Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Diskuse k článku

Stát ruší vleky na Pradědu

Lyžaři možná v nadcházející zimě nebudou vůbec na sjezdovkách na Pradědu jezdit. Dva vleky chce stát zrušit, o povolení provozu dalších se rozpoutal boj. Ministerstvo životního prostředí v těchto dnech nepovolilo výjimku na další používání dvou velkých vleků na úpatí nejvyšší hory Jeseníků Pradědu.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Aleš Kovář

"Zlí ekologové"
S hrůzou pozoruji, jak se z možnosti zrušeni dvou vleků ze šesti v Národní přírodní rezervace Praděd v srdci Jeseníků, stal díky fanatickým sjezdařům a majitelům vleků ekonomický problém málem celé Severní Moravy. Vskutku grandiózní kampaň, kterou rozjeli tito lidé s podporou množství "fudovaných a nezaujatých politiků" a médií vyvrcholil dne 19.listopadu rozhodnutím rozkladové komise Ministerstva životního prostředí. Ministr Miloš Kužvart rozhodl o zrušení vlreku "C" a zkrácení dvou dalších vleků. (V této souvislosti musím jednoznačně pochválit zpravodajství TV NOVA, které narozdíl od veřejnoprávní televize, dalo ve svém spotu prostor také zástupcům ochrany přírody, jmenovitě paní Mgr Věře Kavalcové a vpodstatě pojmenovala problém daleko přesněji jako spor o jednu z nejcenějších lokalit v Jeseníkách, namísto uměle vyvolaného ekonomického humbuku.) Jako člen občanského sdružení Přátelé Jeseníků - SOJKA jsem sledoval nenávistnou kampaň proti "zlým teroristickým" ekologům a samotné ochraně přírody, nejprve s úsměvem na rtech. Jako když seberete miminu dudlíka. Úsměv mi postupem času tuhnul a když jsem spostupem času slýchaval, že o práci by přišlo nejprve 200 a nakonec 2000 !!! lidí, nestačil jsem se divit. Jak k těmto číslům "někdo" postupně přišel, zůstává jistě nejenom pro mne, dokonalou záhadou. Každopádně se podařilo vlekařům to, že se jaksi pozapomnělo na samotný předmět sporu. Tím je ochana přírody v této jedinečné NPR a potřeba jejího bezpodmínečného zachování. Na tvrzení některých tzv. odborníků z jiných míst republiky a lyžařů o tom, že poškozování není tak velké, že by bylo nutné provoz některých sjezdovek zrušit, se dá říci jen jedno. Kdyby si přečetli zákon 114/92 Sb., zjistili by, že o míře poškození v NPR se vůbec nic neříká. To, že provozovatelé svou činností poškozovali a poškozují není pochyb a jednoznačně tak porušovali podmínky jim uděleným výjimkám. Sdružení se problematice NPR Prděd věnuje v podstatě nepřetržitě od svého vzniku, tj. prakticky od roku 1994 a disponuje několika hodinami videozáznamu a několika sty fotografií, které toto jasně prokazují. Dále bych jim doporučil, aby navštívili prostor Pradědu zjara. Ne náhodou nazval ministr Kužvart některá místa tankodromem... Druhé kolo bitvy je tedy dobojováno. Otázkou zůstává, dojde-li v kauze i na soudy. Dle mého názoru pravděpodobně ano.
0/0
21.11.2001 12:39

Štetiar L. Ing, Ostrava

Odvolání SOJKY k povolení vl.S-S
Proti tomuto rozhodnutí ministerstva podalo občanské sdružení Přátelé Jeseníků - SOJKA (dále jen “OS SOJKA”) včas rozklad, v němž namítá, že : 1. Ministerstvo nesprávně a nedostatečně vyhodnotilo připomínky a námitky tohoto sdružení uplatněné v průběhu správního řízení. 2. Ministerstvo nepostupovalo v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 114/92 Sb. 3. Podmínky napadeného rozhodnutí nemohou zabezpečit ochranu zákonem chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny v lokalitě NPR Praděd. 4. Ministerstvo rozhodovalo také o činnostech, jejichž povolení předkladatel aktuálně nepožadoval (provoz sněžných mechanismů). 5. Rozhodnutí nevychází ze spolehlivě zjištěného skutkového stavu věci a je nepřesvědčivé. 6. Nesouhlasí s tím, že byl dosavadní provoz LV bezproblémový, že předešlý vlek nepoškozoval NPR Praděd a že je LV prezentován jako sezónně odstranitelný. O tomto rozkladu na základě návrhu zvláštní (rozkladové) komise rozhodl ministr životního prostředí tak, že rozklad zamítl a znovu potvrdil původní rozhodnutí ministerstva. Má za to, že správní orgán 1. stupně správně uvážil, že při posuzování žádosti o povolení výjimky pro provoz LV v lokalitě, která je lyžařsky využívána již řadu let před vyhlášením ochrany tohoto území, je třeba striktně rozlišovat, zda jde o případ, kdy nedochází k prokazatelným škodám na struktuře a funkci dotčených ekosystémů, či o případ, kdy škody na přírodních hodnotách území byly zjištěny. V předmětném případě je doloženo, že ke škodám na přírodních hodnotách dané lokality zvláště chráněného území dosud nedošlo. Rovněž narušení krajinného rázu této lokality je minimalizováno možností sklápění nosných sloupů LV v letní sezóně. Sjezdová trať bude proti současnému stavu přemístěna směrem západním tak, že ve spodní části (nástupní stanice) se posune kotvicí sloup o cca 100 m, přičemž horní sloup zůstane na místě. Nová trasa sjezdovky tedy bude míjet svahová prameniště nad vodárnou Ovčárny, což je pro společenstva pramenišť přínosem. Tímto rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 12. 10. 2001, je správní řízení ohledně vleku “S+S” ukončeno. Pokud jde o ostatní vleky v NPR Praděd, je zatím povolena výjimka pro lokalitu zvanou “Malý Václavák” na dalších pět let rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 21. září 2001, které je od 12. října 2001 v právní moci, poněvadž proti němu nebylo podáno odvolání (rozklad). Zbývající čtyři rozhodnutí ministerstva na vleky v této lokalitě jsou předmětem odvolacího řízení. Rozkladová komise jako poradní orgán ministra pro jeho rozhodování, je má na programu svého zasedání dne 9. listopadu 2001. Tím budou vytvořeny předpoklady pro konečné rozhodnutí ministra v této věci.
0/0
12.11.2001 12:41

