Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Test

Test - matematika - 9. třída

Bodování: Všechny úlohy jsou za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů – 30 bodů: Jsi matematický talent nebo genius; 18 bodů – 24 bodů: Tvé matematické znalosti a dovednosti bohatě postačují k přijetí na střední školu; 11 bodů – 17 bodů: Tvé počítání je nadějné, velmi dobrý odrazový můstek pro další zlepšení; 5 bodů – 10 bodů: Chybí matematická jistota a cvik, ale nelam nad sebou hůl, i ty na to máš; 0 bodů – 4 bodů: Tento test se nepovedl, nezoufej a snaž se odhalit v matematice to krásné a vzrušující

matematika, student, škola

1. Na obrázku je vybarveno z 16 stejných čtverečků sítě 5 čtverečků. Kolik ještě musíme vybarvit, aby byl obraz středově souměrný?

obrázek 01

a)
b)
c)
d)
e)
2. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 12

a)
b)
c)
d)
e)
3. V obchodě zlevnili lyže o 35 %. Po této slevě stály lyže 6 760 Kč. Kolik Kč stály lyže před slevou?

a)
b)
c)
d)
e)
4. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 13

a)
b)
c)
d)
e)
5. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 14

a)
b)
c)
d)
e)
6. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 15

a)
b)
c)
d)
e)
7. Obvod trojúhelníku je 90 cm. Strana b je o 5 cm delší než strana a strana c je o 10 cm kratší než strana b. Jak dlouhá je nejdelší strana trojúhelníku?

a)
b)
c)
d)
e)
8. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 16

a)
b)
c)
d)
e)
9. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 17

a)
b)
c)
d)
e)
10. Na obrázku jsou vedle sebe krychle, trojboký hranol a válec. Který z následujících výroků není pravdivý?

obrázek 18

a)
b)
c)
d)
e)
11. Kolik čtverečků sítě musíme ještě vybarvit, aby vybarvená část odpovídala třem čtvrtinám celého obdélníku?

obrázek 19

a)
b)
c)
d)
e)
12. Kamion vyjel z města rychlostí 60 km/h. O 1 h později vyjelo z téhož města za kamionem osobní auto rychlostí 90 km/h. Jak daleko od města osobní auto kamion dohoní?

a)
b)
c)
d)
e)
13. Který z obrazců nemá více než jednu osu souměrnosti:

a)
b)
c)
d)
e)
14. Urči název této množiny bodů: "Množina bodů, jejíž vzdálenost od daného bodu roviny je stejná."

a)
b)
c)
d)
e)
15. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

Řeš soustavu rovnic: x +   y = 17
                               2x   – 3y =   9
Vynásobíme-li kořen x a kořen y této soustavy, dostaneme číslo:

a)
b)
c)
d)
e)
16. Vodní nádrž se naplní jedním přítokem za 12 minut a druhým za 15 minut. Za jak dlouho se nádrž naplní, přitéká-li voda oběma přítoky současně?

a)
b)
c)
d)
e)
17. Úpravou výrazu 4 (x + 3) - 3 (2x -1) - 5 (3 - 3x) dostaneme:

a)
b)
c)
d)
e)
18. Auto ujelo úsek délky 20 km průměrnou rychlostí 5 km/h a další úsek délky 100 km průměrnou rychlostí 100 km/h. Jaká je průměrná rychlost auta na celé dráze?

a)
b)
c)
d)
e)
19. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 20

a)
b)
c)
d)
e)
20. Objem krychle je 27 cm krychlových. Její povrch je:

a)
b)
c)
d)
e)
21. Vzdušná vzdálenost po přímce města a vesnice je 10 km. Kolik cm měří spojnice města a vesnice na mapě s měřítkem 1 : 25 000?

a)
b)
c)
d)
e)
22. Které z tvrzení je pravdivé?

a)
b)
c)
d)
e)
23. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 20

a)
b)
c)
d)
e)
24. Které z nabízených čísel je prvočíslem?

a)
b)
c)
d)
e)
25. Pro která čísla x je součin x krát (x – 2) roven nule?

a)
b)
c)
d)
e)
26. Které číslo je logickým pokračováním řady: 1, 4, 9, 16, …

a)
b)
c)
d)
e)
27. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 22

a)
b)
c)
d)
e)
28. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 23

a)
b)
c)
d)
e)
29. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 24

a)
b)
c)
d)
e)
30. Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny délky 8 cm a 6 cm. Poloměr kružnice trojúhelníku opsané je:

a)
b)
c)
d)
e)

Najdete na iDNES.cz