Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Co komu strany nabízejí

  16:07aktualizováno  16:07
Lidé, kteří tu mluví o svých očekáváních od budoucí vlády, jistě nemohou být považováni za reprezentativní vzorek. Ani to nechceme předstírat. Voličskou porotu MF DNES tvoří lidé různých profesí, sociálního postavení, životních zkušeností a věku tak, aby podle našeho názoru výstižně zastupovali jednotlivé voličské skupiny, o jejichž důvěru se strany v následujících volbách ucházejí.

Spojuje je jediné: ochota veřejně, pod vlastním jménem i fotografií říci, které problémy a témata by měly politické strany po volbách řešit. Jsme si samozřejmě vědomi, že náhodně vybraný jiný důchodce, zástupce menšiny, živnostník nebo studentka mohou mít zcela jiná přání, a náš pokus tedy nemůže stoprocentně sloužit jako univerzální volební příručka pro všechny.

Snažili jsme se najít odpověď na vznesená témata v dosud zveřejněných programech těch politických stran, které mají reálnou šanci zasednout do Poslanecké sněmovny.

U všech čtyř stran jsme vycházeli z programů oficiálně zveřejněných na jejich internetových serverech. Tím může být do jisté míry omezena ODS, která ještě nepředstavila všechna témata své volební dekády a ani celkový program.

Některá přání se opakují hned několikrát: například podpora vzdělání, bydlení, rodin s dětmi nebo vstupu do EU. Pokoušeli jsme se jednotlivá témata neopakovat, v souhrnu by však měl každý z našich zástupců veřejnosti najít stranické nabídky na svou poptávku.

Našich "voličů" jsme se neptali na jejich politické sympatie, tedy pro koho hlasovali při posledních volbách do sněmovny, ani zda už jsou rozhodnuti, komu dají svůj hlas za měsíc. A ačkoliv je v několika případech zřejmé, které strany by mohly přání našich voličů nejlépe naplnit, rozhodli jsme se, že jim nebudeme radit, kdo by si nejvíce jejich hlas zasloužil.

A konečně: omezený rozsah novinových textů nedokáže nikdy postihnout programy politických stran a jejich plány ve všech souvislostech a detailech. Pokud i vás zajímá, která strana vás může nejlépe zastupovat, nezbývá než si programy přečíst také. Informovaný volič se rozhoduje nejlépe.

ZÁSTUPCE MENŠINY - VOJTĚCH LAVIČKA (29)

povolání: hudebník, novinář
rodina: partnerka, syn (2,5 roku)
bydlení: družstevní byt 3+1
příjem domácnosti: 19 000 korun měsíčně

Co očekává od nové vlády: "Snížení schodku rozpočtu, protože ho budou platit obyčejní lidé. Stát by se měl víc zabývat situací v chudinských ghettech. Také by měl tvrdě postihovat ty zaměstnavatele, kteří diskriminují menšiny - nejen Romy, ale třeba i vozíčkáře nebo zrakově postižené. Menšiny by měly získat i větší prostor ve veřejnoprávních médiích. Od každé vlády čekám, že země úspěšně vstoupí do EU a neudělá tam hned ostudu."

Co mu politické strany slibují:

ČSSD: Podpora zaměstnanosti osob obtížně se uplatňujících na trhu - například zdravotně postižených či Romů. Pomoc každému, kdo se ocitl v tíživé situaci a nedokáže si pomoci sám.

ODS: "Nezadluženou budoucnost" - snižování státního dluhu. Hájení českých národních zájmů v EU.

Koalice: Nebudeme tolerovat rasismus a projevy xenofobie. Za zvlášť důležitou považujeme předškolní přípravu dětí z romských rodin. Budeme usilovat o vydání prováděcích předpisů tak, aby mohly být zachovány i rozvíjeny jazykové a kulturní tradice a odlišnosti všech národností žijících v naší zemi.

KSČM: Dotace na tvorbu pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností. Podmínky pro rozvoj kultury národnostních menšin. Daňové úlevy pro malé a střední podnikatele v případě vytváření pracovních příležitostí tělesně postižených či Romů.