Štetiar L. Ing, Ostrava

Proč to nejde u ostatních vleků?- Povolení vyjimky MŽP pro vl.S-S.
Praha, 30. října 2001 Tisková informace Provozování lyžařského vleku “S+S” na Malé Morávce Dne 2. listopadu 2000 a dne 29. listopadu 2000 provozovatelé lyžařského vleku označovaného jako “S + S”, v k.ú. Malá Morávka požádali o jeho přeložení a o novou výjimku pro provoz tohoto lyžařského vleku, neboť platnost předchozí výjimky končila dne 31. května 2001. Rozhodnutím ministerstva ze dne 25. 6. 2001 byla pro provoz lyžařského vleku “S+S” na Malé Morávce povolena výjimka podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací a chráněných krajinných oblastí. Žádosti o výjimku bylo vyhověno za podmínek, které mají zajistit, že provozem LV v nové trase nebude docházet k poškozování zvláště chráněného území NPR Praděd. Jde o tyto podmínky: 1. Provoz LV se bude řídit provozně manipulačním řádem, jehož aktualizovaná podoba bude předložena Správě CHKO Jeseníky k odsouhlasení. 2. LV smí být provozován pouze v období mezi 15. listopadem a 30. dubnem. Zahájení a ukončení provozu LV v uvedeném období, popř. jeho dočasné přerušení, stanoví Správa CHKO Jeseníky na základě posouzení stavu sněhové pokrývky na plochách vymezených pro lyžování. 3. Totéž opatření o zahájení či ukončení provozu na základě aktuálního stavu sněhové pokrývky se vztahuje i na vjezdy sněžných mechanismů k úpravě sjezdové tratě LV. 4. Instalace technologie LV před sezónou bude každoročně prováděna s ohledem na vývoj povětrnostních podmínek v průběhu měsíce října. Instalace pevných bariér, informačních zařízení apod. bude prováděna až při dostatečné sněhové pokrývce znemožňující poškození vegetace a půdního povrchu. 5. Podpěrné sloupy LV budou každoročně sklopeny ihned po ukončení lyžařské sezóny, tj. po 30. dubnu. V následném období zůstane v NPR zachován pouze stávající kotvící prvek vleku, patky podpěrných sloupů a koncových stanic a spodní vratná stanice LV u objektu Horské služby Jeseníky na Ovčárně (dále jen “HS Jeseníky”). 6. Vymezení sjezdové tratě pevnými bariérami bude provedeno podle geodetického zaměření tak, aby bylo znemožněno opustit sjezdovku směrem k Petrovým kamenům nebo vyjíždět mimo sjezdovou trať. 7. Jako zařízení pro obsluhu vleku slouží stanice HS Jeseníky. Proto nebudou zřizována žádná provozní zařízení. 8. Elektrická energie pro provoz vleku bude nadále zajišťována povrchovým kabelem ze stanice HS Jeseníky. 9. Provozovatelé LV zajistí pro jeho uživatele ukládání zavazadel a funkční WC v přístavbě stanice HS Jeseníky. V prostoru nástupu lyžařů na vlek instalují informační panel o rozsahu a umístění sjezdového prostoru LV a o ochranných podmínkách NPR, zejména o důsledné ochraně Petrových kamenů. 10. Posezónní úklid prostoru LV, sjezdové tratě a přilehlého okolí bude prováděn ihned po odtávání sněhu a ukončen nejpozději do konce května, kdy CHKO Jeseníky posoudí stav vymezeného prostoru do protokolu. Případné nedostatky budou důvodem pro stanovení nápravných opatření nebo pro zahájení sankčního řízení, popř. zrušení platnosti této výjimky. Platnost výjimky byla stanovena do 30. dubna 2005. Ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí uvedlo zejména, že zvážilo argumenty pro a proti udělení výjimky a rozhodlo žádosti vyhovět, neboť LV, pro který je požadována výjimka, byl v uplynulých deseti letech oběma žadateli provozován v souladu s požadavky kladenými na tuto činnost orgány ochrany přírody a za celé předchozí období provozem tohoto LV nedošlo k nevratnému poškození využívané části NPR Praděd. Kromě toho, přeložením LV dojde k uvolnění dosud využívané části svahu pod Petrovými kameny, kde se nachází cenná prameništní společenstva. Jelikož je LV v provozu pouze v zimním období a při dostatečné sněhové pokrývce, není potřebná výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jejichž výskyt by v dotčené lokalitě připadal v úvahu. Pokud jde o posouzení střetu mezi zájmem ochrany přírody a krajiny a jiným veřejným zájmem v předmětném případě, prvoinstanční orgán dospěl k závěru, že v lokalitě, která byla lyžařsky využívána dlouho před oficiálním vyhlášením ochrany tohoto území, je nutno rozlišovat, zda jde o případ, kdy k prokazatelným škodám ve struktuře a funkci dotčených ekosystémů nedochází, či o případ, kdy jsou škody na přírodních hodnotách území prokazatelné. Podle ministerstva lze za veřejný zájem považovat rozumnou míru rekreačního a turistického využívání tradičních horských terénů, neboť to přispívá k zlepšení zaměstnanosti v regionu Jesenicka a zajištění finančních prostředků pro obce.
0/0
12.11.2001 12:39

