Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Diskuse k článku

Lyžaři protestují proti rušení vleků

Lyžařské kluby z Moravy a Slezska vyzvaly úřady i veřejnost, aby se postavily snahám omezit či úplně zakázat sjezdové lyžování v oblasti nejvyšší hory Jeseníků Pradědu. K zániku jednoho z nejstarších středisek v zemi by mohlo vést rozhodnutí ministerstva životního prostředí podstatně redukovat provoz vleků na Ovčárně.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Štetiar L. Ing, Ostrava

Odvolání SOJKY proti povolení MŽP vleku S-S
Proti tomuto rozhodnutí ministerstva podalo občanské sdružení Přátelé Jeseníků - SOJKA (dále jen “OS SOJKA”) včas rozklad, v němž namítá, že : 1. Ministerstvo nesprávně a nedostatečně vyhodnotilo připomínky a námitky tohoto sdružení uplatněné v průběhu správního řízení. 2. Ministerstvo nepostupovalo v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 114/92 Sb. 3. Podmínky napadeného rozhodnutí nemohou zabezpečit ochranu zákonem chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny v lokalitě NPR Praděd. 4. Ministerstvo rozhodovalo také o činnostech, jejichž povolení předkladatel aktuálně nepožadoval (provoz sněžných mechanismů). 5. Rozhodnutí nevychází ze spolehlivě zjištěného skutkového stavu věci a je nepřesvědčivé. 6. Nesouhlasí s tím, že byl dosavadní provoz LV bezproblémový, že předešlý vlek nepoškozoval NPR Praděd a že je LV prezentován jako sezónně odstranitelný. O tomto rozkladu na základě návrhu zvláštní (rozkladové) komise rozhodl ministr životního prostředí tak, že rozklad zamítl a znovu potvrdil původní rozhodnutí ministerstva. Má za to, že správní orgán 1. stupně správně uvážil, že při posuzování žádosti o povolení výjimky pro provoz LV v lokalitě, která je lyžařsky využívána již řadu let před vyhlášením ochrany tohoto území, je třeba striktně rozlišovat, zda jde o případ, kdy nedochází k prokazatelným škodám na struktuře a funkci dotčených ekosystémů, či o případ, kdy škody na přírodních hodnotách území byly zjištěny. V předmětném případě je doloženo, že ke škodám na přírodních hodnotách dané lokality zvláště chráněného území dosud nedošlo. Rovněž narušení krajinného rázu této lokality je minimalizováno možností sklápění nosných sloupů LV v letní sezóně. Sjezdová trať bude proti současnému stavu přemístěna směrem západním tak, že ve spodní části (nástupní stanice) se posune kotvicí sloup o cca 100 m, přičemž horní sloup zůstane na místě. Nová trasa sjezdovky tedy bude míjet svahová prameniště nad vodárnou Ovčárny, což je pro společenstva pramenišť přínosem. Tímto rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 12. 10. 2001, je správní řízení ohledně vleku “S+S” ukončeno. Pokud jde o ostatní vleky v NPR Praděd, je zatím povolena výjimka pro lokalitu zvanou “Malý Václavák” na dalších pět let rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 21. září 2001, které je od 12. října 2001 v právní moci, poněvadž proti němu nebylo podáno odvolání (rozklad). Zbývající čtyři rozhodnutí ministerstva na vleky v této lokalitě jsou předmětem odvolacího řízení. Rozkladová komise jako poradní orgán ministra pro jeho rozhodování, je má na programu svého zasedání dne 9. listopadu 2001. Tím budou vytvořeny předpoklady pro konečné rozhodnutí ministra v této věci.
0/0
12.11.2001 11:59

