Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Diskuse k článku

Beneše do koše

Benešovy dekrety jsou hloupým kostlivcem. Jak můžeme zavrhovat Srby za to, že vraždí své bližní ve jménu nějaké sedm set let staré křivdy? Sami jsme stejní, když lpíme na těch dekretech.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Klokan

To: NEVOLTE ODS@seznam.cz>,
Komunismus nemá nic společného s bojem za národní existenci - nakonec všichni víme, že nosnou ideou komunismu je internacionalismus - , stejně tak jako tento boj nemá nic společného s jakoukoli politickou stranou. Německá rozpínavost existuje v Evropě od sjednocení Německa v 19. století a jejich usilování o ovládnutí území na východ od nich je také stále stejná. Bolševismus byl exportován za císaře Viléma do Ruska právě z Německa s cílem rozvrátit Dohodu. Bez Němců by nebylo komunismu - mírové dohody ve Versailles byly obcházeny právě s pomocí bolševiků. Odmítám stavění autorů příspěvků k provokacím pana Komárka do jedné řady s holohlavci.Mám za to, že kdyby se naplnily vize pana Komárka, naše děti by nemohly ocenit tento článek, protože by již nežily. Současné politické strany odrážejí více či méně názor většiny české veřejnosti, která si uvědomuje smrtelné nebezpečí, které hrozí Čechům, kteří nikoho neohrožují, ze strany sjednoceného Německa. Není přitom důležité, kdo je tam zrovna u vesla. Nebude-li se český národ bránit všemi dostupnými prostředky, je odsouzen k zániku. K tomu je třeba vést naše děti a přijmout veškerá opatření, která jsouplně v kompetenci české vlády. A kdo v ní bude, to bude záležet na nás
0/0
17.4.2002 15:03

Klokan

To: Komárek
Jestli posloucháte občas rádio, díváte se na televizi a čtete i jiné noviny než MFD, jistě byste věděl, že veřejné mínění v Čechách bylo na straně Srbů, nikoli naopak, jak uvádíte. Pátá kolona drogových dealerů, pasáků  a vrahů pod etiketou UCK v Kosovu (nesměšovat s normálními etnickými Albánci, žijícími na území Srbska)byla financována i ze zdrojů BND( dovoluji si tvrdit, že podobných  zdrojů jako SL, Haider a další hitlerovi pohrobci). Tito teroristé (po 11.září celosvětově frekventovaný termín) systematicky napadali a vraždili srbské a romské obyvatelstvo v Kosovu, ze zálohy zabíjeli policisty a vojáky, kteří tam byli kvůli bezpečnosti všeho obyvatelstva. Kdyby tam Albánci nežili, museli by si pánové v Mnichově, Klagenfurtu a Bonnu vymyslet někoho jiného. Stejně tak kdyby v Bělehradě neseděl Miloševič, nasadili by psí hlavu někomu jinému. UCK byla vytvořena a podporována, stejně jako henleinovy úderné oddíly Freikorps, zvenčí. Bylo potřeba rozbít Jugoslávii a pokořit Srby. Následné "humanitární" bombardování SRJ vedlo k situaci, že nealbánské obyvatelstvo je v Kosovu terorizováno pod laskavým dohledem mezinárodních sil. V MFD jsem tehdy ani nyní nenašel jediný článek o genocidě ze strany Albánců, pouze chiméry a novinářské kachny o údajných zločinech Srbů. Stejně dopadnou Češi, když připustí revizi odsunu Sudeťáků.Pane Komárku, Vy nepatříte do koše - koš totiž nemá splachovadlo a zápachu na naší mediální scéně již bylo dost.
0/0
17.4.2002 14:43

jarek

přejděte na www.flashnews.cz
0/0
3.4.2002 10:59

Jáchym - Jihočeské (antisudetské) krajanské sdružení

panu Komárkovi
Herr Komarek, Heim ins Reich!
0/0
28.3.2002 12:28

Jiří

Pokrač.-3 Fakta soukmenovče Komárku z nezávislých novin
Opatření kvůli válce nelze zpětně měřit mírovými kritérii Z těchto důvodů nelze směšovat opatření uskutečňovaná v souvislosti s válkou s principy, které platí v mírové době. Rovněž nelze uplatňovat normy obsažené v mezinárodních smlouvách, které se vztahují k mírové době zpětně na dobu války a odpovědnost za ni. Volání po zrušení konfiskačních a obdobných dekretů prezidenta republiky má dosáhnout majetkových restitucí a tedy toho, aby to, co Československo získalo v důsledku reparací, bylo vráceno viníkům války. Z poražených se mají stát vítězové i po formální stránce. Profesor Ermacora vypracoval plán k dosažení majetkových restitucí vůči ČR na žádost bavorské vlády v roce 1991 v souvislosti s přípravou čs.-německé smlouvy. Jako předpoklad k získání majetku doporučoval zrušení všech konfiskačních dekretů a tzv. amnestijního zákona. Na ČSR měl být činěn nátlak, aby neučinila při přístupu k Evropské úmluvě výhradu k dodatkovému protokolu č. 1 ohledně uplatňování individuálních nároků z konfiskačních opatření. Dále doporučil, aby vyhnání bylo označováno jako akt genocidia, a umožnilo se tak prolomit právní zábrany majetkových nároků. Německo mělo usilovat o usnadnění nabytí státního občanství pro Němce, prosazovat přeshraniční regionalismus, zvláštní práva pro příslušníky německé menšiny v Československu atd. Měl být uskutečňován nátlak na čs. stát, aby změnil své zákony, neboť na mezinárodní úrovni by byly takové nároky těžko prosaditelné. Mnohé z těchto kroků se těmto kruhům podařilo uskutečnit. Přispívají k tomu i jejich spojenci v ČR, ať již tím, že obviňují vlastní stát a pomlouvají jej, nebo přesvědčují české občany, že když se těmto požadavkům vyhoví, nic jim nehrozí. Taková stanoviska českých publicistů, kteří nenesou žádnou odpovědnost, však tyto záruky nepřinesou. Proto je opatrnost představitelů politických stran a vlády zcela namístě. Od současné demokratické a protinacistické německé vlády skutečně žádné nebezpečí České republice nehrozí. Vlády a jejich kroky se však mohou měnit. A jak ukazují nedávná prohlášení představitelů Rakouska a Maďarska, nelze podléhat bezstarostnosti. Je třeba mít záruky - a dostatek informací. (Autor je profesorem Ústavního práva a státovědy na Právnické fakultě UK) Václav Pavlíček P.S. Dovolil jsem si tento komentář překopírovat jako nejkvalitnější materiál shrnující problematiku Benešových Dekrétů
0/0
16.3.2002 0:12

