Diktát:

PEREME SE S ČEŠTINOU: Tvrdé a měkké souhlásky, vyjmenovaná slova

Vyzkoušejte si svou znalost češtiny vyplněním krátkého diktátu. Testuje znalost pravopisu v seriálu Pereme se s češtinou.
V starob...l...ch kostel...ch se bl...ští monstrance nev...dané krás....
Není
na nich ani stop... po rz....
V...z...vám
vás, ab...ste přestali zlob...t!
Pokud
jde o fotbal, s Braz...lc..., Francouz... a Srb... není řeč: nikdy neuznají herní kvality ciz...ho mužstva.
Protože
auto beznadějně uv...zlo, muselo b...t v...proštěno nav...jákem.
Na
pol... si v...tr pohrává se starým... větrolam....
Běžte
zpět na ub...kac....
Se
zb...l...m... chlap... nedělají Šárčin... bojovnice žádné cav...k....
Nab...l
svých vědomostí při pob...tu v c...z...ně.
Otep...
slám... a snop... se válejí před zrez...věl...m... vraty.
Jak
se l...b... tvému mlsnému jaz...čku tyhle ryb... pochoutky?
Ještě
po dvaceti letech v...těz... u řady posluchačů p...snička R...b...tv....

Karel je normální člověk, ale má silnou auru, řekla o Gottovi Zelenková v Rozstřel

Najdete na iDNES.cz