Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Političtí lídři odpovídali na ožehavá témata

  1:00aktualizováno  1:00
Tři měsíce před volbami oslovila MF DNES lídry čtyř nejsilnějších stran. Politici dostali deset otázek na témata, která se sice v programech jejich stran často neobjevují, ale která viditelně rozdělují společnost.
Politici napříč stranami se přeci jen na něčem shodnou. Ilustrační foto.

Politici napříč stranami se přeci jen na něčem shodnou. Ilustrační foto. | foto: David VotrubaiDNES.cz

1. Jste pro registrované partnerství homosexuálů? Mohly by tyto páry adoptovat děti?
Mirek Topolánek: Požadavky homosexuálů považuji za zcela oprávněné. Doporučil bych však řešit je úpravou občanského zákoníku. Co se týká adopce dětí, podporuji jejich výchovu v úplných rodinách.

Jiří Paroubek: Jsem jednoznačným zastáncem zákona o registrovaném partnerství. Avšak adopce dětí stejnopohlavními páry je záležitost zcela odlišná, kterou já ani sociální demokracie nepodporujeme a která není ani předmětem současného zákona o registrovaném partnerství.

Vojtěch Filip: Považuji tuto věc za otázku spíše osobního a obecně lidského přístupu k životu než za otázku politickou. Pokud jde o registrované partnerství, nikdy jsem se nestavěl proti diskusi na toto téma, nejsem ani proti řešení některých věcí zákonem, ale současná podoba zákona mi připadá jako nadbytečná. Vše, co zákon upravuje, mohou partneři stejného pohlaví dosáhnout podle jiných právních předpisů.

Miroslav Kalousek: Ne, nejsem. Při vší úctě k homosexuálním vztahům neexistuje žádný veřejný zájem tyto vztahy institucionalizovat a privilegovat tak, jak to činí zákon o rodině.

2. Souhlasíte s tím, aby v naší zemi byla zcela legální eutanazie?
Topolánek:
Obávám se, že by šlo o zneužitelný nástroj. Můžeme diskutovat o tom, jak zajistit nemocným a trpícím lidem důstojný odchod z tohoto světa, ale absolutní pardon pro eutanazii ne.

Paroubek: Ne. Lidský život je příliš cenná věc. Na druhou stranu si dokážu představit, že v extrémních a jednoznačných případech po řádném prozkoumání mnoha na sobě nezávislých lékařů může k ukončení života dojít.

Filip: Nesouhlasím a ani bych ji nepodpořil. Chápu sice někdy velmi těžkou a složitou situaci vážně nemocných lidí, ale jde o institut lehce zneužitelný i při velmi podrobné právní úpravě. Zákon nemůže postihnout všechny složitosti života, zejména v krajních situacích.

Kalousek: Jsem zásadně proti. Vedle důvodů morálních a etických mne k tomuto závěru vede i možné zneužití.

3. Zakázal byste kouření na všech veřejných místech bez výjimky?
Topolánek:
Myslím, že se jedná o extrémní postoj. Zákaz by měl platit všude tam, kde svoboda kouřit zasahuje do svobody druhého nevdechovat kouř. Tedy v uzavřených a neoddělených prostorech.

Paroubek: Nemám krajní antikuřácký postoj, a ač sám jsem nekuřák, považuji se za tolerantního. Kouřit by se nemělo tam, kde to ohrožuje a obtěžuje ostatní nekuřáky, na místech, kde jsou třeba děti.

Filip: Ano zakázal, jsem přesvědčen, že svoboda kuřáků končí tam, kde narážejí na svobodu nekuřáků, a na každém veřejném prostranství se chtěj nechtěj potkávají nejen kuřáci, ale i nekuřáci a neznám jediné ospravedlnění pro to, aby musel nekuřák pasivně dýchat kouř z cigaret.

Kalousek: Výjimky jsou na místě ve veřejných pohostinstvích, kde kuřák svým zlozvykem neobtěžuje ostatní.

4. Od kolika let věku by měl být mladý provinilec trestně odpovědný?
Topolánek:
Dlouholetá debata odborníků dospěla k hranici 14 let a já ji plně respektuji. Soud by však měl posuzovat každý případ individuálně, protože psychická vyspělost mladistvých se liší.

Paroubek: Zdá se mi, že čtrnáctiletá hranice trestní odpovědnosti je přiměřená.

