Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Šéf hradního protokolu: na britskou královskou svatbu zve Lord komoří

  8:24aktualizováno  8:24
Královskou svatbu prince Williama a Catherine Middletonové plánuje Buckinghamský palác do nejmenšího detailu. Předem musí ověřit třeba to, jak dlouho potrvá nevěstě projít chrámem ve svatebních šatech s vlečkou. Šéf českého hradního protokolu Jindřich Forejt popsal redakci iDNES.cz průběh obřadu.

Šéf hradního protokolu Jindřich Forejt kontroluje Španělský sál před návštěvou nejmocnějších mužů světa. (5. dubna 2010) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Co pro Brity taková událost znamená?
Svatba prince Williama a slečny Middletonové je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších událostí Velké Británie za poslední desetiletí. Princ William je druhý v pořadí následnictví trůnu a po svém otci se jednoho dne nejspíš stane princem z Walesu a králem. Už toto, pro někoho snad formální hledisko je důležité zmínit. Pro Brity se však jedná také o záležitost silně emotivní: princ William je u britské veřejnosti velmi populární, od svého narození je bedlivě sledován, Britové s ním prožívali první krůčky, dětské dovádění při oficiálních i rodinných akcích královské rodiny, zápisy do škol, křtiny, konfirmaci, první samostatné vystupování, ale také šok a smutek po smrti matky, stejně jako začátky samostatného studentského života na univerzitě či během výcviku v armádě.

Mnozí obyvatelé Spojeného království ho berou za přirozenou součást britské identity 21. století, je pro ně symbolem budoucnosti, nositelem jedné z hlavních britských tradic. Proto se o nadcházející svatbě mluví doslova všude - v tisku, v televizi, ale také v obchodech, na ulici, v restauracích i v rodinách.

Nakolik je tato událost důležitá pro britskou rodinu?
Pro královskou rodinu je svatba prince Williama velmi významná. Manželka vnuka Alžběty II. bude patřit k užšímu kruhu členů rodiny, kteří - jménem svým i jménem královny - vystupují na veřejnosti a plní oficiální povinnosti. Zajímavé bude také její protokolární postavení mezi členkami královské rodiny: zatímco při oficiálních příležitostech bude slečna Middletonová bezprostředně za královnou a  vévodkyní z Cornwallu (řazeno dle pořadí následnictví trůnu, kdy je její budoucí manžel na druhém místě - pozn. redakce), v rámci rodinného uspořádání  - Family Precedence of members of the Royal Family - bude záležet čistě na rozhodnutí Jejího Veličenstva, jaký dá nové princezně statut. Současné pořadí členek rodiny je totiž: 1. královna, 2. princezna Anna, královnina dcera, 3. princezna Alexandra z Kentu, královnina sestřenice prvního stupně, 4. Camilla, vévodkyně z Cornwallu.

Dá se taková událost srovnat s korunovací anglického krále? 
Srovnání s korunovací není dle mého názoru možné. Svatba prince Williama sice zdůrazní mnohé z tradičních vazeb královské rodiny v rámci Velké Británie i Commonwealthu, ale bude mít také rodinný ráz. Korunovace je plně státním a církevním aktem, v jehož rámci je stvrzena vláda panovníka dle platných zákonů i z hlediska církve. Jedná se o zcela jiný rozměr, definici, strukturu.

Šéf hradního protokolu Jindřich Forejt s americkým prezidentem Barackem Obamou.
Šéf hradního protokolu Jindřich Forejt

Šéf hradního protokolu Jindřich Forejt

Jak náročné je připravit královskou svatbu?
Královské svatby jsou z hlediska organizace různě náročné. Záleží na domluvě a přáních svatebního páru, na souhlasu královny, na postavení toho kterého člena královské rodiny a podobně. Svatba prince Williama bude však v té nejvyšší kategorii. Na svatbu tak nezve ani princ William, ani princ z Walesu, ale Lord komoří z pověření Jejího Veličenstva královny. Svatební obřad budou celebrovat nejvyšší duchovní představitelé Anglikánské církve, které se jednoho dne stane princ William světskou hlavou neboli "ochráncem víry": arcibiskup z Canterburry, biskup londýnský a děkan Westminsterského opatství.