Jiří

Pokrač.-2 Fakta soukmenovče Komárku z nezávislých novin
Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě čs. státního občanství osob národnosti německé a maďarské v paragrafu 1 odst. 1 stanovil, že čs. státní občané těchto národností, kteří podle předpisů cizí okupační moci nabyli příslušnosti německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti čs. státní občanství. Německé právo považovalo tyto občany za své příslušníky a ČSR tento stav uznala i podle čs. práva. Toto ustanovení se týkalo naprosté většiny osob německé národnosti. Další ustanovení dekretu se vztahovala na zbytek těchto občanů (zejména na Slovensku), až na výjimky pro antifašisty a některé další osoby. Uvedený dekret byl připravován ještě v Londýně pod vedením představitele agrární strany J. Slávika. V důvodové zprávě se vysvětloval soulad s tehdy platnými normami mezinárodního práva. Německo i Československo vycházely ve svých předpisech z toho, že občanství může být jen jediné, a v souladu s tím se postupovalo. Konfiskační dekrety i dekret o pracovní povinnosti Němců byly v souladu s tehdy platným mezinárodním právem, jež bylo vytvořeno spojeneckými mocnostmi. Uvedené normy vycházely z odpovědnosti Německa, Rakouska a národů těchto států za strašné zločiny, které především Německo v této totální válce způsobilo, a z povinnosti příslušníků těchto států tyto škody alespoň zčásti nahradit. Tato kolektivní odpovědnost jako institut mezinárodního práva je vyjádřena v právu na reparace. Terčem byl nacismus V Deklaraci o Rakousku, přijaté na čtyřstranné moskevské konferenci v srpnu 1943, se uvádělo, "že za spoluúčast po boku hitlerovského Německa nese odpovědnost, jíž nemůže uniknout". Na krymské konferenci v únoru 1945 velmoci prohlásily, že jejich cílem je Německo demilitarizovat a "vymáhat věcné reparace za to, co Němci zničili". Uvádělo se, že cílem spojenců není zničit německý národ, ale vyhladit nacistickou stranu, nacistické zákony, organizace a instituce a vymýtit všechen nacistický a militaristický vliv a učinit v Německu i jiná dohodnutá opatření, pokud budou nezbytná pro budoucí mír a bezpečnost světa. Teprve potom budou mít Němci naději, že budou moci žít důstojně a že se jim dostane místa ve společenství národů. Toto prohlášení bylo učiněné jménem ostatních států Spojených národů, tedy i jménem Československa. Tehdy bylo stanoveno, že věcné reparace budou na Německu ze strany spojenců vymáhány odnětím německého národního majetku, ročními dodávkami zboží běžné výroby a použitím německé práce. Postupim: německý lid začal pykat za zločiny O odpovědnosti Němců Postupim stanovila, že "německý lid počal pykat za strašlivé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřeně schvaloval a slepě poslouchal". Uvádělo se zobecněně, že německý lid se "nemůže vyhnout odpovědnosti za to, co sám na sebe uvalil, poněvadž vlastní bezohledný způsob válčení a fanatický nacistický odpor zničily německé hospodářství a musely způsobit zmatek a utrpení". Způsob uplatnění reparací ve prospěch ČSR a dalších západoevropských států podrobně stanovila Pařížská reparační dohoda z prosince 1945, podle které si každá signatární vláda měla ponechat formou, kterou sama zvolí, německý nepřátelský majetek ve své pravomoci a zabezpečit, aby se nemohl dostat zpět do německého vlastnictví nebo pod německou kontrolu. Majetková a další opatření čs. úřadů proti německému obyvatelstvu byla vesměs v souladu s těmito mezinárodními úmluvami nebo je prováděla. Němci na území ČSR byli v době války příslušníky Německa a jako takoví nesli spoluodpovědnost za zločiny, k nimž docházelo a o kterých spojenci jednali. V souladu s tím i Ústavní soud ČR uváděl, že v těchto opatřeních nejde o kolektivní vinu, ale kolektivní odpovědnost.
0/0
16.3.2002 0:05

Jiří

Fakta soukmenovče Komárku z nezávislých novin
Právo-12.3.2002 Dekrety a nové útoky na Českou republiku Spory o dekrety prezidenta republiky iniciované sudetoněmeckými předáky a po roce 1990 prosazované i v čs. společnosti získaly v posledních týdnech a měsících novou dynamiku. Ukázalo se, že snaha o přepsání historie druhé světové války a poválečného období má stále i mezinárodněpolitický rozměr. Zdá se, že lákadlo majetkových restitucí podle scénáře vypracovaného pro bavorskou vládu již v roce 1991 rakouským expertem profesorem Ermacorou je velmi svůdné. Mnohé kroky podle tohoto plánu již byly uskutečněny a jejich zastánci nechtějí zůstat v půli cesty. Většina představitelů politických stran v ČR vyjádřila vcelku jednoznačně odmítavý postoj k těmto pokusům učinit z nacistických a henleinovských zločinců oběti a z demokratických sil zločince. Lži o "spiknutí Stalin - Beneš" Přesto ale doznívají ještě lži o tom, že transfer německého obyvatelstva byl obsažen v dekretech. I bez znalostí historických faktů je zřejmé, že Československo svým vnitrostátním právem nemohlo rozhodnout o odsunu z Polska a Maďarska, ani nemohlo přimět velmoci, které vykonávaly na území Německa státní svrchovanost, aby odsunuté Němce přijalo. Živí se však pohled, že odsun byl dílem spiknutí Stalina s Benešem, i když to tehdejší Benešovi spolupracovníci popřeli (E. Táborský a další). Tvrzení o této údajné dohodě ve skutečnosti opakuje komunistickou propagandu - pouze s jiným znaménkem, než že jen SSSR byl skutečným ochráncem čs. národních zájmů. Zpřístupnění západoevropských archívů a práce mladých českých historiků potvrzují, že zájmy Československa hájila v této věci zejména Velká Británie. Psal jsem o tom, píší tak iněkteří němečtí historici. Chtěl bych poukázat rovněž na zprávu Meziresortního výboru britského válečného kabinetu ve věci přesunu německého obyvatelstva vypracovaného v roce 1944. Ukazuje, že britská vláda již v červnu 1942 informovala Beneše, že v zásadě souhlasí s obecným principem přesunu německých menšin ze střední a jihovýchodní Evropy po válce do Německa. V té souvislosti zpráva citovala názor hraběte Cromborna ve Sněmovně lordů, že ve světle posledních zkušeností by opětné záruky těmto menšinám znamenaly znovu riskovat potíže. Zpráva rovněž upozorňovala, že jakékoliv polovičaté řešení by bylo pro budoucnost nebezpečné. Připouštěla, že existují náznaky, že sovětská vláda by transfer z Polska a Československa podpořila, ale že postoj USA není znám. Teprve postupně byl pro tento britský vládní plán získán souhlas ostatních spojenců - zásluhou samotné britské vlády i čs. činitelů. Rozhodnutí Postupimské konference byla tak výsledkem důkladných a mnohostranných předchozích diskusí o této věci. Proč byl odsun pozastaven Dočasné zastavení odsunu do doby, než spojenci vypracují jeho přesný plán, bylo motivováno především hospodářskými důvody. Hromadný odsun nebyl tedy aktem msty ani důsledkem tvrzené kolektivní viny, ale opatřením, jímž chtěli spojenci zabránit nebezpečí nové destabilizace a války v Evropě. Spojenci tehdy vytvářeli mezinárodní právo, kterým měl být zajištěn budoucí mír. Transfer nebyl proto bezprávím, neboť žádné platné mezinárodní právo tím nebylo porušeno. Česká republika jej nemůže uznat za bezpráví, a tím se vyřadit z tehdy mezinárodně stanoveného práva a přiznat sama odpovědnost za opatření, která měla zajistit budoucí mír v Evropě. Německo samo založilo řadu precedentů k takovému přesídlování. Pokud jde o Němce, organizovalo jejich přesuny.před válkou i během ní - z Itálie, Pobaltí, Rumunska, Bulharska, Chorvatska atd. Československu v rámci těchto opatření příslušelo jen stanovit kritéria, koho odsunout a koho nikoliv, a to v rámci počtů, které byly v Postupimi pro ČSR stanoveny. Na rozhodování čs. úřadů, kdo těmto kritériím vyhovuje, se podílely podle platných směrnic ikomise složené z německých antifašistů. V ČSR měli zůstat podle rozhodnutí čs. orgánů především antifašisté, kterým bylo zachováno státní občanství, neboť se jako čs. občané chovali, a dále skupiny Němců, kteří teprve později získali státní občanství a museli složit i státoobčanský slib. Sudetoněmecká literatura popisuje, že složení takového slibu někteří Němci odmítli. Konfiskační opatření uplatnily i další státy Nepravdivé je i tvrzení, že konfiskační opatření uplatňovalo Československo jako výraz kolektivní viny vůči všem Němcům žijícím v ČSR. Dokonce se tvrdí, že byli zbaveni státního občanství, aby jim mohl být majetek konfiskován. Spojenecké státy vůči německým subjektům - fyzickým i právnickým osobám - taková hromadná konfiskační opatření uplatňovaly na konci války i po ní. Nezjišťovala se individuální vina, neboť se vycházelo z norem mezinárodního práva, které stanovily odpovědnost států a jejich příslušníků za důsledky války. Taková konfiskační opatření uskutečňovaly velmoci i menší státy. Z těch, které jsou dnes členy Unie, lze uvést např. Nizozemsko - nařízení exilové vlády v Londýně z 20. 10. 1944 o nakládání s nepřátelským majetkem, oznamovací povinnosti, vyvlastnění ve prospěch nizozemského státu a zřízení Institutu k tomuto účelu. Tato konfiskace se vztahovala na majetek patřící všem nepřátelským poddaným. Další zpřesňující předpisy o konfiskaci byly vydávány až do r. 1950. V Belgii podobnou úpravu obsahovala zákonná opatření exilové vlády z 23. 8. 1944, v Lucembursku rozhodnutí ze 17. 8. 1944. V Dánsku po předchozích dílčích konfiskačních opatřeních komplexní úpravu přinesl zákon č. 132 z 30. 3. 1946 o konfiskaci veškerého německého majetku. Vztahoval se například na osoby, které mají německou státní příslušnost, ina osoby bez státní příslušnosti, které měly naposledy německou státní příslušnost. Konfiskační opatření čs. orgánů bylo tak plně v souladu s obdobnými opatřeními jiných států Evropy, příslušníků protinacistické koalice. Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě čs. státního občanství osob národnosti německé a maďarské v paragrafu 1 odst. 1 stanovil, že čs. státní občané těchto národností
0/0
15.3.2002 23:49