Filip: Od doby, kdy mu lze odpovědnost svěřit, jestliže je plná odpovědnost od 18 let, tak lze mluvit o plné trestní odpovědnosti také od 18 let. Částečnou odpovědnost svěřujeme v 15 letech, tady lze takové občany též částečně činit trestně odpovědnými. Dále bych věk nesnižoval a pro mladší děti bych využil možností správních rozhodnutí včetně jejich umístnění do specializovaných výchovných ústavů.

Kalousek: Na základě stanoviska některých odborníků jsem hlasoval pro čtrnáctiletou hranici. Vidím to jako ryze odborný problém, který by určitě neměl být politizován.

5. Jaký je váš názor na umělé přerušení těhotenství? Schvalujete interrupce? Topolánek: Každý život má svoji hodnotu a všichni bychom se měli snažit o to, aby k interrupcím docházelo co nejméně. Pro mě je klíčové osobní rozhodnutí ženy, do něhož stát nemá zasahovat.

Paroubek: Ano. Je právem každé ženy rozhodnout se o tom.

Filip: Ano jsem přesvědčen o tom, že jde o střet práva ženy na rozhodnutí o svém dalším životě, často i zdraví, a práva a povinností mužů, kteří se na případném početí podíleli. Pokud jde o plod, vycházím z pozitivně právního stanoviska, že nabývá svých práv, narodí-li se živé.

Kalousek: Neschvaluji. I nenarozený život je hoden ochrany. Křesťanští demokraté ale nebudou používat trestní zákoník jako nástroj na prosazení tohoto stanoviska.

6. Považujete násilí v televizi za možnou příčinu zločinnosti dětí?
Topolánek:
Rozhodně bych nehledal za zločinností dětí televizi, ale zejména obecné rozvolnění tradičních morálních hodnot v naší společnosti. Televize k tomu může přispívat, ale není jediným viníkem.

Paroubek: Myslím, že zločinnost dětí způsobují úplně jiné věci než televize.

Filip: Ano považuji, protože rodiče většinou nemohou být schopni zabránit tomu, aby se děti nedívaly na příklady násilí, které často provází i dětské pořady, navíc jsou to příklady velmi brutální a dítě ve svém teprve rozvoji chápání ani nemůže rozeznat, zda jde o realitu, nebo o nadsázku.

Kalousek: Určitě to není primární příčina. Může podpořit zločinné chování, ale skutečné příčiny jsou v rodinné výchově a hodnotovém zakotvení.

7. Jaký je váš názor na prostituci? Zakázal byste například tu pouliční? Topolánek: Rozhodně. Pokud už se mají tyto služby poskytovat, tak mimo dohled dětí i dospělých, u nichž vzbuzuje veřejné pohoršení. Ale tyto zákony už jsou, stačí je uplatňovat.

Paroubek: Jev jménem prostituce provází a bude provázet celé lidstvo a nikdy bohužel nezmizí. Proto by se měl odehrávat pod legislativní kontrolou a za jasných pravidel. A pouliční prostituce je nepřípustná, protože obtěžuje zejména ty, kteří s ní nechtějí mít nic společného.

Filip: Myslím a vím, že zakázána je. Žel realita je jiná, ale v každém případě jsem zklamán přístupem exekutivních orgánů, které proti šíření pouliční prostituce nic nedělají, i když zákonný rámec pro to mají. Navíc jsem přesvědčen, že to není věc pouze našeho státu, ale i celého mezinárodního společenství, nakonec i Česko je vázáno mezinárodními smlouvami k tomu, aby prostituci potíralo.

Kalousek: Jsem pro přísnou regulaci na základě zvýšených kompetencí obecních zastupitelstev. Ta by měla mít právo vytlačit prostituci do vymezených oblastí a také mezí.

8. Jste pro legalizaci měkkých drog a kouřil jste někdy marihuanu?
Topolánek:
Legalizaci drog neschvaluji, ale neschvaluji ani kriminalizování dětí ve smyslu zákona o užívání většího než malého množství. Marihuanu jsem ochutnal jen jednou, vykouřil jsem polovinu jointa ve čtyřiceti letech "ze studijních důvodů".

