Neděle 23. února 2020, svátek má Svatopluk
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 23. února 2020 Svatopluk

Test:

Test - matematika - 5. třída

Bodování: úlohy 1 až 10 jsou za 2 body, úlohy 11 až 20 jsou za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů – 30 bodů: Jsi matematický talent nebo genius; 18 bodů – 24 bodů: Tvé matematické znalosti a dovednosti bohatě postačují k přijetí na střední školu; 11 bodů – 17 bodů: Tvé počítání je nadějné, velmi dobrý odrazový můstek pro další zlepšení; 5 bodů – 10 bodů: Chybí matematická jistota a cvik, ale nelam nad sebou hůl, i ty na to máš; 0 bodů – 4 bodů: Tento test se nepovedl, nezoufej a snaž se odhalit v matematice to krásné a vzrušující

matematika, kalkulačka, test, kniha, sešit, fyzika
1. Jaké číslo se ukrývá na místě písmen A, B a C?

tabulka - matematika

2. Petr se naučil 20 otázek ke zkoušení, čímž splnil jednu třetinu svého úkolu. Kolik otázek se musí Petr ještě naučit, chce-li stanovený úkol překonat o 5 otázek?

3. Pod obrázkem * ve výpočtu 25 – 5 x (* – 2) = 10 se ukrývá číslo, které najdeme v možnosti:

4. Jaké nejmenší čtyřciferné číslo můžeme sestavit z číslic 0, 1, 8, 5, když se žádná číslice v čísle neopakuje?

5. Automobil jede průměrnou rychlostí 80 km/h. Kolik km ujede za 12 minut?

6. Výsledkem výpočtu 999 : 9 + 550 : 11 – 144 : 12 je číslo:

7. Jsou dána čísla 74, 549, 951. Všechna tři zadaná čísla zaokrouhli na stovky a potom sečti. Pro výsledek platí, že je:

8. Kolikrát za jeden týden v celou hodinu svírají hodinová a minutová ručička na hodinkách pravý úhel?

9. Kratší strana obdélníku měří 12 cm a druhá strana je o jednu třetinu této délky delší. Obvod obdélníku je:

10. Obvod prvního čtverce měří 12 cm. Urči obvod druhého čtverce, jehož strana má dvakrát vetší délku než strana prvního čtverce.

11. Jakým číslem jsme dělili číslo 124, je-li výsledek dělení 11 a zbytek po dělení je 3?

12. Částku 33 Kč mám rozdělit na tři díly, z nichž každý je větší než 9 Kč. Kolik je všech různých možností takového dělení:

13. Který úhel je menší než úhel pravý?

14. Čtverec má obsah 4 cm2. Jeho obvod je potom:

15. Jsou dána čísla: A = 2 x 2 x 5; B = 100 : 4 : 5; C = 24 - 4 - 4; D = 5 + 15 + 10 Správné pořadí podle velikosti je:

16. Jana a Mirka mají dohromady přesně 100 Kč a Mirka má přitom o 20 Kč více než Jana. Jana tedy má:

17. Čtěte pozorně následujíácí text:

Máme 27 stejných dřevěných krychliček z dětské stavebnice. Délka hrany každé krychličky je 4 cm. Z krychliček sestavíme velkou krychli tak, že použijeme úplně všechny krychličky. Délka hrany sestavené krychle je:

18. Vypočti: 25 - 20 : (103 - 98). Správná hodnota výpočtu je:

19. Sečti sedm čísel. První z této sedmice je číslo 2 a každé další je o 5 větší. Hodnota součtu je:

20. Jakým největším číslem lze beze zbytku dělit číslo 81, když výsledek dělení není číslo 1?

Najdete na iDNES.cz