Ing. Marek Mohyla

Dezinformace o skodach na prirode.
Pri hodnoceni vystoupeni pana ministra Kuzvarta se musim domnivat, ze bud je pan ministr zamerne nepravdive informovan o skutecnem stavu nebo ze primo pan ministr nemluvi pravdu. Ja se vice priklanim k prvni moznosti. Toto jsem take sdelil pracovnikum ministerstva ZP behem sve navstevy na MZP toto utery 6.11.2001. Nemel jsem cas o teto veci mluvit primo s ministrem, protoze ten se musel uprostred setkani omluvit, jelikoz mu posunuli odlet letadla. Nicmene vcera (ve stredu) jsem mel moznost sledovat primo z rezie v budove Ceskeho rozhlasu porad Radioforum na tema "Vleky na Pradedu". Pan Halfar, vedouci CHKOJ, opet zopakoval tvrzeni o ohromnych skodach na prirode. Kdyz jsem ho po vysilani upozornil na rozpor s faktem, ze napr. kontrola samotneho ministerstva ZP ze dne 6.6.2001 nenasla na vleku "A" ZADNE nove poskozeni, nedokazal mi tento rozpor vysvetlit. Nezbyva nez zopakovat, ze se domnivam, ze tady nekdo umele vyrabi dezinformace a ze by na konci cele kauzy mely padat hlavy! Tady uz davno skoncila legrace!
0/0
8.11.2001 18:10

Ing. Miroslav Běl

Rušení vleků na Pradědu
Já tomu opravdu nerozumím - chráníme přírodu pro člověka, nebo před člověkem? K poškozování krajiny vlivem lyžování v minulosti určitě docházelo - ale jen při nízkém stavu sněhu. Proč se tedy nezpřísní podmínky pro provozování vleků? Argument "ať si jedou lyžovat do Alp" mi připadá poněkud nešťastný, v chatách na Pradědu jsou z dost velké části lyžařské výcviky, které si vyšší cenu nemohou dovolit. V jiných lokalitách je pravděpodobnost sněhu značně nejistá. Ing. Miroslav Běl, Četyny 4, Ostrava
0/0
4.10.2001 11:26

Sali

Ochránci, před kým co chráníte?
Páni a dámy ochránci a ochránkyně, letos jsem si po delší době procházel hlavní hřeben Jeseníků. Nemyslím, že by sjezdovky v okolí Pradědu byly tak zničené jako ten zbytek hor. Chyba bude asi někde jinde. To, že Vám ročně zmizí jeden druh kytičky určitě není problém zimy (na to jsou rostlinky "stavěné"), ale asi jim vadí exhalace a jiné smrady, které přicházejí úplně odjinud. Měli byste sestoupit z oblaků a podívat se odkud to všechno přichází. Rozhodně jiné části Jeseníků jsou totálně zdevastované, což se o okolí Pradědu říci nedá. A podařilo se to "šetrně" aniž by na porosty vstoupila lidská noha. Mám na mysli lesy v okolí Vozky a Červené hory, běžte se podívát. Suché dřevo nastojato, jen zatopit. Ochránci, bojíte se o zlomenou větev, ale nejraději byste vyřezali kleč z z celých Jeseníků, protože je uměle vysázená. Ztrácí se Vám zvěř, ale kamzíky chcete nejraději vrátit do Alp, nejsou původní tak co tady chcou. A ti ostatní raději prchají, protože nemají do čeho kousnout. Důvody jsem popsal výše. Proč nebojujete např. za obnovení vrcholu (bývalého) Mravenečník? Taková krásná kupa to byla. Jenže energetika, to je na Vás moc těžkej kalibr. AŤ ŽIJE LYŽOVÁNÍ NA PRADĚDU A OKOLÍ. Skol, vorli do nich a vzhůru do stěny. Sali, odkojený Pradědem.
0/0
3.10.2001 14:49

