Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Diskuse k článku

Kvůli Pradědu bude protest před úřadem vlády

Protest před Úřadem vlády chystají na úterní ráno starostové z vesnic pod vrcholem nejvyšší moravskoslezské hory Pradědu. V jejím okolí hodlá ministerstvo životního prostředí omezit sjezdové lyžování. Starosta Malé Morávky na Bruntálsku Petr Pecha řekl, že protestem před Strakovou akademií chtějí lidé z Jeseníků zdůraznit, jak závažné by bylo zavření vleků pro region.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Štetiar L. Ing, Ostrava

Odvolání SOJKY k povolení vleku S-S
Proti tomuto rozhodnutí ministerstva podalo občanské sdružení Přátelé Jeseníků - SOJKA (dále jen “OS SOJKA”) včas rozklad, v němž namítá, že : 1. Ministerstvo nesprávně a nedostatečně vyhodnotilo připomínky a námitky tohoto sdružení uplatněné v průběhu správního řízení. 2. Ministerstvo nepostupovalo v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 114/92 Sb. 3. Podmínky napadeného rozhodnutí nemohou zabezpečit ochranu zákonem chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny v lokalitě NPR Praděd. 4. Ministerstvo rozhodovalo také o činnostech, jejichž povolení předkladatel aktuálně nepožadoval (provoz sněžných mechanismů). 5. Rozhodnutí nevychází ze spolehlivě zjištěného skutkového stavu věci a je nepřesvědčivé. 6. Nesouhlasí s tím, že byl dosavadní provoz LV bezproblémový, že předešlý vlek nepoškozoval NPR Praděd a že je LV prezentován jako sezónně odstranitelný. O tomto rozkladu na základě návrhu zvláštní (rozkladové) komise rozhodl ministr životního prostředí tak, že rozklad zamítl a znovu potvrdil původní rozhodnutí ministerstva. Má za to, že správní orgán 1. stupně správně uvážil, že při posuzování žádosti o povolení výjimky pro provoz LV v lokalitě, která je lyžařsky využívána již řadu let před vyhlášením ochrany tohoto území, je třeba striktně rozlišovat, zda jde o případ, kdy nedochází k prokazatelným škodám na struktuře a funkci dotčených ekosystémů, či o případ, kdy škody na přírodních hodnotách území byly zjištěny. V předmětném případě je doloženo, že ke škodám na přírodních hodnotách dané lokality zvláště chráněného území dosud nedošlo. Rovněž narušení krajinného rázu této lokality je minimalizováno možností sklápění nosných sloupů LV v letní sezóně. Sjezdová trať bude proti současnému stavu přemístěna směrem západním tak, že ve spodní části (nástupní stanice) se posune kotvicí sloup o cca 100 m, přičemž horní sloup zůstane na místě. Nová trasa sjezdovky tedy bude míjet svahová prameniště nad vodárnou Ovčárny, což je pro společenstva pramenišť přínosem. Tímto rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 12. 10. 2001, je správní řízení ohledně vleku “S+S” ukončeno. Pokud jde o ostatní vleky v NPR Praděd, je zatím povolena výjimka pro lokalitu zvanou “Malý Václavák” na dalších pět let rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 21. září 2001, které je od 12. října 2001 v právní moci, poněvadž proti němu nebylo podáno odvolání (rozklad). Zbývající čtyři rozhodnutí ministerstva na vleky v této lokalitě jsou předmětem odvolacího řízení. Rozkladová komise jako poradní orgán ministra pro jeho rozhodování, je má na programu svého zasedání dne 9. listopadu 2001. Tím budou vytvořeny předpoklady pro konečné rozhodnutí ministra v této věci.
0/0
12.11.2001 12:05