Jak dlouho před obřadem se začíná tato událost chystat?
Sekce Lorda komořího i další oddělení britského královského dvora se na svatbu připravují mnoho týdnů. Plánovat se mohlo začít před samotným oznámením zásnub, neboť po nich je již vše sledováno přísným zrakem médií. Nejprve přichází rozesílání pozvánek, poté výběr hudby pro obřad, účast zástupců různých královských gard a ceremoniální tělesné stráže, příprava kočárů, vlajková výzdoba, zasedací pořádky a mnohé další.

Jak se takové ceremoniály nacvičují? Zkouší i královská rodina, nebo jen její náhradníci?
Každý ceremoniál se velmi pečlivě připravuje teoreticky i prakticky. Lord komoří a jeho spolupracovníci mají k dispozici detailní plán Westminsterského opatství i celé trasy svatebního průvodu. Nic není ponecháno náhodě. Plánuje se vzdálenost rozestupu jednotlivých vojáků, kteří budou stát podél trasy ve špalíru a kterých bude více jak tisícovka, rozmístění hudebních vojenských kapel (má jich být sedm), plánuje se přesný časový harmonogram příjezdu hostů do opatství, délka a složení královského průvodu, průvodu zástupců cizích královských rodů nebo přelet letadel britské armády - takzvaný Flypast) nad Buckinghamským palácem po obřadu

Princ William a Kate Middletonová pár týdnů před svatbou

Princ William a Kate Middletonová pár týdnů před svatbou

Princ William a slečna Middletonová jsou o detailech příprav pravidelně informováni. Protože každý musí znát přesně své místo, jsou plánovány také přesné zkoušky na místě samotném. Například ti, kteří budou uvádět hosty - tzv. Gentlemen Ushers - musejí znát velmi detailně zasedací pořádek a vědět, kam, koho a kdy doprovodit. Zkoušky obřadu probíhají za přítomnosti členů královského dvora - měří se čas jednotlivých průvodů. Například i čas, za který nevěsta projde chrámovou lodí ve svatebních šatech s vlečkou, což vychází asi na tři minuty. Originální šaty budou k vidění přirozeně až ve svatební den, ale dáma, která při nácviku představuje nevěstu, kráčí uličkou s vlečkou připevněnou k šatům. Zkoušek se účastní také pážata a družičky.

Mají tedy snoubenci nějakou generální zkoušku?
Princ William a slečna Middletonová budou zcela jistě přítomni generální zkoušce obřadu v opatství několik dní před svatbou. Je nezbytné, aby věděli, co se ve který okamžik bude dít. Nacvičován bude také svatební průvod. Vrchní štolba královského dvora je zodpovědný za přípravu kočárů a výcvik potřebného personálu, který bude mít tradiční uniformy. Armáda pak za ceremoniální zajištění trasy. Jejich nácviky probíhají většinou v noci nebo v časných ranních hodinách, aby nebyla zatížena doprava na hlavních tepnách v centru města.

Co říkají protokolární pravidla? Mají snoubenci možnost činit v této záležitosti nějaká vlastní rozhodnutí?
Svatba prince Williama a slečny Middletonové v sobě spojuje mnoho aspektů: státní v podobě přítomnosti zástupců veřejného života Velké Británie i zemí Commonwealthu, cizích královských rodů, představitelů institucí a organizací spojených s osobou prince Williama, církevní  - obřad povedou nejvyšší představitelé Anglikánské církve, královský - to odráží například ceremoniál, přítomnost historických královských tělesných stráží, dvou pěveckých sborů, heroldů, i rodinný, který se odráží ve výběru některých hostů). Princ William a jeho nevěsta konzultovali s představiteli královského dvora, kteří jsou přípravou obřadu pověřeni, mnohé detaily: výběr hudby, čtení z Bible, výběr svědků.
To, že půjde o státní akt, a nikoli jen rodinnou událost, naznačuje již text pozvánky. Na svatbu totiž nezve ani ženich a nevěsta, ani princ z Walesu, ale Lord komoří, který jedná z pověření Jejího Veličenstva. Před oznámením zásnub bylo podle zákona o královských sňatcích z roku 1772 zapotřebí získat souhlas královny.