majer

Z vašich článků je mi na blití
Stydím se za to, že žiji v zemi, kde nemají novináři odvahu psát něco jiného než jim diktují jejich zaměstnavatelé.  Kdyby jste byl stejně kritický k současné politické situaci, tak jste dávno musel napsat, že komplet naše politická scéna se skládá ze zločinců, zlodějů a vydřiduchů.  Namísto toho však naleznete odvahu otevírat  rány minulosti a připravovat půdu pro nástup sil, které nehledí do budoucnosti, ale snaží se o revizi 2. světové války.
0/0
15.3.2002 15:05

majer

Z vašich článků je mi na blití
Stydím se za to, že žiji v zemi, kde nemají novináři odvahu psát něco jiného než jim diktují jejich zaměstnavatelé.  Kdyby jste byl stejně kritický k současné politické situaci, tak jste dávno musel napsat, že komplet naše politická scéna se skládá ze zločinců, zlodějů a vydřiduchů.  Namísto toho však naleznete odvahu otevírat  rány minulosti a připravovat půdu pro nástup sil, které nehledí do budoucnosti, ale snaží se o revizi 2. světové války.
0/0
15.3.2002 15:03

Pepik

Zitra - 15.3. - vyroci okupace
Zitra - 15.3. - bude vyroci okupace - to bude hezke se v MfD docist jak stastny to byl den kdy konecne skoncil ten trapny omyl jmenem Ceskoslovensko v jehoz cele stal ten genius zla a tvurce genocidy Velkonemeckeho naroda Dr. Edvard Benes.
0/0
14.3.2002 16:37

Blonde Brenda

Uz 14 dni....
Uz 14 dni se tu neobjevil zadny novy clanek o nasich starych dobrych Sudetacich......to vam dosla munice? Spolu s mnoha ctenari se tesim az si budeme mit na cem smlsnout a pekne toho Komarka, Steigerwalda nebo Mandlera podusit za ty jejich sebemrskacsky, vlastizradny  a za sudetsky prachy napsany radoby morality .....
Vase verna ctenarka....
0/0
14.3.2002 16:30

Jan

Pomozte jim!
sudetoněmecký landsmanschaft, Haider, Hvížďala, tlustý levhart Pithart, sokolník Emil, přidal se i Komárek. Asi jich bude víc. Až zrušíme Benešovy dekrety, pustíme se společnými do Dekretu kutnohorského. 3 hlasy Čechům a jenom 1 Němcům. Taková do nebe volající nespravedlnost. Však taky na jeho základě němečtí studenti a profesoři opustili Karlovu universitu. To by v tom byl čert, abychom tu křivdu nenapravili.
0/0
12.3.2002 12:06

jarek

placené provokace v rubrice Komárkoviny
Skoro by se chtělo toho zuřivého reportéra nazvat králem demagogů, kdyby nebyl tak omezený, že nechápe, že jeho provokace mají přesně opačný účinek, než který zamýšlí. Skoro by se chtělo ho nazvat vlastizrádcem, kdyby nemusel z něčeho žít, kdyby mu za jeho výtvory postrádající jakoukoliv úvahu, napsané ve spěchu, bez znalosti fakt, neplatili slušný ačkoliv mrzký peníz, za který se řádně opije, aby mohl napsat zase další slátaninu.
0/0
12.3.2002 10:44

jožin - řečený z bažin

Teda Komárku - seš vážně kašpar !!!!
Člověče já bejt tebou, tak už chodím kanálama !!!!
0/0
10.3.2002 14:01

0/0
10.3.2002 13:04

Zdeněk Černý

Komárka do koše
Taková periodika raději ani nečíst. Z historie víme, že tendence kroutit dějinami měli fašisté a komunisté! Je to varující a nebezpečné! Benešovy dekrety by bylo možné zrušit, ale měl by to udělat Dr. E. Beneš za předpokladu, že se mu soudruh Hitler omluví za všechna poříkoří, které páchal na našem lidu a tím způsobil atmosféru, která byla příčinou poválečného vývoje, který vedl i k vyhlášení dekretů. Uskutečnění některých dekretů bylo naplněním snu některých křiklounů z řad sudeťáků. Ti se teď znovu ozývají! Faktem je, že mnozí z nich se dosud nesmířili s porážkou fašismu, protože tento mezník nikdy neslavili, jak tomu bylo v ostatyních zemích Evropy.
0/0
10.3.2002 10:25