Aleš Kovář

Re: Ochránci, před kým co chráníte? - Hádej
"Milá" Sali Po přečtení tvého příspěvku jsem na rozpacích a ptám se sám sebe: Můžete myslet vážně to, co jste napsal? Pokud ne, je to celkem v pořádku, mýlíme se všichni. Pokud ano, musím suše konstatovat, že všeobecné povědomí veřejnosti o "nějaké" ochraně přírody v České republice se vrátilo někam hluboko před rok 1989. Jak chápat tyto a jim podobné příspěvky konzumentů krajiny. Jinými slovy: "nic o problematice nevím, ale svůj názor si řeknu." Proč ne. Není nic jednoduššího, než plácnout (nejen) do internetové diskuse cokoli není až zase taková machrovina. (Díky za internet). Jenom bych vás všechny požádal. Zjistěte si alespoň základní informace o dané problematice a pak něco napište, jinak opravdu nemá cenu cokoliv vysvětlovat. Nemusíte být promovaným biologem, abyste věděl, že "suché" dřevo na stojato plní i jiné biologické funkce. Kromě hnízdišť ptáků, hmyzu a jiných vytváří také nějaké mikroklima, ve kterém se les obnoví snáz. Otázka kleče je složitější. Svou funkci jako přípravná a meliorační dřevina ano, ale z fytocenologického hlediska tady opravdu nemá co dělat. O tom, že se ztrácí zvěř nic nevím, vy ano? Problém vysoké zvěře je v pravdě opačný. Je jí tady, díky myslivecké lobby, až moc. O tom, že každoročně páchá obrovské škody na stromech a vyžaduje tak nemalé finanční hmotné a pracovní prostředky na jejich mechanickou ochranu, snad víte. Rostlinné druhy jistě nemizí kvůli zimě, ale kvůli bezohledným lyžařům a provozovatelům vleků a kvůli neschopnosti státu vynutit si bezpodmínečnou ochranu cenných lokalit, kterou Národní přírodní rezervace Praděd jistě je. Vliv imisí tu také hraje roli. Mimo jiné. Vážený pane, co se týče Mravenečníku. to je z vaší strany naprostá podpásovka. V době, kdy se začala nešťastná přečerpávací vodní elektrárna dlouhé stráně stavět mj. v souvislosti s Temelínem, tak si většina dnešních mladých ochranářů včetně mě, hrála na pískovišti. Především se ale tenkrát uvažovalo „trošku“ v jiných dimenzích a ochrana přírody tak nějak nefungovala. A věřte mi. já ji nepostavil a nevím, proč z toho obviňujete ochranáře. Nevím, jakým způsobem by jste si představoval obnovení Mravenečníku. Domnívám se, že zatím neexistuje a v nejbližší době nebude existovat technologie a nebude k dispozici tolik finančních prostředků, které by zajistily "přikrytí" horní nádrže, aby to nikdo nepoznal. Rovněž případné zrušení celého díla není zatím z právního hlediska dost dobře možné. Nechápu rovněž, proč to nazýváte těžkým kalibrem. Občanské sdružení Přátelé Jeseníků - SOJKA se ročně účastní cca 150 správních řízení a jsou mezi nimi i daleko těžší kalibry. Věřte mi, vím o čem mluvím. Na otázku, nejen vaši: „Chráníte přírodu před člověkem?“ se dá odpovědět jednoduše. Vlastě ano, protože jen člověk a vir si sám dobrovolně ničí své životní prostředí a nezajímá ho dopad jeho činností. Osobně dávám lidské rase 40, maximálně 60 let. A prosím, odpusťme si výlevy typu: „zpátky na stromy“. To je čistá demagogie, která nikam nevede. A jestli se ptáte, proč jako ochranáři děláme co děláme, tak si vypomohu Murphyho zákonem. Protože: 1. Vyhrát nelze. 2. Uhrát nerozhodný výsledek nelze. 3. A navíc nelze ani přestat hrát. P.S.: Měl-li bych reagovat na všechny antiekologické a antiochranářské a jiné nesmysly v této diskusi, nedělal bych nic jiného (a že se tu najdou i opravdové perly). Takže promiňte pokud se na vás zrovna nedostalo. Možná časem. P.P.S.: Budete se asi divit, ale ani já nemám patent na rozum.
0/0
21.11.2001 19:59

Andrejka

Nedejme se!
Prece si nenechame vzit jedine poradnejsi lyzarske stredisko na Morave!Zachovaji-li se vleky a sjezdovky,myslim ze lyzari i snowboardisti se budou snazit byti ohleduplnejsimi.Vetsina si snad uvedomujeme,ze jestli si to znicime,nebudeme mit na cem radit a poznavat zajimavosti,co Praded nabizi.NEDEJME SE,BOJUJME!
0/0
3.10.2001 12:37

BOBO

Čemu se divíte ?!
1. Jeseníky nejsou Krkonoše ! 2. Nejezdí tam pražáci (a Němci )! 3. Ministr životního prostředí a jeho " přírodumilující " úředníci z Jeseníků MAJÍ MÁLO - jaksi bočkem do neustále připravených kapes . 4. No a nakonec , z Jeseníků začnou možná jezdit lyžaři i do Krkonoš - kšeft je kšeft ( odtamtuď se "to" na MŽP dostane ). 5. Zkrátka příroda v Jeseníkách , kde je nejvíce sněhu a všechno je pod ním dobře uchráněno , je na tom hůř , než v Krkonoších , kde je sice málo sněhu , ale lyžaři se při lyžování asi vznáší . 6. Zkrátka v Jeseníkách se neumíte vznášet . NEDEJTE SE !!!
0/0
1.10.2001 23:27

Ing. Michal Krčál

Lyžování na Ovčárně
Pokud bude omezeno lyžování na nejlepších sjezdovkách střediska, nebo zakázáno úplně, dojde patrně k uzavření stávajících horských chat. Jejich financování je založeno právě na turistickém ruchu v zimní sezoně, který už ovšem nebude. Nebude-li v provozu zimní středisko, nebudou ho navštěvovat ani nelyžující návštěvníci a běžkaři. Co by tam také hledali když se nebude kam schovat před nepřízní počasí a jít na toaletu. A protože i pohyb po značených turistických cestách poškozuje přírodu, bylo by nejlepší celou rezervaci uzavřít. Nač nám ale potom bude nějaká přírodní rezervace do které nemá nikdo přístup? Snad jenom pro dobrý pocit že ji máme. Z praktického pohledu nám může být úplně jedno jestli ji máme nebo ne, když ji nebudeme moct využít. Věřím, že tento scénář si nepřeje nikdo z rozumných lidí. Myslím, že je nutno stanovit jasná pravidla pro další provoz nejvýše položeného lyžařského střediska v ČR, tak abychom mohli maximálně využít jeho možnosti a přitom nenávratně nezničit okolní přírodu. Například jasně vymezit a upravit lyžařské trasy a pohyb mimo ně přísně trestat, nahradit kyvadlovou dopravu lanovkou, vybudovat mimoúrovňové křížení cesty z Ovčárny na Praděd se sjezdovkou "A" atd.
0/0
1.10.2001 15:39

