Test:

Test pro deváťáky: Co umíš z fyziky?

1. Žárovkou s příkonem 60 W protéká elektrický proud 0,2 A. Jaký je elektrický odpor žárovky?

2. Jednotkou kmitočtu je:

3. Jak se dělí látky podle schopnosti vést elektrický proud?

4. Jaké jsou dva základní typy deformace látek?

5. Který z pohonných strojů a přístrojů byl nejdříve sestrojený:

6. Podle jakého zákona určujeme odpověď na předchozí otázku?

7. Která z planet sluneční soustavy je největší?

8. Která délka je nejmenší?

9. Člověk o hmotnosti 70 kg působí na podlahu tíhovou silou přibližné velikosti:

10. Kinetická energie hmotného tělesa je závislá na:

11. Měrná tepelná kapacita se používá při výpočtu:

12. Farad je jednotkou:

Najdete na iDNES.cz