Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Koncerty

aktualizováno 
11.1. Jan Divoký - klavírní recitál.
11.1. Jan Divoký - klavírní recitál. Na programu jsou Bachova, Beethovenova, Chopinova, Lisztova, Ravelova a Slavického klavírní díla. 19.00

18.1. Martinů collegium. Na p rogramu jsou skladby Morise Ravela a Antonína Dvořáka. Účinkují M. Sedlák - cello, V. Strnad - klavír, L. Hůlová - housle. 19.00

23.1. Jan Ostrý - flétna, L. Šabaka - klavír. Na programu jsou skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Fryderyka Chopina, Sergeje Prokofjeva a dalších. 19.00

31.1. Jaroslav Svěcený. Hous lový recitál nazvaný Slavné housle tří staletí. 19.00

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ, koncertní a výstavní síň, Čajkovského 12:

6.1. Novoroční koncert. Zazní Mozartovy, Kramářovy, Dvořákovy, Smetanovy, Sukovy a Jeremiášovy skladby. Účinkuje Dechový soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. 15.00

10.1. Václav Snítil - houslový r ecitál. Na programu jsou skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Morise Ravela, Johannese Brahmse a Antonína Dvořáka. Klavírní spolupráce Helena Veisová. 19.30

17.1. Jana Szusiková - klavírní recitál. Zazní klavírní skladby Fryderyka Chopina, Sergeje Rachmaninova a Johannese Brahmse. 19.30

18.1. Lee Andrew Davison. N a programu jsou spirituály a gospely v autentickém podání amerického zpěváka. Spoluúčinkují: V. Fiala - kontrabas, J. Šindler - kytara a R. Linhart - kytara. 19.30

24.1. Trio Eufonico. Na progr amu je premiéra skladby Jiřího Temla za účasti autora. Dále zazní Máchova, Janáčkova, Vrkočova a Sršňové díla. Trio Eufonico vystoupí ve složení: Kateřina Chudobová - flétna, Růžena Sršňová - housle a Simona Kalendová - klavír. 19.30

25.1. Pěvecký sbor Musica P oetica Praha. Jedná se o pořad s podtitulem Boží matka v nejstarších hudebních památkách. Sbor řídí a úvodní slovo přednese Dr. Evžen Kindler. Sólově vystoupí Jarmila Ebenhöchová. 19.30

27.1. Jan Ostrý - flétna a Ludě k Šabaka - klavír. Na programu jsou Hummelova, Chopinova, Bachova, Prokofjevova a Mozartova klavírní díla. 15.00

31.1. Gabriela Eibenov á - pěvecký recitál. Na programu jsou Ravelova, Schumannova, Headova, Poulencova, Satieho a Waltonova díla. Klavírní spolupráce Lada Valešová. 19.30

ČESKÁ FILHARMONIE, Alšovo nábřeží 12: Dvořákova síň

4. - 5. 1. Česká filharmonie. Na programu je Dvořákova symfonická báseň Zlatý kolovrat op.109, Kramářův Koncert F dur pro hoboj a orchestr, op.52 a Brahmsova Symfonie č.1 c moll, op. 68. Českou filharmonii řídí Sir Charles Mackerras. Sólově vystoupí Ivan Séquard - hoboj. 19.30

8.1. Talichův komorní orchest r. Na programu je Janáčkova Suita pro smyčcový orchestr, Sukova Serenáda Es dur pro smyčcový orchestr, Mozartovy Maličkosti K 299 a Schubertova Symfonie č. 5 B dur. Diriguje Sir Charles Mackerras. 19.30

11. - 12.1. Česká filharm onie. Na programu je Ruzickova Noční hudba pro orchestr, Mahlerův Chlapcův kouzelný roh - výběr a Brahmsova Symfonie č. 4 e moll op. 98. Diriguje Peter Ruzicka. Sólově vystoupí Dagmar Pecková - mezzosoprán. 19.30

17.1. České trio. Na program u je Klavírní trio a moll op. 50 Petra Iljiče Čajkovského a Dumky op. 90 Antonína Dvořáka. 19.30

25. - 26.1. Česká filharmoni e. Na programu jsou Písně na Rückerta Gustava Mahlera a Romeo a Julie op. 64 Sergeje Prokofjeva. Českou filharmonii řídí Vladimír Ashkenazy. Sólově vystoupí Matthias Goerne - baryton. 19.30

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC, SÁL MARTINŮ, Malostranské náměstí 13:

20.1. Violové kvarteto České filharmonie - Duo di basso. Na programu je Pachelbelovo Canon, Telemannův Kvartet C dur, Barriereho Sonáta pro dva, Bendova Sonáta F dur, Beethovenovo Trio C dur op. 87, Davidova Sonáta pro violoncello a kontrabas, Dvořákova Gavotta, Lukášovo Duo di basso a Vivaldiho Sinfonie G dur. 10.30