DŮCHODCE - JIŘÍ TONCAR (70)

povolání: vysokoškolský učitel v penzi
bydlení: obecní byt 2+1, nájem 4700 Kč
rodina: ženatý, manželka učitelka, 3 dospělé dcery, 2 vnučky
příjem domácnosti: 22 tisíc korun

Co očekává od nové vlády: "Hlavně bych chtěl, aby mladí lidé měli co nejsnadnější přístup k bydlení. Pokud jde o můj důchod, rád bych, aby stoupal spolu s cenami. Nepotřebuju moc, nerad bych ale, aby celý důchod padl jen na bydlení. Vadí mi, že ještě nebyli potrestáni lidé, kteří v 90. letech ukradli miliardy a ti, kteří tu za komunismu ničili druhé."

Co mu politické strany slibují:

ČSSD: Zvyšování penzí každý rok k 1. lednu tempem, jakým se v předcházejícím roce zvyšovaly ceny a životní náklady důchodců. Ochranu nájemníků. Tvrdý boj proti daňovým únikům. Boj proti korupci včetně zákonů proti praní špinavých peněz.

ODS: Zásadní reforma penzijního systému, která se však neprojeví hned. Změna by se neměla negativně dotknout dnešních seniorů.

Koalice: Vyrovnat nerovnost ve výpočtu důchodů mezi "starodůchodci a mladodůchodci". "Důstojný život dnešních i budoucích seniorů" - přinejmenším zachování tradičního poměru mezi mzdou a důchodem. Podpora dalšímu fungování ÚDV a jeho co nejužší spolupráci se státním zastupitelstvím, aby byly vyšetřeny a potrestány zločiny komunismu. Boj proti hospodářské kriminalitě.

KSČM: Automatickou valorizaci důchodů, mimořádnou valorizaci v případě vstupu do EU, pokud vyvolá jednorázové zvýšení cen.

STUDENTKA - NATÁLIE DUCHÁČKOVÁ (16)

povolání: studentka gymnázia
bydlení: třípokojový byt s regulovaným nájemným
rodina: rodiče jsou rozvedeni, žije s matkou a bratrem (13)
příjem domácnosti: měsíčně 20 tisíc korun čistého

Co očekává od nové vlády: "Mně dost zkomplikovalo život dostat se na střední školu. Nikdo, koho znám, se nedostal na tu školu, kam chtěl. To mi připadá hodně špatné. Neměly by být tak těžké přijímačky a mělo by přibýt škol, po kterých je poptávka. S touhle vládou budeme vstupovat do EU. To by mi mohlo přinést možnost studia v jiných zemích."

Co jí strany slibují:

ČSSD: Usilujeme o co největší množství stipendií a zahraničních výměnných stáží pro studenty a mladé lidi, zvláště v zemích EU. Budeme prosazovat, aby co nejvíce občanů mohlo získat vyšší a vysokoškolské vzdělání. Vzdělání nesmí být omezeno jen na přípravu k povolání.

ODS: Vstup do EU v nejbližším možném termínu. Evropskou integraci chápeme jako příležitost k budování svobody, otevřenosti a liberálního řádu.

Koalice: Program, který umožní, aby ČR byla rovnocenným partnerem a konkurentem vyspělým státům. Zajistíme dostupnost vzdělání každému a možnost výběru školy podle vlastních schopností.

KSČM: Ve vztahu k EU prosazujeme rovné právo občanů ČR na pohyb a zaměstnání.

NEZAMĚSTNANÁ - RŮŽENA BALCAROVÁ (38)

povolání: vystudovala oděvní průmyslovku, živila se jako jeřábnice
bydlení: třípokojový byt s regulovaným nájmem
rodina: manžel podniká v autodopravě, syn 9 let, dcera 5 let
příjem domácnosti: 20 tisíc korun čistého měsíčně

Co očekává od nové vlády: "Očekávám nějaké zlepšení všech úředních šimlů. Zaměstnavatel se mnou ukončil pracovní poměr neplatně a nikdo s tím nechce mít nic společného. Úředníci by měli být ochotnější a umět lidem konkrétně poradit. Za plotem naší mateřské školky vyrostla benzinka. I když jsme podepisovali petice, bylo to všem jedno. Ve škole sloučili dvě třídy, přestože rodiče proti tomu protestovali. Chtěli ušetřit na platu učitelky."

Co jí politické strany slibují:

ČSSD: Podporu rozvoji samosprávy, aby byl omezen vliv byrokracie a občané se mohli účinně podílet na veřejné správě.

ODS: Občan má často pocit, že stát neslouží jemu, ale naopak on musí sloužit státu a jeho byrokracii. Chceme stát štíhlý, schopný a vlídný.

Koalice: Zvýšit kvalitu fungování úřadů. Posílit postavení pedagogů, zavést systém jejich hodnocení a spravedlivého odměňování.