PaedDr. Michaela Hradilová

Rušení vleků na Pradědu
Vážené ekologické sdružení! Chcete chránit příprodu ve prospěch lidí nebo proti nim? Lidé by měli příprodu využívat pro upevňování svého zdraví a sport je jednou z možností. Stanovit přesná pravidla, kontrolovat jejich dodržování - to je práce. Zakazovat vše je velmi jednoduché a snadno kontrolovatelné a vyžaduje minimum práce. Je Vaším cílem ekonomická likvidace a následné vylidnění mikroregionu Vrbenska? Průmysl se nerozvíjí pro špatnou dostupnost a turistický ruch úspěšně zlikvidujete. Za rušením vleků budou totiž následovat běžecké tratě a další. Čí zájmy zastupujete a co Vám vlastně dává právo zasahovat do života lidí zde. Mám ještě v živé paměti Vaše zásahy proti úpravě koryt Opavy po povodních. Ráda bych Vás poznala.
0/0
24.9.2001 15:11

Jaroslav Lukeš

Lyžování na Pradědu
Zcela souhlasím s Vaším názorem o existenčních problémech horských hotelů a chat přímo na vrcholu, ale bohužel toto rozhodnutí zasáhne i všechny nás ostatní, kteří žijeme s cestovního ruchu v nižších polohách jako jsou Malá Morávka, Karlov. Jsem provozovatelem chaty v Malé Morávce a celou minulou sezónu jsem své klienty dopravoval do střediska na Ovčárně, protože u nás nejsou zatím tak dobré sněhové podmínky jako ve vrcholové části.Jelikož zaměstnávám celoročně osm zaměstnanců, většina z nich jsou živitelé svých rodin, jelikož jak je známo jsme nejchudším okresem s největší nezaměstnaností v ĆR, pak mne toto rozhodnutí velice překvapuje. Dále nechápu. Vytvořili jsme obrovský tlak na naše úředníky s žádostí o výstavbu lyž. střediska v Malé Morávce a po půl roce je vše smeteno ze stolu. Tak co vlastně chtějí??
0/0
21.9.2001 14:15

RobertR

Re: Lyžování na Pradědu
A co se tak orientovat na jinou klientelu? Pouze firmy, které jsou schopny se podřídit vnějším podmínkám, jsou schopny přežití... Prostě miska se sýrem se přesunula jinam.
0/0
21.9.2001 15:19

Martin Micek

Pro přírodu
Vážení, stanoviska našeho sdružení k lyžování na Pradědu a Vysoké Holi máme řádně podložené. Každoročně a opakovaně dochází v důsledku provozu LV a sjezdovek k významnému poškozování přírody této jedinečné a nenahraditelné NPR. Hodnoty rezervace žádná firma nevyrábí a ani je (na rozdíl od vleků) nelze nikam přestěhovat. Sjezdové lyžování v našich horách nemůžeme srovnávat s Alpami - ty jsou cca 250 x větší a mají proto i výrazně vyšší ekologickou stabilitu. V Jeseníkách je to vždy výrazný zásah do lesa či cenných holí (plošně malých). Na požádání jsem ochoten odeslat jak vyjádření, tak ukázkové fotografie e-mailem. Sdělte prosím vždy jen adresu a do jaké velikosti -abych Vám nezahltil schránku. Po systémovém řešení v celé CHKO voláme již 7 let, nekamenujte nás za to, že dobrovolně vykonáváme svou nelehkou práci (v naprosté většině neplacenou). Ptejte se co dělali státní úředníci z ministerstva pro místní rozvoj, starostové obcí, proč dosud není vypracován a projednán generel cestovního ruchu pro Jeseníky. Praděd a okolí je národní přírodní rezervací, donedávna tam žili tetřev i rys, dneska je to vzpomínka - také kvůli lyžařům sjezdařům (ale i neukázněným snowboardistům jezdícím často mimo tratě). Jiné řešení nežli omezení není možné, chceme-li zachovat jedinečnou rezervaci i pro ty co přijdou po nás. PS: firma pana Figury (proti kterému osobně vůbec nic nemám ani já, ani sdružení) má sídlo v Bruntále. Pokud se nepletu jdou daně do sídla firmy. Vždy se snažíme o maximálně odborně podložené vyjádření, všem měříme stejně. Karlova Studánka je malá vesnička, spíš jen lázně - ne město. Dnešní vysoce technizovaná forma sjezdového lyžování, odlišný, agresívní styl jízdy asi nelze srovnávat slyžováním před desítkami let. Zůstaňme prosím slušní, vyjadřujme i rozhodujme se podle rozumu i citu, ne v afektu. Nadávky používá ten, kdo nemá argumenty. Martin Míček, předseda obč. sdružení Přátelé Jeseníků - SOJKA martin.micek@post.cz
0/0
21.9.2001 13:41

Petr Houser

Re: Pro přírodu
Vážený pane Míček, osobně si dovedu představit rozvoj lyžování v NPR Praděd v souladu se zájmy ochrany přírody. Jedná je o jasné stanovení pravidel a jejich dodržování. Je dostatek zkušeností a poznatků ze zahraničí. Vymezené a řádně vyznačené sjezdovky jsou základem. Potom někdo musí konroloval dodržování pravidel a ne házet všechnu vinu pouze na provozovatele vleků. Pamatujete si, že toto území dříve ovládaly ovce? Jste představitelem občanského sdružení, jehož činnost se mi nelíbí. Považuji Vás za seskupení, které ve svém volném čase škodí lyžařům. Pro lepší pochopení smyslu Vaší práce bych potřeboval vědět koho - jak početnou skupinu lidí představujete a jaká je Vaše (myslím celou organizaci) odborná způsobilost. K případné diskusi dávám prostor na www.praded-info.cz - stránkách, které jsme připravili pro pravidelné poskytování informaci (CHKOJ nám bohužel zatím žádné neposkytla).
0/0
22.9.2001 6:05