SUKOVA SÍŇ, Alšovo nábř. 12:

9.1. Vladislav Borovka - hoboj, Štěpán Kos - klavír, Petr Benda - housle, Tomáš Františ - fagot, František Šťastný - cembalo a Pavel Klečka - kontrabas. Na programu je Bozzova Sonáta pro hoboj a klavír, Pelikánův Koncert pro hoboj a klavír a Zelenkova Sonáta č. 3 B dur pro housle, hoboj, fagot a continuo ZWV 181 č. 3. 19.30

23.1. Klavírní trio. Na programu je Sukova Elegie pod dojmem Zeyerova Vyšehradu, Brahmsovo Klavírní trio č. 3 c moll op. 101 a Chaussonovo Klavírní trio e moll op. 3. Sólově vystoupí Vlastimil Kobrle - housle, Ctibor Příhoda - violoncello a Jan Petr - klavír. 19.30

24.1. Bohumil Kotmel, Miroslav Vilímec - housle a Jaromír Klepáč, Vladislav Vilímec - klavír. Na programu je Telemannova Kánonická sonáta pro dvoje housle č.1 G dur, Leclairova Sonáta č. 5 e moll pro dvoje housle, Ernstova Elegie pro housle a klavír op. 10, Sarasateho Zapateado, Paganiniho Variace Rej čarodějnic pro housle a klavír op.8 a další. 19.30

31.1. Laureát Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2000. Na programu je Beethovenova Sonáta pro violoncello a klavír op. 5 č. 2, Schumannovy Fantastické kusy op. 73, Debussyho Sonáta pro violoncello a klavír, Franckova Sonáta (1886) a Martinů Variace na téma G.Rossiniho. Sólově vystoupí Sébastien van Kuijk (Francie) - violoncello a Jonathan Benichou - klavír. 17.30

RUDOLFINUM, Dvořákova síň, náměstí Jana Palacha:

1.1. Pražská komorní filharmonie - Symfonie pro 3. tisíciletí. Na programu je Frehnerův Elixirs, Lukášovo Trionfo del tempo, Beethovenova Symfonie č. 9 d moll op. 125 a vítězné skladby z mezinárodní skladatelské soutěže. Účinkuje Filharmonický sbor Brno vedený sbormistrem Petrem Fialou. Sólově vystoupí Zdena Kloubová - soprán, Eva Urbanová - soprán, Magdalena Kožená - alt, Valentin Prolat - tenor a Gustav Beláček - bas. Diriguje Jiří Bělohlávek. 20.00

15.1. Pražská komorní filharmonie - 3. koncert abonentního cyklu. Na programu jsou Bartholdyho Hebridy op. 26, Beethovenův Koncert pro housle a orchestr D dur op. 61 a Mozartova Symfonie Es dur K 543. Diriguje Charles Olivieri-Munroe. Sólově vystoupí Hana Kotková - housle. 19.30

20.1. Pražská komorní filharmonie. Směr New York. Třetí koncert cyklu pro rodiče a děti Uteč, pane skladateli! Na programu jsou Dvořákovy a de Sarasateho skladby. Pražskou komorní filharmonii řídí Jaroslav Krček. 10.30

FOERSTEROVA SÍŇ, Pštrossova 17:

6.1. Komorní ženský sbor Charmone. Na programu jsou Rossiho, Myslivečkovy, Debussyho, Máchovy a Dvořákovy skladby. Dirigují J. Kasal a J. Petrdlík. Sólově vystoupí L. Šabaka - klavír. 16.00

13.1. A. Mlinariková, M. Boušek - housle, Z. Kašpar - saxofon, F. Šterbák, E.Píchová - klavír. Na programu jsou skladby z Bachova, Bizetova, Sukova, Kreislerova a Millhaudova díla. 16.00

20.1. J. Klinderová - klavír. Na programu jsou díla Johanna Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Ference Liszta, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. 16.00

28.1. Kytarové duo La Romantica. Na programu jsou Duarteho, Rodrigovy, Villa-Lobosovy, Segovieho, Piazzollovy a Bellinatiho kytarové skladby. Sólově vystoupí Vl.Fojtík a A.Visič. 16.00

PRAŽSKÝ SALON, Kostel svatého Vavřince, Hellichova 18 :

20.1. Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů. Na programu jsou Faurého a Brahmsovy skladby. Sólově vystoupí Bohumil Kotmel - housle, Karel Špelina - viola, Miroslav Petráš - violoncello a Emil Leichner - klavír. 19.30

27.1. Jaroslav Svěcený - housle a Petr Malásek - klavír. Na programu jsou skladby L. Bernsteina, G. Gershwina, A. Lloyda Webera a J. Lennona/P. McCartneyho. 19.30

KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC, sál Emy Destinnové, Malostranské náměstí 23/37:

14.1. Operní gala. Na programu jsou Donizettiho, Verdiho, Pucciniho, Ponchielliho a Bizetovy skladby. Sólově vystoupí A. L. Bogza - soprán, I. Jan - tenor a S. Janova - klavír. 20.00

21.1. Operní gala. Na programu jsou Dvořákova, Verdiho, Mascagniho a Bizetova operní díla. Sólově vystoupí J.Tetourová - mezzosoprán, P.Prokopiev - tenor a J.Pokorný - klavír. 20.00

30.1. Operní gala. Na programu je Figarova svatba a Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Dále zazní Dvořákova a Verdiho operní díla. Sólově vystoupí M.Brychtová - soprán, A. Beň - baryton a J.Šaroun - klavír. 20.00

BETLÉMSKÁ KAPLE, Betlémské náměstí:

1.1. Novoroční koncert New Millenium. Na programu jsou Vivaldiho, Mozartovy a Boccheriniho skladby. Účinkuje Prague Chamber Strings. Sólově vystoupí Zuzana Kocinová - housle. 17.00

13.1. Prague Chamber Strings. Na programu je Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho. Sólově vystoupí Zuzana Kocinová - housle. 17.00

PRAŽSKÝ HRAD, Oktogon, vstup z II.nádvoří:

17.1. Hle, přišel vládce - od Tří králů do Hromnic. Účinkují Iva Bittová a Schola Gregoriana Pragensis. Koncert se koná v rámci cyklu X. století gregoriánského chorálu. 19.30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY

Smetanova síň Obecního domu, náměstí Republiky 5 :

1.1. Novoroční koncert. Na programu je Dvořákovo Te Deum op. 103 a Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa op. 95. Symfonický orchestr hlavního města Prahy řídí Leoš Svárovský. Dále účinkuje Pražský komorní sbor. Sólově vystoupí Helena Kaupová - soprán a Peter Mikuláš - bas. 19.30

17.1. Státní filharmonie Brno. Na programu je Korngoldovo Sursum Corda, Janáčkův Taras Bulba a Bernsteinova Symfonie č. 2 "Věk úzkosti". Státní filharmonii Brno diriguje Caspar Richter. 19.30

Dvořákova síň Rudolfina, náměstí Jana Palacha:

20.1. Petr Jiříkovský. Na programu je Mozartova Sonáta C dur K 330, Brahmsova Variace na Schumannovo téma op.9, Smetanovy Vzpomínky na Čechy ve formě polek op.13 a Musorgského Obrázky z výstavy. 19.30

Klášter sv. Anežky České:

25.1. Smyčcové kvarteto Berlínských filharmoniků. Na programu je Mozartův Smyčcový kvartet Es dur K 428, Webernův Smyčcový kvartet op. 5 a Brahmsův Smyčcový kvartet B dur op. 67. 19.30

Kostel svatého Šimona a Judy, Dušní ulice:

18.1. Wihanovo kvarteto. Na programu jsou skladby Beatles v aranžmá Petra Maláska. Dále zazní díla Nicola Paganiniho. 19.30

30.1.: L'Orfeo Barockorchester Linz. Na programu je Wagenseilova Symfonie g moll WV 418, Mozartova Arie pro tenor Va dal furor portata K 21, Symfonie Es dur K 16, Arie Belmonta z opery Únos ze serailu, Arie pro tenor Si mostra la sorte K 209, Divertimento F dur K 138 a Arie pro tenor Misero O sogno/Aura che intorno K 431. Barockorchester Linz řídí umělecká vedoucí Michi Gaigg. Sólově vystoupí Christoph Prégardién. 19.30


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Neznámí střelci zaútočili v Egyptě na koptské křesťany, kteří cestovali do...
Masakr v Gíze. Egyptští islamisté při přestřelce zabili 55 policistů

Egyptská policie se vzpamatovává z krvavého incidentu v provincii Gíza, při kterém islamističtí radikálové zabili 55 policistů. Počet mrtvých může ještě...  celý článek

Japonský premiér Šinzó Abe během předvolební kampaně (16. října 2017)
Předčasné volby v Japonsku ovládl Abe, hlasování poznamenal tajfun

Japonská vládní koalice vedená Liberálnědemokratickou stranou (LDP) premiéra Šinzóa Abeho dosáhla v předčasných parlamentních volbách přesvědčivého vítězství....  celý článek

Bohuslav Sobotka sleduje vystoupení předsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka před...
Rána tradičním stranám, vzestup českého Trumpa, hodnotí svět české volby

Výsledek voleb v České republice jsou velkou ranou tradičním stranám, píší světové tiskové agentury. Reuters se pozastavuje nad neschopností ČSSD zúročit...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.