Schlimbach

Je to ještě vůbec naivita?
Myslím, že můj nadpis vyjadřuje vše :-))
0/0
9.3.2002 1:30

Franta

jako o Smolickovi
Sudetaci jdou na nas se zrusenim Dekretu jako Jezinky na Smolicka: "Jen dva prsticky vstrcime, hned zase pujdeme.... Doporucuji dovolit jim aby si strcili ty svy dva prsty mezi futra, ale pak poradne zprudka ty dvere zavrit, aby si na dlouho pamatovali, ze valku prohrali oni a ne my, ze Dekrety nejsou bezpravi ale trest ktery si zaslouzili za ta svinstva a podrazy ktere Cechum delali od ty doby kdy sem pritahli z holejma zadkama na pozvani ceskych kralu. Je dobre ze jsou Sudetaci za hranicemi a muzou na nas kricet akorat prostrednictvim sve hlasne trouby MfD...
0/0
8.3.2002 17:14

Horst

MfD - 5. kolona Sudetaku
Ano,  MfD jsou pata kolona Sudetaku, kteri byli v drtive vetsine 5. kolonou pana Hitlera. Dnesni pochvalny clanek na pana Stoibera jasne ukazuje komu patri sympatie MfD.
0/0
8.3.2002 17:06

georgemn

Benešovy dekrety, jde o majetek...
V vcerejsi besede na CT2 zaznel tento nazor: Nikdo se nemusi bat o majetek, ktery nabyl v dobrem umyslu. Presto je na Sumave dost statnich pozemku bez osidleni, napr i vojenskych prostoru, ktere by se mohly dat sudetskym Nemcum jako nahrada. Tak o co tedy jde? Podle mne je jedinym alespon slusnym resenim smlouva s Nemeckem a Rakouskem o vyporadani se s problemy, ktere Benesovy dekrety prinesly. Ne jejich zruseni. Nakonec ze vsech asi 138 jsou na tapete pouze 3 tykajici se vystehovani sudetskych Nemcu.
0/0
8.3.2002 14:04

Marsmeloun

Ahoj Martine,
Precetl jsem si vas clanek a musim rict ze je mi z neho trochu smutno. Ve vasem dalsim clanku o Izraelcich a Palestine mate otazku : "Kdo je vlastne dobry a kdo je zly?". Z toho vyplyva jak uvazujete. Tuhle otazku klade muj osmilety synovec, ktery sleduje nejakou pohadku. Tuto otazku klade ponekud jednodussi divak Novy, kdyz sleduje americky serial, ale publicista? Probuh!
Proto si myslim, ze jste ani tuto problematiku poradne nepochopil a to v lepsim pripade. V tom horsim pisete tyto clanky, proto, ze vam je Nemci vlastneny denik otiskuje.
Mozna byste se mohl zamyslet, jaky byl skutecny ucel Benesovych dekretu. Jiste jich bylo mnoho, a tezko lze poprit to, ze Benes, jinak nijak kladna postava nasich dejin, si se Sudetaky tak trochu vyrizoval ucty. Jednim z techto ucelu bylo ale ochranit samotnou nemeckou mensinu pred lyncovanim, ktere bezprostredne po valce nastalo a ktere se da dost dobre pochopit vzhledem k roli, kterou sudetonemecka mensina sehrala pred valkou- vydirani a rozbiti Ceskoslovenska, vyhaneni  ceskeho obyvatelstva z pohranici ... . Tyto dve narodnosti nemohli vedle sebe dal zit, mohlo by vzniknout neco jako druha palestina a proto si dovoluji tvrdit, ze vyhnani jako akt bylo nemoralni (zvlaste z dnesniho hlediska), ale bylo to nejlepsi reseni z tech spatnych. Navic, kdyz prihlednete k faktu, ze Cesi byli, a to diky Benesovi, na strane vitezu
Co se tyka ceske reflexe. Je jasne, ze vrazda a znasilneni je zlocin a nejde ho omlouvat predeslimi zlociny a skoro kazdy Cech to uzna, ze nesouhlasi s formou vyhnani. Bohuzel se mezi Cechy naslo mnoho hyen, ale ty se najdou v kazdem narode. Takze ceska reflexe existuje. 
Co se tyka sudetonemecke sebereflexe, tak by bylo lepsi, kdybyste si precetl sudetonemecke stranky, ktere se nezminuji o rade veci spachanych sudetonemeckou mensinou pred valkou a radu veci zkresluji. Napriklad radeni rudych kosil, nebo jejich alibisticke popisovani Ceske germanizace Sudet pred druhou svetovou valkou. Je jasne, ze nejde Sudetskym Nemcum vycitat nacisticke zlociny, oni na ne totiz doplatili stejne jako Cesi, mozna jeste hur. Jde jim ale vycitat jejich chovani z Mnichova a to by prave mel byt prostredek jejich sebereflexe.
Nevim jestli jste cetl clanek cesti zbabelci v rubrice nazory. To je aspon clanek o kterm se da diskutovat, protoze tam jsou jasna fakta a ne obecne teze jako ve vasem clanku.
Dobro ani zlo v ciste podobe neexistuje Martine, kazdy a kazdy narod je soucasne dobry a zly zaroven.
0/0
8.3.2002 7:56

jawohl!

Jawohl!
MF DNES je v německých rukou, a tak se nesmí nikdo divit, jak se tam o Češích píše. I ten blbej Kmárek je dobrej, hlavně že tepe Čechy, ty untermenše nevychovaný.
0/0
8.3.2002 0:56

kocourek-černý

Dodatek
Pane Komárek, nemám co dodat a to je dobře.
0/0
7.3.2002 19:17

posledni emigrant

Re: Dodatek
Sehr geehrter Herr Loebl, ich kann mich gut daran erinnern, was Sie bereits über unser Martin Komarek zum Thema Taliban und die Hussiten geschrieben haben.Ihr Artikel war eine große Nummer für die tschechische Journalistik, die sich Ihres in der letzten Zeit bemächtigte. Ich kann Ihre Position gut verstehen, aber Ihre heutige Reaktion hat mit dem Komarek`s Beitrag überhaupt nicht zu tun.Das wissen Sie selbst, oder? Wie kann ein vernünftiger Mensch wie Sie auf einen Beitrag "Schmeiß endlich den Benes in den Eimer" auf diese Art und Weise reagieren? .Wie Sie wissen , er liegt bereits mucksmäuschenstill in Sezimovo Usti.Er spielt für die europäische Politik gar keine Rolle mehr.Das wissen Sie doch.Der liebe EU-Angestellte namens Verheugen sagte,Benes``s Werk spiele gar keine Rolle mehr für die Entscheidung , ob die Tschechische Republik in die EU einzugliedern ist oder nicht.Nun bleibt die Frage, ob es Ihrer Intentionen und Wünschen gerecht und nützlich ist, für die Selbstzerfleischung der tschechischen Journalistik einen heuchlerischen Sekundanten zu spielen.Ich denke nicht,Sie haben es nicht nötig.Die Menschenrechte alleine stellen hier wirklich eine gute Basis dafür,daß die neue Organisierung und Organisation der Mitteleuropa ein gutes Ende nimmt.Dazu brauchen Sie wirklich nicht dünne Bretter zu bohren.Es fällt mir schwer, mein Herr, Ihnen sagen zu müssen, daß die heiligen Aufgaben durch und ausschließlich durch würdige Menschen gelöst werden können.Da war schon der Cäsar: erledigt und bekämpft ist unser Gegner, wenn er auf unserer Seite steht. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Abend und mehr Besonnenheit in Ihrer Sache.Eine Nummer zu groß. Der letzte Emigrant.
0/0
7.3.2002 22:41

