Česko začalo předsedat EU. Podívejte se, co to znamená a co se bude dít

  0:01aktualizováno  0:01
Česká republika začala předsedat Evropské unii. Bude muset řešit světovou finanční krizi i konflikt v Gaze. Role předsedající země je totiž nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. V červenci předá vládu Švédsku.

Premiér Mirek Topolánek při slavnostním odhalení loga českého předsednictví v Radě EU | foto: Michal SváčekMF DNES

V první minutě nového roku se při příležitosti předsednictví rozzářilo v evropských barvách kyvadlo na pražské Letné. Strojovna metronomu je modře osvětlena a nese znak EU i logo českého předsednictví. Červeně svítící kyvadlo bude odměřovat čas českého šéfování unii až do konce června.

Česko převzalo předsednickou funkci vyplývající z členství v EU od Francie. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy ve čtvrtek telefonoval českému premiéru Mirku Topolánkovi a popřál mu úspěch v této činnosti. Současně mu přislíbil "naprostou podporu Francie" při plnění úkolů, které s tím souvisejí, napsala agentura AFP.


Ptejte se na předsednictví EU

Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra bude hostem iDNES.cz 5. ledna od 15:00

Oba představitelé také mluvili o řešení konfliktu na Blízkém východě a "shodli se na dokonalé koordinaci svých úsilí během návštěv jak ministerské delegace EU (vedené šéfem české diplomacie Karlem Schwarzenbergem) v regionu, tak delegace vedené francouzským prezidentem," citovala agentura z komuniké Elysejského paláce. - čtěte EU vyzvala k trvalému příměří v Gaze, vyrazí tam Schwarzenberg

Co je předsednictví EU

Alexandr Vondra

Předsednictví představuje pro naši zemi ideální šanci, jak se zviditelnit a dokázat našim kolegům v Evropské unii i ve světě, že se umíme postarat nejen sami o sebe, ale i o ostatní.

Pod pojmem předsednictví EU se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie. Členské státy se v této funkci střídají každých šest měsíců. Během této doby je předsedající stát "hlasem i tváří" EU: mluví za všech sedmadvacet členských států.

Zároveň připravuje a vede jednání Rady EU, zastupuje ji na jednáních s ostatními unijními institucemi (Evropský parlament, Evropská komise) a v neposlední řadě reprezentuje Unii navenek, například v mezinárodních organizacích a v jednáních se třetími zeměmi. 

V době předsednictví se v Bruselu, v předsedající zemi i jinde ve světě koná na tři tisíce jednání na různých úrovních, od nejvyšší až po nejnižší. V průměru je tedy třeba zajistit zhruba dvacet pět jednání denně.

Funkce předsednictví

Mirek Topolánek

Na předsednictví bude pracovat přes 1 500 lidí s pracovní znalostí angličtiny, ve vybraných případech i francouzštiny. Asi 400 míst bylo vytvořeno dočasně a do konce roku 2009 zaniknou.

Stát, který předsedá Radě EU, má významné pravomoci. Svolává a řídí zasedání Rady EU, zastupuje ji při jednání s ostatními institucemi Unie a organizuje formální a neformální zasedání Evropské rady. Vystupuje jako mluvčí Evropské unie ve vztazích k třetím zemím nebo mezinárodním organizacím a reprezentuje společenství v zahraničí.

"Říci, že předsednictví je velká šance pro malou zemi, může znít možná pateticky, ale je to tak. Předsednictví představuje pro naši zemi ideální šanci, jak se zviditelnit a dokázat našim kolegům v Evropské unii i ve světě, že se umíme postarat nejen sami o sebe, ale i o ostatní," řekl Alexandr Vondra.

Motto: Evropa bez bariér

Mottem českého předsednictví je "Evropa bez bariér". Česká republika tím chce vyjádřit vůli k odstraňování překážek mezi členskými státy Unie, zejména v oblasti vnitřního trhu – volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu, včetně komplikovaných právních předpisů EU i členských států. Tyto překážky nedovolují plně využít potenciálu jednotlivých států, ani Evropské unie jako celku.

užitečné odkazy

Kde se dozvědět více o českém předsednictví

"České předsednictví rozepsalo své priority shrnuté sloganem 'Evropa bez bariér' po bilaterálních konzultacích s představiteli všech ostatních členských států a předsedou Evropské komise a Evropského parlamentu do '3E' – Ekonomika, Energetika a Evropa a svět," dodal premiér Mirek Topolánek.

Cílem českého předsednictví pak je zejména dokázat ho využít k propagaci a zviditelnění českých regionů v Evropě a podpořit cestovní ruch a příliv finančních prostředků.