Marek Kuzma

Re: Pro přírodu
Drzim Vam palce. Prirodu je treba chranit a ne ji pouze vyuzivat. Lide by meli mysle vice na nasi planetu.
0/0
16.10.2001 17:32

kotik

Re: Pro přírodu
Pane Micek. Jako jednomu z Ekologickych aktivistu bych vam chtel poprat, aby vas tato "prace", lepe receno otravovani, ktera vse jen zpomaluje a otravuje lidem zivot, brzy prestala bavit. Je mi jasne, ze od prevratu uplynulo pouhych jedenact let a lide vaseho typu se laickeho "ochranovani prirody" dosud nenabazily. Snad vas to vsechny brzy prejde. Az budete delat veci, ktere lide nebudou odmitat, teprve potom budete zadana organizace. 99% Vasich lidi nema skoly, at ekologicke, nebo prirodovedne {mohu se priznat, mam lesnickou skolu - a to s prirodou velmi blizce souvisi}. Lyzovani na Pradedu by melo byt zachovano. Je zde mnohem vice faktoru, ktere ovlivnuji prirodu v Jesenikach. Sam bydlim na Rejvizu, takze vim o cem mluvim. Lyzari, pokud maji na "niceni" Jesenicke prirody nejaky podil, tak je opravdu velmi maly. Nechte konecne vecem normalni prubeh a prestante se do vseho... montovat... Nedavno jsem mel k dispozici precist se Sedmou generaci - Casopis Hnuti Duha... Takhle jsem se opravdu dlouho nezasmal. Pripada mi to, jako krasna literatura opevujici casti znicenych lesu. Je to ubohe. Pro Vas mam navrh... nechodte lyzovat! Dle meho nazoru by mela byt cela zalezitost s lyzovanim v nasich nejkrasnejsich horach znovu prosetrena, presetrena a to bez korupce a bez osobni zaujatosti. Dekuji.
0/0
7.11.2001 18:48

speedo

Rušení vleků na Pradědu
Znám pana Figuru, a proto si troufám tvrdit,že tebto člověk ví mnohem více o Jeseníkách než kdokoliv jiný. To co předvedli úředníci v Praze je rozhodnutí ne od "zeleného" stolu, ale snad z podněj. Přece každému logicky uvažujícímu člověku se vzděláním je jasné, že ochrana přírody nemůže být bez turistiky a turistika zase bez přírody. Chci vědět, kde bude CHko Jeseníky a nějaká organizace Sojka brát peníze na ochranu a udržování Jeseníků, které jistě nestojí málo. Od státu? Tomu se směju. Jedině lidé kteří utratí svoje peníze v Jeseníkách a firma která podniká na Pradědu a odvádí daně do rozpočtu města Karlova Studánka, to jsou ty peníze do Jeseníků. Jezdím na pradědu už 10 let každý rok a doufám, že nebudu muset začít jezdi někam do Alp, když naše hory jsou tak krásné. A mohou zústat krásné když se všichni dohodnou na dodržování určitých pravidel. Vždyť dnes se na Pradědu nerozjedou vleky dokud to nepovolí samotní ochránci tak co ještě chtějí.Petr Švejnoha Rousínov.
0/0
20.9.2001 21:51

araya

extremisti
Téměř všechny ekologické aktivity v této zemi postrádají rozum včetně této. Tady by se našlo jedno vcelku dobré řešení, které by splňovalo požadavky obou stran a je velmi jednoduché, stačí aby sezona netrvala skoru půl roku, ale jen ty tři opravdu zimní měsíce , kdy je tady sněhu opravdu velmi hodně. Já tady sice nikdy lyžovat nebudu, ale jen proto, že ty sjezdovky jsou dobré tak akorát pro začátečníky a ne proto, že bych měl strach z toho, že poškozuji přírodu.
0/0
20.9.2001 19:23

The Crow

Stát ruší vleky na Pradědu
No to snad není možné. To dělají proto, aby měli v Krkonoších a jiných českých horách vetší tržby nebo jsou prostě naštvaní, že je na Pradědu víc sněhu než kde jinde. A jestli chtějí ti ochránci přirody tak vehementně, ochraňovat přírodu, tak když budou sjezdovy vydřené a bez sněhu můžou ho tam naházet zpátky, aby se líp lyžovalo. Aspoň by jednou poznali, co je to práce.
0/0
20.9.2001 16:55

Karolko

Nestačím se divit
Nestačím se divit. Myslím, že kdyby se jednalo o vleky v Krkonoších, kde jezdí spousta Němců, určitě by byly výjimky uděleny. Kdyby jezdil lyžovat na Ovčárnu pan Klaus, určitě by situace byla jiná. Takhle to ale nechápu, fakt nechápu...
0/0
20.9.2001 13:30