kocourek-černý

Re: Re: Dodatek
No tak pane letzte Emigrant, já osobně nespojuji a nebudu spojovat nikdy připojení ČR do EU s těmy dekrety. Je to mojeho názoru čistě věc ČR, ale přesto bych to nebral tak na úplně lehkou váhu. Samozřejně že byl Dr. Benš velký vlastenec, ale spíše experimentální sociolog a kabinetní politik a bohužel neštastná osoba která nikdy nevyšla ze stínu T. G. Masaryka. Pouze nyní je v ústech evrospkého tisku. Nezaslouží si to. Radši bych četl o názorech a filosofii Masaryka a E. Rádla. Nuže bohužel noviny nejsou nikdy platformy rozumných názorů a diskuzí (pouze někdy jako NZZ a FAZ v německém prostředí) . Jsou totiž otroci prodaných čísel.  Jurnalistická etika existuje pouze na papíře. Jinak jim nedělám sekundata ale spíše jakésiho advokata diabolis, když už jste začal o těch svatých úkolech a jejich řešení. Jinak pro mě není nic jak jste psal - eine Nummer zu gross - . Učím se, číst a poslouchat a občas dávám své názory k posuzení. Přeji vám také příjemný večer. Pane poslední emigrante. Jste skutečně poslední?
0/0
7.3.2002 23:10

posledni emigrant

Re: Re: Re: Dodatek
Sehr geehrter Herr Loebl,ich bin weder der erste noch der letzte, der aus der böhmischen Heimat vertrieben wurde.Das ahnen Sie, nicht wahr? Im Unterschied von Ihnen bin ich nicht so skeptisch in der Frage, ob die Journalistik (schlecht oder gut - egal) in ihrer Form nur als ein Überbringer des Prinzips "Nachfrage-Angebot" funktioniert. Gott sei gelobt , dass wir den Capek haben:" wenn die guten Leute, nicht so faul wären...." .Nun der Capek war auch ein Zeitungsmensch sogar mit Moral.Ansonsten freue ich mich darüber, was Sie geschrieben haben: der Benes soll wie die berühmte Kirche im Dorf gelassen werden.Dennoch ,wie Sie sehen, stellt er für bestimmte eingefleischte gutmütige Tschechen wie Komarek eine Hürde dar, an der sich verplichtet fühlt, seine Qualitäten zu messen.Oh, das ist das Traurige an dieser Geschichte.Mit Leichen empor zur Wiederbelebung des traurigen tschechischen journalistischen Alltags.Dennoch bin ich der Überzeugung, dass die MF Dnes ihre Arbeit im Grundansatz gut macht.Sie will mindestens zuhören, was die Leute über ihre Themen zu melden haben.Deshalb darf es uns nicht egal sein, was da abläuft.Meinungsmacher her oder hin, das ist wirklich nicht von Bedeutung.Nun zum Schluss eine Bemerkung: es ist schön, was Sie in Ihrer Antwort geschrieben haben: der Beitritt der CR möchte man wirklich nicht mit Leichen zieren.Nun Herr Löbl, bleiben Sie gesund und glauben Sie bitte an Capek``s: wenn die guten Menschen nicht faul wären, hätten wir mit der Demokratie so viele Probleme ..``Tschüss.Der letzte Emigrant.
0/0
7.3.2002 23:49

posledni emigrant

Martine?
Co to je? Co to je? Je to opravdu nazor ceskeho novinare? Je to opravdu myslenka mysliciho cloveka?Ne neni . To je absolutni nic.Nula.A presto rikam a tvrdim, ze s Vami se spolupracovat musi. Proc? Protoze k takove manipulaci svet=pokemoni nemuze napsat slova ani Slonkova, natoz Steigerwald. K tomu je treba inteligence.Stejna jako byla inteligence propagandistu ala Goebbels: sebeurcovani narodu, obrana proti komunismu, maly prostor pro bilou civilizaci.Kazda veta , opravdu kazda, ktera tam je by mohla vzniknout v Berlin, Wilhelmstrasse 11, Propagandaministerium des Deutschen Reiches.Na kazdou vetu jsem Vam schopen odpovedet tisici fakty, ktere mluvi o opaku.To ,ze se historii ucite ze statem povolenych "nejnovejsich" Klausovskych ucebnic pro mestanku, a ne z ucebnic pro obecnou skolu pane Susty a Hybla, Pekare...atd., ma svou symboliku. Politickou.Je tu citit Vase snaha lezt nekomu do prdele.Prusvih je, ze mu nestojite zady, ale predkem: a proto nevi ani oni , co si maji s Vasim curackem pocit.Tepli nejsou v te Evrope.To byste si pral? To ocekavate?Pojdte pustime se do diskuse, mam pocit, ze clovek, ktery napise takovou logickou slataninu "Benese do kose", ma vetsi ambice , nez jen cinit si pravo mluvit do veci, o kterych se domniva NECO VEDET.Pojdte ,budem diskutovat o tom, v cem by meli cenzori MF DNES na zaklade pokynu shora miti jasno.Pravidla: nebudem si nadavat a budem mluvit ne o predsudcich a cizi ideologii, ale o faktech.Chcete?Cekam na Vasi odpoved. Zatim jen tolik: shledavam za vrcholne neseriozni vtahovat Pana Presidenta Dr. Edvarda Benese do Vasich basni. Verheugen s tou jeho sjednocenou Evroppou si ho vazi vic nez Vy.Ano, nehodi se mu, jak jste postrehl, ale brani se integritu tohoto velkeho evropskeho politika vtahovat do nejakych pochybnosti.Tomu se rika alespon moralka, i kdyz od politika, ktery chce menit ceske zakony-ALE NE TY BENESOVY, nybrz Klausovy.Je to hnusne bahno, ktere Vam Klaus strikl do oci, kdyz uz i na svem jmeneu pochybujete.Martine, Vy nejste ein Mückchen, Vy jste Komarek.Prosim, pojdme k faktum a prestanme se bavit o Vasich infaminacich ceskeho naroda a pana Presidenta Dr.Edvarda Benese. Pokud to neucinite, bude si narod jist, ze nepiste pro ceske lidi, ale pro chatru, ktera kupuje ten Vas denik.verte, bude pak lepe, kdyz zalozite se Slonkovou a Steigerwaldem casopis:"Deutsche Mitteleuropa "se sidlem v Praze.Martine, nepijte tolik pred tvorbou Vasich minimalnich clanku, pijte potom.S pozdravem Karas, Lipsko.
0/0
7.3.2002 15:49

kamo

Re: Martine?
Vážený emigrante, prosím vás jen o jedno: Běžte si masturbovat někam jinam. Ju?
0/0
7.3.2002 16:03