Náklady

Pro zajištění českého předsednictví vyčlenila vláda 1,9 miliardy korun pro roky 2007 až 2009. Pro rok 2007 bylo schváleno 200 milionů, pro rok 2008 pak 700 milionů a k zajištění vlastního průběhu předsednictví v roce 2009 je počítáno s jednou miliardou korun. Další 1,4 miliardy korun mají k dispozici jednotlivá ministerstva.

Baletky a logo českého předsednictví EU, 12. listopadu 2008

"Na předsednictví bude pracovat přes 1 500 lidí s pracovní znalostí angličtiny, ve vybraných případech i francouzštiny. Asi 400 míst bylo vytvořeno dočasně a do konce roku 2009 zaniknou. To se týká i pozic na Stálém zastoupení v Bruselu, kde byl počet zaměstnanců zdvojnásoben ze 110 na 220," informoval Topolánek.

Bezpečnost

V průběhu ministerských zasedání pořádaných na našem území bude posílena bezpečnost v místech konání zasedání. Tato opatření by neměla zasahovat do každodenního života občanů.

Bude posílena přítomnost policie, dále bude omezen přístup ke konkrétním místům zasedání a je nutné počítat i s dílčími dopravními omezeními v souvislosti s přepravou delegátů.

V okolí pražského Kongresového centra bude v době konání akcí zasedání vytyčena bezpečnostní zóna, kterou bude z důvodu její rozlohy střežit několik desítek policistů v úzké spolupráci se strážníky městské policie. Tato zóna nebude v oblasti Kongresového centra po celý půlrok, ale pouze při provádění bezpečnostních opatření.

Pro běžného občana vyplývá z bezpečnostní zóny pouze dílčí omezení, a to u výstupu ze stanice metra Vyšehrad ve směru ke Kongresovému centru.

"Tento výstup bude patřit do zóny dozoru a občané zde budou podrobováni kontrolám v souladu se zákonem. Proto touto cestou již nyní apelujeme na spoluobčany, aby ti, jejichž cesta nebude směřovat přímo do Kongresového centra, využili výstupu ze stanice metra Vyšehrad směrem k nedalekému hotelu Corintia Towers," dodal mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Harmonogram plánovaných významných akcí na území ČR

ZASEDÁNÍ VLÁDY S INSTITUCEMI EU
Setkání vlády s Evropskou komisí
Praha 7.1.2009

NEFORMÁLNÍ ZASEDÁNÍ RADY EU
Neformální zasedání Rady pro všeobecné záležitosti
Praha 8.1.2009

Neformální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci
Praha 15. - 16.1.2009

Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci
Luhačovice 22. - 24.1.2009

Neformální zasedání ministrů EU pro rozvojovou spolupráci
Praha 29. - 30.1.2009

Neformální zasedání ministrů pro otázky rodinné politiky
Praha 4. - 5.2.2009

Neformální zasedání ministrů obrany
Praha 12. - 13.3.2009

Neformální zasedání ministrů pro vzdělávání
Praha 22. - 23.3.2009

Neformální zasedání ministrů zahraničí (Gymnich)
Hluboká nad Vltavou 27. - 28.3.2009

Neformální zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (Ecofin)
Praha 3. - 4.4.2009

Neformální setkání ministrů pro regionální rozvoj
Mariánské Lázně 23. - 24.4. 2009

Neformální zasedání ministrů dopravy
Litoměřice 28. - 30.4. 2009

Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost
Praha 3. - 5.5.2009

Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybářství
Brno 31.5. - 2.6.2009

Neformální zasedání Rady pro životní prostředí
Praha 12. - 14.6.2009

DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE KONANÉ V RÁMCI PŘEDSEDNICTVÍ V ČR
Zahajovací konference k Evropskému roku tvořivosti a inovace
Praha 7.1.2009

Zasedání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro gender mainstreaming
Praha 8. - 9.1.2009

INCOM (konference ministrů pro výzkum na téma inovace, výzkum a vývoj)
Praha 22. - 23.1.2009

Konference Perspektivy vnitřního trhu s elektřinou
Ostrava 29. - 30.1.2009

Konference Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti
Praha 5. - 6.2.2009

Ministerská konference k elektronickým komunikacím
Praha 17.2.2009

Konference na téma e-Justice
Praha 17. - 18.2.2009

Ministerská konference eHealth pro jednotlivce, společnost a ekonomiku
Praha 18. - 20.2.2009

Konference Rozšíření EU - pět let poté
Praha 2.03.2009

COFACC (Konference předsedů zahraničních výborů)
Praha 9. - 10.3.2009

Konference k politice kvality
Praha 12. - 13.3.2009

Konference Flexijistota - celoživotní učení a prvky sociální ochrany
Praha 25. - 26.3.2009