Štetiar L. Ing, Ostrava

Proč tonejde u ostatních vleků?-Povolení vleku S-S
Praha, 30. října 2001 Tisková informace Provozování lyžařského vleku “S+S” na Malé Morávce Dne 2. listopadu 2000 a dne 29. listopadu 2000 provozovatelé lyžařského vleku označovaného jako “S + S”, v k.ú. Malá Morávka požádali o jeho přeložení a o novou výjimku pro provoz tohoto lyžařského vleku, neboť platnost předchozí výjimky končila dne 31. května 2001. Rozhodnutím ministerstva ze dne 25. 6. 2001 byla pro provoz lyžařského vleku “S+S” na Malé Morávce povolena výjimka podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací a chráněných krajinných oblastí. Žádosti o výjimku bylo vyhověno za podmínek, které mají zajistit, že provozem LV v nové trase nebude docházet k poškozování zvláště chráněného území NPR Praděd. Jde o tyto podmínky: 1. Provoz LV se bude řídit provozně manipulačním řádem, jehož aktualizovaná podoba bude předložena Správě CHKO Jeseníky k odsouhlasení. 2. LV smí být provozován pouze v období mezi 15. listopadem a 30. dubnem. Zahájení a ukončení provozu LV v uvedeném období, popř. jeho dočasné přerušení, stanoví Správa CHKO Jeseníky na základě posouzení stavu sněhové pokrývky na plochách vymezených pro lyžování. 3. Totéž opatření o zahájení či ukončení provozu na základě aktuálního stavu sněhové pokrývky se vztahuje i na vjezdy sněžných mechanismů k úpravě sjezdové tratě LV. 4. Instalace technologie LV před sezónou bude každoročně prováděna s ohledem na vývoj povětrnostních podmínek v průběhu měsíce října. Instalace pevných bariér, informačních zařízení apod. bude prováděna až při dostatečné sněhové pokrývce znemožňující poškození vegetace a půdního povrchu. 5. Podpěrné sloupy LV budou každoročně sklopeny ihned po ukončení lyžařské sezóny, tj. po 30. dubnu. V následném období zůstane v NPR zachován pouze stávající kotvící prvek vleku, patky podpěrných sloupů a koncových stanic a spodní vratná stanice LV u objektu Horské služby Jeseníky na Ovčárně (dále jen “HS Jeseníky”). 6. Vymezení sjezdové tratě pevnými bariérami bude provedeno podle geodetického zaměření tak, aby bylo znemožněno opustit sjezdovku směrem k Petrovým kamenům nebo vyjíždět mimo sjezdovou trať. 7. Jako zařízení pro obsluhu vleku slouží stanice HS Jeseníky. Proto nebudou zřizována žádná provozní zařízení. 8. Elektrická energie pro provoz vleku bude nadále zajišťována povrchovým kabelem ze stanice HS Jeseníky. 9. Provozovatelé LV zajistí pro jeho uživatele ukládání zavazadel a funkční WC v přístavbě stanice HS Jeseníky. V prostoru nástupu lyžařů na vlek instalují informační panel o rozsahu a umístění sjezdového prostoru LV a o ochranných podmínkách NPR, zejména o důsledné ochraně Petrových kamenů. 10. Posezónní úklid prostoru LV, sjezdové tratě a přilehlého okolí bude prováděn ihned po odtávání sněhu a ukončen nejpozději do konce května, kdy CHKO Jeseníky posoudí stav vymezeného prostoru do protokolu. Případné nedostatky budou důvodem pro stanovení nápravných opatření nebo pro zahájení sankčního řízení, popř. zrušení platnosti této výjimky. Platnost výjimky byla stanovena do 30. dubna 2005. Ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí uvedlo zejména, že zvážilo argumenty pro a proti udělení výjimky a rozhodlo žádosti vyhovět, neboť LV, pro který je požadována výjimka, byl v uplynulých deseti letech oběma žadateli provozován v souladu s požadavky kladenými na tuto činnost orgány ochrany přírody a za celé předchozí období provozem tohoto LV nedošlo k nevratnému poškození využívané části NPR Praděd. Kromě toho, přeložením LV dojde k uvolnění dosud využívané části svahu pod Petrovými kameny, kde se nachází cenná prameništní společenstva. Jelikož je LV v provozu pouze v zimním období a při dostatečné sněhové pokrývce, není potřebná výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jejichž výskyt by v dotčené lokalitě připadal v úvahu. Pokud jde o posouzení střetu mezi zájmem ochrany přírody a krajiny a jiným veřejným zájmem v předmětném případě, prvoinstanční orgán dospěl k závěru, že v lokalitě, která byla lyžařsky využívána dlouho před oficiálním vyhlášením ochrany tohoto území, je nutno rozlišovat, zda jde o případ, kdy k prokazatelným škodám ve struktuře a funkci dotčených ekosystémů nedochází, či o případ, kdy jsou škody na přírodních hodnotách území prokazatelné. Podle ministerstva lze za veřejný zájem považovat rozumnou míru rekreačního a turistického využívání tradičních horských terénů, neboť to přispívá k zlepšení zaměstnanosti v regionu Jesenicka a zajištění finančních prostředků pro obce.
0/0
12.11.2001 11:50

