Diktáty

O Pejskovi a Kočičce

Tento diktát prozkouší především použití "s" a "z" a shody podmětu s přísudkem.

První diktát - 4. třída

Na začátek něco jednoduššího. V prvním diktátě si otestujete především psaní tvrdých a měkkých i. Jeho tvůrcem je Petr Šulc a vybrali jsme ho z knihy Diktáty pro 4. třídu, kterou vydalo...

By, nebo bi?

Druhý diktát se zaměří na i/ý nebo y/ý po písmenu b. Autorem diktátu je Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého...

Ly, nebo li?

Třetí diktát se zaměří na i/ý nebo y/ý po písmenu l. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého...

My, nebo mi?

Čtvrtý diktát se zaměří na i/ý nebo y/ý po písmenu m. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého...

Diktát z 5. třídy

Na začátek druhého týdne kurzu Čeština v práci si vyzkoušejte diktát pro 5. třídu základní školy. Opět si otestujete především psaní tvrdých a měkkých i. Jeho tvůrcem je Petr Šulc a vybrali jsme...

Py, nebo pi?

Šestý diktát se zaměří na i/ý nebo y/ý po písmenu p. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého...

Sy, nebo si?

Sedmý diktát se zaměří na i/ý nebo y/ý po písmenu s. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého...

Vy, nebo vi?

Osmý diktát se zaměří na i/í nebo y/ý po písmenu v. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého...

Kontrolní diktát - koncovky podstatných jmen

Devátý diktát se zaměří na i/í nebo y/ý v koncovkách podstatných jmen. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným...

Kontrolní diktát z 5. třídy

Na začátek druhého týdne kurzu Čeština v práci si vyzkoušejte diktát pro 5. třídu základní školy. Opět si otestujete především psaní tvrdých a měkkých i. Jeho tvůrcem je Petr Šulc a vybrali jsme...

Přivlastňovací zájmena

Devátý diktát se zaměří na i/í nebo y/ý v koncovkách podstatných jmen. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným...

Diktát: A, i, nebo y?

Dvanáctý diktát se zaměří na i/í nebo y/ý u sloves v příčestí minulém. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným...

Diktát: y, nebo i?

Třináctý diktát se zaměří na i/í nebo y/ý u všeho. Autorem diktátu je opět Pavel Dolejší a vybrali jsme ho z knihy Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého...

Vyplňte si Svěrákův diktát na iDNES.cz

Kdo si chce vyzkoušet, jak je na tom s češtinou, má nyní šanci i na iDNES.cz. Ve Svěrákově diktátu lze udělat maximálně 24 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až...

Úvodní jazykový test

Kdo si chce vyzkoušet, jak je na tom s pravopisem, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu lze udělat maximálně 60 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až...

Vyjmenovaná slova

Kdo si chce vyzkoušet, jak dobře umí vyjmenovaná slova, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti vyjmenovaných slov, můžete udělat maximálně 64 chyb. Jako hodnocení...

Shoda přísudku s podmětem

Kdo si chce vyzkoušet, jak umí shodu přísudkem s podmětem, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti českého jazyka, můžete udělat maximálně 30 chyb. Jako hodnocení...

Doplňte do textu předpony s- a z-

Kdo si chce vyzkoušet, jak dobře ovládá předpony s- a z-, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti českého jazyka, můžete udělat maximálně 32 chyb. Jako hodnocení...

Doplňte do textu -n- a -nn-

Kdo si chce vyzkoušet, jestli ví, kam patří -n- a kam -nn-, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti českého jazyka, můžete udělat maximálně 38 chyb. Jako hodnocení...

Doplňte do textu -ě a -ně

Kdo si chce vyzkoušet, jestli ví, kam patří -ě- a kam -ně-, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti českého jazyka, můžete udělat maximálně 30 chyb. Jako hodnocení...

Doplňte předložky s a z

Kdo si chce vyzkoušet, jestli ví, kam patří s a kam z, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti českého jazyka, můžete udělat maximálně 23 chyb. Jako hodnocení dostanete...

Čtenářský kroužek

Kdo si chce vyzkoušet, jestli ví, kam patří i a kam y, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti českého jazyka, můžete udělat maximálně 23 chyb. Jako hodnocení dostanete...

Den páně Prouzův

Kdo si chce vyzkoušet, jestli ví, kam patří i a kam y, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti českého jazyka, můžete udělat maximálně 17 chyb. Jako hodnocení dostanete...

Vyplňte si Svěrákův diktát na iDNES.cz

Kdo si chce vyzkoušet, jak je na tom s češtinou, má nyní šanci i na iDNES.cz. Ve Svěrákově diktátu lze udělat maximálně 28 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až...

Svěrákův diktát na iDNES.cz

Kdo si chce vyzkoušet, jak je na tom s gramatikou, má nyní šanci i na iDNES.cz. Ve Svěrákově diktátu lze udělat maximálně 30 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně...

zkouska

aaaaa

zkouska

aaaaa

zkouska

aaaaa

Diktát Zdeňka Svěráka 2011

Vyzkoušejte si, zda byste ještě obstáli ve školním diktátu. Máte ještě na to, abyste prošli bez zaškobrtnutí nebo už vaše znalosti mateřštiny zrezivěly? Známkování je podobně přísné jako ve...

Diktát Zdeňka Svěráka 2012

Vraťte se do školních lavic a vyzkoušejte si, zda byste ještě obstáli v diktátu. Učitelem českého jazyka a autorem diktátu je už tradičně Zdeněk Svěrák. Známkování je podobně přísné jako ve...

O Pejskovi a Kočičce

Tento diktát prozkouší především použití "s" a "z" a shody podmětu s přísudkem.

Expert: Méně nálepek. Nazývat opozici bez důkazů dezinformátory je špatné