Test:

Test z anglického jazyka na téma „slovesa a jejich časy“

Na říjen pro vás připravila Jazyková škola Březinka test z anglického jazyka, který prověří vaše gramatické znalosti a dovednosti. Připravili jsme celou sadu otázek se společným gramatickým tématem různých časů sloves. Pro správné vyřešení tohoto testu nestačí znát pouhé základy angličtiny. Budeme rádi, jestli vás náš test prověří, poučí a také pobaví. Test je určen studentům, kteří se věnují studiu angličtiny již delší dobu a jsou minimálně na úrovni mírně pokročilí (pre-intermediate). Hodnocení (každá otázka je za 1 bod): 24 - 32 bodů: Skvělé! Vaše angličtina je opravdu na dobré úrovni. Gratulujeme. 12 - 23 bodů: Ještě by to chtělo trošku doladit. Jste ale na dobré cestě. Nevzdávejte to. 0 - 11 bodů: Sice si nejste moc jisti v časech, ale dorozumět se dá i rukama. Znalost angličtiny je dnes ale téměř nezbytností, tak se do ní pusťte s chutí a další test vám dopadne určitě lépe.    Test připravili: Eliška Dimitrovová, Jana Tothová a Phillip Mullis. 

Ilustrační snímek
1. Jak byste napsali následující větu bez apostrofu: Peter’s got a new car.

2. When the accident happened I .................... so I didn´t see it.

3. They were waiting for us when we .............

4. Vyberte gramaticky správnou variantu:

5. Wow! You won the lottery. What are your plans?

6. What time …….he go to bed yesterday?

7. V kterém z následujících případů nelze použít průběhový tvar slovesa „have“ ?

8. Look at those dark clouds on the horizon. I think ___________ .

9. Napište opačný význam ke slovesu v následující větě: I lent him a lot of money.

10. Doplňte větu vhodnými slovesy: I ......angry, when somebody ....... my wallet.

11. ___________ with your homework?

12. Kterou z následujících možností lze přeložit „Ještě neviděla ten film!“ ?

13. She couldn´t sleep, although it ........late.

14. Vyberte gramaticky správnou variantu:

15. Gramaticky správnou odpovědí na otázku „Is it still raining at the moment?“ je:

16. I’m sorry I can’t stay for dinner. ________ that new movie this evening.

17. I forgot to call John.

18. While we ............ dinner, he was calling his friend.

19. Which country ............the Eurovision Song Contest?

20. Jak se zeptáte „Odkud jdeš/Odkud přicházíš?“

21. She fell into the river but fortunately we ………….. save her.

22. The company ______ on this project until next summer.

23. Která z následujících variant je gramaticky špatná?

24. Na otázku „Have you got a car“ gramaticky správně odpovíte:

25. I ………hello to him yesterday.

26. Can you believe it? By next spring John ________ employed here 20 years.

27. Doplňte do věty správnou předložku: I have been working .... 4 o’clock.

28. I’m so excited. This time next week ___________ on the beach.

29. He was afraid because he .................... it before.

30. Kterou otázkou byste se správně zeptali na povolání?

31. She ………the dog for a walk in the morning.

32. If you don’t study, you ______ on the test tomorrow.

Najdete na iDNES.cz