Štetiar L. Ing, Ostrava

Proč to nejde i u ostatních vleků? - Povolení MŽP vlekuS-S .
Praha, 30. října 2001 Tisková informace Provozování lyžařského vleku “S+S” na Malé Morávce Dne 2. listopadu 2000 a dne 29. listopadu 2000 provozovatelé lyžařského vleku označovaného jako “S + S”, v k.ú. Malá Morávka požádali o jeho přeložení a o novou výjimku pro provoz tohoto lyžařského vleku, neboť platnost předchozí výjimky končila dne 31. května 2001. Rozhodnutím ministerstva ze dne 25. 6. 2001 byla pro provoz lyžařského vleku “S+S” na Malé Morávce povolena výjimka podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací a chráněných krajinných oblastí. Žádosti o výjimku bylo vyhověno za podmínek, které mají zajistit, že provozem LV v nové trase nebude docházet k poškozování zvláště chráněného území NPR Praděd. Jde o tyto podmínky: 1. Provoz LV se bude řídit provozně manipulačním řádem, jehož aktualizovaná podoba bude předložena Správě CHKO Jeseníky k odsouhlasení. 2. LV smí být provozován pouze v období mezi 15. listopadem a 30. dubnem. Zahájení a ukončení provozu LV v uvedeném období, popř. jeho dočasné přerušení, stanoví Správa CHKO Jeseníky na základě posouzení stavu sněhové pokrývky na plochách vymezených pro lyžování. 3. Totéž opatření o zahájení či ukončení provozu na základě aktuálního stavu sněhové pokrývky se vztahuje i na vjezdy sněžných mechanismů k úpravě sjezdové tratě LV. 4. Instalace technologie LV před sezónou bude každoročně prováděna s ohledem na vývoj povětrnostních podmínek v průběhu měsíce října. Instalace pevných bariér, informačních zařízení apod. bude prováděna až při dostatečné sněhové pokrývce znemožňující poškození vegetace a půdního povrchu. 5. Podpěrné sloupy LV budou každoročně sklopeny ihned po ukončení lyžařské sezóny, tj. po 30. dubnu. V následném období zůstane v NPR zachován pouze stávající kotvící prvek vleku, patky podpěrných sloupů a koncových stanic a spodní vratná stanice LV u objektu Horské služby Jeseníky na Ovčárně (dále jen “HS Jeseníky”). 6. Vymezení sjezdové tratě pevnými bariérami bude provedeno podle geodetického zaměření tak, aby bylo znemožněno opustit sjezdovku směrem k Petrovým kamenům nebo vyjíždět mimo sjezdovou trať. 7. Jako zařízení pro obsluhu vleku slouží stanice HS Jeseníky. Proto nebudou zřizována žádná provozní zařízení. 8. Elektrická energie pro provoz vleku bude nadále zajišťována povrchovým kabelem ze stanice HS Jeseníky. 9. Provozovatelé LV zajistí pro jeho uživatele ukládání zavazadel a funkční WC v přístavbě stanice HS Jeseníky. V prostoru nástupu lyžařů na vlek instalují informační panel o rozsahu a umístění sjezdového prostoru LV a o ochranných podmínkách NPR, zejména o důsledné ochraně Petrových kamenů. 10. Posezónní úklid prostoru LV, sjezdové tratě a přilehlého okolí bude prováděn ihned po odtávání sněhu a ukončen nejpozději do konce května, kdy CHKO Jeseníky posoudí stav vymezeného prostoru do protokolu. Případné nedostatky budou důvodem pro stanovení nápravných opatření nebo pro zahájení sankčního řízení, popř. zrušení platnosti této výjimky. Platnost výjimky byla stanovena do 30. dubna 2005. Ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí uvedlo zejména, že zvážilo argumenty pro a proti udělení výjimky a rozhodlo žádosti vyhovět, neboť LV, pro který je požadována výjimka, byl v uplynulých deseti letech oběma žadateli provozován v souladu s požadavky kladenými na tuto činnost orgány ochrany přírody a za celé předchozí období provozem tohoto LV nedošlo k nevratnému poškození využívané části NPR Praděd. Kromě toho, přeložením LV dojde k uvolnění dosud využívané části svahu pod Petrovými kameny, kde se nachází cenná prameništní společenstva. Jelikož je LV v provozu pouze v zimním období a při dostatečné sněhové pokrývce, není potřebná výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jejichž výskyt by v dotčené lokalitě připadal v úvahu. Pokud jde o posouzení střetu mezi zájmem ochrany přírody a krajiny a jiným veřejným zájmem v předmětném případě, prvoinstanční orgán dospěl k závěru, že v lokalitě, která byla lyžařsky využívána dlouho před oficiálním vyhlášením ochrany tohoto území, je nutno rozlišovat, zda jde o případ, kdy k prokazatelným škodám ve struktuře a funkci dotčených ekosystémů nedochází, či o případ, kdy jsou škody na přírodních hodnotách území prokazatelné. Podle ministerstva lze za veřejný zájem považovat rozumnou míru rekreačního a turistického využívání tradičních horských terénů, neboť to přispívá k zlepšení zaměstnanosti v regionu Jesenicka a zajištění finančních prostředků pro obce.
0/0
12.11.2001 12:04

Štetiar L. Ing, Ostrava

Takových už bylo .
S ministerskými úředníky tento protest samotný asi nehne. Maximálně jej pobaveně pozorují zpoza záclon. Tady působí jiné vlivy. Až snad když si uvědomí, že za těmito lidmi z daleka, je evidovaných 22000 občanů s jasným názorem na věc a možná i 100000 co se nestihli podepsat. To však neznamená, že tito stoupenci lyžování chtějí přírodu zdevastovat, právě naopak. Ale současně chtějí lyžovat tam, kde lyžovali jejich rodiče i prarodiče a příroda to přežila. Proti turistům a lyžařům už bylo kolem Pradědu bylo podniknuto hodně omezení, oproti stavu před 25lety. Stále to nestačí. Svoje chutě něco zakazovat si můžou úředníci ukojit třeba uzavřením Kampy, Petřína ap. Všude rostou a kdysi určitě rostly vzácné rostliny. Jestli někdy bude ministerstvo ŽP v Ostravě nebo jinde dost daleko, tak to prosadí.
0/0
7.11.2001 10:55

Štetiar L. Ing, Ostrava

Takových už bylo .
S ministerskými úředníky tento protest samotný asi nehne. Maximálně jej pobaveně pozorují zpoza záclon. Tady působí jiné vlivy. Až snad když si uvědomí, že za těmito lidmi z daleka, je evidovaných 22000 občanů s jasným názorem na věc a možná i 100000 co se nestihli podepsat. To však neznamená, že tito stoupenci lyžování chtějí přírodu zdevastovat, právě naopak. Ale současně chtějí lyžovat tam, kde lyžovali jejich rodiče i prarodiče a příroda to přežila. Proti turistům a lyžařům už bylo kolem Pradědu bylo podniknuto hodně omezení, oproti stavu před 25lety. Stále to nestačí. Svoje chutě něco zakazovat si můžou úředníci ukojit třeba uzavřením Kampy, Petřína ap. Všude rostou a kdysi určitě rostly vzácné rostliny. Jestli někdy bude ministerstvo ŽP v Ostravě nebo jinde dost daleko, tak to prosadí.
0/0
7.11.2001 10:52

Najdete na iDNES.cz