KSČM: Zvýšit platy pedagogických pracovníků na úroveň jiných vysokoškolsky vzdělaných skupin. Zvýšit podíl občanů na rozhodování.

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÁ - ŠTĚPÁNKA ANTOŠOVÁ (27)

povolání: účetní v centru Paraple
bydlení: obecní bezbariérový byt, nájem včetně služeb 5500 Kč měsíčně
rodina: svobodná, žije sama
příjem domácnosti: nechce uvádět

Co čeká od nové vlády: "Přála bych si, aby se stát více věnoval sociální politice. Alarmující je zejména situace ve zdravotnictví. Co se týká handicapovaných lidí, politici stále málo prosazují bezbariérové přístupy na důležitých místech. Hodně se to zlepšilo, ale stále chybí i v některých velkých nemocnicích."

Co jí politické strany slibují:

ČSSD: Systém, který pomůže integraci handicapovaných do společnosti. Podporu budování bezbariérových přístupů a organizací zdravotně postižených. Státem garantovanou kvalitní a dostupnou zdravotní péči.

ODS: Sociální politika státu je jen doplněk vlastní odpovědnosti člověka. Každý má přirozenou povinnost připravit se na stáří a případ nouze. Zdravotnictví zlepšíme a zefektivníme zavedením tržních principů. Navrhujeme zmenšit rozsah služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Koalice: Klademe velký důraz na etiku služeb respektujících důstojnost pacienta a postavení lékařů a sester ve společnosti. Podpoříme chráněné bydlení pro handicapované. Posílíme odpovědnost občanů za své zdraví.

KSČM: Sítě zdravotnických zařízení chceme koncipovat podle potřeb územních celků. Taková zařízení nebudeme privatizovat. Zvláštní péči nabízíme handicapovaným, a to jak ve škole, tak mimo ni.

RODINA S DĚTMI - JIŘÍ (39) a LENKA (35) HOŘEJŠÍ

povolání: Jiří je soukromý podnikatel, Lenka je na mateřské dovolené
děti: Jakub (8), Adéla (10 měsíců)
bydlení: byt v osobním vlastnictví

Co očekávají od nové vlády:

"Přejeme si větší podporu rodin s dětmi a podporu bydlení. Větší investice státu do vzdělání. Posílení společenského postavení učitelů a zvýšení jejich mezd. Měla by se zlepšit úroveň výuky cizích jazyků."

Co jim politické strany slibují:

ČSSD: Nové projekty nízkoúročených půjček a hypoték mladým do 36 let. Zvýšení státních podpor hypoték a stavebního spoření se státním příspěvkem. 45 až 50 tisíc nových bytů v příštích 5 letech. Novomanželské půjčky, jednorázové podpory při narození dětí a plošné přídavky na děti. Zvyšovat investice do vzdělání a učitelské platy, aby překročily celostátní průměr, podpora výuky cizích jazyků. Žádné školné na veřejných školách.

ODS: Nižší daně pro každého.

Koalice: Společné zdanění manželů, rodičovský příspěvek 5 tisíc korun měsíčně. Zvýšení nezdanitelných částek základu daně na každé dítě, podpora rodinného spoření na bydlení a vzdělání dětí. Hypotéky pro střední vrstvy.Vyšší investice do vzdělání i na platy učitelů, podpora výuky cizích jazyků. Otevření vysokých škol všem maturantům.

KSČM: 30 tisíc nových bytů ročně. Státní garance na hypotéky. Novomanželské půjčky až 500 tisíc korun. Zvýšit učitelské platy na úroveň jiných vysokoškolsky vzdělaných lidí. Žádné školné. Regulace nájmů i energií.

ZAMĚSTNANKYNĚ - EVA KAMLAROVÁ (23)

povolání: prodavačka
bydlení: s přítelem, podnikatelem ve finančnictví, má pronajatý byt 2+1
příjem domácnosti: 30 tisíc korun čistého měsíčně

Co očekává od nové vlády: "Myslím si, že se po volbách nic nezmění. Svoje problémy si člověk vždycky musí vyřešit sám. To, co politici slibují, jsou vždycky jenom sliby. Určitě by se měly zvýšit mzdy. Ale zrovna ti ve vládě by už víc dostávat nemuseli. Víc by měli vydělávat dělníci a obyčejní lidé. Víc peněz by měly dostávat rodiny."