posledni emigrant

Re: Re: Martine?
O kamo, nula kamo, tak mate pocit.Co s nim vsak pocit?Je to nehezke, co jste si dal do programu.Pokud Vam jde o osklivost,vzbuzeni osklivosti pomoci Vam znamych (to je dobre) technik na stesti, mohl byste se snad zdokonalit.Bezte mezi ne: mezi chatru, odpadliky s vytetovanym Klausem v hlave i na riti, tam najdete lidska jednani a praktiky, o nichz snad neco tusite, ale nic nevite.Bezte , zdokonalte se,a pak posilejte nekoho nekam... .Bude to vecnejsi, urazlivejsi.Snad abyste vstoupil do ODS? Tam Vas nauci, jak pojmenovat svou neschopnost, sve nestesti, Vasi prazdnotu.O ni maji Vasi soukmenovci cely slovnik.Nula kamo, snad mas kramo.To Te omlouva a nezavazuje k dalsim vrcholnym misim.Posilej, posli kohokoli, cokoli, kamkoli.Je to bez znamky, nez obalky, bez obsahu.Nula Kamo, mas-li kramo, drogerie na rohu, zachrani Te z tvarohu.Na hlavu cibuli, na mozek bambuli.
0/0
7.3.2002 21:59

kamo

Re: Re: Re: Martine?
Bez urážky. Nic jiného se na ty vaše bláboly napsat nedá. Zkuste si někdy vaši myšlenku nejprve zformulovat, pak si ji napište na papír, znova přečtěte a zkuste opravit tak, aby byla srozumitelná. Nic ve zlém, i při té nejlepší vůli se většinou vaše myšlenky nedají pochopit. Ono není jednoduché umět srozumitelně komunikovat. Píšete rychleji, než myslíte a to je chyba. Méně je někdy více. Přesto vám děkuji za krásnou básničku na konci vašeho příspěvku na mně, upřimně jste mě rozveselil, moc ji sice nerozumím, ale je roztomilá. Díky. Přeji vám méně rozčilování a více radosti. A o vstupu do ODS neuvažuji, minimálně do doby, než začnou opět dělat odpovědnou politiku. :)
0/0
8.3.2002 10:09

posledni emigrant

Re: Re: Re: Re: Nula kamo
Bez urazky, bez vytacky.Projevujete prani na mou adresu.A to vcelku mile prani: mene rozcilovani a vice radosti.Co mi z takoveho prani? Kdyz Vam popreju vesele Velikonoce, nebude to ani uprimnejsi, ani zaludnejsi.Proste, neznam Vas a na zaklade Vaseho prvniho osloveni o masturbaci jako ceste zivotem si nedovedu predstavit, ze Vase prani je pranim,je to nejaky Vas dovetek k mym vetam, ktere jsou Vam pravdepodobne jak mentalne, tak i fyzicky cizi.Proto si mohu jen predstavit, ze Vas typ prani je jen pokryteckym apelem na ctenare tohoto chatu, jehoz cilem snad je treba vyjadrit Vasi sourodost s ceskym kmenem pisatelu na strankach tohoto chatu.A v tom je ten Vas spolecensky problem.Ve Vasi tzv "uprimnosti", cesky receno doboveho klausovskeho appaesmentu a pokrytectvi.A to nasi lide vi, aniz byste jim musel neco prat.Prevazna cast vasi odpovedi se toci kolem rad , o ktere se Vas nikdo neprosil.Vase rady (navod k pouziti pracky Romo pro Neromy) si strcte za klobouk, jestli tam jeste vedle te Vasi bavoracke stetky mate misto, kupte si kratke kozene kalhoty a podivejte se na Acko.Tam je vas svet.Ano, mate pravdu, chci Vas nastvat.Je to ode me uprimne.Cim Vas ale nastvat nechci je doporuceni, a ted uplne vazne,abyste treba si nasel cas pro duchovni rozjimani nad vetou: PAN DR. EDVARD BENES PATRI K NEJLEPSIM CESKOSLOVENSKYM POLITIKUM. Jak Vas tusim znat, nezhasnete pri teto cerne hodince svetlo, take dobre.Alespon muzete cist: Treba Emil Vachek:Nemecka valka, dil I.A uz nepiste, leda byste mel co rici k veci.Posledni emigrant.
0/0
9.3.2002 22:18

posledni emigrant

Martine?
Co to je? Co to je? Je to opravdu nazor ceskeho novinare? Je to opravdu myslenka mysliciho cloveka?Ne neni . To je absolutni nic.Nula.A presto rikam a tvrdim, ze s Vami se spolupracovat musi. Proc? Protoze k takove manipulaci svet=pokemoni nemuze napsat slova ani Slonkova, natoz Steigerwald. K tomu je treba inteligence.Stejna jako byla inteligence propagandistu ala Goebbels: sebeurcovani narodu, obrana proti komunismu, maly prostor pro bilou civilizaci.Kazda veta , opravdu kazda, ktera tam je by mohla vzniknout v Berlin, Wilhelmstrasse 11, Propagandaministerium des Deutschen Reiches.Na kazdou vetu jsem Vam schopen odpovedet tisici fakty, ktere mluvi o opaku.To ,ze se historii ucite ze statem povolenych "nejnovejsich" Klausovskych ucebnic pro mestanku, a ne z ucebnic pro obecnou skolu pane Susty a Hybla, Pekare...atd., ma svou symboliku. Politickou.Je tu citit Vase snaha lezt nekomu do prdele.Prusvih je, ze mu nestojite zady, ale predkem: a proto nevi ani oni , co si maji s Vasim curackem pocit.Tepli nejsou v te Evrope.To byste si pral? To ocekavate?Pojdte pustime se do diskuse, mam pocit, ze clovek, ktery napise takovou logickou slataninu "Benese do kose", ma vetsi ambice , nez jen cinit si pravo mluvit do veci, o kterych se domniva NECO VEDET.Pojdte ,budem diskutovat o tom, v cem by meli cenzori MF DNES na zaklade pokynu shora miti jasno.Pravidla: nebudem si nadavat a budem mluvit ne o predsudcich a cizi ideologii, ale o faktech.Chcete?Cekam na Vasi odpoved. Zatim jen tolik: shledavam za vrcholne neseriozni vtahovat Pana Presidenta Dr. Edvarda Benese do Vasich basni. Verheugen s tou jeho sjednocenou Evroppou si ho vazi vic nez Vy.Ano, nehodi se mu, jak jste postrehl, ale brani se integritu tohoto velkeho evropskeho politika vtahovat do nejakych pochybnosti.Tomu se rika alespon moralka, i kdyz od politika, ktery chce menit ceske zakony-ALE NE TY BENESOVY, nybrz Klausovy.Je to hnusne bahno, ktere Vam Klaus strikl do oci, kdyz uz i na svem jmeneu pochybujete.Martine, Vy nejste ein Mückchen, Vy jste Komarek.Prosim, pojdme k faktum a prestanme se bavit o Vasich infaminacich ceskeho naroda a pana Presidenta Dr.Edvarda Benese. Pokud to neucinite, bude si narod jist, ze nepiste pro ceske lidi, ale pro chatru, ktera kupuje ten Vas denik.verte, bude pak lepe, kdyz zalozite se Slonkovou a Steigerwaldem casopis:"Deutsche Mitteleuropa "se sidlem v Praze.Martine, nepijte tolik pred tvorbou Vasich minimalnich clanku, pijte potom.S pozdravem Karas, Lipsko.
0/0
7.3.2002 15:48