Konference Směrem k e-Environment
Praha 25. - 27.3.2009

Ministerská konference Fórum pro kreativní Evropu
Praha 26. - 27.3.2009

XVII. společné parlamentní zasedání zemí ACP-EU
Praha 6. - 9.4.2009

Konference Evropa přátelská dětem
Praha 6. - 7.4.2009

Konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)
Hradec Králové 6. - 7.4.2009

Ministerská konference Bakteriální ohrožení bezpečnosti pacientů v Evropě
Praha 15. - 16.4.2009

Ministerská konference Bezpečnější internet pro děti
Praha 20.4.2009

Konference Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti
Praha 22. - 23.4.2009

Konference Evropské patentové fórum
Praha 28. - 30.4.2009

Ministerská konference Budování migračních partnerství
Praha 26. - 28.4.2009

Konference Evropa angažovaných občanů
Brno 4. - 5.5.2009

Konference na vysoké úrovni Finanční udržitelnost zdravotních systémů
Praha 10. - 12.5.2009

XXXXI. zasedání COSAC (Konference výborů pro evropské záležitostí parlamentů členských zemí EU)
Praha 11. - 12.5.2009

Společné zasedání ministtů zahraničí EU a ministrů zahraničí Skupiny Rio
Praha 13. - 14.5.2009

Evropský akt pro malé podniky: podnikání bez bariér. Závěrečná konference 1. evropského týdne MSP a vyhlášení Evropských cen za podnikání
Praha 13. - 14.5.2009

Kongres Eurochambers (Asociace evropských průmyslových a obchodních komor)
Praha 13. - 15.5.2009

Evropská konference o důstojnosti a ohroženosti starších lidí
Praha 25. - 26.5.2009

Ministerská konference o nových cestách k překonávání genderových stereotypů
Praha 27.5.2009

Jaderné fórum 2009
Praha 28. - 29.5.2009

Konference Výzkum v jaderné oblasti
Praha 22. - 24.6.2009

Konference k osudu majetku obětí holokaustu
Praha 26. - 30.6.2009

zdroj: Vláda ČR

Autor:Hlavní zprávy

Nejčtenější

Zemřela chovatelka uštknutá mambou, podle lékařů ale z jiné příčiny

Praha, 05.10.18 Mamba zelená, odchyt, Hlubočepy,

Žena, kterou v minulém týdnu uštkla mamba zelená, zemřela. Podle lékařů ale nebyl příčinou útok smrtelně jedovatého...

ODS, lidovci, ČSSD a Piráti v Brně vyšachovali ANO. Megapodraz, říká Babiš

Novou koalici v Brně budou tvořit čtyři strany, které vyšachovaly vítězné hnutí...

Povolební vyjednávání v Brně přineslo nečekaný zvrat. Zástupci ODS, lidovců, ČSSD a Pirátů společně oznámili, že...Soud zprostil viny policistu, který zatarasil cestu ujíždějícímu motorkáři

Policisté podpořili kolegu Šimona Vaice /na snímku/, kterému hrozí trest za...

Obvodní soud pro Prahu 8 zprostil viny policistu Šimona Vaice, obviněného z těžkého zranění ujíždějícího motorkáře tím,...

Probuďte se, globální oteplování se utrhlo ze řetězu, varují vědci

Úbytek ledu způsobený globálním oteplováním mění i návyky mnoha zvířat.

Toto je poslední výzva, začněte jednat hned, jinak bude pozdě. Vědci z Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu vydali...

Tenhle objev se vymyká všemu, říká o úspěchu českých egyptologů jejich šéf

Ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta.

Čeští egyptologové opět potvrdili, jak jsou mimořádně úspěšní na své koncesi v Abúsíru nedaleko Káhiry. Oznámili další...Další z rubriky

Klíšťata letos rekordně útočí, Češi přesto rizika nákazy stále podceňují

Klíšťata číhají na hostitele na stále více místech.

Přestože parazitům sucho a horké počasí, které panovalo většinu léta, příliš neprospívá, počty nakažených klíšťovou...

Čtyři kandidáti do čela Senátu: Kubera, Hampl, Růžička, Linhart

Na pozvání šéfa STAN Petra Gazdíka se sešli na večeři ve Valdštejnské hospodě...

Poté co hnutí STAN, ODS a KDU-ČSL ovládly horní komoru parlamentu, se večer na pozvání šéfa hnutí Starostové a...

Praha i Brno budou bez ANO ve vedení, jinde potvrzuje volební vítězství

Lídr Pirátů Zdeněk Hřib, lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil a lídr...

Po komunálních volbách se již ve většině velkých měst podařilo vyjednat koalice a jinde jednání finišují. Ve dvou...

Advantage Consulting, s.r.o.
STROJNÍ KONSTRUKTÉR - JUNIOR

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Liberecký kraj
nabízený plat: 25 000 - 35 000 KčNajdete na iDNES.cz