Co jí politické strany slibují:

ČSSD: Podporu státu více než dosud zaměříme na rodiny s dětmi. Prosazení plošného přídavku na dítě. Rozšíření možnosti výdělečné činnosti při pobírání rodičovského příspěvku.

ODS: Prosadit zásadní daňovou reformu. Lidé s nízkými příjmy nebudou platit daně vůbec.

Koalice: Rovné šance pro rodiny s dětmi. Společné zdanění manželů. Zvýšení nezdanitelných částek základu daně na každé dítě. Spoření se státní podporou na bydlení a vzdělání dětí. Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojnásobek. Adresné příspěvky na děti pro rodiny s nižším příjmem.

KSČM: Snižování nepřímých daní, které postihují ekonomicky slabší skupiny. Naopak podpořit zvyšování přímých daní podle výše příjmu. Přídavky na děti poskytovat na základě rovného práva dítěte s ohledem na vývoj životních nákladů rodiny.

SVOBODNÁ MATKA - EVA ŠOCHMANOVÁ (27)

povolání: výchovný asistent pro děti s tělesným a mentálním postižením
bydlení: družstevní 2+kk, nájem 2800 Kč
rodina: tříletý syn Adam
příjem domácnosti: 14 tisíc korun

Co čeká od nové vlády: "Mám pocit a zkušenost ze svého okolí, že největší problém svobodných matek je bydlení. Já mám štěstí, ale myslím, že na tohle by stát měl více myslet. A pak by se stát měl lépe starat o děti v dětských domovech. Vím, jaké to je, když mají děti z takových zařízení přijít do normálního života."

Co jí politické strany slibují:

ČSSD: Poskytování adresných dávek na bydlení pro domácnosti s nízkými příjmy. Zajištění podmínek, aby matky nedoplácely na svou mateřskou roli v zaměstnání ani v důchodovém věku. Rozšíření možnosti výdělečné činnosti při pobírání rodičovského příspěvku. Ještě výraznější podpora organizací, které se zabývají volným časem dětí.

ODS: Lidé s nižšími příjmy nebudou platit žádné daně.

Koalice: Podpora pružné pracovní doby zaměstnanců při uplatňování zákonného nároku na snížení pracovního úvazku. Nový zákon o adresném příspěvku na bydlení. Možnost vyššího vlastního příjmu rodiče celodenně pečujícího o dítě. Podpora nevládních organizací nabízejících programy pro rodiny a děti nebo sociální služby.

KSČM: Příspěvek na bydlení domácnostem s nízkými příjmy. Nedobytné výživné v případě samoživitelek by měl platit stát.

ŽIVNOSTNÍK - VÁCLAV VESELÝ (28)

povolání: podnikání v oblasti reklamy na internetu
bydlení: pronájem bytu 2+1, 8500 korun měsíčně včetně služeb
rodina: svobodný, žije sám
příjem domácnosti: 30 000 Kč měsíčně

Co čeká od nové vlády: "Myslím, že se nezmění nic, jako po každých volbách. Chtěl bych, aby zákony neměly tolik děr. Daně bych nechal takové, jaké jsou. Když budou nižší, stát bude muset stejně z lidí nějak ty peníze dostat. V EU už jsme měli být dávno, ale politici budou muset být daleko odpovědnější.

Co mu politické strany slibují:

ČSSD: Programy podporující drobné a střední podnikání, vstup do EU a sociálně spravedlivou daňovou politiku. Daně zatím nechceme ani zvyšovat, ani snižovat. Zpřehledníme daňový systém, větší důraz klademe na přímé daně (z příjmu) oproti nepřímým (DPH).

ODS: Nízké daně a vstup do EU. Zavedeme jednoduchou a spravedlivou rovnou daň, lidé s nízkými příjmy nebudou platit vůbec. Současný daňový systém je velmi složitý, ale my ho chceme zásadně změnit.

Koalice: Vstup do EU a zjednodušení pravidel pro podnikání, která dnes okrádají o čas a peníze. U menších podnikatelů povinné účetnictví nahradí evidence příjmů a výdajů. Daň se bude počítat z rozdílu těchto položek.

KSČM: Podpora drobných a středních podnikatelů především ve službách orientovaných na životní potřeby občanů a domácností. Postupné zvyšování daně z příjmu a hájení zájmů občanů v podmínkách globalizace.