Jarek

příspěvek k dalšímu příšernému blábolu páně Komárka
ještě že drtivou většinu občanů této země článek pana Komárka opravdu velice znechutil přestaňte už kupovat MFD a browsit na těchto stránkách - to je jediný způsob, jak si uchovat duševní zdraví
0/0
7.3.2002 15:25

Daňový soumar

Co se starat o budoucnost?
Minulost je uzavřená. Ti, kdo válčili, si svoje vztahy mezi sebou vyřešili. A vcelku dobře, protože od té doby se tu už 60 let neválčilo! Teď si z některých chyb (kdo nic nedělá, nic nezkazí) dělají neschopní a všehoschopní politici volební trumfy. Kdo má aspoň IQ tykve a vyšší, už se snad nenachytá. Výsledky 2. světový války už nikdy nikdo nezmění!!! Všechno jsou jen kecy, kecy, kecy.
0/0
7.3.2002 13:50

přátelé

Komunistické kořeny
jsou v nás hlouběji, než si kdo připustí. Právě proto všichni žijí v nenávisti a zapomínají, že dnešní Německo je hlavním garantem demokracie. Nikdo nechce, a Nemci nejméně, aby bylo zapomenuto hrůz nacismu a Hopocaust, ale nedá se žít v Evropě a vyčítat si její uspořádání staré desítky a stovky let. V Evropě je mír právě proto, protože dnesšní Evropané a hlavně zodpovědní politici přemýšlí jinak než všichni zde přispívající. Jistě, tito pisatelé jsou na stejné úrovni jako v Německu holohlavci protestující proti výstavě o zvěrstev Wehrmachtu. Když tyto příspěvky čtou Klausovi nohlesdi jistě jásají, ještě pár větiček ředitele vesmíru o nutnosti Benešových dekretů a dalších pokleslých nacionalistických žvástů a všichni Sládkovi voliči půjdou za jiným krysařem. Pane Komárku, tento článek asi ocení až naše děti. Je to naše smůla a hanba.
0/0
7.3.2002 12:16

Rýpal

Re: Komunistické kořeny
Lidem jako Ty bych doporučil navštívit třeba oficiální stránku Landsmanšaftu (www.sudeten.de) a zkusit si podiskutovat s některým Sudeťákem. To je velmi poučné, můžeš se například dozvědět, že jsi potomek lupičů, vrahů a přechovávačů kradených věcí. Dále zjistíš, že Češi se měli za Protektorátu dobře, protože nemuseli narukovat a dobře vydělávali ve zbrojním průmyslu. Navíc si mohli koupit všechno, co chtěli, protože žádný přídělový systém neexistoval. No a pokud jde o Mnichov, tak to bylo jen nápravné opatření, kdy z pohraničí odešli Češi, kteří se tam přistěhovali v roce 1918, aby Němce asimilovali a utlačovali. A pokud nebudeš mít ještě dost, tak můžeš navštívit stránku www.opfergang.de . Tam se můžeš seznámit s dokumenty jako: 1000 let problému s Čechy, Vina Polska na druhé světové válce, Útisk sudetských Němců 1918-1938 atd. Přeji příjemnou zábavu.
0/0
7.3.2002 13:30

kamo

Lidé, kde se to ve vás bere???
Lidé, kde se to ve vás bere??? Ta nenávist a fašistické myšlení? Neschopnost rozumné myšlenky? Vždyť se chováte přesně ve stylu německého národa 30.let. Čím jednodušší a hloupější názor, tím halasnější. Pochopil bych to před 50 lety, nikolivě dnes. Stydím se za vás a zároveň jsem zděšen.
0/0
7.3.2002 12:02

kamo

Pánové žijete v hlubokém omylu. Ne vy, Komárek má pravdu.
Pánové (všichni, co se rozčilujete nad snahou zrušit Benešovy dekrety), žijete v hlubokém omylu a nedokážete rozlišit dvě věci. Mícháte prostě svinstva fašistů se svinstvy odsunu. Mýlite se a s vámi milióny dalších jednoduše uvažujících Čechů, zvláště pak těch dříve narozených, kteří mají dosud mozek zastřen emotivní nenávisti. To, co uvádíte - Terezín, plynové komory atd.. bylo odsouzeno, právně zrušeno a reparováno do maximálně možných důsledků. Dodnes se Němci, jež se svými předky nemají nic společného, stydí a kají za svoje historicko-společenské svědomí. Odsun Čechů ze sudet nebyl podmíněn zákonem, přesto že spoustu Čechů muselo utéci před sudeťáky ze sudet. Ano ani Hitlerovský režim, který byl okamžitě po válce legislativně zrušen, na to neměl zákon! A zdaleka neodešli Češi všichni. Tím neomlouvám Němce, kteří se podíleli na perzekuci našich lidí v sudetech. Odsun Němců proběhl v době míru, byl nařízen demokratickým státem, ke kterému se Beneš samozřejmě hlásil, přesto použil ZÁKON neslučitelný s demokratickými principy. Ano, podobně , jako i Polsko a za souhlasu vítězných mocností. Lze tedy v ohledu na tehdejší poválečnou dobu něco podobného, jako je odveta nebo trest, jak říká zeman, pochopit. Nikoliv omluvit! A už vůbec ne dnes! A hlavně nemůže být nadále součástí právního řádu demokratické země! Je to hanba, že součástí naší legislativy je platný zákon o etnické čistce, jež je pokládána v civilizovaném světě jako nejhrubší porušování lidských práv. Za to je dnes souzen za našeho přizvukování např. Miloševič. Ale ani Miloševič neměl čistku uzákoněnou. My jo! Hanba ještě jednou Hanba. Uvědomte si, než začnete křičet něco o fašounech. Naši čelní představitelé pak využívají vašeho omylu k nestydaté volební kampani v lovu na vás ve stylu účel světí prostředky, myslete na to při volbách.
0/0
7.3.2002 11:55

bogan

Re: Pánové žijete v hlubokém omylu. Ne vy, Komárek má pravdu.
Vážený pane,
nikdo nezpochybňuje, že v současné době nemají Benšovy dekrety smysl, ale tady jde o jejich zrušení od samého počátku platnosti a tím okamžitě vznikají majetkové a územní nároky a do které doby se tedy budeme vracet. Pokud vím tak, mnichovská dohoda taky není prohlášena za neplatnou.  Proto tedy,  ať tedy platí to samé co ve vztahu s Polskem.  Co jsme si to jsme si a podepíše se o tom slmlouva. Proto jsem tak tvrdě proti jakýmkoliv revidování minulosti, protože dle mého názoru nikdy nemůžete cokoli napravit spravedlivě. Ale panu Komárkovi a MF jde čistě o zrušení dekretů od samého počátku a je to podpořeno velice tvrdou a dle mého názoru jednostrannou kampaní, protože za celou dobu byl v MF pouze jediný názor, který hodnotil odsun pozitivně a o to mi jde. O vyváženost zpravodajství a ne být hlásnou troubou pouze jedné strany, což MF jasně na svých stránkách předvádí (taky jsem ji přestal kupovat)
0/0
7.3.2002 12:21

