Test:

Test z angličtiny - Úroveň falešní začátečníci

Vyzkoušejte si test z angličtiny, který pro čtenáře iDNES.cz připravila jazyková škola TUTOR. Pokud budete v testu úspěšní minimálně v devíti z celkem dvanácti otázek, splnili jste daný stupeň a můžete postoupit k další části testu, tedy k úrovni „mírně pokročilý“. U každé otázky je vždy pouze jedna správná odpověď.

1. Lynn ... television every evening.

2. I usually go to work ... train.

3. Vyberte větu, která je bezchybná.

4. He can ... a car.

5. Which platform is it?

6. Vyberte větu, která je bezchybná.

7. ... ten people in this room.

8. ... brothers have you got? Only one, and that's enough.

9. There ... any food at the party.

10. When ... you go to New Zealand?

11. Vyberte skupinu sloves, která je bezchybná.

12. Vyberte větu, která je bezchybná.

Najdete na iDNES.cz