MANAŽER - PAVEL ŠILHA (34)

povolání: zástupce ředitele divize společnosti dovážející automobily
rodina: ženatý, 3 děti (6 a 4 roky, 1 měsíc)
bydlení: vlastní byt v rodinném domě
příjem: nadprůměrný

Co čeká od nové vlády: "Jednoznačně vstup do EU, bezpodmínečně a bez různých obskurních vyjádření, že do unie v podstatě ano, ale ne do té stávající - do jiné než existující unie vstoupit nemůžeme. Důležitá je otázka daní. Důležitější než jejich výše je pro mě to, jakým způsobem stát tyto prostředky využije. Nechci financovat rozbujelou strukturu nevýkonných úředníků ani nákup stíhaček pro naši armádu v současném stavu. Stát by se měl v první řadě postarat o skutečně potřebné, například postižené občany."

Co mu politické strany slibují:

ČSSD: Je jednoznačně pro vstup do EU. Daně nechce celkově snižovat ani zvyšovat, mluví o zvýšení přímých daní pro lidi s nejvyššími příjmy. "Racionalizace státní správy v zájmu jejího zlevnění a boje s byrokracií."

ODS: "Průvan v byrokracii" - razantní omezení počtu úřadů, úředníků i předpisů. Jasná pravidla pro všechny finanční toky ve státních organizacích. Menší profesionální armádu bez nákupu stíhaček. ODS také "volí EU", avšak bez záruky nedotknutelnosti Benešových dekretů bude proti vstupu. Patnáctiprocentní rovná daň.

Koalice: Zaměříme se na co nejefektivnější fungování a "zeštíhlení" centrálních úřadů. Celkové snížení daní, stát se vzdá 25 miliard ročně. Jednoznačná podpora vstupu do EU.

KSČM: Přiblížit státní správu občanovi.

Autoři:


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Právníci přechytračili soud. Vyhýbali se mu až do promlčení činu

Obžalovaní Karel Hnilica a Lenka Hnilicová na snímku z prosince 2012

Manželský pár advokátů Hnilicových názorně demonstroval, jak je v Česku možné se vyhnout trestu od soudu. Byť jde o...

Ve věku 39 let zemřel veterán Mevald vyznamenaný za službu v Afghánistánu

Prezident Miloš Zeman a český voják Jaroslav Mevald při slavnostním udílení...

Ve věku 39 let zemřel v pátek náhle český veterán Jaroslav Mevald zraněný v roce 2014 v Afghánistánu. Za hrdinství,...Babiš: Jsem zklamaný hlavně z Pirátů, předčasné volby jsou nesmysl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš během rozhovoru pro MF DNES. (8. listopadu 2017)

Až sestavíme vládu, půjdeme jednat s každým a začneme u ODS, říká šéf ANO Andrej Babiš. Osloví všechny strany, přestože...

Postoj Pirátů ke kandidátovi ANO se mění. Kvůli SPD a komunistům

Vedení Pirátů komentuje povolební vyjednávání. (31. 10. 2017)

Piráti budou o víkendu znovu hlasovat o tom, zda mají na šéfa Sněmovny podpořit kandidáta ANO Radka Vondráčka, a to...

Dopravní podnik testuje gumové bodáky, mají zastavit přebíhače kolejí

Na tramvajové zastávce v Braníku dopravní podnik testuje zábrany v kolejišti...

Pražský dopravní podnik zkouší na jedné z tramvajových zastávek v Braníku gumové zábrany ve tvaru malých bodáků. Mají...

Další z rubriky

Tisíce lidí si připomněly 17. listopad, nejvíce akcí bylo v Praze

Oslavy 17. listopadu v Praze - Národní třída (17. listopad 2017)

Česko si připomíná památku Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Tisícovky lidí a zástupci...

Místo urážek pomoc. Sbírka podpoří žáky teplické školy i romské studenty

Tablo prvňáků, které zveřejnil Teplický Deník, vyvolalo na Facebooku vlnu...

Případ výhrůžných komentářů pod fotkou prvňáků z teplické základní školy vzbudil nejen pohoršení, ale také...

Muž, který naváděl dceru, aby pálkou zbila Romy a muslimy, dostal podmínku

Výřez z videa kolujícího na sociálních sítích.

Případ videa, na kterém nezletilá dívka buší baseballovou pálkou do polštáře a podle otce si má představovat, že se...

BMW Řada 7 3,0 750xd...
BMW Řada 7 3,0 750xd...

r.v. 2016, naj. 20 000 km, diesel
2 600 000 Kč (s DPH)Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.