Kacka

Chudak Jeseniky
Pokial sa chcete vyjadrit k tomuto tematu, radsej si pozorne preskumajte problem. A nie hned obvinovat Ekologov.. Co viete o poskodeni Jesenikov? Ze to na prvy pohlad zatial vyzera, ze sa nic nedeje? Ekologovia nie su proti lyzovaniu, v pripade dodrzania URCITYCH PODMIENOK je lyzovanie povolene i vo vzacnych oblastiach. Bohuzial ani v Jesenikach nie su vsetci ochotny dodrzovat urcene podmienky. Nikdy nepochopim ludi, ktory v zaujme svojho vlastneho uspokojenia su schopny napomahat niceniu krajiny, kde toto uspokojenie vykonavaju. Navyse vleky v Jesenikach su tak drahe(a to nezapricinili ekologovia), ze skutocny lyziary uprednostnia lyzovanie v Alpach, kde to vyjde narovnako a este k tomu su tam ako som pocula lepsie upravene a dlhsie trate. Je mi naozaj smutno, ze vsetci namiesto aby sa snazili ochranit to posledne co tu este ostava, tak sa snazia podnikatelsky zneuzit pre svoj blahobyt.
0/0
20.9.2001 12:41

czenda

Re: Chudak Jeseniky
Dámo, co to tady plácáte za hlouposti ? Stála jste někdy na sjezdových lyžích ??? Ty podmínky pro sjezdaře jsou takové, jaké vytvoří provozovatelé nejenom vleků. Myslíte, že někomu dělá potěšení, jak vy říkáte "ničit" přírodu v lyžácích ??? A navíc můžete specifikovat tu ochranu na vrchlu Ovčárny ???? (Byla jste vůbec někdy na onom vršku ?????). Poslední otázka: Víte vůbec o čem mluvíte ????
0/0
20.9.2001 14:10

Tmš

Re: Re: Chudak Jeseniky
Milý Czendo, tímto svým příspěvkem pouze dáváte najevo, že konstruktivní diskuse je Vám nejspíš cizí. Za každým Vaším rozhorleným vykřičníkem je vidět neuvážená provokace a vypadá to, že i velké sebevědomí drsného lyžaře. Třeba bychom kulili oči nad lyžařským uměním Vámi dotčené dámy. Nepochybuji, že jste na onom vršku byl (a možná do doby, dokud se nelyžuje na blátě), dokonce bych se vsadil, že budete jeden z těch, co udivují ostatní závodnickým přejezdem cesty vedoucí z Ovčárny na Praděd (což putující po této trase oceňují peprnými průpovídkami, nejen v duchu). Věřím, že Vám určitě nedělá potěšení ničit přírodu v lyžácích, protože si nejspíš vůbec nepřipouštíte, že je možné, něco tak "samozřejmého" a "člověku sloužícího", ničit. Specifikovat ochranu zmiňované oblasti asi dokáží pouze odbornící, a ti jak vidno, dospěli k názoru, že je třeba s lyžováním v chráněných územích něco udělat. Ale Vaše otázka jakoby naznačuje, že snad máte také jasno. A tak tedy poslední odpověď do pranice - Vy jistě víte o čem mluvíte ! (nepochybuji, že s hlubokou znalostí věci). V dokonalé úctě lyžař na sjezdovkách ("pluhem" nejezdím) i běžkách, který, bude-li to nutné omezí své lyžování v Jeseníkách.
0/0
20.9.2001 14:59

Mats

Re: Re: Re: Chudak Jeseniky
Váš příspěvek je věcný nicméně nechápu z jakého důvodu se zastáváte dopisovatelky Kacky , která v mnoha řádcích nenapsala zhola nic. Nemám moc v oblibě různé ekologické organizace, ale soudit se je rozhodně neodvažuji především z neznalosti problému. S pozdravem M.
0/0
21.9.2001 10:52

Kacka

Re: Re: Chudak Jeseniky
Vazeny pane Czenda, bohuzial Jeseniky poznam velmi podrobne a podrobnejsie ako si myslite, a mozno viac ako Vy. A hoci som slovacka. A je mi luto, ze kazdym rokom su Jeseniky na tom horsie a navstevnikom a Vam cechom a Vam domacim je to uplne jedno. Pod heslom Cestovny ruch je predsa potrebne vsetko zdevastovat, Nie? A az ked uz budu vsetky vzacnosti znicene, a ked uz nebude preco jazdit do Jesenikov, lebo tam budu len hole kamene a cestovny ruch(a vsetko tak umele, ako vsade inde) sa nebude mat preco rozvijat, tak sa mozno chytime za hlavu a zacneme premyslat a zamyslat sa aj nad buducnostou Jesenikov a nielen preto , aby sme si uzili. Nahodov som vystudovala cestovny ruch a viete co? V modernych ucebniciach sa pise, ze cestovny ruch ano, ale len do tej miery, aby neposkodzoval prirodu. A viete preco? Pretoze je to jedna zo zakladnych podmienok cestovneho ruchu. V zahranici sa uz poucili. Takze keby ste sa pozorne divali, ked cestujete do zahranicia, tak by ste zistili, ze cestovny ruch nie je proti ekologii, ale ZA EKOLOGIU.
0/0
26.9.2001 8:32

Antiekolog

antiekologie
Čo sa tak starať o svoje Vysoké Tatry a Vladka Mečiara. Asi by to bylo lepší ne?
0/0
20.9.2001 16:34