Provází královský obřad ve Velké Británii nějaké rituály?
Ano, prsteny ženicha a nevěsty jsou vyrobené ze zlata pocházejícího z Walesu. To je tradice od svatby Jiřího VI. a královny Elizabeth, známé spíše jako královna matka. Kytice nevěsty bude po skončení oslav dopravena zpět do Westminsterského opatství a položena na hrob neznámého vojína, což je tradice od roku 1923.

Nejde však pouze o samotný obřad 29. dubna 2011. Bude mu předcházet a po něm následovat celá řada akcí za účasti snoubenců i členů obou rodin. Svatební recepci tak bude pořádat královna Alžběta II. a účastnit se jí bude 600 hostů, na večeři na pozvání prince z Walesu bude přítomno až 300 osob.

Jak bude samotný den probíhat?
Ráno 29. dubna se bude pro úzký okruh pozvaných podávat svatební snídaně, v přesně určený čas vyjede z paláce svatební průvod, obřad začne ve Westminsterském opatství v 11:00 hodin. Po jeho skončení novomanželé přejedou do Buckinghamského paláce v otevřeném kočáru, který byl vyroben v roce 1902 pro krále Edwarda VII., což je pra-pra-pradědeček prince Williama. Následovat bude slavná balkónová scéna a přelet letadel RAF.

Britská pošta vydala pamětní známky k svatbě prince Williama a Kate...

Britská pošta vydala pamětní známky k nadcházející svatbě prince Williama a Kate Middletonové. (29. března 2011)

Kolik hostů bylo na obřad pozváno? Může si pár pozvat své přátele?
Na obřad do Westminsterského opatství bylo pozváno 1 900 hostů. Předepsán je žaket, uniforma a Lounge Suit. Logistika celého dne bude řešena královským dvorem, průběh obřadu Anglikánskou církví.

Seznam hostů je výsledkem domluvy svatebního páru a královského dvora. Bylo oznámeno, že pozvánka byla zaslána padesáti členům britské královské rodiny a královniny rodiny, čtyřiceti členům cizích královských rodin, zástupcům vlády, parlamentu, státních úřadů, členům diplomatického sboru, generálním guvernérům a předsedům vlád zemí Commonwealthu, členům královského dvora, organizací, které mají zvláštní vztah k princi Williamovi, představitelům církví, ozbrojených sil, ale také osobním přátelům ženicha a nevěsty. Okruh pozvaných hostů je dán tradičními vazbami královské rodiny - u královských rodů je to především příbuzenské hledisko.

Pár si nepřeje hmotné dary, lidem vzkázal přispět na charitu. Obřad bude poprvé v historii natočený. Jsou tato netradiční přání vítaná?
Hudební doprovod obřadu bude zajišťovat sbor Westminsterského opatství, sbor Královské kaple, Londýnský komorní orchestr, fanfárová skupina centrálního orchestru Královského letectva, a členové skupiny státních trumpetistů dvorní kavalerie. Poprvé v historii však bude obřad nahráván a posléze digitálně vydán Decca Records.

Jde-li o dary, princ William a slečna Middletonová osobně vybrali charitativní organizace, pro které požádali o příspěvky. Nezastávají však pozici jejich patronů či členů. Svatební obřad Jeho královské Výsosti prince Williama a slečny Middletonové bude odrážet krásu a důstojnost britské tradice v plné šíři.Hlavní zprávy

Další z rubriky

Velkokapacitní vepřín na místě bývalého romského koncentračního táboru v Letech...
Prodej vepřína může zhatit malý akcionář, viní firmu z účelových machinací

Vláda v pondělí schválila odkup vepřína v Letech, kde stál za války tábor pro Romy. Do měsíce chtějí politici podepsat s majiteli smlouvu. Jeden z akcionářů...  celý článek

(Ilustrační snímek)
Absolventi medicíny nemohou nastoupit do ordinací, stát hledá nápravu

Stovka absolventů medicíny a zájemců o praktické lékařství nemůže pokračovat v dalším studiu. Znemožňuje jim to novela zákona o specializačním vzdělávání...  celý článek

Některé turistické stezky a cyklotrasy v Národním parku Šumava jsou po...
Šumavský park chce zakázat vstup do lesů. Na stezky padají stromy

Nevyrážejte do lesů kolem Nové Pece a Stožce, mnoho turistických tras je stejně neprůchodných. Takové varování vydal ráno Národní park Šumava. Silný vítr o...  celý článek

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.