Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Test:

Test - matematika - 9. třída

Bodování: Všechny úlohy jsou za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů – 30 bodů: Jsi matematický talent nebo genius; 18 bodů – 24 bodů: Tvé matematické znalosti a dovednosti bohatě postačují k přijetí na střední školu; 11 bodů – 17 bodů: Tvé počítání je nadějné, velmi dobrý odrazový můstek pro další zlepšení; 5 bodů – 10 bodů: Chybí matematická jistota a cvik, ale nelam nad sebou hůl, i ty na to máš; 0 bodů – 4 bodů: Tento test se nepovedl, nezoufej a snaž se odhalit v matematice to krásné a vzrušující

matematika, student, škola
1. Na obrázku je vybarveno z 16 stejných čtverečků sítě 5 čtverečků. Kolik ještě musíme vybarvit, aby byl obraz středově souměrný?

obrázek 01

2. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 12

3. V obchodě zlevnili lyže o 35 %. Po této slevě stály lyže 6 760 Kč. Kolik Kč stály lyže před slevou?

4. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 13

5. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 14

6. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 15

7. Obvod trojúhelníku je 90 cm. Strana b je o 5 cm delší než strana a strana c je o 10 cm kratší než strana b. Jak dlouhá je nejdelší strana trojúhelníku?

8. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 16

9. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 17

10. Na obrázku jsou vedle sebe krychle, trojboký hranol a válec. Který z následujících výroků není pravdivý?

obrázek 18

11. Kolik čtverečků sítě musíme ještě vybarvit, aby vybarvená část odpovídala třem čtvrtinám celého obdélníku?

obrázek 19

12. Kamion vyjel z města rychlostí 60 km/h. O 1 h později vyjelo z téhož města za kamionem osobní auto rychlostí 90 km/h. Jak daleko od města osobní auto kamion dohoní?

13. Který z obrazců nemá více než jednu osu souměrnosti:

14. Urči název této množiny bodů: "Množina bodů, jejíž vzdálenost od daného bodu roviny je stejná."

15. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

Řeš soustavu rovnic: x +   y = 17                                2x   – 3y =   9 Vynásobíme-li kořen x a kořen y této soustavy, dostaneme číslo:

16. Vodní nádrž se naplní jedním přítokem za 12 minut a druhým za 15 minut. Za jak dlouho se nádrž naplní, přitéká-li voda oběma přítoky současně?

17. Úpravou výrazu 4 (x + 3) - 3 (2x -1) - 5 (3 - 3x) dostaneme:

18. Auto ujelo úsek délky 20 km průměrnou rychlostí 5 km/h a další úsek délky 100 km průměrnou rychlostí 100 km/h. Jaká je průměrná rychlost auta na celé dráze?

19. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 20

20. Objem krychle je 27 cm krychlových. Její povrch je:

21. Vzdušná vzdálenost po přímce města a vesnice je 10 km. Kolik cm měří spojnice města a vesnice na mapě s měřítkem 1 : 25 000?

22. Které z tvrzení je pravdivé?

23. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 20

24. Které z nabízených čísel je prvočíslem?

25. Pro která čísla x je součin x krát (x – 2) roven nule?

26. Které číslo je logickým pokračováním řady: 1, 4, 9, 16, …

27. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 22

28. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 23

29. Přečtěte si pozorně zadání a vyberte správný výsledek:

obrázek 24

30. Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny délky 8 cm a 6 cm. Poloměr kružnice trojúhelníku opsané je:

Najdete na iDNES.cz