Štetiar L. Ing, Ostrava

Ministři vlád jsou sehraný tým
Ministři současné vlády(i těch minulých ) důsledně plní volební program své strany. Co jeden schválí, druhý zakáže. Jeden zruší, druhý přihodí podpory. Jeden potřebuje elektrárnu, druhý ji povolí, jeden potřebuje schválit cestu a podpora s povolením se hned najde ochrana neochrana. Jedni úředníci schválí územní plán, jiní jej zakážou. A tak mají všichni stále dost práce za naše peníze. Tak to má být. Jen pak nechápou, proč nejsou populární a nakonec v opozici.
0/0
7.11.2001 15:57

Tomáš Werner

Perspektivní řešení
Pan ministr má pravdu - lyžování, turistika a cestovní ruch jsou neekologická a ekonomicky neperspektivní odvětví. Jakožto ministr průmyslově vyspělého státu má s kolegou Grégrem jistě nachystaný scénář podpory investice typu výstavby hliníkárny a ji napájející atomové elektrárny, která zaměstná minimálně polovinu na turistice doposud závislých obyvatel. Ti ostatní pak mohou za státní dotace hlídat rezervaci proti turistům a elektrárnu proti teroristům. O perspektivnosti takového řešení se můžeme snadno přesvědčit porovnáním odpovídajících rakouských a slovenských regionů.
0/0
2.11.2001 17:00

Libor Pavézka, pension U řeky

asi nás bude dotovat stát,jinak zemřem hladem pane ministře Kužvarte .
20 let/od roku 1974/ jsem byl členem Horské služby na Ovčárně. Pochopil jsem, že naše hory jsou krásné a pannenské a že mohou lidem nabídnout to co jiné horstvo nejen u nás nemá. Mé zkušenosti i od jinud mě dostali k myšlence nabídnout lidem krásné místo pro odpočinek, k rekreaci a sportu v našem domě. Pomalu jsem ze starého domu po Němcách budoval ubytování pro hosty a možmost přivýdělku pro rodinu.Od roku 1990 to živí celou mou 5 člennou rodinu ale také dáváme vydělt ostatním, at je to pekař, trafikantka, autobusák, holička,vlekař atd. Nemohu zapomenout na to, že raklamu a inzerci platím já. Kdo k nám pojede, když nějaký pan ministr na popud pana Míčka ze SOJKy neumožní lidem pohyb na horách, které jsem mimochodem chránil, když Martin Míček nevěděl, jestli bude a vůbec nevěděl jestli bude horník nebo co vůbec. Dnes tento Marti absolvent VSB se realizuje všude, brání výstavbě cesty do Videl, opravě řeky Opavy, přehradě v N. Heřmínovech atd.Nechci tohoto člověka nijak napadat, ale at nám třeba řekne z čeh žije, kdo ho platí.Já se svoji rodinou žiji z cestovního ruchu ale hlavně z toho, že je u nás krásná,zdravá a udržovaná příroda.Já si svou přírodu chráním a udržuji tak jako vinař okopává vinici, stříká hrozny atd. Já žiji ze své přírody.
0/0
6.10.2001 0:19

kfe

Prosím novináře, aby se polepšili
V článku jsme se bohužel nedozvěděli nic, co už jsme dávno neznali z televize. Bez podrobného stanoviska obou stran si nelze udělat obrázek. Navíc článek je zmatený. Provoz kolika vleků byl vlastně povolen/zakázán? Jak je to vlatně s provozem vleků u nás - jak často je potřeba žádat o licenci. Prosím novináře, aby se polepšili.
0/0
24.9.2001 10:16

older

Re: Prosím novináře, aby se polepšili
Na iDNES byl první článek myslím ve středu, tedy dřív než v televizi, jak jsem pochopil, tohle je jen rakce lyžařů...všechno podstatné právě člověk najde v linku, který je k článku v rámečku připojen, tohle bych asi nekritizoval a naopak iDNES chválím, žese tomu dál věnuje.
0/0
24.9.2001 11:26

Najdete na iDNES.cz