Paroubek: Nepatřím k zastáncům přehnaně tvrdé represe u měkkých drog, stejně tak však nepatřím mezi zastánce legalizace, ale nemám na věc definitivní názor. Marihuana je droga, která poškozuje zdraví, a na to bychom neměli zapomínat. Já osobně jsem marihuanu nikdy nekouřil.

Filip: Nejsem pro legalizaci žádných, tedy ani měkkých drog, nikdy jsem marihuanu nekouřil a nekouřím ani tabák. Považuji to za devastující nejen pro myšlení a realitu, ale i pro zdraví jednotlivce i společnosti.

Kalousek: Jsem proti legalizaci jakýchkoli drog. Jsem však pro rozlišování jejich uživatelů. Marihuanu jsem nikdy nekouřil.

9. Od kolika let by měl být podle zákona povolen sex mladým lidem?
Topolánek:
Myslím, že zde nejde ani tak o vztahy mezi mladými lidmi, jako spíše o ochranu mladistvých. Posunutí stávající zákonné hranice by mohlo být snadno zneužíváno pedofily.

Paroubek: Rád si v tomto nechám poradit od odborníků, nicméně myslím, že hranice čtrnácti let je přiměřená, a to s ohledem na vyspělost dnešních mladých lidí.

Filip: Zase jde spíše o pedagogicko-psychologickou otázku než o otázku politickou, ale jsem přesvědčen, že patnáct let je věk alespoň nejzákladnějších kontur občanské a společenské odpovědnosti, zůstal bych u tohoto věku.

Kalousek: Nevím, co je sex podle zákona. Hranice patnácti let pro zákaz pohlavního styku s nezletilou osobou mi připadá odpovídající. Opět se jedná o otázku ryze odbornou.

10. Ve světě probíhají pokusy s klonováním zvířat. Jste pro klonování lidí? Topolánek: Nejsem asi jediný politik, který říká jasné ne.

Paroubek: Ne. Společnost na klonování lidí není připravena, nemá v tomto jasně stanoveny etické a morální ani legislativní principy a pravidla. Zákaz klonování lidí tedy považuji za rozumný. Nevylučuji však, že společnost postupem času – s dalšími vědeckými objevy – svůj postoj změní.

Filip: Nepovolil, jsem sice zastáncem vědecké práce na všech stupních lidského poznání, ale také zastáncem postupů, které může nejen jednotlivec, ale i lidstvo jako celek zvládnout. Mezinárodní společenství nezvládá udržení míru na planetě, nemyslím si, že jsme na tomto stupni poznání schopni zvládnout klonování.

Kalousek: Ne.

Shoda, či rozpory?

Konzervativec, socialista, křesťanský demokrat a komunista. Je vůbec možné, aby se na něčem shodli? A přece. Čtyři lídři politických stran odpovídali na deset otázek a ve čtyřech z nich našli společné stanovisko.

Shoda první
Topolánek, Paroubek, Kalousek a Filip by v žádném případě nezvedli ruku pro legalizaci eutanazie. A krom morálních hledisek by je k tomu vedla i obava ze zneužití.
Shoda druhá
Prostituce nepatří na ulici, tvrdí jedním hlasem všichni čtyři politici.
Shoda třetí
I když je jejich postoj k měkkým drogám různý, jedno je jisté – legalizovat marihuanu nechce ani jeden z nich.
Shoda čtvrtá
Jasné ne řekli lídři i pokusům klonovat člověka.


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Stavitel Antonín Zavada v ruinách shořelého dřevěného kostela Božího těla v...
Pojišťovna za zničený kostel vyplatí 20 milionů a pomůže s dalšími náklady

Pojišťovna v případě vypáleného kostela v Třinci-Gutech uhradí zřejmě 20 milionů za zničenou stavbu, i náklady spojené s odstraněním trosek, úklidem požářiště...  celý článek

Prostějovská radnice.
Prostějov zůstává bez tajemnice, vítězka tendru se neshodla s primátorkou

Magistrátu v Prostějově se napoprvé nepodařilo obsadit uvolněné místo tajemníka, přestože z výběrového řízení vzešla vítězná kandidátka. Ta porazila další dva...  celý článek

Bouřková mračna.
Západem Čech se prohnaly silné bouřky, další přijdou během noci

Karlovarským a Plzeňským krajem se přehnaly silné bouřky. Během noci budou postupovat na východ a slábnout. Další bouřky přijdou z jihozápadu během noci a...  celý článek

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.