Test:

Dokážete mluvit před skupinou lidí bez ostudy?

Hovořit před skupinou kolegů, podřízených, nebo třeba posluchačů na přednášce, potřebuje manažer velice často. A nejen manažer. Měli byste proto vědět, jak během proslovu pracovat s tělem, slovy a gesty, abyste zaujali a naopak, abyste se nezesměšnili. Dokážete to? Nabízíme vám šanci se v tomto ohledu o sobě dozvědět pravdu.

1.Mluvíme-li ke skupině lidí, měli bychom se dívat:

2.Když mluvíme ke skupině lidí v sedě, měli bychom sedět:

3.Ruce slouží při proslovu řečníkovi k tomu, aby:

4.Nervozity se lze před proslovem zbavit:

5.Pokud hovoříme na poradě ke skupině kolegů ve stoje, je třeba se vyvarovat:

6.Aby si vaši posluchači zafixovali téma, o kterém k nim hovoříte, je dobré:

7.Zavtipkovat v průběhu proslovu k podřízeným:

8.Je-li reakce na vaše slova od některého ze zúčastněných příliš dlouhá, popřípadě vyžaduje časově náročnou odpověď, pak je vhodné:

9.Pokud je vaše přednáška delší, než čas pro ni určený, pak byste měli:

10.Má-li některý z vašich posluchačů k tématu vaší přednášky připomínku, která je zcela scestná, pak je vhodné:

Okamura se zacyklil, proto neuspěl. Teď jsou tu „noví sekáči“, říká politolog