Irena

neuvážené rozhodnutí o Pradědu
Tímto zákazem dojde k výraznému vytlačení zimních sportů z Jeseníků. Nemyslím, že je to správné. Lokalitu velmi dobře znám a neumím si představit osiřelé kopce a prázdné horské chaty. Ekologičtí aktivisté jsou podle mého názoru přesně ti lidé, kteří sice s dobrými úmysly, ale velmi často likvidují mnohé lidské aktivity (v tomto případě nejen podnikání, ale i aktivní odpočinek významné části občanů). Divím se, proč jim vadí zrovna lyžaři a ne např. motoristé, kteří pro své pohodlí zaplatí výjezd k Ovčárně nebo autobusy, které svými výfuky zamořují okolní lesy. Nevolám však po zrušení kyvadlové dopravy (což by ekologičtí aktivisté jistě vymysleli), ale po jiné formě - ekologické formě dopravy. Také státní zásahy do této oblasti jsou neadekvátní. Proč nenechají státní úředníci vyjádřit místní samosprávu?! Pochybuji, že by místní občané dobrovolně souhlasili s údajnou devastací přírody, ke které mají většinou velmi vřelý vztah.
0/0
20.9.2001 11:48

RobertR

Stanovení priorit
Pro každou lokalitu by měly být stanoveny priority, například zdali chceme přírodní park nebo lunapark. Krkonoše jsou například už tím lunaparkem. Směřuje se tedy k tomu, že se Krkonoším odejme status národního parku a přidělí se Jeseníkům? Bez prezentované vize se můžeme jenom dohadovat a mnozí zbytečně rozčilovat. Jinak případ z USA (pro mnohé našeho vzoru): Ve státních a federálních (národních) parcích nesmí podnikat nikdo kromě státu. Proto tam je potíž i jenom najít slušnou restauraci.
0/0
20.9.2001 10:50

Tmš

Re: Stanovení priorit
Máte pravdu, pokud vlastně nevíme co chceme, tak ... Jsem pro přírodní park - tedy, aby se Jeseníky nestaly Lunaparkem. Mimochodem, rád si odpustím tu slušnou restauraci a zásobím se na cestu jedním karbanátkem navíc.
0/0
20.9.2001 15:06

Gaspi

Re: Re: Stanovení priorit
Ty patříš určitě mezi ty ekologické magory ty karbanátku.
0/0
20.9.2001 16:27

RobertR

Re: Re: Re: Stanovení priorit
Gaspi, nebyls taky na Pradědu na motorce?
0/0
21.9.2001 15:09

Petr

vyřizování účtů ?
Obávám se, že tento případ nemá s ekologií nic společného ( co se asi dá zničit pod 2 m sněhu ? ) a zavání to závistí a vyřizováním účtů, neboť některé z vleků na Ovčárně zůstanou v provozu. Takže vždy záleží na tom kdo je majitelem vleku, aneb na každého jiný metr.
0/0
20.9.2001 10:45

Petr

Vyřizování účtů ?
Na Ovčarnu jezdím každý rok a tato zpráva mě rozhodně nepotěšila. Nevím, jaké poškozování přirodních krás mají ekologičtí aktivisté na mysli, ale pokud si dobře pamatuji předchozí roky, tak na Ovčárně je nejvíce sněhu v ČR, tak co takhle zavřít všechny sjezdovky v Krkonoších, Beskydech atd. Obávám se, že tento spor je o trochu něčem jiném než o ekologii a silně to zavání závistí a vyřizováním určitých účtů.
0/0
20.9.2001 10:34

Tomas

:o((
Je mi toho podnikatele lito, zaplatil za posudek a prisel diky tomu o povoleni. Ale tak to chodi. Tetkon aby sel provozovat vleky do Kloina.
0/0
20.9.2001 10:33

Javky

Re: :o((
Zaplatil prilis mnoho za posudek a uz mu nezbylo na uplatky (nebo na ne nema zaludek)... Vleky nekoho jineho zrejme nevadi!?
0/0
24.9.2001 11:23

Petr Houser

ZACHRAŇTE PRADĚD
Volám k založení ekologické organizace, která se postaví čelem k protilyžařskému teroru a přispěje k rozvoji lyžování v souladu se zájmy ochrany přírody.
0/0
20.9.2001 10:32

Tmš

Re: ZACHRAŇTE PRADĚD
Bohužel PROlyžařský teror se těžko vyrovnává se zájmy přírody.
0/0
20.9.2001 15:12

Martin

Lyžování na Pradědu
Myslím si, že pokud se budou tyto vleky rušit,opadne v zimě i zájem o návštěvu Ovčárny a okolí Pradědu vůbec,potažmo okolní horské hotely (Ovčárna,Barborka,Kurzovní chata) začnou mít existenční problémy a nepřinese to zisk do okresní pokladny a z nejkrásnějších hor se stane pouze muzeální rezervace,kam nebude smět nikdo jít. Souhlasím s názorem,že aktivisté by měli začít přemýšlet hlavou a ne pořád jen vyskakovat a něco zakazovat.
0/0
20.9.2001 9:55

Gaspi

Re: Lyžování na Pradědu
To je přesně ono, ach jo kdy se už konečně začne u nás uvažovat v širších souvislostech´.
0/0
20.9.2001 16:30

Jorg

Tak to je smula
Ja stejne jezdim do Alp-tam jsou lidi rozumnejsi a lyzovani lepsi. Good bye Ceske hory-jiz nikdy vice:-))
0/0
20.9.2001 9:17

Radek

lyžovat jen mimo hory???
CHKO je rozsáhlá oblast obsahující všechny hřebeny Jeseníků. Znamená to, že budeme nuceni lyžovat v centru Olomouce či Ostravy, aby byli ekologové spokojeni? Samozřejmě souhlasím s uzavřením vleků, jestliže se lyžuje na minimu sněhu a sdírá se povrch kopců, ale prosím ekoaktivisky, aby nebyli hysteričtí - v Jeseníkách je běžně 200 cm sněhu, to myslím neuškodí ani lístku lišejníku. Je třeba posuzovat problém systémově.
0/0
20.9.2001 9:09

Najdete na iDNES.cz