kamo

Re: Re: Pánové žijete v hlubokém omylu. Ne vy, Komárek má pravdu.
Pane Bogánku, správně jste pochopil, že můj předchozí příspěvek byl prvotně myšlen Vám. Nakonec jsem ho adresoval obecně, neboť jsem si uvědomil, že názor, jaký zastávate je v této zemi většinový. MF dnes popisuje naprosto objektivně všechny názory (viz např. dlouhý čl. od pana Vlka st. asi před týdnem, který se dal přirovnat skoro k šíření poplašné zprávy - psal o tom, že se když jednou ustoupíme, nakonec z nás bude česko-německá republika) A to byl prosím politolog, aspoň tak byl podepsán. Přesto, že článek byl tak hnědý, až to byla hanba, MF jej otiskla, právě proto, aby lidi viděli celé názorové spektrum. Vyčítat M. Komárkovi, aby psal vyváženě o věcech, které jdou proti jeho svědomí, je totéž jako byste vyžadoval, aby noviny objektivně popisovaly znásilnění a vraždu malé holčičky to jest, aby polovina článků psala jednou, že vraždit malé holčičky je svinstvo a druhá polovina, aby psala, že si za to může sama, že ho např. chudáka provokovala a zasloužila. Ne to není demagogie, jenom chci ať si uvědomíte, že jakékoliv svinstvo je třeba popsat pravdivě, ne měnit historii, ale narovnat a uznat. Jestli MK cítí ve shodě s vlastním svědomím stejně jako já, že prostě neexistuje žádná omluva kolektivní křivdy, nebude přece psát opak. Navíc z hlediska dnešní doby, kdy se snažíme státi se součastí Evropy a nikoliv nacionalistickou polodemokratickou izolovanou zemí dusící se vlastní malostí. Jak víte, že přímo rodina MK netrpěla rukou fašistů? Možná právě proto je tvrdý zastánce lidských práv.
0/0
7.3.2002 14:37

bogan

Re: Re: Re: Pánové žijete v hlubokém omylu. Ne vy, Komárek má pravdu.
Ale já to znovu opakuji. To není o nějakém morálním poselství, ale o majetku. To není v duševní rovině, ale čistě v materiální. A mě na tom zaráží jediné, že komentátoři MF jsou jako jeden muž za zrušení a to se mi nezdá. Jinak děkuji za korektní vedení dialogu.  A ještě jedna věc. Pokud obě strany řeknou, že nebudou revidovat majetkovou stránku věci, a podepiše se dohoda, máte klidně dalšího příznivce zrušení dekretů. Protože co dneska může kdo spravedlivě rozsoudit po 60 letech (vždyť i v čele Sudeťáků je člověk, který válku nezažil - tomu taky jde jen o omluvu??????) A na to by mě zajímal názor MF a třeba i Váš - na vracení majetku - JAK A HLAVNĚ PROČ!!!!!!!! a ne furt o mravním vědomí. O to kdyby šlo tak .....
0/0
7.3.2002 15:02

bogan

Re: Re: Re: Pánové žijete v hlubokém omylu. Ne vy, Komárek má pravdu.
Ale já to znovu opakuji. To není o nějakém morálním poselství, ale o majetku. To není v duševní rovině, ale čistě v materiální. A mě na tom zaráží jediné, že komentátoři MF jsou jako jeden muž za zrušení a to se mi nezdá. Jinak děkuji za korektní vedení dialogu.  A ještě jedna věc. Pokud obě strany řeknou, že nebudou revidovat majetkovou stránku věci, a podepiše se dohoda, máte klidně dalšího příznivce zrušení dekretů. Protože co dneska může kdo spravedlivě rozsoudit po 60 letech (vždyť i v čele Sudeťáků je člověk, který válku nezažil - tomu taky jde jen o omluvu??????) A na to by mě zajímal názor MF a třeba i Váš - na vracení majetku - JAK A HLAVNĚ PROČ!!!!!!!! a ne furt o mravním vědomí. O to kdyby šlo tak .....
0/0
7.3.2002 15:02

kamo

Re: Re: Re: Re: Pánové žijete v hlubokém omylu. Ne vy, Komárek má pravdu.
No konečně. Tady by se měla vést debata. Nestrašit lidi vracením majetku. Snad existují politická řešení, která by nereálná vracení majetku vyloučila a zároveň by legislativně BD zrušila. Samozřejmě, nedělám si iluze, že sudetskému "Hansovi" jde o om luvu. samozřejmě jim jde o peníze. Ostatně my bychom n a jejich místě nebyli jiní. Ale to by znamen alo opravdu kolaps, šlo by to do biliónů. To prostě musíme smluvně právně nevím, nejsem odborník přes legislativu, udělat. Ale určitě existuje způsob, aby se takříkajíc vlk nažral (BD-zrušit) a koza zůstala celá (nevracení majetku). Snad to pochopí i naše vláda a politici, ale to by nesmělo býti před volbami. Uvidíme. Ale, to co dělá Zeman s Klausem poškozuje jednoznačně ČR.
0/0
7.3.2002 15:29

bogan

Re: Re: Re: Re: Re: Pánové žijete v hlubokém omylu. Ne vy, Komárek má pravdu.
Souhlas.  Ještě jednou dík za rozumnou diskusi.
0/0
7.3.2002 16:42

posledni emigrant

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pánové žijete v hlubokém omylu. Ne vy, Komárek má pravdu.
Bogane, Boganku, mily clovece,za co jste podekoval? Za minci, ktera prestala vcera platit? Za kone, kteremu urazili nohy? Za cukr, ktery chutna po soli?.Bogane, Boganku, mily clovece,ano ta bankovka, kterou Vam vratili, ma na lici slovo"1000 Korun ceskych", otocte ji , zjistite, ze nema rub.Je bily a prazdny.Tu Vam v bance nevezmou, ledaze byste ji domaloval voskovkami.To Vase podekovani boli, protoze Vas znam.Drzim Vam palce, budte zdrav.Vas posledni emigrant.
0/0
7.3.2002 23:13

vaclav Hanus

Re: Pánové žijete v hlubokém omylu. Ne vy, Komárek má pravdu.
Take musim souhlasit s ''kamo". Je to jedine strizlive reseni.
0/0
9.3.2002 15:51

Otakar

Pane Komárku
Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.
0/0
7.3.2002 11:08

Ivo

Vědomě špatná paralela
Jsem proti tomu, aby se Srbové i Češi mstili komukoliv za křivdy staré 700, nebo třeba 70 let. Nezrušení zákonů, jejichž dopad, dnes třeba považovaný za nespravedlivý, již skončil, to je o něčem docela jiném. K tomu zpravidla nikde nedochází.
0/0
7.3.2002 10:38

kamo

Re: Vědomě špatná paralela
Pane Horáku, ještě jednou si přečtěte, co jste napsal a zkuste mi říci, co jste chtěl říci. Ať dělám, co dělám, nerozumím tomu. :-) Chybí mi tam základní stavba věty, podmět , přísudek apod. Co je o něčem jiném? K čemu zpravidla nedochází? Umět vyslovit větu je základní předpoklad komunikace. Nic ve zlém. :-)
0/0
7.3.2002 11:27

OPTIM

Stydím se za Komárka, nemám slov
0/0
7.3.2002 10:34

Najdete na iDNES.cz