjemnou. Výše úroků patři stejně k předpokladům při zakládáni průmyslu směrodatným, jako cena surovin, neb hotového tovaru. Má-li někdo nyní ze svých dluhů (s.175) 7% pojednou platit, jest to zajisté okolnost, s kterou dříve (za dob normálních) nepočítal.

0/0
18.3.2009 8:15

Deratizátor

Krize?

To je to, co ještě donedávna Topolánek s Kalouskem vylučovali, že se nás přece nemůže absolutně dotknout? Jich asi opravdu ne, protože tyjí z našich daní. A že jich dovedou hojně využívat ku osobnímu prospěchu.:-/

0/0
18.3.2009 4:52

Martin Kostera

Re: Krize?

Krize finančního sektoru se nám opravdu vyhla. Kalousek i Topolánek měli pravdu. Jen Vy to máte trošičku pomotané...;-D

0/0
18.3.2009 9:33

_m-

Re: Krize?

8-o8-o8-oOpravdu se nám vyhla? Ona už skončila?

0/0
18.3.2009 9:38

Martin Kostera

Re: Krize?

Jistě. Nebo máte pocit, že tu kolabují banky, Česká pojišťovna je znárodněna, apod.? ;-D

0/0
18.3.2009 9:47

Oliveti

"Tak si poslechněte, jak to bylo tehdy. "

http://video.google.com/videoplay?docid=-686108267122535204&ei=bj7ASaW_L8iK-Qbjxu3CAQ&q=zeitgeist%2C+the+movie+czech+subtitles

Doporucuji shlednout cele.

Kazdy si v tom najde to sve samozrejme:)

0/0
18.3.2009 1:52

Oliveti

Re: "Tak si poslechněte, jak to bylo tehdy. "

oprava linku :)  

http://video.google.com/videoplay?docid=-686108267122535204&ei=bj7ASaW_L8iK-Qbjxu3CAQ&q=zeitgeist%2C+the+movie+czech+subtitles    

0/0
18.3.2009 1:54

ZZZZZZZZ

Re: "Tak si poslechněte, jak to bylo tehdy. "

Hmm, Zeitgeist, to tady vidim uz asi potisici. Jak originalni !

0/0
18.3.2009 5:38

[eT]

Pobavte se,

za chvíli to zažijete :-/

0/0
18.3.2009 1:25

Najdete na iDNES.cz