Test:

Čeká vás maturita? Vyzkoušejte si test z českého jazyka a literatury

Každá správná odpověď je za 1 bod.  

Maturity 2007
1. Vyberte z nabídky oxymóron:

2. Smil Flaška z Pardubic napsal dílo:

3. Mohli se potkat Jan Neruda a Karel Havlíček Borovský?

4. Ivan Olbracht nenapsal dílo:

5. Bratři Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce:

6. Mezi básně Jiřího Wolkera patří:

7. Druhou světovou válku zachycuje dílo:

8. Mezi symbolisty bývá řazen:

9. Bylo Národní divadlo otevřeno roku 1882?

10. Byl Bohuslav Balbín patriot?

11. Vavřinec z Březové je autorem díla:

12. Jaký je ekvivalent k termínu hyperbola?

13. Ve kterém století žil Kosmas, autor Kroniky české?

14. Jakým jazykem je napsán vlastní životopis Karla IV.?

15. Mezi představitele realistické prózy nepatří:

16. Mezi díla E. M. Remarqua patří:

17. Které z těchto děl není hrdinským eposem?

18. Autorem Božské komedie je:

19. Mezi současné české spisovatele nepatří:

20. Mezi lingvistické disciplíny nepatří:

21. Ve kterém souvětí je správně doplněna interpunkce?

22. Mezi zaniklé mluvnické kategorie řadíme:

23. Již zaniklou skutečnost pojmenovává:

24. Vyberte podstatné jméno hromadné:

25. Mezi slovanské jazyky nepatří:

26. Ve větě To je ale počasí! je slovo ale:

27. Termín objekt je synonymem ke slovu:

28. Z nabídky vyberte souvětí podřadné:

29. Z nabídky vyberte vedlejší větu přísudkovou:

30. Anakolut je:

Najdete na iDNES.cz